מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  *.M.A בניתוח התנהגות (Applied Behavior Analysis)

  ראש התכנית לתואר שני
  פרופ' רולידר עמוס

  ראש המחלקה למדעי ההתנהגות
  ד"ר גליה ריקי

  חברי סגל בתכנית
  ד"ר אלחדף אליען, ד"ר אייבזו שירי, ד"ר ארדי זיו, ד"ר בוניאל- ניסים מירן, ד"ר סלע טל.

  חברי סגל במכללה
  פרופ' דורית אלט, ד"ר איצקוביץ יריב, ד"ר לוי יפעת.

  מורים מן החוץ
  פרופ' בלום שרה, פרופ' מידן- קפלנסקי הדה, ד"ר שוהם נועה, ד"ר תדהר- פז סיגל, גב' בוכמן לימור, גב' דווירי- ג'רוס מונא, גב' חלמיש- צוריאל לי, גב' פסטרנק ורד.

  מרכזת המחלקה
  גב' עידו הגר
  טל': 04-6653803
  פקס: 077-5653724
  שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: hagar@kinneret.ac.il
  מיקום המחלקה: בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב, קומה שלישית.

  מטרת הלימודים

  ניתוח התנהגות הינו תחום דעת ייחודי במדעי ההתנהגות אשר בוחן את יחסי הגומלין שבין התנהגות האדם וסביבתו המשמעותית. תחום דעת זה מספק עקרונות, כלים והתערבויות מבוססות מחקר המסייעים בהבנה, מניעה וטיפול של בעיות התנהגות ומסייע בפיתוח ולמידה של התנהגויות אשר מאפשרות לפרט לממש את הפוטנציאל הגלום בו. בנוסף להיותו תחום דעת, ניתוח התנהגות יישומי הינו גם מקצוע טיפולי ייחודי במדעי ההתנהגות.

  התכנית לתואר שני במכללה האקדמית כנרת הינה התכנית הראשונה מסוגה בישראל אשר נלמדת במוסד להשכלה גבוהה, מפוקחת ומבוקרת על ידי המל"ג. התכנית תקנה לבוגריה תואר שני בניתוח התנהגות ואת מלוא הכלים והידע לעיסוק מחקרי ויישומי בתחום.

  צוות המרצים בתכנית בראשותו של פרופ' עמוס רולידר כולל את מיטב החוקרים והקלינאים הפועלים כיום במדינת ישאל.

  לאור המציאות החינוכית והטיפולית המורכבת, הביקוש למקצוע גבר בצורה משמעותית בשנים האחרונות וכיום ניתוח התנהגות נמצא בחזית המקצועות הטיפוליים בארץ ובעולם.

  עם סיום תהליך ההכשרה וההסמכה, מנתח התנהגות מבצע הערכות ותהליכי אבחון ייחודיים לצורך בניית תכנית התערבות טיפולית במגוון רחב של תחומים וסביבות טיפול, הן לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים (כגון אוטיזם- ASD ; הפרעת התנהגות- CD, ODD ; הפרעות קשב וריכוז- ADD/ADHD) והן לאוכלוסיות בעלות התפתחות תקינה (כגון קשיים בהסתגלות חברתית- התנהגותית בתוך סביבות בתי- ספר וגנים, הדרכות הורים ועוד).

  מבנה תכנית הלימודים

  התכנית בנויה מ-48 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 2 נ"ז של קורס בחירה במחלקה.

  התכנית כוללת: קורסי חובה מתודולוגיים ולא מתודולוגיים, קורסים פרונטליים ומקוונים, קורס בחירה וסמינריונים.

  מבין הקורסים בתוכנית נכללים עקרונות יסוד בניתוח התנהגות, שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים, ניתוח התנהגות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים, שיטות מחקר מתקדמות במדעי ההתנהגות, יישומים התערבותיים בניתוח התנהגות ועוד.

  דגשים חשובים

  סטודנט חייב לקבל "פטור" מקורסי השלמה עד סוף השנה הראשונה לתואר.

  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון עובר בכל הקורסים וממוצע של 80 לפחות. קבלת התואר בסיומן של שנתיים מותנית בציון מבחן גמר וסמינריון בציון 80 וממוצע סופי העומד על לא פחות מ- 80 (מותנה באישור המל"ג).

  קורסי בחירה בתוכנית הלימודים

  תכנית הלימודים לתואר שני בניתוח התנהגות
  M.A in Applied Behavior Analysis
  למתחילים בתשפ"א

  שנה א'
  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0244011-00 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א' 2 1 2
  0244071-00 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות ב' 2 1 2
  0244031-00 שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים 4 4
  0244041-00 ניתוח התנהגות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים 2 2
  0244051-00 מבוא לניהול התנהגות ארגונית (OBM) 2 2
  0244061-00 צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות א' 2 2
  0244121-00 צפייה מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות ב' 2 2
  0244091-00 מוח והתנהגות 2 2
  0244101-00 אסטרטגיות הערכה תפקודית בניתוח התנהגות 2 2
  0244111-00 עבודת מנתח התנהגות עם צוות רב מקצועי 2 2
  סה"כ שנה א' 22 2 22
  שנה ב'
  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0245161-00 יישומים התערבותיים בניתוח התנהגות א' 2 1 2
  0245221-00 יישומים התערבותיים בניתוח התנהגות ב' 2 1 2
  0245172-00 הנחיה והדרכה בניתוח התנהגות 2 2
  0245191-00 שיטות מחקר מתקדמות במדעי ההתנהגות 4 4
  0245201-00 הקניית מיומנויות בסיסיות למאובחנים עם אוטיזם ולקויות התפתחותיות אחרות 2 2
  0245261-00 אתיקה בניתוח התנהגות א' 2 2
  0242051-00 אתיקה בניתוח התנהגות ב' 2 2
  0245241-00 התערבויות התנהגותיות באוטיזם ועיכובים התפתחותיים 2 2
  0245251-00 יסודות והרחבות בפילוסופיה הביהביוריסטית 2 2
  קורס בחירה 2 2
  סמינריון 4 4
  סה"כ שנה ב' 26 2 26
  סה"כ בתכנית הלימודים 48
  קורסי בחירה בתוכנית הלימודים
  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0246021-00 הדרכה ופיתוח הון אנושי- פרספקטיבה ארגונית בניתוח התנהגות 2 2
  0246041-00 פדגוגיות חדשניות והערכתן- שינוי הפרדיגמה: המעבר מגישות ממוקדות מורה לגישות ממוקדות תלמיד 2 2
  0246031-00 התנהגות וורבאלית 2 2

   

  קורסי חובה- שנה א'

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א'+ב'
  בסוף תהליך הלמידה בקורס הסטודנטים יוכלו:

  1. להגדיר את תחום הדעת של ניתוח התנהגות ואת היסטורית התפתחותו כדיסציפלינה עצמאית במדעי ההתנהגות.
  2. להסביר ולתאר מה עומד בבסיס החשיבה המדעית להסבר התנהגות אנוש.
  3. להבחין בין העקרונות המנחים את חקר ההתנהגות הניסויי לעומת היישומי.
  4. להגדיר ולתת דוגמאות של עקרונות התנהגות המסבירים דפוסי התנהגות אופרנטיים (Operant) ותגובתיים (Respondent) וההבדל ביניהם.
  5. ליישם שיטות לאיסוף נתונים באופן ישיר ועקיף בסביבה הטיפולית.
  6. לתאר דגמי מחקר האופייניים לניתוח התנהגות.
  7. לנתח כיצד ניתן להשתמש בתהליך האבחוני (זיהוי המשתנים השולטים בהתנהגות) לטובת תכנון ויישום התערבויות טיפוליות יעילות.
  8. לתת דוגמאות כיצד לבצע הערכה פונקציונאלית במטרה לזהות את המשתנים השולטים בהתנהגות.
  9. להסביר ולתת דוגמאות לתהליכי למידה של התנהגות שלא נמצאות ברפרטואר המטופל.
  10. לתאר עקרונות בסיסיים של תהליכים המביאים להכללת התנהגות לסביבות אחרות מאלו בהם התרחש הטיפול.
   4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
   א' 0244011-00 פרופ' עמוס רולידר א' 18:00-19:30
   ב' 0244071-00 פרופ' עמוס רולידר  א' 10:00-11:30

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות א'+ב' (מקוון)
  2 ש"ס / ת' / 60
  א' 0244022-00 גב' לי חלמיש- צוריאל

  א' 0244022-01 גב' לי חלמיש- צוריאל

  ב' 0244082-00  גב' לי חלמיש- צוריאל

  ב' 0244082-01  גב' לי חלמיש- צוריאל

  שלבים בהתפתחות תקינה ועיכובים התפתחותיים
  קורס שנתי בו תיסקר ההתפתחות האנושית, מהתעברות ועד תקופת ההתבגרות (החל מלידה ועד לגיל ההתבגרות). הקורס יעסוק בהתפתחות רגשית, קוגניטיבית, אישיותית, מוטורית, וחברתית, ובהשתקפותם בשלבי חיים שונים, זאת מנקודות מבט מחקריות, תיאורטיות ויישומיות. שאלות מרכזיות יתמקדו בגורמים המשפיעים על התפתחות תקינה ועל עיכובים בהתפתחות.
  4 ש"ס
  / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0244031-00 ד"ר מירן בוניאל- ניסים א' 16:00-17:30

  ב' 0244031-00 ד"ר מירן בוניאל- ניסים א' 16:00-17:30

  ניתוח התנהגות בקרב ילדים עם צרכים מיוחדים  
  מטרת הקורס היא לספק לסטודנטים סקירה של התערבויות התנהגותיות מגוונות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים שונים. במהלך הקורס הסטודנטים יכירו אוכלוסיות עיקריות הנעזרות בהתערבויות התנהגותיות וכן ילמדו על מגמות עכשוויות באופני טיפול באוכלוסיות אלו. שיעורי הקורס יתבססו באופן מרכזי על סקירות ספרות שיטתיות ומקיפות לטיפול התנהגותי באוכלוסיות על הרצף האוטיסטי ובעלות עיכובים התפתחותיים, הפרעות קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות-רגשיות, התנהגויות מופנמות והפרעות חרדה.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0244041-00 ד"ר שירי אייבזו א' 14:15-15:45

  מבוא לניהול התנהגות ארגונית (OBM)
  מטרת הקורס הינה להציג בפני הסטודנטים את התחום ניהול התנהגות ארגונית (Organizational Behavior Management OBM) את מקורותיו, ותחומי העיסוק והמחקר בו. לקורס יש שתי מטרות עיקריות: א. ללמד את הסטודנטים כיצד לנתח התנהגות ארגונית מנקודת מבט התנהגותית ב. להציג לסטודנטים טכניקות התנהגותיות לשיפור ביצועים בארגונים ואת היישומים שלהם, כל זאת מתוך נקודת מבט כי מערכות חינוך הינן מערכות ארגוניות לכל דבר וכי מנתח התנהגות אשר שם כמטרה לשנות תהליכים בתוך מערכת חינוך, נדרש לדעת כיצד נכון לנתח אותה ומהן הטכניקות היעילות לשיפור ביצועים בתוך הארגון.
  2 ש"ס / 2 נ"ז /ש' / 60                                                                                                                        

  א' 0244051-00 ד"ר אליען אלחדף א' 10:00-11:30

  צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות א'
  ניתוח התנהגות כענף המשתייך למדעי הטבע נמצא בחזית מבחינת הערכה קריטית של יעילות מחקרית וקלינית באמצעות מדידה ישירה ואובייקטיבית של התנהגויות. מנתחי התנהגות חוקרים וקלינאים נסמכים באופן ישיר ועיקרי על צפיות ומדידות ישירות של התנהגות לשם הבנת התופעות ההתנהגותיות ולפיכך עליהם להיות בקיאים במאפייני הערכות ישירות, השיטות השונות לקיומן וכן הפקת משמעות מן הנתונים שעולים מצפיות ומדידות אלו.
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                                    

  א' 0244061-00 ד"ר שירי אייבזו א' 12:00-13:30

  צפייה, מדידה ושיטות מחקר התנהגותיות ב'
  מטרת הקורס הינה להציג בפני הסטודנט את העקרונות והבסיס למחקר בניתוח התנהגות. הקורס מיועד לספק למנתחי התנהגות עתידיים "מצפן" בצורת יישומי מתודולוגיית מחקר יחידני לזיהוי פרקטיקות מבוססות-מחקר (evidence-based practices) בסביבות שונות. קורס זה יציג בפני הסטודנטים גישה מדעית לעיצוב, ביצוע והערכת מחקר יחידני מתוך מטרה להעריך את יעילותן של התערבויות ההתנהגותיות. סטודנטים שיסיימו קורס זה בהצלחה יוכלו כמנתחי התנהגות בעתיד, לבצע מחקר ולבחון בצורה אובייקטיבית וניסויית התערבויות שהם עצמם יפעילו וכאלו אשר ימצאו בספרות.
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                                   

  ב' 0244121-00 ד"ר אליען אלחדף א' 12:0013:30

  מוח והתנהגות
  מטרת הקורס הינה להקנות מושגי יסוד אודות הקשר שבין תפקודי המח לבין התנהגות ותפקוד התנהגותי קוגניטיבי, שייבחן מנקודת המבט של חקר ההפרעות הנוירופסיכולוגיות. נושאים עיקריים שיידונו בקורס הם עקרונות הארגון של המח, פלסטיות, שפה ומח והפרעות נוירופסיכולוגיות בתחום הלמידה, הקשב והמודעות, ההתנהגות החברתית, הזיכרון והשפה, כמו גם התייחסות ללקויות הלמידה השונות. כמו כן יינתן דגש מיוחד על ההיבטים השונים של שיטות האבחון והטיפול. כמו כן, יידונו היבטים הקשורים למימדים יישומיים-טיפוליים: שיטות אבחון ואסטרטגיות קוגניטיביות והתנהגותיות לשכלול המיומנויות השונות.
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                                   

  ב' 0244091-00 ד"ר יפעת לוי א' 18:00-19:30

  אסטרטגיות הערכה תפקודית בניתוח התנהגות
  טיפולים התנהגותיים, כמו גם טיפולים אחרים, מבוססים על הערכה מוקדמת. קורס זה יחשוף את הסטודנטים להערכה תפקודית, ובתוכה גם ניתוח תפקודי, וזיהוי מחזקים להתנהגויות מאתגרות. הקורס מבוסס על קריאה שונה בכל שיעור ודיון במאמרים שנלקחו מתוך כתבי עת התנהגותיים. הקריאה והדיונים בכיתה יקנו לסטודנטים בסיס רחב בהערכה תפקודית עם דגש מרכזי על ניתוחי מקרים בודדים בסביבות בעלות שליטה גבוהה.

  ההצלחה בקורס זה מבוססת על שתי הנחות: (א) רקע חזק בניתוח התנהגות יישומי (עקרונות יסוד ושיטות מחקר), (ב) קריאה עקבית וסדירה לקראת כל שיעור. סטודנטים שלא יעמדו באחד מן הקריטריונים הללו יתקשו במהלך קורס זה ומתבקשים להמשיך לקרוא ולחזור על תכנים שנלמדו בסמסטרים קודמים, כמו גם להיעזר בחברים אחרים ללמידת החומר.
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                                    

  ב' 0244101-00 ד"ר שירי אייבזו א' 14:15-15:45

  עבודת מנתח התנהגות עם צוות רב מקצועי (מקוון)
  תהליכי התערבות בקרב אוכלוסיות שונות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים דורשים, לעיתים קרובות מעורבות של אנשי מקצוע מתחומים שונים, בין השאר: רופאים, אנשי חינוך, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים, עובדים סוציאליים ועוד. בספרות המחקרית קיימות ראיות המצביעות על תרומתה המובהקת של עבודת צוות רב-מקצועי, בד בבד עם הדגשת הצורך בהכשרת אנשי מקצוע מתחומים שונים, לעבודה משותפת למען הלקוח. במסגרת הקורס ילמדו גישות, מודלים ומושגים בנושא עבודת צוות רב-מקצועי, תוך התייחסות ליתרונות ולאתגרים. ידונו סוגיות בנושא תקשורת בתוך צוות, תוך התייחסות למבנים וסגנונות של תקשורת בצוות. בנוסף, במהלך הקורס יפגשו המשתתפים אנשי מקצוע ממקצועות אחרים, במטרה לחלוק ידע, לחדד את הדומה והשונה ולעודד תקשורת אפקטיבית בין מנתחי התנהגות לבין שותפים מדיסציפלינות אחרות.
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                                    

  ב' 0244111-00 ד"ר זיו ארדי

  פתיחה בצ׳אט
  צריכים עזרה?
  דילוג לתוכן