מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  כנסים אירועים וסיורים של המחלקה לניהול תיירות ומלונאות תשפ"ב – תואר ראשון ושני

  תאריך אירוע המרצה/ים הסטודנטים ואורחים
  11.10.21 כנס שנה א'   שנה א'
  11.10.21 כנס פתיחת שנה לתואר השני מרצי התואר השני סטודנטים בתואר השני
  13.10.21 כנס מרצים + מפגש מרצי המחלקה לניהול תיירות ומלונאות כל המרצים המלמדים במחלקה  
  18.10.21 סדנת התארגנות, הסתגלות ולמידה במציאות החדשה   שנה א'
  18.10.21 הרמת כוסית לשנה החדשה  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'
  11.11.21 סיור קמפוס תל אביב ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין משתתפי הקורס
  11.11.21 סיור קמפוס ירושלים ד"ר ערן כתר משתתפי הקורס
  17.11.21 פורום "מדברים על תיירות"  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'
  2.12.21 סיור תואר שני סגל ומרצי התכנית סטודנטים- תואר שני
  19.12.21 סיור בקורס מבוא למלונאות א' ד"ר אורית אונגר משתתפי הקורס
  29.12.21 פורום "מדברים על תיירות" וטקס הענקת פרסי איכות הלמידה מטעם התאחדות המלונות  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'
  5.1.22 טקס מצטיינים   כלל הסטודנטים והמרצים
  11.1.22 אירוע סיום סמסטר (החל משעה 15:30) כלל הסטודנטים והמרצים משני התארים
  חופשת סמסטר
  9.3.22 פורום "מדברים על תיירות"  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'
  24.3.22 סיור בקורס דת, היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל מר מרון דוקטורי משתתפי הקורס
  31.3.22 סיור בקורס תיירות, חברה וסביבה ד"ר הילה צבן משתתפי הקורס
  12.5.22 סיור תואר שני סגל ומרצי התכנית סטודנטים- תואר שני
  25.5.22 פורום "מדברים על תיירות"  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'
  2.6.22 סיור בקורס תכנון ופיתוח תיירות ב' מר דיוויד מינגלגרין משתתפי הקורס
  21.6.22 יום הסטודנט
  21.6.22 סיור ואירוע סיום לתואר שני סגל ומרצי התואר השני סטודנטים בתואר השני
  22.6.22

   

  יום העיון השנתי להצגת עבודות סטודנטים (11:30-14:00)   ערב מחלקה ואירוע סוף שנה, החל משעה 18:00  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'
  29.6.22 יום עיון שנתי לתואר שני (16:00-17:30) וערב סיום שנה חגיגי  סגל ומרצי התכנית שנים א'+ב'

  השתתפות ונוכחות בסיורים ובפעילויות מחלקתיות:

  • המכללה והמחלקה משקיעות משאבים ומאמצים רבים בסיורים ובפעילויות נוספות כתוספת משמעותית לתכנית הלימודים במחלקה ובמטרה לייצר אווירת לימודים טובה. שיתוף הפעולה של הסטודנטים חיוני.
  • ההשתתפות בסיורים לימודיים, בכנסים ובאירועים מחלקתיים הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים במחלקה לניהול תיירות ומלונאות ועל כן היא חובה ונערך רישום של המשתתפים.
  • אי השתתפות באירועי סיום סמסטר א' ו- ב' תגרור הורדה בציון בקורס חובה, כמצוין בסילבוסים.
  • אי השתתפות בסיורי קורסים תגרור הורדת ציון בהתאם להחלטת מרצי הקורסים.
  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות