מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  כנסים אירועים וסיורים של המחלקה לניהול תיירות ומלונאות תשפ"ג

  תאריך  אירוע המרצה/ים הסטודנטים ואורחים
  20.9.22 כנס מרצים + מפגש מרצי המחלקה לניהול תיירות ומלונאות כל המרצים המלמדים במחלקה
  24.10.22 כנס שנה א' שנה א'
  2.11.22 הרמת כוסית לשנה החדשה  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'
  7.11.22 סדנת התארגנות, הסתגלות ולמידה במציאות החדשה שנה א'
  9.11.22 כנס וסיור פתיחת שנה לתואר השני מרצי התואר השני סטודנטים בתואר השני
  10.11.22 סיור בקורס "המוצר התיירותי של ישראל" ד"ר ערן כתר משתתפי הקורס
  17.11.22 סיור קמפוס תל אביב ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין משתתפי הקורס
  14.12.22 Kinneret Business class יו"ר ד"ר ערן כתר מוזמנים
  15.12.22 סיור בקורס דת, היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל מר מרון דוקטורי משתתפי הקורס
  4.1.23 Kinneret Business class יו"ר ד"ר ערן כתר מוזמנים
  15.1.23 סיור בקורס מבוא למלונאות א' ד"ר אורית אונגר משתתפי הקורס
  11.1.23 טקס מצטיינים כלל הסטודנטים והמרצים
  24.1.23 סיור ואירוע סיום סמסטר (החל משעה 15:30) כלל הסטודנטים והמרצים משני התארים
  30.1.23 טקס הענקת פרסי איכות הלמידה מטעם התאחדות המלונות  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'
  14.5.23 יום הסטודנט
  16.5.23 טקס הענקת תארים- תארים מתקדמים
  31.5.23 טקס הענקת תארים- המחלקה לניהול תיירות ומלונאות, המחלקה לתקשורת והמחלקה ללימודי א"י
  14.6.23 יום עיון שנתי לתואר שני (16:00-17:30) וערב סיום שנה חגיגי  סגל ומרצי התכנית שנים א'+ב'
  21.6.23 יום העיון השנתי להצגת עבודות סטודנטים (11:30-14:00)   ערב מחלקה ואירוע סוף שנה, החל משעה 18:00  סגל ומרצי המחלקה שנים א'+ב'+ג'

   

  השתתפות ונוכחות בסיורים ובפעילויות מחלקתיות:

  • המכללה והמחלקה משקיעות משאבים ומאמצים רבים בסיורים ובפעילויות נוספות כתוספת משמעותית לתכנית הלימודים במחלקה ובמטרה לייצר אווירת לימודים טובה. שיתוף הפעולה של הסטודנטים חיוני.
  • ההשתתפות בסיורים לימודיים, בכנסים ובאירועים מחלקתיים הם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים במחלקה לניהול תיירות ומלונאות ועל כן היא חובה ונערך רישום של המשתתפים.
  • אי השתתפות באירועי סיום סמסטר א' ו- ב' תגרור הורדה בציון בקורס חובה, כמצוין בסילבוסים.
  • אי השתתפות בסיורי קורסים תגרור הורדת ציון בהתאם להחלטת מרצי הקורסים.