מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  את מועמדותם ללימודים רש​אים להגיש מי שעומדים בקריטריונים הבאים:

  1. תעודת בגרותלמחלקה מתקבלים סטודנטים בעלי תעודת בגרות מלאה ו4 יחידות אנגלית בציון 60 לפחות או תעודה שוות ערך קבילה על פי משרד החינוך ו/או לפי אחד הקריטריונים הבאים:
  • בגרות מלאה בממוצע 85+ ראיון קבלה.
  • בגרות מחו"ל+ פסיכומטרי 500+ ראיון קבלה.
  • בגרות מלאה + פסיכומטרי 500+ ראיון קבלה.
  • בני 30+:מכינת 30+ או בגרות מלאה (4 יח' אנגלית) בממוצע 78+ ראיון קבלה.
  • מכינה קדם אקדמיתבממוצע 80+ ראיון קבלה.
  • סכם- שקלול של ממוצע בגרות עם פסיכומטרי+ ראיון קבלה .
  • ללא תעודת בגרות עם דיפלומת הנדסאים בממוצע ציוני מה"ט 75 וראיון קבלה
  1. אנגליתמתקבלים ללימודים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמיר"ם שייערך באקדמית כנרת או להיבחן בבחינת אמי"ר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
  2. עבריתמועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון במב​חן יד​ע בעברית (יע"ל (.


  ועדת קבלה: במקרים חריגים תידון קבלתם של מועמדים אשר אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל ואחוז החריגים לא יעלה על 10%​.

  לא עומדים בתנאי הקבלה- הירשמו למכינות הקדם אקדמיות

  מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יכולים להשתתף במכינה קדם אקדמית למדעי החברה והרוח​– אשר מיועדת למועמדים בעלי תעודת בגרות מלאה או חלקית שעומדים בדרישות הקדם למכינה​.