מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית הלימודים לתואר ראשון (BA) בלימודי ארץ- ישראל 

  מטרת הלימודים

  תכנית הלימודים בלימודי ארץ-ישראל במכללה האקדמית כנרת,  נועדה להפגיש את הלומדים בה עם נופה ההיסטורי, התרבותי והטבעי של הארץ, לתקופותיה ואזוריה, ובמיוחד עם אלו שבמרחביה הצפוניים.  הלימודים מתקיימים תוך שילוב בין שיעורים בכיתות, סיורים לימודיים, קמפוסים מחקריים ברחבי הארץ, השתתפות בחפירות ארכיאולוגיות ובסקרים ארכיאולוגים, וכן ביקורים בארכיונים ומוזיאונים מגוונים.

  לצד הלימודים לתואר האקדמי, מתקיים במכללה קורס מורי דרך של משרד התיירות, שאותו ניתן לשלב במערכת השעות של התוכנית האקדמית.

  מבנה תכנית הלימודים

  תכנית הלימודים בנויה מ-120 נ"ז, שהן 60 שעות שבועיות סמסטריאליות, המתפרשות על פני 6 סמסטרים (כ-20 נ"ז לסמסטר) ובסה"כ 3 שנים (לא כולל לימודי אנגלית).

  תכנית הלימודים מחולקת לשלוש חטיבות לימוד:

  • אדם ועבר – היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל
  • אדם ומדינה – התיישבות, חברה, תרבות ופוליטיקה בארץ ישראל בעת החדשה.
  • אדם ונוף – טבעה ונופיה של ארץ ישראל.

  התכנית כוללת מספר קורסי מבוא המוגדרים כחובה לימודית ונלמדים בשנה א', קורסים אזוריים,  קמפוסי מחקר, שיעורי בחירה וסמינריונים.

  בשנה א' לומדים הסטודנטים קורסי חובה ולימודי עזר בלבד. החל משנה ב' בוחרים הסטודנטים בשתי חטיבות התמחות עיקריות מתוך השלוש. בכל אחת משתי החטיבות שבחרו, לומדים הסטודנטים בשנים ב' ו-ג' קורסי בחירה בהיקף של 18 נ"ז. בחטיבה השלישית ילמדו הסטודנטים קורסי בחירה בהיקף של 8 נ"ז בלבד. בשנים ב+ג ישתתפו הסטודנטים ב-3 קורסים אזוריים ובשני קמפוסים מחקריים  – אחד בכל חטיבת התמחות. בשנה ג ילמדו הסטודנטים בשני סמינריונים (אחד בכל חטיבות התמחות) ובמסגרתם יכתבו ויגישו שתי עבודות סמינריוניות, שהינן תנאי לקבלת התואר.

  נוסף לכך, חובה על כל סטודנט, החל משנה ב',  ללמוד 8 נ"ז במסגרת קורסי בחירה כלליים, מתוך מאגר קורסי הבחירה המוצע בבית הספר למדעי החברה והרוח במכללת כנרת.

  סיורים: במהלך הלימודים משתתפים הסטודנטים בעשרות סיורים, המהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים, ומותאמים לתכני הלימודים בקורסים השונים. ההשתתפות בסיורים היא חובה ומהווה מרכיב בציון כל קורס. הסיורים נערכים בימי חמישי

   

  • תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65. בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר

  חטיבות ההתמחות השונות

  אדם ועבר 

  חטיבת אדם ועבר עוסקת בנופי התרבות של ארץ ישראל בעת העתיקה, תוך שימוש בממצא החומרי המעודכן מחפירות ארכיאולוגיות והיכרות מעמיקה עם הספרות העתיקה. החטיבה מציעה קורסי בחירה בארכיאולוגיה מקראית, ארכיאולוגיה קלאסית, היסטוריה וגיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל. בוגרי החטיבה יקבלו כלים לקריאה ביקורתית של מקורות ראשוניים ולהתמודדות ביקורתית עם הממצא הארכיאולוגי העדכני דרך חפירות ארכיאולוגיות באתרים שנחפרים על ידי מרצי המחלקה  ותוך ביקור באתרים אחרים ובמוזיאונים.

  אדם ומדינה  

  הלימודים בחטיבת אדם ומדינה מתמקדים בקורותיה של ארץ ישראל מאז ראשית המאה ה-19 ועד ימינו. זאת, תוך הכרות מעמיקה ומעקב אחר התהליכים הדרמטיים שהתחוללו בארץ, בתקופה זו, ושהפכוה מחבל ארץ מוזנח הממוקם בשולי האימפריה העות'מאנית, למוקד בין-לאומי של עניין דתי, מדיני וגיאו-פוליטי.

  במסגרת זו נעקוב אחר צמיחתה וגיוונה של אוכלוסיית הארץ החל בראשית המאה ה-19; ביצירתם של דגמי ההתיישבות החדשים, ובהשפעתה של התנועה הציונית על נוף הארץ; במאפייניה הייחודיים של תקופת המנדט ובמאבק הלאומי היהודי-ערבי שהתחולל בה, בתקופה זו; וכמובן גם בדמותה ובמאפייניה החברתיים, תרבותיים ופוליטיים של מדינת ישראל מאז הקמתה.

  אדם ונוף  

  חטיבת אדם ונוף שמה לה למטרה להעניק לתלמידי המחלקה ידע תיאורטי להבנת המאפיינים של נופי הארץ. דגש משמעותי ניתן בחטיבה על הבנת הקשר בין המערכות הטבעיות למערכות האנושיות. החטיבה מציעה מגוון קורסים העוסקים באתגרים של שימור מגוון הנופים של הארץ, לרבות המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית בתנאים של פיתוח מואץ. במסגרת החטיבה ילמדו קורסים מתחום הגיאוגרפיה הפיזית לצד קורסים באקולוגיה ובלימודי סביבה וכן קורסים העוסקים בנופי החי והצומח של הארץ.