שנתון

פרופ' חבר
פרופ' מרדכי אביעם, פרופ' חיים בן דוד, פרופ' נמרוד לוז.

מרצה בכיר
ד"ר יעקב אשכנזי, ד"ר גיורא גודמן, ד"ר ראובן גפני, ד"ר חיה כץ.

עמיתי הוראה
ד"ר אפרת קנטור, ד"ר מיכאל אוזבד, ד"ר רם בוכניק, מר רמי זיתוני, ד"ר הדס רייזר, ד"ר דינה שלם, ד"ר שי לוי, ד"ר שלי-אן פלג, ד"ר איתמר רדאי, ד"ר אליעזר שריאל, ד"ר אופיר עבו, ד"ר עזיז אבו אחמד.

רכזת המחלקה
גב' לילי קדם
טל: 046653728
פקס: 077-5653728

שעות הקבלה: ימים א-ה: 09:30-12:00; 13:30-15:00
במרכז ללימודי ארץ ישראל, במתחם תחנת הרכבת ההיסטורית בצמח
דוא"ל: lily@kinneret.ac.il

תכנית הלימודים לתואר ראשון (BA) בלימודי ארץ- ישראל

מטרת הלימודים

תכנית הלימודים בלימודי ארץ-ישראל במכללה האקדמית כנרת, נועדה להפגיש את הלומדים בה עם נופה האנושי והטבעי של הארץ, לתקופותיה ואזוריה, ובמיוחד עם אלו שבמרחביה הצפוניים. הלימודים מתקיימים תוך שילוב בין שיעורים בכיתות, סיורים לימודיים, קמפוסים מחקריים באזורים שונים ברחבי הארץ, השתתפות בחפירות ארכיאולוגיות ובסקרים ארכיאולוגים, וכן ביקורים בארכיונים ומוזיאונים מגוונים.

לצד הלימודים לתואר האקדמי, מתקיים במכללה קורס מורי דרך של משרד התיירות, שאותו ניתן לשלב במערכת השעות של התוכנית האקדמית.

מבנה תוכנית הלימודים

מבנה התכנית מותאם לדרישות הקבלה ללימודי התואר השני בלימודי ארץ-ישראל באוניברסיטאות השונות. כן מספקת התכנית בסיס ידע רחב לסטודנטים שיהיו מעוניינים להמשיך בלימודים (לאחר השלמות מועטות) לתארים מתקדמים בתחומים משיקים דוגמת גיאוגרפיה, היסטוריה וארכיאולוגיה. התכנית בנויה מ-120 נ"ז, שהן 60 שעות שבועיות סמסטריאליות, המתפרשות על פני 6 סמסטרים (כ-20 נ"ז לסמסטר) ובסה"כ 3 שנים (לא כולל לימודי אנגלית).

תוכנית הלימודים מחולקת לשלוש חטיבות לימוד (הסבר מלא על החטיבות השונות מופיע בעמוד הבא): אדם ועבר (היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל); אדם ומדינה (התיישבות, חברה, תרבות ופוליטיקה בארץ ישראל בעת החדשה) אדם ונוף (טבעה ונופיה של ארץ ישראל). התכנית כוללת מספר קורסי מבוא המוגדרים כחובה לימודית (ונלמדים בשנה א'), קורסים רגיונאליים (אזוריים), קמפוסי מחקר, שיעורי בחירה (בשנים ב-ג) וסמינריונים (בשנה ג).

בשנה א' לומדים הסטודנטים קורסי חובה ולימודי עזר בלבד. החל משנה ב' בוחרים הסטודנטים בשתי חטיבות התמחות עיקריות מתוך השלוש. בכל אחת משתי החטיבות שבחרו, לומדים הסטודנטים בשנים ב' ו-ג' קורסי בחירה בהיקף של 20 נ"ז. בחטיבה השלישית ילמדו הסטודנטים קורסי בחירה בהיקף של 12 נ"ז בלבד. בשנים ב+ג ישתתפו הסטודנטים ב-3 קורסים רגיונאליים ובשני קמפוסים מחקריים לפחות (אחד בכל חטיבת התמחות). בשנה ג ילמדו הסטודנטים בשני סמינריונים (אחד בכל חטיבות התמחות) ובמבסגרתם יכתבו ויגישו שתי עבודות סמינריוניות, שהינן תנאי לקבלת התואר.

נוסף לכך, חובה על כל סטודנט, החל משנה ב', ללמוד 4 נ"ז במסגרת קורסי בחירה כלליים, מתוך מאגר קורסי הבחירה המוצע בבית הספר למדעי החברה והרוח במכללת כנרת.

סיורים: במהלך הלימודים משתתפים הסטודנטים בעשרות סיורים, המהווים חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים, ומותאמים לתכני הלימודים בקורסים השונים. ההשתתפות בסיורים היא חובה ומהווה מרכיב בציון כל קורס. הסיורים נערכים בימי חמישי (שבהם אין מתקיימים במחלקה לימודים אחרים). על סיורים שיתקיימו ביום אחר תצא הודעה מוקדמת. הסטודנטים מתבקשים לקראו בעיון את תקנון הסיורים של המחלקה ולחתום עליו בראשית כל שנת לימודים.

יציאה לסיורים תעשה בצורה מרוכזת ממתחם המחלקה ללימודי ארץ ישראל – לא ניתן להגיע ברכבים פרטיים. עלות הלינה והאוכל בקמפוסים המחקריים הינה על חשבון הסטודנט (ואולם היא מוזלת וקבוצתית, מטבע הדברים). כל הסטודנטים לנים באותו אתר לינה (לא ניתן ללון אצל חברים או כל חלופה אחרת).

בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65. בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

חטיבות ההתמחות השונות

אדם ועבר

חטיבת אדם ועבר עוסקת בנופי התרבות של ארץ ישראל בעת העתיקה, תוך שימוש בממצא החומרי המעודכן מחפירות ארכיאולוגיות והיכרות מעמיקה עם הספרות העתיקה. המגמה מציעה קורסי בחירה בארכיאולוגיה מקראית, ארכיאולוגיה קלאסית, היסטוריה וגיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל. בוגרי החטיבה יקבלו כלים לקריאה ביקורתית של מקורות ראשוניים ולהתמודדות ביקורתית עם הממצא הארכיאולוגי העדכני דרך חפירות ארכיאולוגיות באתרים שנחפרים על ידי מרצי המחלקה ותוך ביקור באתרים אחרים ובמוזיאונים.

אדם ומדינה

הלימודים בחטיבת אדם ומדינה מתמקדים בקורותיה של ארץ ישראל מאז תחילת המאה ה-19 ועד ימינו. זאת, תוך הכרות מעמיקה ומעקב אחר התהליכים הדרמטיים שהתחוללו בארץ, בתקופה זו, ושהפכוה מחבל ארץ מוזנח הממוקם בשולי האימפריה העות'מאנית, למוקד בין-לאומי של עניין דתי, מדיני וגיאו-פוליטי.
במסגרת זו נעקוב אחר צמיחתה וגיוונה של אוכלוסיית הארץ החל בראשית המאה ה-19; ביצירתם של דגמי ההתיישבות החדשים, ובהשפעתה של התנועה הציונית על נוף הארץ; במאפייניה הייחודיים של תקופת המנדט ובמאבק הלאומי היהודי-ערבי שהתחולל בה, בתקופה זו; וכמובן גם בדמותה ובמאפייניה החברתיים, תרבותיים ופוליטיים של מדינת ישראל מאז הקמתה.

אדם ונוף

חטיבת אדם ונוף שמה לה למטרה להעניק לתלמידי המחלקה ידע תיאורטי להבנת המאפיינים הפיזיים והביוטיים של נופי הארץ. דגש משמעותי ניתן בחטיבה על הבנת הקשר בין המערכות הטבעיות למערכות האנושיות. החטיבה מציעה מגוון קורסים העוסקים באתגרים של שימור מגוון הנופים של הארץ, לרבות המגוון הביולוגי ושירותי המערכת האקולוגית בתנאים של פיתוח מואץ. במסגרת החטיבה ילמדו קורסים מתחום הגיאוגרפיה הפיזית לצד קורסים באקולוגיה ובלימודי סביבה וכן קורסים העוסקים בנופי החי והצומח של הארץ.

מבנה תכנית הלימודים לתואר BA בלימודי ארץ-ישראל

סיווג: הערות: נ"ז:
מבואות קורסי חובה (בשנה א) 40
שיעורי בחירה שיעורי הבחירה יבחרו בהתאם לחטיבות הבחירה: 20 נ"ז בכל אחת מחטיבות ההתמחות, 12 נ"ז בחטיבה השלישית (בשנים ב-ג). 52
קורסים רגיונאליים קורסים המתמקדים בחבל ארץ אחד, ובוחנים אותו מכלל ההיבטים הנלמדים בתוכנית: היסטוריה, ארכיאולוגיה, סביבה, התיישבות וחברה (בשנים ב-ג) 12
קמפוסים מחקריים קורס מרוכז בן מספר ימים העוסק בחקר סוגיות שונות מתחומי הלימוד בתוכנית, ומשלב בתוכו עבודה מחקרית בשדה. הסטודנט חייב להשתתף לפחות בקמפוס אחד בכל חטיבת התמחות (בשנים ב-ג) 4
קורסי בחירה כלליים ייבחרו מתוך קורסי הבחירה המוצעים במחלקות ביה"ס למדעי החברה והרוח (בשנים ב-ג) 4
סמינריון שני סמינריונים – אחד בכל  חטיבת התמחות (בשנה ג) 8
סה"כ   120

 

 

  • סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור ילמד בשנה ג' אנגלית בלבד.
  • תנאי המעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65. בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.
  • סטודנט חייב לסיים את חוק לימודיו לתואר ראשון בתוך 6 שנים.

פירוט תכנית הלימודים לתואר BA בלימודי ארץ-ישראל

קורסי חובה- שנה א'

קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז שש"ס
0251011-00 הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית שעור 2 2
0251021-00 מבוא לפריהיסטוריה של ארץ ישראל שעור 2 2
0251031-00 מבוא לאקולוגיה שעור 2 2
0251041-00 מבוא לתורת האקלים שעור 2 2
0251051-00 מבוא לדתות שעור 2 2
0251061-00 נופי צומח בארץ ישראל שעור 2 2
0251071-00 גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל א- יסודות הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה שעור 2 2
0251081-00 גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל ב'- גיאוגרפיה רגיונאלית של א"י שעור 2 2
0251091-00 תולדות ארץ-ישראל בתקופת המקרא א שעור 2 2
0251101-00 תולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא ב שעור 2 2
0251111-00 תולדות ארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד א שעור 2 2
0251121-00 תולדות ארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד ב 2 2
0251131-00 ארץ ישראל תחת השלטון המוסלמי א שעור 2 2
0251141-00 ארץ ישראל תחת השלטון המוסלמי ב שעור 2 2
0251151-00 תולדות ארץ ישראל בעת החדשה א שעור 2 2
0251161-00 תולדות ארץ ישראל בעת החדשה ב שעור 2 2
0251171-00 ארכיאולוגיה הלנסטית רומית ביזנטית של א"י א שעור 2 2
0251181-00 ארכיאולוגיה הלנסטית רומית ביזנטית של א"י ב שעור 2 2
0251191-00 מדינת ישראל עשורים ראשונים א שעור 2 2
0251201-00 מדינת ישראל עשורים ראשונים ב שעור 2 2
נ"ז 40

 

קורסי בחירה לפי חטיבות התמחות -שנה ב' וג'

קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז שש"ס
אדם ועבר – הסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל
0252049-00 חפירה לימודית הרצאה 2 2
0252121-00 עליה לרגל בארץ ישראל בתקופה הביזנטית הרצאה 2 2
0252141-00 החברה היהודית בארץ ישראל בתקופת בית שני הרצאה 2 2
0252151-00 חברה וכלכלה בארץ ישראל בתקופת המקרא הרצאה 2 2
0252161-00 חופרים חוקרים: הארכיאולוגיה של א"י בראי הזמן הרצאה 2 2
0252191-00 ערי החוף של ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה הרצאה 2 2

 

קמפוסים מחקריים בחטיבת אדם ועבר

0252179-00 קדושה באבן קמפוס מחקרי 2 2
0252189-00 דרכים עתיקות בנגב קמפוס מחקרי 2 2

 

אדם ונוף -טבעה ונופיה של ארץ ישראל

0253131-00 הכרת החי בארץ ישראל א הרצאה 2 2
0253141-00 הכרת החי בארץ ישראל ב הרצאה 2 2
0253151-00 מחקר באמצעות מערכת חישה מרחוק GIS הרצאה 2 2
0253161-00 שימור אתרים א הרצאה 2 2
0253171-00 שימור אתרים ב הרצאה 2 2
0253181-00 האקלים והגשם בישראל הרצאה 2 2
0253191-00 הקיימות ואיכות הסביבה בישראל הרצאה 2 2

 

קמפוסים מחקריים בחטיבת אדם ונוף

0253209-00 עץ ויער בארץ ישראל קמפוס מחקרי 2 2
0253219-00 מינים פולשיים בארץ ישראל קמפוס מחקרי 2 2

 

אדם ומדינה – חברה, התיישבות, תרבות ומדינה בארץ ישראל בעת החדשה

0254121-00 מבייברס לנפוליאון: סוגיות נבחרות במחקר הממלוכי/עות'מאני הרצאה 2 2
0254131-00 אדמה אדמתי עדמתי דמעתי א הרצאה 2 2
0254141-00 אדמה אדמתי עדמתי דמעתי ב הרצאה 2 2
0254151-00 "אנחנו החלוצים נבנה את תל אביב"- דגמי התיישבות ציוניים הרצאה 2 2
0254161-00 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה במזרח התיכון הרצאה 2 2
0254171-00 חקלאות, טבע ואקולוגיה הרצאה 2 2
0254181-00 החברה החרדית בארץ ישראל במאה ה-20 הרצאה 2 2

 

קמפוסים מחקריים בחטיבת אדם ונוף

0254209-00 ערים תל אביב יפו קמפוס מחקרי 22
0254199-00 אבואה כנרת לנוח בבית קברותייך: בתי קברות ותיעודם קמפוס מחקרי 2 2

 

קורסים רגיונאליים

רגיונאלי 2 2
0255071-00 רגיונאלי ירושלים א רגיונאלי 2 2
0255081-00 רגיונאלי ירושלים ב רגיונאלי 2 2
0255091-00 רגיונאלי גולן חרמון א רגיונאלי 2 2
0255101-00 רגיונאלי גולן חרמון ב רגיונאלי 2 2
0255111-00 רגיונאלי עבר הירדן א רגיונאלי 2 2
0255121-00 רגיונאלי עבר הירדן ב רגיונאלי 2 2

 

סמינריונים -שנה ג

קוד הקורס שם הקורס סוג הקורס נ"ז שש"ס
אדם ועבר
סמינריונים *
0252106-00 סוגיות נבחרות בנופי התרבות של א"י בעת העתיקה

 

סמינריון 4 4
אדם ונוף
סמינריונים*
0253106-00 סוגיות נבחרות בנוף וסביבה סמינריון 4  

4

 

אדם ומדינה
סמינריונים*
0254226-00 אדם באזורו הוא גר: התיישבות במדינת ישראל סמינריון 4  

4

 

רשימת הקורסים לתואר ראשון בתש"פ

שנה א'

הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית
הקניית כלים להתמודדות עם מגוון כלי העזר האקדמיים לכתיבה מדעית; שימוש בספריה ובמאגרי מידע ממוחשבים; קריאה מודרכת של מחקרים מדעיים; עבודה עם מקורות ראשוניים ומשניים; שילוב המקורות בעבודה; עיבוד וארגון החומר; עריכת עבודה ברמה אקדמית נאותה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251011-00  ד"ר יעקב אשכנזי  ד' 14:00-15:30

מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל
הקורס יסקור את ראשית הופעת האדם, תוך הדגשת המצאות בולטות: החל מהופעת הכלים הראשונים באפריקה (לפני כמיליון וחצי שנים), המשך בהופעת האדם המודרני ועד ראשית הבנייה וביות החי והצומח. במהלך הקורס יושם דגש על לימוד תמורות בתרבויות הקדומות ועל איפיון שלהן בעזרת הממצא הארכאולוגי. כן יושם דגש על הכרת שיטות המחקר המסייעות לקבוע את גיל השכבות והממצאים באתרי החפירות לאורך ציר הזמן. דגש נוסף יושם על הסביבה ועל מזונו של האדם וכן על דרכי ההתנהגות האנושית שאפשרו לקדמונים לשרוד בתנאי סביבה משתנים. כל זאת, תוך תיאור ממצאים עדכניים מחפירות ארכאולוגיות בישראל ובעולם ובמיוחד מאתרים לאורכו של בקע הירדן.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251021-00 ד"ר דינה שלם ד' 18:00-19:30

מבוא לאקולוגיה
הקורס יסקור מגוון נושאים ומושגים כלליים באקולוגיה, תוך הכרת מרכיבי המערכת האקולוגית, הגורמים האביוטיים והגורמים הביוטיים, יחסי גומלין בין האורגניזמים לסביבתם ובין האורגניזמים לבינם. זרימת חומר ואנרגיה ברמות הטרופיות השונות והקשר למבנה ותפקוד של אקוסיסטמות שונות. גידול אוכלוסיות, עושר מינים ומגוון מינים בחברה. דגש יינתן למיקום האדם בתהליכים אלו.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0251031-00  ד"ר  רם בוכניק  ג'  10:00-11:30

מבוא לתורת האקלים
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידיעה והבנה של יסודות הקלימטולוגיה והמטאורולוגיה. במסגרת הקורס ייחשף הסטודנט לתופעות, לגורמים ולתהליכים הפיסיים המשפיעים על תנאי האקלים על פני כדור הארץ ולמגוון האזורים האקלימים.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251041-00 ד"ר הדס רייזר ג' 10:00-11:30

מבוא לדתות
הקורס יעסוק בדתות ארץ-ישראל. בחלקו הראשון יילמד המסד התאורטי למדע הדתות באמצעות היכרות עם מושגי הייסוד בהיסטוריה, בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה, בפסיכולוגיה, בפנומנולוגיה ובפילוסופיה של הדת. בחלק השני נערוך – על בסיס המסד התיאורטי – היכרות עם דתות ארץ-ישראל ועם השפעתן על עיצוב הנוף הדתי של ארץ-ישראל.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א 0251051-00  פרופ' נמרוד לוז ד' 14:00-15:30

נופי צומח בארץ ישראל
הקורס יקנה ידע בסיסי על עולם הצמחים והבנת המאפיינים של חברות הצומח בארץ. הסטודנטים בקורס יכירו את מבנה הצמח וחלקיו, קרי מערכת השורשים, הגבעול, העלים ומערכת הרבייה. הקורס סוקר את הרקע הפיטוגאוגרפי והאקולוגי למאפייני חברות הצומח בבתי הגידול השונים בארץ. ניתן דגש למאפייני בית הגידול וההתאמות האקולוגיות של הצמחים לבית גידולם. דגש מרכזי ניתן לבית הגידול ההררי הים תיכוני ולמדבר. כמו כן נלמדים גם בתי הגידול המיוחדים, החרמון, חולות מישור החוף ובתי גידול לחים. הקורס כולל סיור חובה, וההערכה נעשית על בסיס מבחן בלבד.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251061-00  ד"ר שי לוי ג' 18:00-19:30

גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל א' – יסודות הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה
הקורס מקיף את התהליכים הראשיתיים של היווצרות כדור-הארץ, את החומרים השונים המרכיבים אותו, ומציג חלק  מהשיטות בהן משתמשים כדי להשיג מידע זה. במסגרת הקורס נבחן באופן מעשי חלק מהסלעים השונים המרכיבים את הכדור, על מנת להכיר את המאפיינים הייחודים של חומרי היסוד השונים.

הפן הגיאולוגי יעסוק בראשית דרכו של הכדור והתפתחותו עד מצבו הנוכחי; סביבות היווצרות של סלעים מגמתיים, סלעי משקע וסלעים מטמורפיים וטקטוניקה,  בעוד הפן הגיאומורפולוגי יתמקד בתהליכי עיצוב פני-השטח, התהליכים הפועלים עליהם כיום ואלה שפעלו עליהם בעבר עם דגש על נושא קרקעות, סחיפה ובלייה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251071-00 מר רמי זיתוני ג'  08:00-09:30

גיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל ב' – גיאוגרפיה רגיונאלית של ארץ-ישראל
הקניית ידע מקיף בגיאולוגיה ובגיאומורפולוגיה של ארץ ישראל. על סמך היסודות שנלמדו בחלק א' של הקורס, נבחן את הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה בארץ ישראל, ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי. נעבור על ההיסטוריה הגיאולוגית של ארץ ישראל ועל התפתחות הנוף בה לאורך כל הסרגל הגיאולוגי מראשיתו. נבחן תופעות ייחודיות באזורים השונים, ונכיר את דרכי את היווצרותן ומופעיהן בשטח.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0251081-00 מר רמי זיתוני ג' 08:00-09:30

תולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא א'
מטרת הקורס להקנות לתלמיד ידע על תולדות הארץ החל משלהי התקופות הפרהיסטוריות ועד לסוף תקופת הברונזה המאוחרת. במסגרת הקורס נכיר את תולדותיה של הארץ, החל מן המהפכה החקלאית ששינתה את פניה של החברה הפרהיסטורית ועד לסוף תקופת הברונזה המאוחרת, ערב כינונה של הישות הישראלית. נדון במקורות ההיסטוריים המתייחסים לכנען קודם לתקופת ההתנחלות הישראלית וכן נתוודע לממצא הארכיאולוגי שמקורו בתקופות אלו. יחסי הגומלין שבין שני תחומי דעת אלו יפתחו בפני הסטודנטים צוהר להכרת מרקם החברה בארץ וסביבותיה. בנוסף, יכירו את המהות והמבנה של עיר-מדינה טיפוסית בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת, את המערכת הכלכלית הבינלאומית והמקומית, ויבינו את חשיבות האירועים בארץ ומחוצה לה בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת כגורמים מכריעים ביצירת המערך הפוליטי-חברתי בראשית תקופת הברזל.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251091 ד"ר חיה כץ ג' 16:00-17:30

תולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא ב'
קורס זה הינו החלק השני של הקורס מבוא לתולדות ארץ-ישראל משלהי תקופת האבן ועד לתקופת הברונזה המאוחרת. במסגרתו נעסוק בתולדות הארץ החל מראשיתה של תקופת הברזל א ועד לסופה של תקופת הברזל ב. הקורס יתמקד במקורות ההיסטוריים (מקראיים וחוץ מקראיים) ובממצא הארכיאולוגי המתייחסים להתהוות עם ישראל, תרבותו, זהותו ותולדותיו. פרק הזמן בו יעסוק הקורס הוא מסוף המאה השלוש עשרה לפנה"ס ועד לשנת 586 לפנה"ס, עם חורבנה של ממלכת יהודה. במהלך הלימוד נתמודד עם סוגיות הנמצאות כיום בחזית המחקר העוסק בתקופת המקרא בהן התהוות ישראל הקדום וכינון המלוכה בישראל ויהודה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0251101-00 ד"ר חיה כץ ג' 16:00-17:30

תולדות ארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד א'
הקורס יעסוק בתולדות הארץ בתקופת הבית השני, תוך הכרת התהליכים המרכזיים שהשפיעו על נופה האנושי והפיזי של ארץ-ישראל בתקופה הפרסית הלניסטית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251111-00 פרופ' חיים בן דוד ד' 08:00-09:30

תולדות ארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד א'
הקורס יעסוק בתולדות הארץ בתקופת הבית השני, תוך הכרת התהליכים המרכזיים שהשפיעו על נופה האנושי והפיזי של ארץ-ישראל בהתקופה הרומית ביזנטית

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0251121 ד"ר יעקב אשכנזי ד' 08:00-09:30

ארכיאולוגיה הלניסטית – רומית – ביזנטית של ארץ ישראל א'
בשיעור זה נציג את הארכיאולוגיה הקלאסית של העולם היווני-רומי בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה. נעסוק בעיקר בממצא הארץ-ישראלי, עם התייחסות לתרבות החומרית מהעולם הקלאסי. נלמד על התכנון העירוני ההלניסטי והרומי, הפוליס, ומכלול מבני הציבור המצויים בו. תינתן סקירה על מבני הפולחן, המקדשים, ובתי הכנסת קדומים. נציג גם ממצאים ארכיאולוגים המרחיבים את ידיעותינו אודות אירועים היסטוריים חשובים בא"י בתקופות אלו וגם ממצאים בעלי חשיבות עולמית כמו מגילות ים המלח.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251171-00  ד"ר מיכאל אוזבנד ד' 16:00-17:30

ארכיאולוגיה הלניסטית – רומית – ביזנטית של ארץ ישראל ב'
בשיעור זה נציג את  הארכיאולוגיה הארץ-ישראלי בתקופות הרומית והביזנטית. נלמד על  בתי כנסת, כנסיות, וקבורה ונעסוק גם בממצא קטן כגון כלי חרס, נומיסמטיקה ועוד. נעסוק גם בתחום של הארכיאומטריה והתרומה של המדעים בארכיאולוגיה להבנת החברה בארץ ישראל והיחסים בין העיר לכפר ובין קבוצות אתניות שונות. נציג ממצאים ארכיאולוגים המרחיבים את ידיעותינו אודות אירועים היסטוריים חשובים בא"י בתקופות אלו.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 251181-00  ד"ר מיכאל אוזבנד  ד' 16:00-17:30

ארץ-ישראל תחת השלטון המוסלמי א'
קורס זה מציג את המסגרת ההיסטורית הפוליטית של המרחב המזרח תיכוני, תוך התמקדות במרחב הארץ ישראלי, מכניסת הכוחות המוסלמים בעשור הרביעי של המאה השביעית לספירה, ועד לשלהי שלטונה של האימפריה העות'מאנית בראשית המאה העשרים. במסגרת הקורס ינתן דגש להכרת האסלאם ומחוללו הנביא מחמד והבטים שונים המייחדים את הציוויליזציה המוסלמית והשפעותיה על האזור. הקורס עוקב אחר התמורות באופיו התרבותי דתי של האזור מכניסת האסלאם, מציג את התקופות ההיסטוריות העיקריות ופותח צהר גם לחשיבותה של תרבות חומרית ותיאוריה ללימוד ההיסטוריה. בנוסף להכרת המסגרת הפוליטית וההיסטורית נעסוק בדרכים שונות (מתודולוגיות) ללימוד תקופה רחבה זו ונכיר סוגי מקורות שונים. הקורס יעסוק אם כן בהכרת ההיסטוריה של העולם המוסלמי והתפתחות הציוויליזציה המוסלמית והצגת התמורות במרחב הארץ ישראלי כחלק מעולם רחב זה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 251131-00  פרופ' נמרוד לוז ג' 14:00-15:30

ארץ-ישראל תחת השלטון המוסלמי ב'
כיבושה של ארץ ישראל במהלך המאה השביעית לסה"נ היא מפנה היסטורי רב משמעות בתולדות האזור. בקורס זה נבחן את התמורות בהיסטוריה המקומית מראשית הכיבוש המוסלמי ועד לשלהי התקופה הממלוכית ב1517.  נעסוק בסוגיות נבחרות שיציגו את המאפיינים המרכזים בתולדותיה של ארץ ישראל בתקופה זו. במסגרת הקורס נסקור את התקופות ההיסטוריות המרכזיות והמאפיינים הייחודיים לכל תקופה. כך תסקרנה תקופת הכיבוש וימי שלטונם של הח'ליפים הראשונים, נציג את ייחודיותה של הח'ליפות האמיית ותרומתה הייחודית למרחב הארץ ישראלי ונבחן את השינויים המרכזיים שהתרחשו עד לשלהי התקופה המוסלמית הקדומה וחדירתם של הצלבנים למרחב. בהמשך נעסוק בסוגיות נבחרות מתולדות הממלכה הצלבנית והממצא החומרי הייחודי לה ונחתום בסקירת התגובות המוסלמיות לחדירה הנוצרית לאזור דרך ההיסטוריה המורכבת של התקופות האיובית והממלוכית.

2 ש"ס /2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0251141-00   פרופ' נמרוד לוז ג' 14:00-15:30

תולדות ארץ ישראל בעת החדשה א'
מטרת קורס זה היא בחינה וניתוח של מגוון רחב ככל האפשר של תהליכים מדיניים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים, שעיצבו את ההיסטוריה של ארץ ישראל בעת החדשה. הקורס מתמקד בהתרחבות ההשפעה המערבית בשלהי התקופה התקופה העות'מאנית ובראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251151-00 ד"ר גיורא גודמן  ד' 10:00-11:30

תולדות ארץ ישראל בעת החדשה ב'
מטרת קורס זה היא בחינה וניתוח של מגוון רחב ככל האפשר של תהליכים מדיניים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים, שעיצבו את ההיסטוריה של ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. הקורס מתמקד בהתפתחות החברה הערבית ובהתישבות היהודית תחת השלטון הבריטי. כמו כן, הוא דן במאבק השליטה בארץ ישראל בין הבריטים, הערבים והיהודים, שסופו בפרוץ מלחמה כוללת ב-1948.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0251161-00 ד"ר גיורא גודמן  ד' 10:00-11:30

מדינת ישראל – עשורים ראשונים א'
במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים מגוון תהליכים מדיניים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים, שעיצבו את פני מדינת ישראל בעשורים הראשונים: מקרבות מלחמת העצמאות ותוצאותיה המדיניות, הביטחוניות והיישוביות, דרך אתגרי העלייה הגדולה בשנותיה הראשונות של המדינה, ועד האתגרים החדשים שעימם התמודדה בעשור השני לקיומה.

חלקו הראשון של הקורס יוקדש למלחמת העצמאות ולתוצאותיה, לאתגרי העלייה הגדולה לישראל והתוויית מפת ההתיישבות החדשה; להתמודדות הכלכלית במהלך העשור הראשון, ולבסוף לסוגיות ביטחון שוטף ובמערכת סיני.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0251191-00 ד"ר ראובן גפני  ג' 12:00-13:30

מדינת ישראל – עשורים ראשונים ב'
במסגרת הקורס תופנה נקודת המבט אל סוגיות נוספות שעמדו על סדר יומה של המדינה הצעירה בעשרים השנים הראשונות לקיומה: מקומם של ניצולי השואה וקליטתם התרבותית והחברתית; עיצוב היחסים שבין מערכת הדת והמדינה, והשינויים שהתחוללו בהם; עיצובה וגיבושה של המערכת הפוליטית והמפלגתית, ועוד.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0251201-00  ד"ר ראובן גפני  ג' 12:00-13:30

קורסי בחירה שנים ב' וג'

חטיבת התמחות – אדם ועבר: היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל

חפירה ארכיאולוגית לימודית
שבוע חפירה מודרכת באתר ארכיאולוגי. הקורס כולל שבוע של חפירה לימודית באתר ארכיאולוגי רשמי, תוך הכנה, ליווי והדרכה צמודים של מורי המחלקה. החפירות תתקיימנה בראשית חופשת הקיץ, ובהתאם לתאריכי החפירה שנקבעת בידי צוות החפירה.

4 ש"ס / 4 נ"ז / ח' / 60
ק' 0252049-00  פרופ'  מרדכי אביעם  -שבוע  רצוף בתקופת הקיץ

עליה לרגל בארץ ישראל בתקופה הביזנטית
הקורס יעסוק בהתהוות הגיאוגרפיה הקדושה של ארץ-ישראל, בהתהוות המסורות היהודיות סביב אתרים קדושים ובטרנספורמציה של המסורות היהודיות אל הגיאוגרפיה הקדושה הנוצרית. דגש מיוחד יושם על היבטים תיירותיים של הגיאוגרפיה הקדושה ועל ההתפתחויות המוסדיות והארגוניות סביב המקומות הקדושים לנצרות בארץ ישראל בעת העתיקה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0252121-00 ד"ר יעקב אשכנזי א' 14:00-15:30

החברה היהודית בארץ ישראל בתקופת בית שני
הקורס יעסוק בדמותה של החברה היהודית בתקופת הבית השני (בין ימי שיבת ציון לתום המרד הגדול). יושם דגש על הדינמיקה שאפיינה את החיים הדתיים והפוליטיים היהודיים בתקופה מעצבת זו. נבחן את התגבשותו של המונותאיזם הצרוף, את הבניית הזהות הדתית-לאומית, את ההבדלות מהסביבה הלא יהודית ואת התהוות הכיתתיות בחברה היהודית, על רקע התהליכים הפוליטיים והמעבר מחסות למדינה עצמאית ריבונית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0252141-00 ד"ר יעקב אשכנזי א' 14:00-15:30

חברה וכלכלה בארץ ישראל בתקופת המקרא
מטרת הקורס היא להכיר את המוסדות החברתיים והכלכליים אשר אפיינו את החברה במזרח הקדום  בפרק הזמן שבין ראשית האלף השני לפנה"ס ועד לשלהי ימי הבית הראשון [586-2000 לפנה"ס]. במסגרת הקורס יתקיים דיון באלו מערכות חלו תמורות ובאלו ניתן לעמוד על המשכיות לאורך ציר הזמן. הלימוד יעשה בעזרת שימוש במקורות השונים: המקרא, המקורות החוץ-מקראיים והממצא הארכיאולוגי. ניתוח מקורות אלו יעשה לאור המודלים השונים העוסקים בחקר החברה והכלכלה הקדומה. הסטודנטים יחשפו לכלים בעזרתם ניתן לבנות דגם, אשר יתאר ויסביר את אופייה של הפעילות החברתית והכלכלית בתקופת המקרא. חשיבות רבה תינתן לניתוח ביקורתי של המקורות תוך התייחסות לטיבם ולבעיות הכרוכות בשימוש בהם. הנושאים העיקריים בהם יעסוק הקורס: בית אב ומשפחה, חוק, משפט ונוהג, מעמד האישה, ענפי הכלכלה, יבוא ויצוא, וכלכלה ממלכתית.

2 ש"ס / 2 נ"ז/ ש' / 60
ב' 0252151-00 ד"ר חיה כץ ד' 14:00-15:30

חופרים וחוקרים: הארכיאולוגיה של ארץ ישראל בראי הזמן
מטרת הקורס היא להכיר את תולדות המחקר הארכיאולוגי בארץ ישראל, מראשיתו באמצע המאה התשע עשרה ועד לשנות התשעים של המאה העשרים. הכרות שכזו תעשיר את הסטודנטים אלא אף תתן להם כלים להבנה עמוקה יותר של תחום חקר זה. הציר המרכזי עליו ייסוב הקורס הוא סקירה כרונולוגית של תולדות המחקר כאשר בכל תקופה יערך דיון בגורמים, במשמעות ובתוצאות של התהליכים השונים אשר הטביעו את חותמם על אותו פרק זמן. בין הנושאים שיעלו לדיון: המניעים שהביאו את ראשוני הארכיאולוגים הזרים לעסוק בחקר ארץ-ישראל (דתיים ופוליטיים כאחד), השימוש שעשתה התנועה הציונית בארכיאולוגיה להבניית הזהות הלאומית, מקומן של הנשים בארכיאולוגיה הארץ-ישראלית, ארכיאולוגיה קהילתית ויחס החברה הדתית למחקר הארכיאולוגי. במסגרת הדיון הכרונולוגי יינתן מקום לדמויות מרכזיות בארכיאולוגיה של ארץ ישראל תוך התייחסות לתרומתן והשפעתן על המחקר הארכיאולוגי.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0252161-00  ד"ר חיה כץ ד' 10:00-11:30

קדושה באבן – קמפוס מחקרי
משחר ההיסטוריה החלו בני האדם לתקשר עם אלוהיהם ולבנות להם בתים המכונים על ידינו "מקדש" – בית האלוהים. בקורס זה נעסוק בהיכרות רחבה עם הקדושה והאבן, בקשר המיוחד שיצרו האנשים בין התחושה הפנימית שלהם לבין האדריכלות שהיא ביטוייה, בין האדרת האל והמבנה הקשור אליו ועיטוריו. נתחיל במקדשים הקדומים בארץ מהתקופה הכלכוליתית נעבור דרך המקדשים הכנעניים, הישראלים, הרומיים ונתחבר אל השינוי שחל עם הופעתו של בית הכנסת היהודי ובעקבותיו הכנסייה הנוצרית והמסגד.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0252179-00 פרופ' מרדכי אביעם
מועדי הקמפוס יופיעו בלוח הסיורים

דרכים עתיקות בנגב – קמפוס מחקרי
הכרות תיאורטית ומעשית עם שרידי דרכים עתיקות מהתקופה הרומית–ביזנטית, באזורי הארץ השונים, תוך מתן  דגש על אזור הנגב.  לבו של הקורס יהיו שלושה ימי שדה רצופים בנגב.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0252189-00 -00 פרופ' חיים בן דוד

3 ימי לינה רצופים – מועדי הקמפוס יופיעו בלוח הסיורים
הסדרי לינה ומזון: שני לילות לינה חאן צופר
כל הארוחות- התארגנות עצמית של הסטודנטים. לתשומת לבכם: עלות הלינה והאוכל תגבה
בנפרד מהסטודנטים והיא אינה מכוסה על ידי המכללה.

ערי החוף של ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה
באמצע המאה ה-7 לספה"נ, בתום מסעי הכיבוש של המוסלמים בסוריה, נפלה לידיהם כל רצועת החוף של ארץ-ישראל.  אזור זה, שהיה מרכז דמוגרפי, מנהלי וכלכלי מיוחד בתקופה הביזאנטית, הפך לאזור ספר ימי שבו הנהיגו המוסלמים מדיניות הגנתית מחוסר ניסיונם בפעילות ימית, שכן באותה התקופה הייתה ידם של הביזנאטים בתחום זה על העליונה. במהלך התקופה הערבית המוקדמת, ערי החוף של ארץ-ישראל עברו שינויים כלכליים, דמוגרפיים וחברתיים רבים. למרות המציאות הביטחונית הקשה, המוסלמים השקיעו משאבים רבים כדי לפתח אותן ולהעביר אליהן אוכלוסיות חדשות.

מטרת הקורס לסקור את מעמדן וחשיבותן של ערי החוף של ארץ-ישראל בתקופה הערבית המוקדמת מהכיבוש הערבי בשנת 634 לספה"נ ועד הכיבוש הצלבני בשנת 1099 לספה"נ: לבחון את השינוי שחל על מעמדן במעבר מהתקופה הביזאנטית למוסלמית, המדיניות המוסלמית בערי החוף בדגש מיוחד על התקופה האמיית, מעמדן כערי ספר ימי ומערך ההגנה החופי (רבאטאת), מפעלי הפיתוח של המוסלמים בהן, המציאות הכלכלית והחברתית של ערי החוף לאורך כל התקופה, נתיבי התחבורה, המסחר והכלכלה, הקהילה היהודית לאור מקורות גניזת קהיר, השינוי במעמדן של ערי החוף בתקופה הפאטמית ומעמדן במעבר לתקופה הצלבנית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0252191-00 ד"ר אבו אחמד עזיז א' 12:00-13:30

 

חטיבת התמחות – אדם ונוף – טבעה ונופיה של ארץ ישראל

הכרת החי א'
הקורס יעסוק בהכרת עולם החי של ארץ ישראל בעבר ובהווה. במהלך הקורס נתרכז במאפייניו הייחודיים של הטבע של ארץ ישראל ונסקור את עולם הטבע של אבותינו. נכיר את קבוצות החי העיקריות הנמצאות בארץ תוך התמקדות בבתי הגידול האופייניים לגידולם. נתרכז בלימוד בעלי חוליות יבשתיים תוך התמקדות במיני דו-חיים וזוחלים של ישראל. הקורס יכלול גם היכרות עם המחקר הארכיאוזואולוגי ותרומתו להכרת החי הקדום של הארץ.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0253131-00ד"ר רם בוכניק ג' 14:00-15:30

הכרת החי ב'
הקורס יעסוק בהכרת עולם החי של ארץ ישראל בעבר ובהווה. במהלך הקורס נתרכז במאפייניו הייחודיים של הטבע של ארץ ישראל ונסקור את עולם הטבע של אבותינו. נכיר את קבוצות החי העיקריות הנמצאות בארץ תוך התמקדות בבתי הגידול האופייניים לגידולם. נתרכז בלימוד בעלי חוליות יבשתיים תוך התמקדות במיני העופות והיונקים של ישראל. הקורס יכלול גם היכרות עם המחקר הארכיאוזואולוגי ותרומתו להכרת החי הקדום של הארץ.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0253141-00 ד"ר רם בוכניק ג' 14:00-15:30

מחקר באמצעות מערכת חישה מרחוק GIS
טכנולוגיית הממ"ג נמצאת מזה מספר שנים בחזית תחום התכנון הסביבתי, ומהווה פלטפורמה לניתוחים סטטיסטיים-מרחביים מתקדמים. מערכות אלו מאפשרות ראייה רחבה, אינטגרציות מורכבות ושימוש בנתונים: החל מרזולוציות גלובליות דוגמת מסדי נתונים ומפות בקנה מידה עולמי ועד ניתוחי מיקרו מקומיים.
קורס זה יציג את הכלים הבסיסיים בתחום, תוך שימוש בתוכנת ArcMap, ויתמקד בביצוע פעולות בסיסיות הכוללות חילוץ נתונים, עבודה עם בסיסי נתונים ויצירתם, ביצוע שאילתות בתוכנה ושימוש בכלים לניתוח מרחבי. מטרת הקורס היא הכרת התוכנה ויכולותיה, ולספק לסטודנט כלים להמשך עבודה עצמית עם התוכנה.
2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60- נלמד בכיתת מחשבים
ב' 0253151-00 דמר רמי זיתוני ג' 10:00-11:30

שימור אתרים א'
שימור אתרים היסטוריים והורשתם לדורות הבאים הם אינטרס לאומי ועניין משותף לגורמים ומוסדות ציבור רבים, בארץ ובעולם כולו. תהליך השימור שלהם מבוסס על אתיקה ועקרונות מקובלים בעולם אשר כולל סדרת פעולות שמטרתן מצד אחד להעניק להם שימוש חדש ומצד שני להבטיח את השימור של ערכיהן התרבותיות.
הקורס מעניק מגוון כלים רלוונטיים ועדכניים בתחום השימור, לסטודנטים אשר מבקשים להשתלב בתיירות (הוראת דרך והדרכת טיולים), בהוראה, בגופים 'הירוקים' (החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת, רשות העתיקות) וניהול או והדרכה במוזיאונים.
בחלקו הראשון של הקורס נכיר את להכיר את גישות השימור השונות, מושגי הבסיס, מנגנון השימור הישראלי והגופים הפועלים במסגרתו.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0253161-000 ד"ר שלי אן-פלג ד' 16:00-17:30

שימור אתרים ב'
בחלק זה של הקורס נכיר את תהליך השימור, נבחן מקרי בוחן במגוון האתרים השונים ונדון בדילמות אתיות. יתקיימו במהלך הסמסטר 3 סיורים.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0253171-00 ד"ר שלי אן-פלג 16:00-17:30

האקלים והגשם בישראל

הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים למאפייני האקלים בישראל, ולתהליכים הגורמים להיווצרותו. הקורס יעסוק בשינויי הטמפרטורה, הלחות והרוחות לאורך השנה. משטר המשקעים באגן הים תיכון ואי הוודאות שבו יידונו בצורה מעמיקה, תוך הכרות עם מערכות הלחצים המשפיעות אליו בכל עונה בשנה. במסגרת הקורס ננתח את מצבי מזג האוויר הייחודיים והאקטואליים שיתרחשו במהלך הסמסטר.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש'/60
א' 0253181-00 ד"ר הדס רייזר ג' 08:00-09:30

הקיימות ואיכות הסביבה בישראל
הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים לנושאי איכות הסביבה ולהשלכות של פעולות האדם על כדור הארץ. הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות הקשורות ביחסי האדם עם סביבתו מאז המהפכה התעשייתית ועד ימינו בהיבטים גלובליים, אזוריים ובעיקר מקומיים. בקורס יוצגו דוגמאות לסוגיות שונות העוסקות בקשר בין פעילות האדם, המאפיינים הפיסיים של הסובב הטבעי והאנושי ומשמעותיהן לרווחת אוכלוסיית האדם, החי והצומח.

2ש"ס / 2 נ"ז / ק' / 60
א' 0253191-00 ד"ר הדס רייזר ג' 12:00-13:30

עץ ויער בארץ ישראל: קמפוס מחקרי
עצים שימשו מאז הקמת המדינה לתפיסת חזקה על הקרקע, רוב הייעור שנעשה בשנים הראשונות של מדינת ישראל היה ייעור ביטחוני, והיווה מקור פרנסה לעולים בישובי הספר.
בעשורים האחרונים משתנה התפיסה מיערנות לגידול עץ ותפיסה ביטחונית, לתועלות המתקבלות משרותי המערכת האקולוגית כגון שימור נגר, קליטת מזהמי אוויר, הקטנת רעש וכדומה. ליערות גם יתרונות רבים כאזורי נופש וקליטת קהל, אך כיצד ניתן לשמר אזורים קולטי קהל ביערות אשר סובלים מעומס יתר? אם העצים יפגעו האם אזור הנופש כבר לא ימלא את ייעודו?
בעשורים האחרונים, כתוצאה משינויי אקלים, משטר השריפות מתגבר. היערות הופכים לפחות עמידים לשריפות כתוצאה מעליית הטמפרטורה ושינוי במשטר הגשמים.
כיצד נוכל לצמצם את הנזקים לבתים וישובים כתוצאה משריפות יער? האם ניתן למנוע לחלוטין שריפות והאם יש להחליף את העצים הגדלים ביערות ארצנו?

2 ש"ס / 2 נ"ז / ק' / 60
ב' 0253209-00 ד"ר שי לוי-שלושה ימי סיור – ראו לוח סיורים

מינים פולשיים בארץ ישראל- קמפוס מחקרי
הכרות עם הגישות המרכזיות הנוגעות לשמירת הטבע תוך ניתוח תהליכי שימור טבע וסביבה ובליווי דוגמאות מישראל . דגש יינתן לניטור וניתוח של הפרעות אקולוגיות וממשק אקוסיסטמות פגועות, אובדן בתי גידול, הכחדת מינים, אינטרודוקציה ופלישת מינים לטבע המקומי.
2 ש"ס / 2 נ"ז / ק' / 60
א' 0253219-00 ד"ר רם בוכניק -שלושה ימי סיור – ראו לוח סיורים

חטיבת התמחות – אדם ומדינה
מבייברס לנפוליאון: סוגיות נבחרות במחקרה הממלוכי/עות'מאני של ארץ ישראל
בקורס זה נעסוק בארץ ישראל מראשית התקופה הממלוכית, ימי שלטונו של הסלטאן בייברס ועד לשלהי התקופה העות'מאנית ומסעו של נפוליון לאזור. נעסוק בקצרה בציר המאורעות ההיסטורי הפוליטי ומכאן נבחן דרך סוגיות שונות את מאפייניה של ארץ ישראל בתקופות אלה. נדון בהתהוות של מפת המקומות הקדושים ועיצובו הפיזי של המרחב תחת שלטון בייברס. נעסוק בההשפעות שהיו למוסד ההקדש על עיצוב פניה של ירושלים בתקופה הממלוכית. תיאורי עולי רגל ועוד. נתוודע למפעלי הבניה של סלימאן המפואר, צמיחת היישוב היהודי בצפת ודמותו הססגונית של דאהר אלעמר שליט הגליל יהוו ציר מרכזי לדיון בתקופה העו'תמאנית. ניתוח מסע נפוליון והשלכותיו הרחבות על האזור יהיו נקודת הסיום של הקורס. דרך הסוגיות השונות ובעיקר סוגי המקורות השונים מתיאורי עולי רגל, לתיאורים כרטוגרפיים, מסמכים רשמיים מתורגמיים ומציאות חומרית נחשוף יחד הבטים שונים של התקופה והמרחב בארץ ישראל במהלך השנים 1260-1799.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0254121-00 פרופ' נמרוד לוז ד' 18:00-19:30

אדמה אדמתי עדמתי דמעתי א'
תמורות ביחס לעבר וביחס לגבולות ודמוגרפיה בישראל הן המצויות בלב הקורס. במסגרת זו ייבחנו יחסים בין שתי הקבוצות האתניות – ערבים ויהודים – ויועלו לדיון אפשרויות שהוחמצו או אירועים שנשכחו. נתקדם עד שלהי המאה העשרים ונתמודד עם מקומו ומבנהו של צה"ל, נוכחותו המוגברת של הציבור הדתי והבעיות הייחודיות של החברה החרדית. שאלת התרחבות מדינת ישראל והתגמשות המפה הגיאוגרפית יהוו מוקד נוסף לדיון. הלימוד יעורר שאלות ערכיות ויעמת את המשתתפים עם הכרעותיו המוסריות של הציבור הישראלי.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0254131-00 ד"ר אפרת קנטור (קורס וירטואלי)

אדמה אדמתי עדמתי דמעתי ב'אדמה ודם כרוכים במשנה הציונית. החיבור למרחב הארצישראלי היה רווי תשוקה ואפשר לחלוצים לדמיין את הארץ ריקה, כזו שאיש לא השתוקק אליה. פרק מרכזי היה הנכונות לשלם את מחיר הגוף כדי להתאחד עם האדמה. ייסקרו הפרקטיקות בהן נקטה הציונות לזרמיה השונים כדי ליישב את הארץ לצד או במקום התושבים הערבים.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0254141-00 ד"ר אפרת קנטור ( קורס וירטואלי)

אנחנו החלוצים נבנה את תל אביב: דגמי התיישבות ציוניים
כמאמר השיר, החלוצים ועובדי האדמה היו לוז החזון, אולם בפועל נבנתה בעיקר תל אביב. במה חידשה ובמה שימרה ההתיישבות הציונית? האם כמאמרו של בובר, היו הקיבוץ והמושב "כשלון למופת" או רצף של ניסיונות ושגיאות? הקורס יאיר גם את פועלם של חלוצים דתיים והתישבויות בודדים. נבקר ונכיר ערי פיתוח וערי בדואים בנגב.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0254151-00 ד"ר אפרת קנטור ד' 18:00-19:30

דמוקרטיה ודמוקרטיזציה במזרח התיכון
הקורס עוסק בניתוחם של תהליכי הדמוקרטיזציה במזרח התיכון מתחילת המאה ה-20, תוך בחינת הסיבות שהובילו לכישלונם עד כה. הקורס יבחן את תהליכי הדמוקרטיזציה באזור בהקשר של זכויות הפרט והאזרח, עיצוב החוקות והתפתחותן של מערכות הייצוג ומערכות הבחירות בעולם הערבי. כמו כן, ידון הקורס בהשפעותיהם של האסלאם הפוליטי והלאומיות הערבית על תהליכי הדמוקרטיזציה ויעסוק במעמדן של הקבוצות החברתיות השונות באזור ובמערכת הקשרים שנוצרה בינן לבין האליטות השלטוניות. הקורס אף ידון בהתפתחותה של דעת קהל ערבית דרך אמצעי התקשורת השונים והשפעתם של אלו על תהליכי הדמוקרטיזציה באזור. בנוסף, הקורס יעסוק בזכויות הנשים ובמעמדם של המיעוטים וכן בהערכת סיכוייו של תהליך השינוי באזור במדינות נבחרות ובמיוחד על רקע האירועים שהתרחשו בעקבות "האביב הערבי".

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0254161-00 ד"ר אופיר עבו א' 12:00-13:30

חקלאות, טבע ואקולוגיה
מטרת קורס זה היא לנתח ולדון בתהליכים אשר עיצבו והמעצבים בעת החדשה את החקלאות הארץ ישראלית ואת מקומה בנוף ובסביבה. במרכזם המעבר מחברה מסורתית שעיקר פרנסתה בחקלאות, לחברה מתועשת ועירונית אשר בה נדמה שגם השטחים החקלאיים, וגם מעמדם של העוסקים בה, הולכים ומצטמצמים. במסגרת זו תבחן מערכת היחסים הטעונה והמורכבת בין ענפי חקלאות שונים – גידולי שדה, מטעים ובעלי חיים – לבין ערכי טבע ואת השפעת מערכת יחסים זו על הסביבה האקולוגית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 00254171-00 ד"ר גיורא גודמן ג' 08:00-09:30

החברה החרדית בישראל במאה ה- 20
הקורס יעסוק בהתפתחותה של החברה החרדית בארץ ישראל לאורך המאה העשרים תוך שימת דגש על מרכיבים אידיאולוגיים בחברה החרדית כולה ובקבוצות המשנה שלה. בחלקו הראשון של הקורס נבחן את התגבשותה של החברה החרדית בארץ ישראל בראשית המאה העשרים כחלק מתופעת הפונדמנטליזם (=קנאות דתית) בעולם כולו. בחלקו השני של הקורס נתמקד בקבוצות משנה בתוך החברה החרדית ונבחן את יחסן למספר סוגיות מרכזיות, הכוללות בין השאר את: אתגר החילון, שיתוף הפעולה עם הממסד הציוני, אתגר ה"שואה", מעמד האישה וגיוס לצבא.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0254181-00 ד"ר אליעזר שריאל ד' 10:00-11:30

החינוך הישראלי: מעיצוב לאומי לחברה רב תרבותית
הקורס עורך לסטודנט הכרות עם מערכת החינוך ה(ארץ) ישראלית מורכבותה ומאפייניה ומקומה בעיצוב החברה והתרבות הישראלית. זאת, תוך בחינת התפתחות מערכת החינוך משלהי התקופה העות'מאנית עד ימינו, והחותם שהטביעו שלבי ההתפתחות השונים על המערכת עצה ועל החברה הישראלית.
במהלך הקורס יידונו האתגרים בפניהם עמדה מערכת החינוך, ובהם הפיכת השפה העברית לשפת-אם; הבעיות שעמן התמודדה כמו קליטת עלייה ושילוב האזרחים הערבים; הדילמות שליוו את התפתחותה, לדוגמה ממלכתיות מול זרמים; המתחים המלווים את צמיחתה ובהם מה מקום ההורים בתהליך החינוכי, ומהו מעמד המורה; והקונפליקטים עמם התמודדה ומתמודדת המערכת כמו מקומה של המערכת כמעצבת לעומת משקפת את החברה. במהלך הקורס יוצגו הפתרונות ודרכי ההתמודדות של המערכת ביניהם: חוקי החינוך, ועדות ממלכתיות ואחרות,
רפורמות מרכזיות, דיאלוגים עם השותפים השונים לחינוך, שיתוף גורמים חוץ-מערכתיים ועוד.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0254211-00 פרופ' נירית רייכל ד' 14:00-15:30

אבואך כנרת לנוח בבית קברותייך: בתי קברות ותיעודם – קמפוס מחקרי
תרבות המוות משקפת את תרבות החיים. מצבות ובתי עלמין מעידים על חזון הזוכרים ועל חלומותיהם. בקמפוס המחקרי נתוודע למקור היסטורי ראשוני וייחודי = מצבות. נתבונן בעימוד בית הקברות ונבחן בתי עלמין של חלוצים כדי לברר עד כמה ניכרת המהפכה גם בעת ההתמודדות עם שכול, מוות וחדלון. נבצע דיגיטציה של מצבות בהכירנו את פגע הזמן והטבע. ניפגש עם איש צוות במחלקה לאיתור נעדרים.
2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0254199-00 ד"ר אפרת קנטור – 3 ימי סיור – ראה לוח סיורים

ערים תל אביב – יפו- קמפוס מחקרי
הקורס יעסוק בהיסטוריה המודרנית של הערים יפו ותל אביב עד תום המחצית הראשונה של המאה ה-20. נדון בהתפתחותה האורבנית של יפו מאז שלהי המאה ה-19, בהתפשטותה לדרום, לצפון ולצפון מזרח ובהקמתה של תל אביב בהקשר זה. נעסוק בצמיחתה של תל אביב מפרבר של יפו ל"עיר העברית הראשונה" ולמטרופולין הגדולה בארץ ישראל, בהתקיימותן של שתי הערים זו לצד זו וביחסים ביניהן בתקופת המנדט הבריטי ועד שנת 1948 והקמת מדינת ישראל. נעמוד גם על חיי החברה, הכלכלה והתרבות בשתי הערים. הקורס יתקיים בשטח ויועבר בעיקרו בסיורים מרוכזים בעיר תל אביב-יפו, במהלכם נעמוד על ההיסטוריה האורבנית, החברתית והפוליטית של שתי הערים ועל המאפיינים שלהן כ"ערי חוף" במרחב הארץ-ישראלי והמזרח תיכוני (לעומת "ערי הר"). לסיכום נעלה את השאלה: האמנם שתי ערים, או עיר אחת?

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
א' 0254209-00 ד"ר איתמר רדאי – 3 ימי סיור

קורסים רגיונאליים

רגיונאלי ירושלים א'
הקורס יעסוק בירושלים כיחידה גיאוגרפית ממוקדת, בעלת מאפיינים פיזיים, חברתיים ותרבותיים הייחודיים לה, והנובעים מחד מהתנאים הגיאוגרפיים והפיזיים שבמסגרתם היא מצויה, ומאידך ממעמדה הייחודי והמקודש בעיני תרבויות דתיות ולאומיות שונות לאורך הדורות, מאז תקופת המקרא ועד למאה השנים האחרונות. בחירתה של ירושלים ומעמדה כעיר בירה בתקופות השונות; מעמדה כעיר מקודשת בעלת מאפיינים ייחודיים לכל אחת משלושת הדתות הגדולות; האופן שבו טופלו בעיות תשתית בעיר בידי השליטים השונים; וקשריה המשתנים עם סביבתה הארץ-ישראלית.

חלקו הראשון של הקורס יוקדש להכרות בסיסית עם מספר פרקי מבוא כלליים, ובהם המרחב הגיאוגרפי של העיר וסביבתה ומאפייניו הפיזיים; לידתה של העיר; וראשית עיצובה כעיר מקודשת. לאחר מכן ייסקרו השינויים בשטחה של העיר ובאופייה הפיזי, כמו גם בהרכבה הדמוגרפי, וביחסים הפנימיים שנוצרו בין הקהילות השונות שהתגוררו ופעלו בה לאורך השנים, מהתקופות הקדומות ועד לימי הביניים: מתקופת הממלכה הישראלית המאוחדת, דרך השינויים בדמותה של העיר בתקופה הרומית והביזנטית, ועד לעיצובה כעיר המקודשת גם לעולם המוסלמי בתקופה המוסלמית הקדומה ובימי הביניים.

2 ש"ס / 2  נ"ז / ש' / 60
א' 0255071-00 ד"ר ראובן גפני א' 10:00-11:30

רגיונאלי ירושלים ב'
הקורס ילווה את המשך התפתחותה של ירושלים, מהכיבוש העות'מאני ועד לעשרות השנים האחרונות. זאת, תוך התמקדות בקורותיה ובשינויים שהתחוללו בירושלים מאז ראשית החדשה ועד היום: מעיר קטנה בשולי האימפריה העות'מאנית, לעיר הצומחת במהירות רבה מבחינה מספרית, וההופכת למוקד עניין לגורמים שונים ברחבי העולם כולו.

במהלך הקורס תיבחן גם ההתייחסות השלטונית לירושלים במאה ה-19 ובתקופת המנדט, והשינויים שהתחוללו בעיר במגוון תחומים כתוצאה מן הפעילות השלטונית היזומה. כן ייסקרו השינויים בגבולותיה של העיר ובחלוקתה הפנימית במהלך תקופת המנדט, במלחמת העצמאות, במלחמת ששת הימים, בחמישים השנים האחרונות. זאת, שימת לב למהלכים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים הנוגעים לשינויים אלו ונובעים מהם. לבסוף תופנה נקודת המבט אל עתידה של ירושלים בעשרות השנים הקרובות.

2 ש"ס / 2  נ"ז / ש' / 60
ב' 0255081-00 ד"ר ראובן גפני א' 10:00-11:30

רגיונאלי גולן חרמון א'
מטרת הקורס הינה להקנות כלים ללימוד חבל הארץ של הגולן והחרמון,  מבחינה גיאוגרפית ונופית ומבחינה אנושית, מהתקופה הכלקוליתית ועד תקופת הברזל, תוך מתן דגש על הקשר בין היסודות הפיזיים וההתפתחות היישובית והתרבותית לאורך התקופות. במסגרת הקורס נערוך היכרות עם יחידות הנוף בגולן וחרמון על מרכיביהן השונים. נלמד את היסודות הגיאולוגים וההידרולוגים של האזור ונתמקד בתופעות המיוחדות לגולן.  נלמד גם על הגולן בתקופות הכלקוליתית, הברונזה  והברזל. נתייחס גם לאתרים ונושאים שביחס אליהם ישנם חידושים מחקריים בתקופה האחרונה, דוגמת רוג'ם אל הירי והדולמנים.

2 ש"ס / 2  נ"ז / ש' / 60
א' 0255091-00 ד"ר מיכאל אזבנד ד' 08:00-09:30

רגיונאלי גולן חרמון ב'
מטרת הקורס הינה להקנות כלים ללימוד חבל ארץ של הגולן והחרמון,  מבחינה גיאוגרפית ונופית ומבחינה אנושית מהתקופה ההלניסטית ועד ימינו עם דגש על הקשר בין היסודות הפיזיים וההתפתחות היישובית והתרבותית לאורך התקופות.  נלמד על הגולן בתקופות ההלניסטית, הרומית, הביזנטית, ימי ביניים ועד ההתיישבות היהודית והדרוזית היום.  נדון בסוגיות מחקריות אזוריות שונות כמו השתמרות של שמות, בתי כנסת, קבוצות אתניות שונות, קשרים חברתים-כלכלים בגולן בעת העתקיה, דרכים עתיקות, יחסי עיר וכפר, והגולן כפרפריה.

2 ש"ס / 2  נ"ז / ש' / 60
ב' 0255101-00 ד"ר מיכאל אזבנד ד' 08:00-09:30

רגיונאלי עבר הירדן א'
הכרת אזור גיאוגרפי מוגדר – עבר הירדן – על כל מרכיביו מן המסד הגיאוגרפי-פיסי ועד תולדות העת החדשה. במהלך לימוד תולדות האדם באזור יושם דגש על הקשרים בין נתוניו הפיסיים של האזור ובין תופעות ההתיישבות והממצא הארכיאולוגי.

2 ש"ס / 2  נ"ז / ש' / 60
א' 0255111-00 פרופ חיים בן דוד ג' 10:00-11:30

רגיונאלי עבר הירדן ב'
הכרת אזור גיאוגרפי מוגדר – עבר הירדן – על כל מרכיביו מן המסד הגיאוגרפי-פיסי ועד תולדות העת החדשה. במהלך לימוד תולדות האדם באזור יושם דגש על הקשרים בין נתוניו הפיסיים של האזור ובין תופעות ההתיישבות והממצא הארכיאולוגי.

בחלק השני נעסוק בממלכה הנבטית וכן בישוב היהודי בעבר הירדן בערי הדקהפוליס ותולדות עבר הירדן בימי הביניים וראשית העת החדשה.

2 ש"ס / 2  נ"ז / ש' / 60
ב' 0255121-00 פרופ' חיים בן דוד ג' 12:00-13:30

שנה ג' – סמינריונים

חטיבת התמחות – ארץ ישראל בעת העתיקה

סוגיות נבחרות בחקר נופי התרבות של ארץ ישראל בעת העתיקה
מטרת הסמינריון היא לרתום את הידע והכלים שקבלו הסטודנטים במהלך לימודיהם, לעבודת מחקר עצמית בנושאים שונים הקשורים בנופי התרבות של הארץ בעת העתיקה (משלהי ימי ממלכת יהודה ועד לכיבוש המוסלמי), על ההיבטים הטקסטואליים והחומריים שלהם. מעבר להנחיה מתודולוגית מעמיקה להדגשת הכלים ההיסטוריים העומדים לרשות החוקר ולכתיבת מדעית, יוצגו במהלך הקורס מספר סוגיות נבחרות לדיון, שמתוכם ומתוך רשימת נושאים מוצעת יבחרו הסטודנטים את הנושא בו יעמיקו חקר ובו יגישו את עבודת המחקר שלהם.

4 ש"ס / 4נ"ז / ס' / 65
ש 0252106-00 מוטי אביעם וד"ר יעקב אשכנזי   ג' 14:00-15:30

חטיבת התמחות – אדם ונוף: טבעה ונופיה של ארץ ישראל

סוגיות  נבחרות נוף וסביבה בארץ ישראל
הסמינר עוסק בסוגיות נבחרות בנוף ובסביבה בישראל. זאת, תוך לימוד שיטות מחקר בסיסיות בתחום מדעי הסביבה. הקורס כולל הרצאות פרונטליות בסוגיות סביבה שונות: ים המלח, משק המים, שינויי, שימור שטחים פתוחים , מגוון ביולוגי, שירותי מערכת אקולוגית, פלישה ביולוגית וקיימות. בנוסף הסמינר יכלול הרצאות עמיתים (רפראטים) בנושא עבודות הסמינר לצורך קבלת משוב ופיתוח דיון מפרה בכיתה.

4 ש"ס / 4 נ"ז / ס' / 65
ש' 0253106-00 ד"ר שי לוי  ג' 16:00-17:30

חטיבת התמחות – ארץ ישראל בעת החדשה

אדם באזורו הוא גר: התיישבות במדינת ישראל
ההיסטוריה נמצאת גם בפרטים הקטנים ויכולה להיות מסופרת מלמטה, מהמקום עצמו. במסגרת קורס זה יאתרו הסטודנטים פרקים ופרטים שטרם הוארו בתולדות ההתיישבות מאז הקמת מדינת ישראל או בחיי היומיום בה. יושם דגש על חקר ההיסטוריה המקומית=אישית של המשתתפים, תוך שימוש במקורות, תעודות וחפצים, כל זאת כחלק מאריגת שטיח העבר.

הסטודנט יגיש עבודה סמינריונית  בה ישאל שאלות אודות סמלים, טקסים, תעודות, החלטות אישיות באזור מגוריו או בפיסת ארץ קטנה.

4 ש"ס / 4 נ"ז / ס' / 65
ש'  0254226-00ד"ר אפרת קנטור ג' 18:00-19:30

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן