מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תוכנית לימודים לתואר במדעי ההתנהגות, למתחילים בתש"פ

  שנה א'

  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0241091-00 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
  0241111-00 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
  0241011-00 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 1 3
  0241031-00 מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 1 3
  0241051-00 מבוא לסוציולוגיה א' 2 1 3
  0241071-00 מבוא לסוציולוגיה ב' 2 1 3
  0241131-00 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
  0241141-00 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 2
  0241151-00 יסודות ביולוגיים של התנהגות א' 2 1 3
  0241171-00 יסודות ביולוגיים של התנהגות ב' 2 1 3
  0241231-00 מיומנויות אקדמיות 2 2
  0241191-00 מבוא לאנתרופולוגיה א' 2 1 3
  0241211-00 מבוא לאנתרופולוגיה ב' 2 1 3
  0241241-00 יישומי מחשב 2 2
  0241251-00 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש 4 1 4
  סה"כ שנה א' 32 11 42

   

  שנה ב'

  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0242011-00 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
  0242031-00 שיטות מחקר כמותיות ב' 2 1 3
  0242091-00 תיאוריות באישיות א' 2 2
  0242101-00 תיאוריות באישיות ב' 2 2
  0242111-00 פסיכולוגיה חברתית א' 2 2
  0242121-00 פסיכולוגיה חברתית ב' 2 2
  0242051-00 שיטות מחקר איכותניות א' 2 1 3
  0242061-00 שיטות מחקר איכותניות ב' 2 1 3
  0242131-00 החברה הישראלית א' 2 2
  0242141-00 החברה הישראלית ב' 2 2
  0242151-00 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' 2 2
  0242161-00 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 2 2
  0242171-00 SPSS 2 2
  סדנה 2 2
  פרו סמינר 2 2
  קורס בחירה כללי 2 2
  קורסי בחירה 4 4
  סה"כ שנה ב' 36 4 40

   

  שנה ג'

  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0243011-00 התנהגות ארגונית א' 2 2
  0243021-00 התנהגות ארגונית ב' 2 2
  0243031-00 פסיכולוגיה אבנורמלית א' 2 2
  0243041-00 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' 2 2
  0243051-00 למידה 2 2
  0243961-00 אתיקה במדעי ההתנהגות 2 2
  0243061-00 אבחון ומבחנים פסיכולוגיים 2 2
  0243075-00 התנסות מעשית 2 5
  סמינר מחקרי 2 6
  סמינר עיוני 2 4
  קורסי בחירה 6 6
  קורס בחירה כללי 2 2
  סה"כ שנה ג' 28 38
  סה"כ בתוכנית הלימודים 120

   

  קורסי בחירה בתוכנית הלימודים

  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0240051-00 פסיכולוגיה חיובית 2 2
  0240121-00 אספקטים באבחון והתערבות התנהגותית 2 2
  0240201-00 יישום אסטרטגיות ניהול עצמי לקידום איכות חיים 2 2
  0240211-00 הפרעות אכילה
  0240241-00 סוגיות בפילוסופיה של התנהגות 2 2
  0240251-00 אנתרופולוגיה של קדושה: מקומות, זמנים, אנשים מקודשים 2 2
  0240261-00 אוכלים ישראליות: היבטים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים של אוכל בישראל 2 2
  0240291-00 לחץ ומשבר- מתגובה אקוטית למופע כרוני 2 2
  0240301-00 בריאות והתנהגות אנושית 2 2
  0240311-00 מועדון קריאה אקטיבי בפסיכולוגיה 2 2
  0240331-00 תוכניות התערבות התנהגותיות בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 2 2
  0240341-00 סוגיות קליניות בטיפול התנהגותי בהפרעות שינה, גמילה ותזונה 2 2
  0240351-00 מתבגרים באינטרנט 2 2

   

  דילוג לתוכן