מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

המחלקה למדעי ההתנהגות

ראש המחלקה
ד"ר ריקי גליה

חברי סגל במחלקה
פרופ' היילברון סיביל, פרופ' רולידר עמוס, ד"ר אברג'ל אליען,ד"ר אייבזו שירי, ד"ר ארדי זיו, ד"ר בוניאל- נסים מירן, ד"ר סלע טל, ד"ר צבן הילה.

חברי סגל במכללה
פרופ' לוז נמרוד, ד"ר כהן שנפר- מורן, ד"ר לוי יפעת

מורים מן החוץ
ד"ר בן-יאיר יצחק, ד"ר גוזיקר אוקסנה, ד"ר מלצר גבע מאיה, גב' איטח הילה, גב' אתנס-העליון שרה, גב' דמרי דנה, גב' זועבי תגריד, גב' נג'די תהילה, מר שיכל עידו

מרכזת המחלקה
גב' עידו הגר
טל': 04-6653803
פקס: 077-5653724
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
דוא"ל: hagar@kinneret.ac.il
מיקום המחלקה: בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב, קומה שלישית.

מטרת הלימודים – B.A במדעי ההתנהגות

תכנית הלימודים הינה חדשנית ומשלבת את תחומי הפסיכולוגיה וסוציולוגיה- אנתרופולוגיה מתוך תפיסה כי הבנת תהליכי התנהגות אנושיים מחייבת התייחסות למרכיבים פנים  אישיים וחברתיים כאחד.

הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות יקנו לבוגרים תואר אקדמי איכותי אשר יאפשר המשך לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים בפסיכולוגיה ובתחומים אחרים באוניברסיטאות ובמכללות בארץ ובעולם, וכן הכשרה מקצועית מעשית ומקיפה.

מדעי ההתנהגות תופסים כיום מקום מרכזי בעולם האקדמי והתעסוקתי על בסיס ההכרה כי הם מהווים חלק מתהליכים מרכזיים חשובים בכל תחומי החיים כמו מערך בריאות הנפש, חברות היי-טק, ייעוץ תעסוקתי וארגוני, ומערכת הבריאות.

ייחודיות התוכנית היא בהכללת קורסים תוכניים עדכניים בתחום מדעי ההתנהגות מתוך שיקולים אקדמיים ושיקולים של השתלבות תעסוקתית והמשך לימודים לתארים מתקדמים כמו פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכותרפיה או בחוגי לימוד ייחודיים כמו: משאבי אנוש, לימודי מגדר, יסודות הגישור, ייעוץ ופיתוח ארגוני, טיפול באומניות, יעוץ מתודולוגי וסטטיסטי, ניהול פרויקטים חברתיים ורפואיים, טיפול באומנויות ועוד.

מבנה תכנית הלימודים

התכנית בנויה מ-120 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 14 נ"ז של קורסי בחירה במחלקה ו-4 נ"ז של קורסי בחירה כלליים מתוך מאגר קורסי הבחירה המוצע בבית הספר למדעי החברה והרוח.

התכנית כוללת: קורסי חובה מתודולוגיים ולא מתודולוגיים, קורסי בחירה, קורסי בחירה כלליים, סמינריונים, ופרקטיקום התנסות בשדה.

מבין הקורסים בתוכנית נכללים יסודות ביולוגיים של התנהגות, תיאוריות באישיות, פסיכולוגיה אבנורמלית, התנהגות ארגונית, פסיכולוגיה התפתחותית, נוירופסיכולוגיה, החברה הפוסט מודרנית, החברה הישראלית, יסודות הגישור ועוד.

דגשים חשובים

סטודנט חייב להגיע לרמת פטור מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.

בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

תכנית הלימודים לתואר במדעי ההתנהגות – BA in Behavioral Sciences למתחילים בתש"פ

שנה א'

קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
0241091-00 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
0241111-00 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
0241011-00 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 1 3
0241031-00 מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 1 3
0241051-00 מבוא לסוציולוגיה א' 2 1 3
0241071-00 מבוא לסוציולוגיה ב' 2 1 3
0241131-00 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2   2
0241141-00 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2   2
0241151-00 יסודות ביולוגיים של התנהגות א' 2 1 3
0241171-00 יסודות ביולוגיים של התנהגות ב' 2 1 3
0241231-00 מיומנויות אקדמיות 2   2
0241191-00 מבוא לאנתרופולוגיה א' 2 1 3
0241211-00 מבוא לאנתרופולוגיה ב' 2 1 3
0241241-00 יישומי מחשב 2   2
0241251-00 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש 4 1 4
סה"כ שנה א' 32 11 42

 

שנה ב'

קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
0242011-00 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
0242031-00 שיטות מחקר כמותיות ב' 2 1 3
0242091-00 תיאוריות באישיות א' 2   2
0242101-00 תיאוריות באישיות ב' 2   2
0242111-00 פסיכולוגיה חברתית א' 2   2
0242121-00 פסיכולוגיה חברתית ב' 2   2
0242051-00 שיטות מחקר איכותניות א' 2 1 3
0242061-00 שיטות מחקר איכותניות ב' 2 1 3
0242131-00 החברה הישראלית א' 2   2
0242141-00 החברה הישראלית ב' 2   2
0242151-00 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' 2   2
0242161-00 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 2   2
0242171-00 SPSS 2   2
  סדנה 2   2
  פרו סמינר 2   2
  קורס בחירה כללי 2   2
  קורסי בחירה 4   4
סה"כ שנה ב' 36 4 40

 

שנה ג'

קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
0243011-00 התנהגות ארגונית א' 2   2
0243021-00 התנהגות ארגונית ב' 2   2
0243031-00 פסיכולוגיה אבנורמלית א' 2   2
0243041-00 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' 2   2
0243051-00 למידה 2   2
0243961-00 אתיקה במדעי ההתנהגות 2   2
0243061-00 אבחון ומבחנים פסיכולוגיים 2   2
0243075-00 התנסות מעשית 2   5
  סמינר מחקרי 2   6
  סמינר עיוני 2   4
  קורסי בחירה 6   6
  קורס בחירה כללי 2   2
סה"כ שנה ג' 28   38
סה"כ בתוכנית הלימודים 120

 

קורסי בחירה בתוכנית הלימודים

קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
0240051-00 פסיכולוגיה חיובית 2   2
0240121-00 אספקטים באבחון והתערבות התנהגותית 2   2
0240201-00 יישום אסטרטגיות ניהול עצמי לקידום איכות חיים 2   2
0240211-00 הפרעות אכילה      
0240241-00 סוגיות בפילוסופיה של התנהגות 2   2
0240251-00 אנתרופולוגיה של קדושה: מקומות, זמנים, אנשים מקודשים 2   2
0240261-00 אוכלים ישראליות: היבטים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים של אוכל בישראל 2   2
0240291-00 לחץ ומשבר- מתגובה אקוטית למופע כרוני 2   2
0240301-00 בריאות והתנהגות אנושית 2   2
0240311-00 מועדון קריאה אקטיבי בפסיכולוגיה 2   2
0240331-00 תוכניות התערבות התנהגותיות בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 2   2
0240341-00 סוגיות קליניות בטיפול התנהגותי בהפרעות שינה, גמילה ותזונה 2   2
0240351-00 מתבגרים באינטרנט 2   2

 

קורסי חובה- שנה א' 

מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
הקניית ידע במושגי יסוד בסטטיסטיקה ולימוד סוגים שונים של ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים. הקורס יכלול מושגים ושימושים בסיסיים בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית תוך בחינת היישומים הספציפיים של ניתוחים סטטיסטיים למחקר הפסיכולוגי על היבטיו השונים. יושם דגש על עקרונות החשיבה הסטטיסטית בכלל והרלוונטיות שלה למחקר הפסיכו-חברתי בפרט.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0241091-00 ד"ר טל סלע ג' 14:00-15:30
ב' 0241111-00 ד"ר טל סלע  ג' 14:00-15:30

מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
2 ש"ס / 2 נ"ז / ת' / 60

א' 0241102-00 מר עידו שיכל  א' 10:00-11:30 (פעם בשבועיים)

א' 0241102-01 מר עידו שיכל  א' 10:00-11:30 (פעם בשבועיים)

ב' 0241122-00  מר עידו שיכל  א' 10:00-11:30 (פעם בשבועיים)

ב' 0241122-01  מר עידו שיכל  א' 10:00-11:30 (פעם בשבועיים)

 

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
קורס שנתי אשר מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. בקורס זה יכיר הסטודנט את עולם הפסיכולוגיה על שני ענפיה המרכזיים (הענף המחקרי והענף הטיפולי) ואת הרעיונות, המושגים והדילמות המרכזיות המלוות אותם. בין הנושאים שילמדו בקורס זה הם:שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תהליכים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, אישיות, פסיכופתולוגיה, סוגיות במדידה והערכה ועוד.
4 ש"ס
/ 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0241011-00 ד"ר סלע טל א' 12:00-13:30

ב' 0241031-00 ד"ר סלע טל א' 12:00-13:30

 

מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
2 ש"ס / 2 נ"ז / ת' / 60

א' 0241022-00 גב' הילה איטח ג' 09:00-09:45

א' 0241022-01 גב' הילה איטח ג' 12:00-12:45

א' 0241022-02 גב' הילה איטח ג'13:00-13:45

ב' 0241042-00 גב' הילה איטח ג' 09:00-09:45

ב' 0241042-01 גב' הילה איטח ג' 12:00-12:45

ב' 0241042-02 גב' הילה איטח ג' 13:00-13:45


מבוא לסוציולוגיה א'+ב'

השיעור מיועד לפתוח צוהר אל מגוון הנושאים, התיאוריות והמושגים בהם עוסקת הדיסציפלינה. הקורס יקנה לסטודנטים את יסודות הסוציולוגיה, הרקע ההיסטורי להתפתחותה, מהות החשיבה הסוציולוגית, המושגים והתיאוריות הבסיסיות, שיהוו את התשתית להמשך הלימוד בתחום ידע זה. מטרות הקורס לעודד בקרב הסטודנטים חשיבה מגוונת ופלורליסטית, דרכה ניתן להסביר אירועים מזוויות פרדיגמטיות שונות, כמו גם  חשיבה סוציולוגית ביקורתית ואנליטית.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0241051-00 ד"ר ריקי גליה ד' 14:00-15:30

ב' 0241071-00 ד"ר ריקי גליה ד' 14:00-15:30

 

מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
2 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60 

א' 0241062-00 גב' שרה אתנס העליון א' 09:00-09:45

א' 0241062-01 גב' שרה אתנס העליון א' 15:00-15:45

א' 0241062-02 גב' שרה אתנס העליון ג'  12:00-12:45

ב' 0241082-00 גב' שרה אתנס העליון א' 09:00-09:45

ב' 0241082-01 גב' שרה אתנס העליון א'  15:00-15:45

ב' 0241082-02 גב' שרה אתנס העליון ג'  12:00-12:45

 

פסיכולוגיה התפתחותית א'+ב'
בקורס נדון בשאלות המרכזיות העומדות כיום בפני חוקרי ההתפתחות האנושית. תיסקר ההתפתחות האנושית, מהתעברות ועד תקופת ההתבגרות. נעסוק בהתפתחות הפיזית, חושית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית, מנקודות מבט מחקריות ותיאורטיות. שאלות מרכזיות יתמקדו בגורמים המשפיעים על התפתחות, יחסי גומלין בין תורשה וסביבה, משפחה ותרבות, תחומי ההתפתחות בינם לבין עצמם, והשוואות בין תיאוריות בחום. 
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60 

א' 0241131-00 ד"ר מירן בוניאל ניסים ד' 10:00-11:30
ב' 0241141-00 ד"ר מירן בוניאל ניסים ד' 10:00-11:30

 

יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'
בעשורים הראשונים של המאה ה־20 פרויד וממשיכיו טלטלו את החברה כשטענו שחלקים לא מודעים בנפשנו מניעים את ההתנהגות שלנו. כיום, טכנולוגיות חדישות כמו סריקת מוח באמצעות תהודה מגנטית, או עירור ממוקד ורישום של פעילות מוחית, מאפשרים לאתר שינויים בפעילות המוח שכתוצאה מגידולים או מסיבות אחרות, ויכולים להתבטא בצורה קיצונית בתפיסה ובהתנהגות שלנו. ההתקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות מאפשרת לחקור גם מנגנונים עצביים של חלק מהאבחנות הפסיכולוגיות המסורתיות, ולפתח גישות הערכה והתערבות בלתי פולשניות אך יעילות וממוקדות למנגנון. המידע הרב שקיים היום במדעי העצב במפגש של מבנה ופעילות, נאסף וסונן כדי לעורר בתלמידים עניין וחשיבה מחקרית בתחומים שמחברים פסיכולוגיה ופיזיולוגיה.
4 ש"ס
/ 4 נ"ז / ש' / 60 

א' 0241151-00 ד"ר זיו ארדי ג' 10:00-11:30
ב' 0241171-00  ד"ר זיו ארדי ג' 10:00-11:30


יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'

2 ש"ס /2 נ"ז / ת' / 60

א' 0241162-00  מר עידו שיכל א' 10:00-11:30 (פעם בשבועיים)

א' 0241162-01  מר עידו שיכל א' 10:00-11:30 (פעם בשבועיים)

ב' 0241182-00  מר עידו שיכל א' 10:00-11:30 (פעם בשבועיים)

ב' 0241182-01  מר עידו שיכל א' 10:00-11:30 (פעם בשבועיים)

 

מיומנויות אקדמיות  
הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על-מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך דגש על בניית רציונל מדעי החל מגיבוש שאלת המחקר ועד לתוצר הסופי שהוא כתיבת עבודה אקדמית בפורמט של מאמר אקדמי. הליך הכתיבה האקדמית כולל בתוכו איתור יעיל של מקורות מידע מהימנים, קריאה ביקורתית של מקורות המידע וארגון הידע לכדי מאמר מדעי. הסטודנטים ילמדו להכיר את ספריית המכללה ואת מאגרי המידע המקוונים, הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כללי הרישום הביבליוגראפי המדעי ואת עקרונות הכתיבה המדעית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0241231-00 גב' דנה דמרי א' 08:00-09:30

א' 0241231-01 גב' דנה דמרי א' 14:00-15:30

ב' 0241231-02 גב' דנה דמרי א' 08:00-09:30

מבוא לאנתרופולוגיה  א'+ב'
היכרות עם האנתרופולוגיה כתחום דעת במדעי החברה, ועם "תרבות" כמושג מרכזי בתחום זה.  הבנת שאלות המחקר הנשאלות באנתרופולוגיה לעומת שאלות המחקר בסוציולוגיה והתאמת  שיטות המחקר לשאלות המחקר. למידת התפתחות האנתרופולוגיה והתיאוריות  המרכזיות. היכרות עם סוגיות מרכזיות במחקר האנתרופולוגי, כמו כן נעסוק במשבר סביב הייצוג של תופעות תרבותיות, ושל הידע האנתרופולוגי הנוצר בעקבות חקירתן וניתוחן, בטקסטים אנתרופולוגיים. היכרות עם האנתרופולוגיה הישראלית והאופן בו היא משקפת את המציאות הישראלית: אתניות וקליטת עליה, טקסים ועליות לרגל, דפוסי תרבות ישראלים, חינוך.
2 ש"ס / 2 נ"ז /ש' / 60

א' 0241191-00 ד"ר מאיה מלצר- גבע ג' 16:00-17:30

ב' 0241211-00 ד"ר מאיה מלצר- גבע ג' 16:00-17:30

 

מבוא לאנתרופולוגיה א'+ב'   
1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60

א' 0241222-00 גב' שרה אתנס העליון א' 08:00-08:45

א' 0241222-01 גב' שרה אתנס העליון א' 14:00-14:45

א' 0241222-02 גב' שרה אתנס העליון ג' 13:00-13:45

ב' 0241202-00 גב' שרה אתנס העליון א' 08:00-08:45

ב' 0241202-01 גב' שרה אתנס העליון א' 14:00-14:45

ב' 0241202-02 גב' שרה אתנס העליון ג'  13:00-13:45

 

ישומי מחשב
הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות: WORD  EXCEL   POWER POINT  
2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60

א' 0241241-00 גב' אוקסנה גוזיקר א' 14:00-15:30

ב' 0241241-01 גב' אוקסנה גוזיקר א' 14:00-15:30

ב' 0241241-02 גב' אוקסנה גוזיקר א' 16:00-17:30

 

עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי רחב בחשיבה מדעית העוסקת בניתוח התנהגות אנוש ברמה הבסיסית והיישומית  ((Applied Behavior Analysis. באופן ספציפי יעסוק הקורס במושגי יסוד ועקרונות בסיסיים בניתוח התנהגות והקשירה עם הסביבה בה מתרחשת ההתנהגות, הבהרת עקרונות בסיסיים בחשיבה מדעית על ההתנהגות, הפילוסופיה המדעית ההתנהגותית פרוצדורות לשינוי התנהגות והשלכות מעשיות להבנת תהליכי טיפול בקשיי התנהגות ותפקוד של פרטים בסיבות שונות.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0241251-00 פרופ' עמוס רולידר ד' 08:00-09:30

ב' 0241251-00 פרופ' עמוס רולידר ד' 08:00-09:30


עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש
(עודכן בתאריך 17.7)
2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת' / 60

ש' 0241262-00 טרם נקבע ג'  16:00-16:45

ש' 0241262-01 טרם נקבע ג'  16:00-16:45

ש' 0241262-02 טרם נקבע ג'  16:00-16:45

ש' 0241262-03 טרם נקבע ג'  16:00-16:45

ש' 0241262-04 טרם נקבע ג'  16:00-16:45

קורסי חובה- שנה ב'

שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד בשיטות מחקר במדעי ההתנהגות: מערכי מחקר, שיטות דגימה, תקיפות ומהימנות, פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית, הכרת מבנה העבודה המחקרית והדו"ח המחקרי ואתיקה במחקר.

4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0242011-00 ד"ר טל סלע ג' 10:00-11:30
א' 0242011-01 ד"ר טל סלע ג' 08:00-09:30
ב' 0242031-00 ד"ר טל סלע ג' 10:00-11:30
ב' 0242031-01 ד"ר טל סלע ג' 08:00-09:30

שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
2 ש"ס/ 2 נ"ז / ת' / 60

א' 0242022-00 מר עידו שיכל א' 09:00-09:45

א' 0242022-01 מר עידו שיכל א' 12:00-12:45

א' 0242022-02 מר עידו שיכל א' 13:00-13:45

ב' 0242042-00 מר עידו שיכל א' 14:00-14:45

ב' 0242042-01 מר עידו שיכל א' 12:00-12:45

ב' 0242042-02 מר עידו שיכל א' 13:00-13:45

פסיכולוגיה חברתית א'+ב'
הכרות עם תחום הפסיכולוגיה החברתית, הגדרת התחום המדעי.  הבנת הגורמים המשפיעים על התנהגות חברתית וחשיבה חברתית, כולל תהליכים קוגניטיביים, תרבות, סביבה וכן גורמים ביולוגיים. הקורס יסקור תיאוריות קלאסיות בצד תיאוריות עדכניות ויינתן דגש מיוחד על מחקרים חדשים. תינתן תשומת לב מיוחדת לחשיבות המחקר בהשפעות חברתיות על הפרט להגברת המודעות לדרכים שבהן ניתן לנצל את הידע בפסכולוגיה וחשיבה חברתית לפתרון בעיות.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0242111-00 ד"ר יצחק בן- יאיר ד' 14:00-15:30
ב' 0242121-00 ד"ר יצחק בן- יאיר ד' 14:00-15:30

שיטות מחקר איכותניות  א'+ב'
לפתח את היכולת להתבונן ולנתח בגישה איכותית התנהגויות אנושיות אותנטיות.  לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של המורכבות הרבה של התנהגויות אנושיות. להיחשף ולהכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות. להכיר מספר מחקרים שנערכו בישראל בגישת המחקר האיכותי.  להתנסות בבחירת בעיית מחקר, בניסוח מטרות ושאלות מחקר, בביצוע תצפיות וראיונות אתנוגרפיים, בניתוח אינדוקטיבי של נתונים, בהצגת ממצאים ובפרשנות על הממצאים.
4 ש"ס /4 נ"ז / ש' / 60

א' 0242051-00 ד"ר מאיה מלצר- גבע ג' 14:00-15:30

ב' 0242061-00 ד"ר מאיה מלצר- גבע ג' 14:00-15:30

שיטות מחקר איכותניות  א'+ ב' 
1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60     

א' 0242062-00 גב' שרה אתנס העליון א' 16:00-16:45

א' 0242062-01 גב' שרה אתנס העליון א' 12:00-12:45

א' 0242062-02 גב' שרה אתנס העליון א' 13:00-13:45

ב' 0242962-00 גב' שרה אתנס העליון א' 16:00-16:45

ב' 0242962-01 גב' שרה אתנס העליון א' 12:00-12:45

ב' 0242962-02 גב' שרה אתנס העליון א' 13:00-13:45

 

החברה הישראלית א'+ב'

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה סוציולוגית ביחס לאירועים ותהליכים שהובילו לעצובה של החברה  הישראלית. הקורס יתאר ויעריך את תרומתן של העליות השונות, המאבקים הפנימיים והחיצוניים בחברה היישובית והדרך לכינון המדינה. השסעים הפנימיים, המלחמות ותוצאותיהן והופעתם של זרמים חדשים בחברה האזרחית והפוליטית יזכו לתשומת לב מיוחדת.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0242131-00 ד"ר ריקי גליה ד' 16:00-17:30
ב' 0242141-00 ד"ר ריקי גליה ד' 16:00-17:30

פסיכולוגיה קוגניטיבית א'+ב'
בקורס שנתי זה יכיר הסטודנט את אחד התחומים הפוריים ביותר של עולם הפסיכולוגיה המחקרית – תחום ההגות והמחקר הקוגניטיבי. פסיכולוגיה קוגניטיבית עוסקת בהבנה ומחקר של תהליכים כגון זיכרון, קשב, תפיסה וכד'. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בתהליכי זיכרון. חלקו השני יעסוק בתהליכי חישה ותפיסה אך גם יחד עם טעימה מן התחום המרתק של הנוירו-פסיכולוגיה הקוגניטיבית.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0242151-00 ד"ר זיו ארדי א' 10:00-11:30
ב' 0242161-00 ד"ר זיו ארדי א' 10:00-11:30

 

תיאוריות באישיות א'+ב'
בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים.  ותיאוריות של חשיבה  הקוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות.  נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכול תיאוריה.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60 

א' 0242091-01 ד"ר יפעת לוי ג' 12:00-13:30

ב' 0242101-01 ד"ר יפעת לוי ג' 12:00-13:30

 

SPSS

הקניית ידע ומיומנויות  בתוכנת  SPSS
2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60

א' 0242091-00 ד"ר אוקסנה גוזיקר ג' 08:00-09:30
א' 0242101-01 ד"ר אוקסנה גוזיקר ד' 08:00-09:30

א' 0242101-02 ד"ר אוקסנה גוזיקר ד' 10:00-11:30

 


פרו סמינר לבחירה

פיתוח כישורים חברתיים בקרב ילדים

במסגרת פרו-סמינר זה הסטודנטים יחשפו לתוכנית לימודים מבוססת-מחקר לפיתוח של מיומנויות חברתיות בקרב ילדים בעלי התנהגויות מאתגרות. קורס זה יחשוף את הסטודנטים לספרות מחקרית הקשורה לקידום של מיומנויות חברתיות, ויעמוד על ההבדלים בין לקות במוטיבציה לבין לקות במיומנות בכל הקשור לתפקוד חברתי מסתגל.

2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60 

ב' 0242256-00 ד"ר שירי אייבזו א' 14:00-15:30

 

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים להתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים

במסגרת הקורס נסקור מגוון תחומי חיים והתנהגויות של מתבגרים כמו פעילויות בשעות פנאי, התנהלות ברשת, התנהלות בבי"ס ובבית. בכל אחד מהמרחבים נראה אילו התנהגויות סיכון יכולות לצמוח כמו עישון, שימוש בסמים ואלכוהול, בדידות, דיאטה, אלימות ועוד, ומאידך מה הם גורמי החוסן שמגנים על הילדים מפני התנהגויות בעייתיות כמו קשרי משפחה וחברים. הקורס מביא נתונים המעידים על היקפי התופעות בארץ ובעולם ודן בסיבות להתכנות התופעות.

2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60

ב' 0242276-00 ד"ר מירן בוניאל- נסים א' 14:00-15:30

 

ניתוח וטיפול בהתנהגות הצקה ובריונות בקרב ילדים  בסביבה החינוכית וברשת

בתום הקורס וכתוצאה מתהליך הלמידה יוכלו הסטודנטים:

לאתר באופן עצמאי מקורות אקדמיים עדכניים העוסקים בנושא ההצקה (Bullying) מתוך מאגרי המידע המצויים בספרייה.

  1. לתאר ולהסביר מושגים בסיסיים הקשורים להתנהגויות של הצקה ובריונות בקרב ילדים ובני-נוער.
  2. לסכם מתוך מאמרים אקדמיים מידע הרלוונטי לנושא המחקר שלהם תוך הבחנה בין עיקר לטפל.
  3. למנות, לכתוב ולהסביר בפירוט את כל שלבי כתיבת סקירת הספרות על-פי הסדר הנכון.
  4. לבנות 'משפך כתיבה' המהווה שלד של סקירת הספרות – החל מהגדרת משתני המחקר ועד לתיאור מטרת הסקירה הספציפית שהם כותבים.
  5. לכתוב סקירת ספרות מדעית על בסיס אינטגרציה בין מאמרים עדכניים שפורסמו בכתבי עת מובילים, בהתאם לכללי הכתיבה המדעית המקובלים.
  6. להציג בפני הכיתה והמרצה, במשך כ-10 דקות, את עיקרי הנושאים בהם עוסקת הסקירה שכתבו.

2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60  

ב' 0242266-00 פרופ' עמוס רולידר א' 08:00-09:30

 

יישום אסטרטגיות ניהול עצמי לקידום איכות חיים

בקורס זה הסטודנטים יחשפו להסברים פסיכולוגים והתנהגותיים של שליטה עצמית, אימפולסיביות וניהול עצמי. שליטה עצמית וניהול עצמי הינן מיומנויות הנדרשות מכל אדם על מנת שיוכל להשתלב בחברה באופן תקין. מחקרים בתחום הניהול העצמי ידונו ואסטרטגיות כגון מעקב עצמי, הצבת מטרות אישיות ולמידה עצמית יוצגו בפני הסטודנטים על מנת שיוכלו לפתח וליישם תוכניות ניהול עצמי באופן אישי ולאחרים. בסוף הקורס הסטודנטים יפתחו ויישמו תוכנית אישית של ניהול עצמי לשיפור תחום אחד בחייהם.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

ב' 0240201-00 ד"ר אליען אלחדף- אברג'ל ד' 10:00-11:30

 

סדנה לבחירה

כתיבה תרפיה

כתיבה-תרפיה היא שיטת טיפול המתמקדת בהבעה בכתב של מחשבות ורגשות. התפיסה המשותפת לכל השיטות אומרת כי מוצע לאדם לכתוב באופן חופשי את תחושותיו הפנימיות, מחשבותיו ובעיותיו השונות המעסיקות אותו. כתיבה חופשית שכזו עוזרת לאדם לפגוש את עצמו, לתאר את פחדיו ומצוקותיו ולברר לעצמו נושאים המעסיקים אותו.   הקורס יעסוק באיכותיות התרפויטיות של הכתיבה. היינו כיצד כתיבה רגשית יכולה לקדם ארגון קוגניטיבי, שחרור רגשי ולסייע בתהליכים. במסגרת הקורס תעשה התייחסות תיאורטית לאיכויות הכתיבה ככלי טיפולי, הכרות עם כתיבה אישית (יומנית), כתיבה במסגרת טיפול, כתיבה חופשית לעומת כתיבה מונחית, כתיבה במרחבים פומביים (כמו הפורום, הבלוג), והבדל בין כתיבה ידנית ומוקלדת.  במהלך הקורס תעשה התנסות בכתיבה אישית וניתוח של כתיבה בסגנון סדנאי. לקורס זה מוזמנים סטודנטים בעלי עניין בנושא, בעלי יכולת להתבטאות בכתב ונכונות להתנסות מרובה בכתיבה חופשית.

2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60

א' 0242448-00 ד"ר מירן בוניאל- נסים א' 14:00-15:30 (עודכן בתאריך 11.8)

 

מיומנות של יעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך

מיומנויות של ייעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך – תקציר: מטרת הסדנא להכיר את תפקיד הייעוץ החינוכי כפי שבא לידי ביטוי במערכת החינוכית. לתפקיד זה פן ייעוצי פרטני וכן פן מערכתי. במסגרת הסדנא יתורגלו פרקטיקות אלו בהתאם למצבים השונים בבית הספר.

2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60

ב' 0242418-00 גב' תגריד זועבי ג' 16:00-17:30

 

פיתוח מיומנויות חברתיות דרך משחק

סדנא זו מבוססת על ההנחה כי פעילות משחקית ותנועתית מהווה הקשר תומך להקניה ותרגול של מיומנויות חברתיות. במהלך הסדנא יחשפו הסטודנטים לתיאוריה ההתנהגותית ולאסטרטגיות התנהגותיות לפיתוח מיומנויות וכן למודל חינוך לערכים דרך פעילות גופנית. במהלך הסדנא הסטודנטים יעסקו בפיתוח פעילויות משחקיות לקידום מיומנויות חברתיות ולניתוחם. מרבית מטלות הסדנא יהיו בהרכבים קבוצתיים, כאשר כל קבוצת סטודנטים תבחר ערכים חברתיים לימוד דרך משחקים ופעילות.  בקורס זה ידרשו הסטודנטים להביא ציוד משחקי נפוץ בהתאם לפעילויות המתוכננות לשיעור ובהתאם ולהפעלות שהם יתכננו בעצמם. דוגמאות לציוד שעשוי  להידרש הוא כדור, דלגית, מחבט, חישוק.

2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60      

א' 0242468-00 ד"ר שירי אייבזו  א' 08:00-09:30

 

קורסי חובה- שנה ג'

התנהגות ארגונית א+ב

הקורס יעסוק במגוון נושאים תיאורטיים ויישומיים ברמת המאקרו והמיקרו בארגונים, החל מסקירה היסטורית של תחום הארגונים ושל התיאוריות הקלאסיות והמודרניות בתורת הארגון, דרך נושאים מרכזיים בהבנת התופעה הארגונית ביניהם מבנה ארגוני, מדרג סמכויות, בידול וכילול, מרכוז וביזור, הארגון והסביבה, ולבסוף יעסוק במישור התרבותי בארגון. במסגרת רמת הפרט נעסוק ביסודות להתנהגות הפרט, הנעת עובדים, תהליכי תפיסה וקבלת החלטות והיבטים רגשיים בארגונים. במסגרת רמת הקבוצה, ילמדו היסודות בהתנהגות קבוצתיתות ותהליכי מנהיגות. הקורס יקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח אירועים ארגוניים.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0243011-00 גב' מורן כהן שנפר ג' 08:00-09:30

ב' 0243021-00 גב' מורן כהן שנפר ג'  12:00-13:30

 

פסיכולוגיה אבנורמאלית א+ב

מטרת הקורס לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם  מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן, ודרכי הטיפול השונות המיושמות.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0243031-00 ד"ר יפעת לוי ג' 14:00-15:30
ב' 0243041-00 ד"ר יפעת לוי ג' 14:00-15:30

תיאוריות באישיות א'+ב'
בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים.  ותיאוריות של חשיבה  הקוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות.  נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכול תיאוריה.
4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

א' 0242091-00 ד"ר יפעת לוי ג' 10:00-11:30

ב' 0242101-00 ד"ר יפעת לוי ג' 10:00-11:30

 

למידה ותפיסה
בקורס זה י/תכיר הסטודנט/ית את הרקע ההיסטורי של תחום הלמידה. בהמשך הקורס יציג את התהליכים בהם למידה נבנית, תוך התמקדות ברכיבים בסיסיים כגון הביטואציה וסנסיטיזציה. בהמשך הסמסטר יילמדו תהליכי ההתניה הקלאסית ותהליכים מורכבים יותר של התניה כמו גירוי מותנה וגירוי לא מותנה, תהליכים אשר באים לידי ביטוי בהתנהגויות שהן תוצר של ההתניות הללו.
2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0243051-00 ד"ר זיו ארדי א' 12:00-13:30

 

אתיקה במדעי ההתנהגות

בקורס זה נדון בשאלות: מהי התנהגות אתית? ומהי אתיקה מקצועית? מדוע אנו מתנהגים בצורה אתית, ומדוע לא? מהם כללי האתיקה המקובלים במדעי ההתנהגות? וכיצד ביכולתנו להתמודד עם סוגיות אתיות? במהלך הקורס, הסטודנטים יתבקשו להציג ולדון במספר סוגיות אתיות מעולם מדעי ההתנהגות.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0243961-00 ד"ר אליען אברג'יל א' 12:00-13:30

א' 0243961-01 ד"ר אליען אברג'יל ד' 14:00-15:30

 

 נוירופסיכולוגיה

מטרת הקורס הינה לימוד מושגי יסוד אודות הקשר שבין מח לבין תפקוד קוגניטיבי. יושם דגש על הפרעות נוירופסיכולוגיות ומה ניתן ללמוד מהן על המח הבריא. נושאים עיקריים שידונו בקורס הינם  עקרונות הארגון של המח, פלסטיות, שפה ומח והפרעות נוירופסיכולוגיות בתחום התפיסה, הקשב והמודעות, הקוגניציה החברתית, הזיכרון והשפה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0243951-00 ד"ר זיו ארדי א' 12:00-13:30

א' 0243951-01 ד"ר יפעת לוי ד' 14:00-15:30

 

מחשבות סוציולוגיות בעידן הניאו- ליברלי
בעולם שבו הידע נמצא בשפע אך לא הידיעה, ישנו אתגר בגיבוש הדעה. הקורס מבקש לטפל בסוגיות מורכבות המוכרות לסטודנטים מחייהם האישיים –תהליכי הגלובליזציה והגירה , חידושים טכנולוגיים, סביבה, שוק העבודה, פוליטיקה ועוד. כל אלה יבחנו על ידי הסטודנטים מזווית ראייה סוציולוגית ביקורתית, בתוך הקשרים אישיים, מקומיים ובהקשר הרחב של תהליכי הניאו ליברליזציה.
במהלך הקורס נציע מערכת מושגים אנליטית לניתוח תופעות חברתיות רחבות בעידן הניאו ליברלי ולהבנת מערכות היחסים שמתקיימות בין התופעות השונות. הסטודנטים יתבקשו לגבש מחשבות סוציולוגיות, מחשבות פוליטיות ודעות בנוגע לתופעות אלו ולבטאם במהלך השיעורים ובמטלה הסופית של הקורס.
2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 0243971-00 פרופ' סיביל היילברון ד' 10:00-11:30

התנסות מעשית

מטרת הקורס הינה שילוב סטודנטים במקומות התנסות, העובדים עם אוכלוסיות בעלות קשיים שונים כדי להקנות להם התנסות מעמיקה באחד התחומים של מדעי ההתנהגות, כל זאת תוך הדרכה מעשית בשטח. הקורס נועד לאפשר לסטודנט להטמיע את הידע התיאורטי הנלמד בקורסים שונים בהתנסות בשטח, לאפשר הכרות אישית קרובה עם המסגרות שבהן מועסקים אנשי מקצוע מתחום מדעי ההתנהגות ולאפשר היכרות עם תחומים שונים: הטיפולי, הענישתי, החינוכי והמניעתי, תוך התמודדות עם דילמות הקשורות בתחומים אלו.

הקורס אינו מהווה הכשרה מעשית, אלא ניתן לראותו במתכונת של לימודי שדה. עם זאת, הקורס יכול לספק הזדמנות להתפתחות אישית ומקצועית של הסטודנטים. הקורס עשוי גם לתרום רבות לסטודנטים המתכננים להמשיך את לימודיהם לתואר שני, או לעסוק בעבודה בתחום זה. לבסוף, ראוי לציין כי בקורס זה הסטודנטים נדרשים (אפילו אם במסגרת קורס עם נ"ז לתואר) למעורבות בקהילה, הם נחשפים לאוכלוסיה שונה ולצרכיה, לומדים להכיר בצרכיו של האחר, להשקיע בו  ולתרום לו מעצמם.

4 ש"ס /6 נ"ז / ש' / 60

ש' 0243075-00 ד"ר מירן בוניאל- נסים  ד' 16:00-17:30

ש' 0243075-01 ד"ר יצחק בן- יאיר ד' 16:00-17:30

 

סמינר מחקרי לבחירה

גלובליזציה, הגירה ורב- תרבותיות

הסמינר בוחן נושאים חברתיים הקשורים לגלובליזציה, הגירה ורב-תרבותיות. תהליכי הגלובליזציה ושינויים במדינות הלאום משוזרים ומשפעים על ומושפעים מגלי ההגירה של המאה 21. למהגרים הינם חלק אינטגרלי במציאויות החברתיות הרב-תרבותיות העכשוויות. בסמינר סטודנטים מתבקשים לזהות את נקודות המגע של תופעות הגלובליזציה, הגירה ורב-תרבותיות בסביבה המידית שלהם ולחקור תוך כדי שימוש בשיטת מחקר כמותי או איכותני נושא ספציפי מעניין אותם באופן אישי.

4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60

ש' 0243206-00 פרופ' סיביל היילבורן א' 14:00-15:30

 

ההשפעות המיטיבות של פעילות התנדבותית

אנשים רבים מאוכלוסיות וגילאים שונים עוסקים בפעילויות התנדבותית בצורות שונות ומגוונות. מדוע הם עושים זאת? בזמן שקיים מחקר ענף המנסה להעריך את המידה בה נתרמים מושאי ההתנדבות מהעובדה כי מישהו נמצא שם עבורם, קיים מעט מאוד ידע בנוגע להשפעות הפיזיות והנפשיות של פעילות התנדבותית על המתנדבים עצמם. במסגרת הסמינריון יסקרו תיאוריות מרכזיות של נושאים רלוונטיים כגון: אמפתיה, TOM, אלטרואיזם והתנהגויות פרו חברתיות שונות כמו הזדהות, חמלה, קבלה ועוד. משתתפי הסמינריון יבצעו עבודת מחקר (כמותית) על נושא רלוונטי שיוגדר ויגישו את העבודה בעל פה (בכתה) ובכתב.
4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60

ש' 0243226-00 דר' זיו ארדי א' 14:00-15:30

  

השפעה של גורמי אישיות על תהליכים קוגנטיביים

כל אחד ואחת מאתנו מבצע במהלך חייו אינספור החלטות במגוון תחומים. היכן אלמד, עם מי אתחתן, האם אני שומר על מרחק מן הרכב לפני, האם כדאי לי לקבל את העבודה, האם לעזור לאחר להתכונן למבחן וכדומה. החלטות אלו משלבות היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. כיום אנחנו יודעים כי בני אדם מגלים באופן עקבי הטיות קוגניטיביות ותפיסתיות בתהליך קבלת ההחלטה, וכי בני אדם לא מתנהגים תמיד באופן רציונלי שאולי היינו מצפים. למשל, מן ההיבט של לקיחת סיכונים נמצא כי בני אדם לוקחים סיכונים מיותרים לפעמים אך לא מעזים מספיק בפעמים אחרות. שאלה מעניינת וחשובה בתחום של קבלת החלטות נוגעת בהבדלים בין אישיים בתהליכים ובהטיות הללו, וביכולת שלנו לנבא אותם. לדוגמא, האם אדם המגלה הטיה בתחום אחד (למשל כלכלי) יגלה הטיה דומה בתחום אחר (למשל חברתי)? האם למשתני רקע או לתכונות אישיותיות שונות יש יכולת לנבא הבדלים בין אישיים בהטיות קוגניטיביות?

בסמינר המחקר תתבקש/י לחקור שאלות אלו תוך דגש על נושא ההבדלים האישיים בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומיםהשונים.
4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60

ש' 0243236-00 דר' טל סלע א' 14:00-15:30

 

טיפול והתערבות בסוגיות קהילתיות/חברתיות חשובות בגישה ההתנהגותית

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי (סקר ספרות) וביצוע מחקר שדה צנוע בסוגיות חברתיות וקליניות  בעיתיות  כגון בעיות בריאות, בטיחות בדרכים ובעבודה, התנהגות אנטי חברתית בסביבת המשפחה ובסביבה החינוכית, תוקפנות ובריונות  ועוד. בתחילת הקורס יוצגו הנושאים השונים בהרחבה והסטודנטים יבחרו  בנושא מחקרי אחד המדבר אליהם אותו ילמדו ביסודיות באמצעות קריאה וסיכום של מבחר עבודות מחקריות שנעשו על הנושא הנלמד. לאחר העמקה ולמידת המחקר שנעשה בנושא בו בחרו, הסטודנטים יבצעו מחקר שדה קטן שבו יאספו נתונים על שכיחות הבעיה בה הם עוסקים ויבדקו גורמים המשפיעים על הבעיה ובמידת האפשר יבצעו התערבות שינוי ופתרון הבעיה.

4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
ש' 0243246-00 פרופ' עמוס רולידר א' 14:00-15:30

 

סמינר עיוני לבחירה

פסיכולוגיה של האינטרנט- השפעות הטכנולוגיה על הפרט

במסגרת הסמינר תבחן השפעת השימוש באינטרנט על הפרט כאשר שימוש אינו בריא ומאוזן פוגש במצב רגשי רעוע ופרופיל אישיות מורכב. לדוגמה התמכרות לאינטרנט אשר מובילה לעיוותים מחשבתיים. כל תופעה תבחן מבחינת מאפייניה, היקפיה, אוכלוסיות פגיעות, השלכות והעלאת השאלה – האם הטכנולוגיה היא גורם או כלי התווך.

הקורס הינו סמינר עיוני, לפיכך התוצר הינו "הצעת מחקר" ולא ביצוע מחקר בפועל.

הצעת מחקר כוללת: סקירת ספרות, שאלת מחקר/השערת מחקר, מתודולוגיה (משתני המחקר, כלי המחקר, מהלך המחקר), חשיבות המחקר ותרומתו.

4 ש"ס / 4 נ"ז / ס' / 60

ש' 0243356-00 ד"ר מירן בוניאל- נסים א' 10:00-11:30

 

סוציולוגיה אורבנית

מחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת כיום בערים. מספר זה צפוי לגדול לכדי שני שליש מאוכלוסיית העולם בחמישים השנים הבאות. ערים מהוות "מעבדת מחקר" טבעית לבחינת תהליכים חברתיים במרחב, מאחר שמתקיימת בהן דינמיקה מתמדת של אי-שוויון, יחסים חברתיים מורכבים ושינויים חברתיים וכלכליים. מטרת הקורס היא לבחון את הסביבה האורבנית של ימינו ואת האופן שבו בתהליכים החברתיים "הגדולים" כגון גלובליזציה, כלכלה ניאו-ליברלית והגירה מתממשים בחיי היומיום של אנשים. הסטודנטים ייחשפו לתיאוריות ביקורתיות בנות זמננו העוסקות בעיר ובחוויית החיים העירונית, וכן למגמות עכשוויות שערים רבות בעולם מתמודדות עמן (כמו ג'נטריפיקציה, סוגיות בתחום הדיור, עוני, הגירה ואקטיביזם עירוני). בהתאם, עבודת הסמינר של הסטודנטים תתמקד בתופעות אורבניות.

4 ש"ס / 4 נ"ז / ס' / 60
ש' 0243366-00 ד"ר הילה צבן ג' 16:00-17:30

 

ניהול עצמי ושליטה עצמית

בסמינר זה הסטודנטים יחשפו אל ספרות מחקרית בתחום שליטה עצמית וניהול עצמי, המבוססת על ניתוח התנהגות כמסגרת תיאורטית. הסטודנטים יחשפו לאסטרטגיות שליטה עצמית וניהול עצמי כגון הצבת מטרות, שינוי נסיבות וניטור עצמי וכן לאפליקציות של מחקר היחיד בנושאי תוכניות התערבות של שליטה עצמית וניהול עצמי בסביבות בית-ספריות וביתיות.

4 ש"ס / 4 נ"ז / ס' / 60

ש' 0243376-00 ד"ר שירי אייבזו א' 10:00-11:30

 

סוגיות התנהגותיות בנושא קיימות ואיכות סביבה

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בכתיבה ויישום מחקר התנהגותי שמטרתו לטפל בסוגיות הקשורות לקיימות, איכות סביבה וההתחממות הגלובלית. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו באופן יסודי באמצעות קריאה וסיכום של מבחר עבודות מחקריות נושא מסוים ולאחר העמקה ולמידת הנושא יכתוב הצעת מחקר אשר תכלול סיכום של הסקירה הספרותית, מטרת מחקר, ושיטת מחקר. הקורס הינו סמינר עיוני, לפיכך המטרה היא כתיבת עבודת מחקר המתבססת על סקירת ספרות ולא על איסוף נתונם אמפיריים.  כמו כן, המטרה היא להקנות ידע וכללים לצריכת מאמרים אקדמיים וכתיבה אקדמית.

4 ש"ס / 4 נ"ז / ס' / 60

ש' 0243386-00 ד"ר אליען אלחדף- אברג'ל  א' 10:00-11:30

 

קורסי בחירה 

פסיכולוגיה חיובית

תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחוזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו.  גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית,  מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות המרכזיות וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש להשלכותיהם בשדה הטיפול הפסיכולוגי ובקידום הצמיחה האישית.  בנוסף, הסטודנטים יתנסו לאורך הקורס בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הטיפול ההומניסטי והפסיכולוגיה החיובית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

ב' 0240051-00 ד"ר לוי יפעת ג' 08:00-09:30

 

אספקטים באבחון והתערבות התנהגותית

מטרת הקורס הינה להקנות הבנה רחבה של טכניקות הערכה התנהגותיות על מנת לזהות את הפונקציה\תפקוד של התנהגות אנוש ואת המשתנים המשפיעים עליה. כמו כן, יינתנו כלים לבניית תוכניות התנהגותיות המבוססות על ממצאי ההערכה וכלים לבדיקת יעילות התוכנית.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0240121-00 ד"ר אליען אלחדף- אברג'ל ד' 10:00-11:30 עודכן בתאריך 10.9

 

הפרעות אכילה

הפרעות אכילה נחשבות למגיפה במאה הנוכחית. הקורס יתייחס להיקפי התופעה, הסיבות והמניעים לה מהיבטים שונים, כמו ההיבט התרבותי, ההקשר המשפחתי, מקורות מולדים ואישיותיים ועוד. יתוארו השלכות ההפרעה על חיי החולה מבחינה פיזית, פסיכולוגית וחברתית. בקורס יוצגו הסוגים השונים של הפרעות אכילה: אנורקסיה, בולימיה, אביסת ייתר, הפרעות אכילה אחרות, אכילה מופרעת.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

ב' 0240211-00 ד"ר מירן בוניאל- נסים ד' 14:00-15:30

 

סוגיות בפילוסופיה של התנהגות

קורס זה מוקדש לפיתוח הבנה מעמיקה של הפילוסופיה והמדע של ביהביוריזם רדיקלי. הקורס ידון במורכבות של ביהביוריזם רדיקלי, ובהבנות מושגיות של סוגיות התנהגותיות כעולם התוכן היחיד של המדע.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0240241-00 ד"ר שירי אייבזו א' 14:00-15:30

 

מתבגרים באינטרנט (מתוקשב)

הימצאות במרחב הווירטואלית משפיעה על אופן התגובה וההתנהגות של הפרט. במסגרת הקורס יתוארו מאפייני השימוש באינטרנט בהיבט פסיכולוגי והשלכותיהם לחיוב ולשלילה: היעדר קשר עין, אנונימיות, אי-נראות, אפקט הסרת העכבות, מידיות ונפיצות. גישות שונות ואף סותרות מתארות את השלכות השימוש במרחבים הווירטואליים על חיינו. ננסה לענות האם המצאות במרחב זה הופכת את הפרט לבודד או חברותי, האם ההתנהגות במרחב הווירטואלי מייצגת את ה"אני האמיתי", האם הבעת רגשות באינטרנט מקבילים בעוצמתם לאלו המובעים במציאות הפיזית.

בנוסף הקורס יידון בהשלכות השימוש באינטרנט על ה"אני", על המשפחה ועל החברה. ננסה להבין כיצד הטכנולוגיה הצליחה לקדם והיכן היא יוצרת עיכוב.  ההשפעות השונות של שימוש ברשת, מביאות לתופעות שונות אשר יקבלו התייחסות בקורס, ביניהם: בריונות מקוונת, שימוש ייתר, הימורים, ועוד.  סטודנט בקורס יכיר היבטים שונים של המפגש בין המתבגרים לעולם הווירטואלי, יעמיק באחד הנושאים בקורס באמצעות עבודה אקדמית בתחום, ילמד לכתוב מטלה המשלבת תוכן מדעי והדגמות מהרשת ויתרגל איתור מידע באינטרנט.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0240351-00 ד"ר מירן בוניאל- נסים ד' 08:00-09:30

 

אנתרופולוגיה של קדושה: מקומות, זמנים, אנשים מקודשים

קדושה היא חלק מרכזי מהמחשבה הדתית ואחד הביטויים המובהקים לדת כמערכת תרבותית חברתית. במסגרת קורס זה נתוודע למחקר האנתרופולוגי הנרחב במקומות קדושים, זמנים קדושים ואנשים קדושים. לאחר דיון תיאורטי בקדושה ובקשרים שבינה לבין דת ותרבות נעסוק במקרי מבחן הלקוחים בעיקר מהמרחב הישראלי ובמסגרתם נעסוק בתופעות מרכזיות הקשורות למרחבים, זמנים ואנשים קדושים ופולחנות שונים הקשורים בהם. בין שלל הנושאים בהם נעסוק יהיו: קדושה והיווצרות מקומות קדושים, עיסוק בזמנים קדושים ומשמעותם החברתיים, עליות לרגל בישראל, הילולות ואנשים קדושים, קדושה והשלכותיה הפוליטיות. הקורס ילווה במידת האפשר ביציאה לשטח ולימוד חוויתי ובלתי אמצעי של סוגיות אלה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0240251-00 פרופ' נמרוד לוז ג' 16:00-17:30

 

אוכלים ישראליות: היבטים תרבותיים, חברתיים ופוליטיים של אוכל בישראל

בכל החברות האנושיות האוכל והאכילה אינן רק צורך ביולוגי אלא חלק מרכזי בתהליך היצירה החברתית, ביטוי מורכב לתרבות ומרחב של מאבקים והסכמות. אוכל הוא מרחב רווי סמלים, פוליטיקה, ביטויים לעצמי, לקבוצתי לדתי ועוד. אוכל הוא גם משאב מרכזי בתהליכי יצירת האומה והלאומיות. אז מה אוכלים ישראלים? כיצד מבטא האוכל שאנו אוכלים תהליכים חברתיים תרבותיים כלכליים פוליטיים מקומיים וגלובליים? בקורס זה ישמש אותנו האוכל ותרבות האכילה בישראל כנקודת יציאה לדיון בתופעות רבות ומגוונות בחברה הישראלית כיום. מה אומר עלינו שגעון החומוס? גלובליזציה ומקומיות במסעדות מזון מהיר, מאבקים חברתיים על כשרות, על האש ביום העצמאות, חנויות טבע, קונפליקטים קולינריים בין מדינה למיעוטים ועוד ועוד.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

ב' 0240261-00 פרופ' נמרוד לוז ג' 16:00-17:30

 

בריאות והתנהגות אנושית

מטרת הקורס הינה היכרות עם תחום הבריאות ורכישת ידע בנושאים שונים כגון: תפיסות שונות של בריאות, תיאוריות בשירותי הבריאות, התפתחות היסטורית של מערכת הבריאות בישראל, הצגת מקצועות הבריאות ובחינת מאפייניהם ויחסי העבודה ביניהם,  יחסי רופא-חולה, קידום בריאות ועוד.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

ב' 0240301-00 ד"ר מורן שנפר- כהן ג' 10:00-11:30

דיאגנוסטיקה
בקורס יחשפו הסטודנטים לעקרונות ההערכה הפסיכולוגית על אפשרויותיה ומגבלותיה. בנוסף יכלול הקורס הכרות בסיסית עם מבחנים המשמשים להערכה פסיכולוגית.
בין הנושאים הנלמדים בקורס: מהי הערכה פסיכולוגית , בירור סיבת הפניה, יצירת תמונת רקע, עבודת הפסיכולוג בתהליך ההערכה הפסיכולוגית (עודכן בתאריך 18.12)
2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
ב' 240311 ד"ר זיו ארדי א' 08:00-09:30

 

תוכניות  התערבות התנהגותיות בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים מודלים של תכניות התערבות התנהגותיות לאוכלוסיות מגוונות בעלות צרכים מגוונים. במסגרת הקורס ייסקרו תוכניות בעלות יעדים שונים כגון קידום הישגים אקדמיים, משימתיות, מיומנויות חברתיות, תקשורת, מיומנויות אדפטיביות ועוד. התוכניות שיסקרו יהיו כאלו שיושמו במגוון סביבות כגון סביבות חינוך, קהילה ומשפחה, ובקרב אוכלוסיות מגוונות כגון אוכלוסיות עם הפרעות קשב וריכוז, עיכובים התפתחותיים, אוטיזם, לקויות למידה ועוד.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

ב' 0240331-00 ד"ר שירי אייבזו א' 16:00-17:30

 

ניתוח וטיפול בהתנהגויות סירוב (Non-compliance) בקרב ילדים

סירוב לשיתוף פעולה של ילדים (חוסר היענות) עם בקשות והנחיות המבוגר המחנך בכל הקשור לתהליכים חינוכיים  מהווה את אחת הבעיות השכיחות בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה כמו גם לילדים עם עיכובי התפתחות. בספרות המחקרית ניתן למצוא קשר בין שכיחות ועוצמת הסירוב של ילדים  לבין מגוון של בעיות רגשיות ונפשיות בשלבים מאוחרים יותר של חייהם. התנהגויות סירוב מהוות את אחת הסיבות העיקריות לפניות של הורים ואנשי חינוך לבקשת סיוע מגורמי טיפול שונים, מאחר והתנהגויות סירוב מסקלות תהליכים חינוכיים ומשבשות תהליכי הכללה ולמידה ללא קשר ליכולות האובייקטיביות של הילד. מטרתו של קורס זה היא להפגיש את הסטודנטים ברמת מבוא עם הספרות המחקרית והקלינית הרלוונטית העוסקת בניתוח ההקשרים והנסיבות המעוררות התנהגות סירוב בקרב ילדים, בקשר בין תגובות והתייחסות המבוגרים להתנהגות זו לבין סבירות המשך הופעתה (גורמי החיזוק והשימור) וכן בהערכת השפעת התערבויות התנהגותיות שונות על טיפול בבעיה זו. לאחר היכרות עם הספרות המחקרית, הסטודנטים יתנסו בראיון שטח עם הורים או מחנכים בנושאים הקשורים לחוסר שיתוף פעולה ויציגו את ממצאי הריאיון שלהם ביחד עם דיווח מהספרות המחקרית בכיתה.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0240341-00 פרופ' עמוס רולידר א' 08:00-09:30 עודכן בתאריך 10.9

 

לחץ ומשבר- מתגובה אקוטית למופע כרוני

מטרת הקורס היא למפות את הגורמים העיקריים למצבים של לחץ ומשבר ולסקור את ההשפעות קצרות וארוכות הטווח של חשיפה למצבים אלו. בנוסף נסקור את דרכי ההתמודדות האפשריות עם מציאות החיים היומיומית המזמנת לנו מפגש עם גורמי לחץ מגוונים ונדון בדרכים לפיתוח חוסן ועמידות.

2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

א' 0240291-00 ד"ר זיו ארדי ג' 12:00-13:30

דילוג לתוכן