מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  המחלקה למדעי ההתנהגות

  ראש המחלקה
  ד"ר ריקי גליה

  חברי סגל במחלקה
  פרופ' היילברון סיביל, פרופ' רולידר עמוס, ד"ר אלחדף אליען, ד"ר אייבזו שירי, ד"ר ארדי זיו, ד"ר בוניאל- ניסים מירן, ד"ר סלע טל.

  חברי סגל במכללה
  פרופ' נמרוד לוז, ד"ר הילה צבן, ד"ר לוי יפעת.

  מורים מן החוץ
  גב' אתנס-העליון שרה, ד"ר בן יאיר- יצחק, גב' דמרי דנה, גב' נג'די תהילה, ד"ר ניר אוקסנה, מר שיכל עידו.

  מרכזת המחלקה
  גב' עידו הגר
  טל': 04-6653803
  פקס: 077-5653724
  שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: hagar@kinneret.ac.il
  מיקום המחלקה: בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב, קומה שלישית.

  מטרת הלימודים – B.A במדעי ההתנהגות

  B.A במדעי ההתנהגות

  תכנית הלימודים הינה חדשנית ומשלבת את תחומי הפסיכולוגיה וסוציולוגיה- אנתרופולוגיה מתוך תפיסה כי הבנת תהליכי התנהגות אנושיים מחייבת התייחסות למרכיבים פנים אישיים וחברתיים כאחד.

  הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות יקנו לבוגרים תואר אקדמי איכותי אשר יאפשר המשך לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים בפסיכולוגיה ובתחומים אחרים באוניברסיטאות ובמכללות בארץ ובעולם, וכן הכשרה מקצועית מעשית ומקיפה.

  מדעי ההתנהגות תופסים כיום מקום מרכזי בעולם האקדמי והתעסוקתי על בסיס ההכרה כי הם מהווים חלק מתהליכים מרכזיים חשובים בכל תחומי החיים כמו מערך בריאות הנפש, חברות היי-טק, ייעוץ תעסוקתי וארגוני, ומערכת הבריאות.

  ייחודיות התוכנית היא בהכללת קורסים תוכניים עדכניים בתחום מדעי ההתנהגות מתוך שיקולים אקדמיים ושיקולים של השתלבות תעסוקתית והמשך לימודים לתארים מתקדמים כמו פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכותרפיה או בחוגי לימוד ייחודיים כמו: משאבי אנוש, לימודי מגדר, יסודות הגישור, ייעוץ ופיתוח ארגוני, טיפול באומניות, יעוץ מתודולוגי וסטטיסטי, ניהול פרויקטים חברתיים ורפואיים, טיפול באומנויות ועוד.

  מבנה תכנית הלימודים

  התכנית בנויה מ-120 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 14 נ"ז של קורסי בחירה במחלקה ו-4 נ"ז של קורסי בחירה כלליים מתוך מאגר קורסי הבחירה המוצע בבית הספר למדעי החברה והרוח.

  התכנית כוללת: קורסי חובה מתודולוגיים ולא מתודולוגיים, סדנה, קורסי בחירה, קורסי בחירה כלליים וסמינריונים.

  מבין הקורסים בתוכנית נכללים יסודות ביולוגיים של התנהגות, תיאוריות באישיות, פסיכולוגיה אבנורמלית, התנהגות ארגונית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית, החברה הישראלית, למידה ועוד.

   דגשים חשובים

  סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.

  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  תכנית הלימודים לתואר במדעי ההתנהגות – BA in Behavioral Sciences למתחילים בתשפ"א

  שנה א'

  שנה ב'שנה ג'קורסי בחירה בתוכנית הלימודים

  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0241091-00 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
  0241111-00 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
  0241011-00 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 1 3
  0241031-00 מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 1 3
  0241051-00 מבוא לסוציולוגיה א' 2 1 3
  0241071-00 מבוא לסוציולוגיה ב' 2 1 3
  0241131-00 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
  0241141-00 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 2
  0241151-00 יסודות ביולוגיים של התנהגות א' 2 1 3
  0241171-00 יסודות ביולוגיים של התנהגות ב' 2 1 3
  0241231-00 מיומנויות אקדמיות 2 2
  0241301-00 מבוא לאנתרופולוגיה 4 2 6
  0241241-00 יישומי מחשב 2 2
  0241251-00 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש 4 1 4
  סה"כ שנה א' 32 9 42
  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0242011-00 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
  0242031-00 שיטות מחקר כמותיות ב' 2 1 3
  0242091-00 תיאוריות באישיות א' 2 2
  0242101-00 תיאוריות באישיות ב' 2 2
  0242111-00 פסיכולוגיה חברתית א' 2 2
  0242121-00 פסיכולוגיה חברתית ב' 2 2
  0242051-00 שיטות מחקר איכותניות א' 2 1 3
  0242061-00 שיטות מחקר איכותניות ב' 2 1 3
  0242131-00 החברה הישראלית א' 2 2
  0242141-00 החברה הישראלית ב' 2 2
  0242151-00 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' 2 2
  0242161-00 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 2 2
  0242171-00 SPSS 2 2
  פרו סמינר 2 2
  סדנה 2 2
  קורס בחירה כללי 1 2
  קורסי בחירה 3 6
  סה"כ שנה ב' 36 4 42
  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0243011-00 התנהגות ארגונית א' 2 2
  0243021-00 התנהגות ארגונית ב' 2 2
  0243031-00 פסיכולוגיה אבנורמלית א' 2 2
  0243041-00 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' 2 2
  0243051-00 למידה 2 2
  0243961-00 אתיקה במדעי ההתנהגות 2 2
  0243971-00 מחשבות סוציולוגיות בעידן ניאו- ליברלי 2 2
  סמינר מחקרי 2 6
  סמינר עיוני 2 6
  קורסי בחירה 4 8
  קורס בחירה כללי 1 2
  סה"כ שנה ג' 28   36
  סה"כ בתוכנית הלימודים 120
  קוד שם הקורס הרצאה תרגיל נ"ז
  0240051-00 פסיכולוגיה חיובית 2 2
  0240341-00 ניתוח וטיפול בהתנהגויות סירוב בקרב ילדים 2 2
  0240071-00 פסיכולוגיה ניסויית 2 2
  0240121-00 אספקטים באבחון והתערבות התנהגותית 2 2
  0240021-00 שיטות מחקר יחידני בניתוח התנהגות 2 2
  0243085-00 התנסות מעשית 2 4
  0240311-00 דיאגנוסטיקה 2 2
  0240031-00 מין מגדר ומה שביניהם 2 2
  0240011-00 תכנית מצטיינים 2 2

  קורסי חובה- שנה א'

  מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
  הקניית ידע במושגי יסוד בסטטיסטיקה ולימוד סוגים שונים של ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים. הקורס יכלול מושגים ושימושים בסיסיים בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית תוך בחינת היישומים הספציפיים של ניתוחים סטטיסטיים למחקר הפסיכולוגי על היבטיו השונים. יושם דגש על עקרונות החשיבה הסטטיסטית בכלל והרלוונטיות שלה למחקר הפסיכו-חברתי בפרט.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0241091-00 ד"ר טל סלע ג' 10:00-11:30
  ב' 0241111-00 ד"ר טל סלע  ג' 10:00-11:30

  מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ת' / 60

  א' 0241102-00 גב' דנה דמרי  א' 12:00-12:45
  א' 0241102-01 גב' דנה דמרי  א' 13:00-13:45
  ב' 0241122-00  גב' דנה דמרי  א' 12:00-12:45
  ב' 0241122-01  גב' דנה דמרי  א' 13:00-13:45

  מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
  קורס שנתי אשר מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. בקורס זה יכיר הסטודנט את עולם הפסיכולוגיה על שני ענפיה המרכזיים (הענף המחקרי והענף הטיפולי) ואת הרעיונות, המושגים והדילמות המרכזיות המלוות אותם. בין הנושאים שילמדו בקורס זה הם: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תהליכים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, אישיות, פסיכופתולוגיה, סוגיות במדידה והערכה ועוד.
  4 ש"ס
  / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0241011-00 ד"ר סלע טל א' 10:00-11:30
  ב' 0241031-00 ד"ר סלע טל א' 10:00-11:30

  מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ת' / 60
  א' 0241022-00 מר עידו שיכל ג' 12:00-12:45
  א' 0241022-01 מר עידו שיכל ג' 13:00-13:45
  ב' 0241042-00 מר עידו שיכל ג' 12:00-12:45
  ב' 0241042-01 מר עידו שיכל ג' 13:00-13:45


  מבוא לסוציולוגיה א'+ב'

  השיעור מיועד לפתוח צוהר אל מגוון הנושאים, התיאוריות והמושגים בהם עוסקת הדיסציפלינה. הקורס יקנה לסטודנטים את יסודות הסוציולוגיה, הרקע ההיסטורי להתפתחותה, מהות החשיבה הסוציולוגית, המושגים והתיאוריות הבסיסיות, שיהוו את התשתית להמשך הלימוד בתחום ידע זה. מטרות הקורס לעודד בקרב הסטודנטים חשיבה מגוונת ופלורליסטית, דרכה ניתן להסביר אירועים מזוויות פרדיגמטיות שונות, כמו גם  חשיבה סוציולוגית ביקורתית ואנליטית.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0241051-00 ד"ר ריקי גליה ד' 14:00-15:30

  ב' 0241071-00 ד"ר ריקי גליה ד' 14:00-15:30מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
  2 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 0241062-00 גב' שרה אתנס העליון ג' 14:00-14:45
  א' 0241062-01 גב' שרה אתנס העליון ג' 15:00-15:45
  ב' 0241082-00 גב' שרה אתנס העליון ג' 14:00-14:45
  ב' 0241082-01 גב' שרה אתנס העליון ג'  15:00-15:45

  פסיכולוגיה התפתחותית א'+ב'
  בקורס נדון בשאלות המרכזיות העומדות כיום בפני חוקרי ההתפתחות האנושית. תיסקר ההתפתחות האנושית, מהתעברות ועד תקופת ההתבגרות. נעסוק בהתפתחות הפיזית, חושית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית, מנקודות מבט מחקריות ותיאורטיות. שאלות מרכזיות יתמקדו בגורמים המשפיעים על התפתחות, יחסי גומלין בין תורשה וסביבה, משפחה ותרבות, תחומי ההתפתחות בינם לבין עצמם, והשוואות בין תיאוריות בחום.              
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         
  א' 0241131-00 ד"ר מירן בוניאל ניסים ד' 10:00-11:30
  ב' 0241141-00 ד"ר מירן בוניאל ניסים ד' 10:00-11:30יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'
  בעשורים הראשונים של המאה ה־20 פרויד וממשיכיו טלטלו את החברה כשטענו שחלקים לא מודעים בנפשנו מניעים את ההתנהגות שלנו. כיום, טכנולוגיות חדישות כמו סריקת מוח באמצעות תהודה מגנטית, או עירור ממוקד ורישום של פעילות מוחית, מאפשרים לאתר שינויים בפעילות המוח שכתוצאה מגידולים או מסיבות אחרות, ויכולים להתבטא בצורה קיצונית בתפיסה ובהתנהגות שלנו. ההתקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות מאפשרת לחקור גם מנגנונים עצביים של חלק מהאבחנות הפסיכולוגיות המסורתיות, ולפתח גישות הערכה והתערבות בלתי פולשניות אך יעילות וממוקדות למנגנון. המידע הרב שקיים היום במדעי העצב במפגש של מבנה ופעילות, נאסף וסונן כדי לעורר בתלמידים עניין וחשיבה מחקרית בתחומים שמחברים פסיכולוגיה ופיזיולוגיה.
  4 ש"ס
  / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                          
  א' 0241151-00 ד"ר זיו ארדי ג' 12:00-13:30
  ב' 0241171-00  ד"ר זיו ארדי ג' 12:00-13:30


  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'

  2 ש"ס /2 נ"ז / ת' / 60
  א' 0241162-00  מר עידו שיכל א' 14:00-14:45
  א' 0241162-01  מר עידו שיכל א' 15:00-15:45
  ב' 0241182-00  מר עידו שיכל א' 08:00-08:45
  ב' 0241182-01  מר עידו שיכל א' 09:00-09:45

  מיומנויות אקדמיות  
  הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על-מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך דגש על בניית רציונל מדעי החל מגיבוש שאלת המחקר ועד לתוצר הסופי שהוא כתיבת עבודה אקדמית בפורמט של מאמר אקדמי. הליך הכתיבה האקדמית כולל בתוכו איתור יעיל של מקורות מידע מהימנים, קריאה ביקורתית של מקורות המידע וארגון הידע לכדי מאמר מדעי. הסטודנטים ילמדו להכיר את ספריית המכללה ואת מאגרי המידע המקוונים, הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כללי הרישום הביבליוגראפי המדעי ואת עקרונות הכתיבה המדעית.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0241231-00 גב' דנה דמרי א' 08:00-09:30
  ב' 0241231-02 גב' דנה דמרי א' 14:00-15:30

  מבוא לאנתרופולוגיה
  היכרות עם האנתרופולוגיה כתחום דעת במדעי החברה, ועם "תרבות" כמושג מרכזי בתחום זה.  הבנת שאלות המחקר הנשאלות באנתרופולוגיה לעומת שאלות המחקר בסוציולוגיה והתאמת  שיטות המחקר לשאלות המחקר. למידת התפתחות האנתרופולוגיה והתיאוריות  המרכזיות. היכרות עם סוגיות מרכזיות במחקר האנתרופולוגי, כמו כן נעסוק במשבר סביב הייצוג של תופעות תרבותיות, ושל הידע האנתרופולוגי הנוצר בעקבות חקירתן וניתוחן, בטקסטים אנתרופולוגיים. היכרות עם האנתרופולוגיה הישראלית והאופן בו היא משקפת את המציאות הישראלית: אתניות וקליטת עליה, טקסים ועליות לרגל, דפוסי תרבות ישראלים, חינוך.           
  4 ש"ס / 4 נ"ז /ש' / 60                                                                                                                        

  א' 0241301-00 פרופ' נמרוז לוז ג' 16:00-17:30
  א' 0241301-00 פרופ' נמרוד לוז ד' 16:00-17:30

  מבוא לאנתרופולוגיה א'+ב'
  1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60                                                                                                                        

  א' 0241222-00 גב' יערה סדצקי ג' 14:00-14:45
  א' 0241222-00 גב' יערה סדצקי ו' 08:00-08:45 (מתוקשב)
  א' 0241222-01 גב' יערה סדצקי ג' 15:00-15:45
  א' 0241222-01 גב' יערה סדצקי ו' 09:00-09:45 (מתוקשב)
  ב' 0241222-00 גב' יערה סדצקי ג' 14:00-14:45
  ב' 0241222-00 גב' יערה סדצקי ו' 08:00-08:45 (מתוקשב)
  ב' 0241222-01 גב' יערה סדצקי ג' 15:00-15:45
  ב' 0241222-01 גב' יערה סדצקי ו' 09:00-09:45 (מתוקשב)

  ישומי מחשב
  הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות: WORD  EXCEL   POWER POINT  
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                                   

  א' 0241241-00 גב' אוקסנה גוזיקר א' 08:00-09:30
  ב' 0241241-01 גב' אוקסנה גוזיקר א' 14:00-15:30

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש
  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי רחב בחשיבה מדעית העוסקת בניתוח התנהגות אנוש ברמה הבסיסית והיישומית  ((Applied Behavior Analysis. באופן ספציפי יעסוק הקורס במושגי יסוד ועקרונות בסיסיים בניתוח התנהגות והקשירה עם הסביבה בה מתרחשת ההתנהגות, הבהרת עקרונות בסיסיים בחשיבה מדעית על ההתנהגות, הפילוסופיה המדעית ההתנהגותית פרוצדורות לשינוי התנהגות והשלכות מעשיות להבנת תהליכי טיפול בקשיי התנהגות ותפקוד של פרטים בסיבות שונות.4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0241251-00 פרופ' עמוס רולידר ד' 08:00-09:30
  ב' 0241251-00 פרופ' עמוס רולידר ד' 08:00-09:30


  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש

  2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת' / 60                                                                                                                       
  ש' 0241262-00 טרם נקבע ג'  09:00-09:45
  ש' 0241262-01 טרם נקבע ג'  09:00-09:45
  ש' 0241262-02 טרם נקבע ג'  09:00-09:45
  חובה- שנה ב'

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
  הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד בשיטות מחקר במדעי ההתנהגות: מערכי מחקר, שיטות דגימה, תקיפות ומהימנות, פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית, הכרת מבנה העבודה המחקרית והדו"ח המחקרי ואתיקה במחקר.                                                                                                                  
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                       

  א' 0242011-00 ד"ר טל סלע ג' 12:00-13:30
  ב' 0242031-00 ד"ר טל סלע ג' 12:00-13:30

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
  2 ש"ס/ 2 נ"ז / ת' / 60                                                                                                                       

  א' 0242022-00 מר עידו שיכל א' 08:00-08:45
  א' 0242022-01 מר עידו שיכל א' 09:00-09:45
  ב' 0242042-00 מר עידו שיכל א' 14:00-14:45
  ב' 0242042-01 מר עידו שיכל א' 15:00-15:45

  תיאוריות באישיות א'+ב'
  בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים.  ותיאוריות של חשיבה  הקוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות.  נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכול תיאוריה.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0242091-01 ד"ר יפעת לוי ג' 08:00-09:30
  ב' 0242101-01 ד"ר יפעת לוי א' 16:00-17:30

  פסיכולוגיה חברתית א'+ב'
  הכרות עם תחום הפסיכולוגיה החברתית, הגדרת התחום המדעי.  הבנת הגורמים המשפיעים על התנהגות חברתית וחשיבה חברתית, כולל תהליכים קוגניטיביים, תרבות, סביבה וכן גורמים ביולוגיים. הקורס יסקור תיאוריות קלאסיות בצד תיאוריות עדכניות ויינתן דגש מיוחד על מחקרים חדשים. תינתן תשומת לב מיוחדת לחשיבות המחקר בהשפעות חברתיות על הפרט להגברת המודעות לדרכים שבהן ניתן לנצל את הידע בפסיכולוגיה וחשיבה חברתית לפתרון בעיות.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                    
  א' 0242111-00 ד"ר יצחק בן- יאיר ד' 14:00-15:30
  ב' 0242121-00 ד"ר יצחק בן- יאיר ד' 14:00-15:30

  שיטות מחקר איכותניות  א'+ב'
  לפתח את היכולת להתבונן ולנתח בגישה איכותית התנהגויות אנושיות אותנטיות.  לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של המורכבות הרבה של התנהגויות אנושיות. להיחשף ולהכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות. להכיר מספר מחקרים שנערכו בישראל בגישת המחקר האיכותי.  להתנסות בבחירת בעיית מחקר, בניסוח מטרות ושאלות מחקר, בביצוע תצפיות וראיונות אתנוגרפיים, בניתוח אינדוקטיבי של נתונים, בהצגת ממצאים ובפרשנות על הממצאים.4 ש"ס /4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                               
  א' 0242051-00 ד"ר הילה צבן ג' 16:00-17:30
  ב' 0242061-00 ד"ר הילה צבן ג' 14:00-15:30

  שיטות מחקר איכותניות  א'+ ב' 
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60     

  א' 0242062-00 גב' שרה אתנס העליון א' 10:00-10:45
  א' 0242062-01 גב' שרה אתנס העליון א' 11:00-11:45
  ב' 0242962-00 גב' שרה אתנס העליון א' 08:00-08:45
  ב' 0242962-01 גב' שרה אתנס העליון א' 09:00-09:45

  החברה הישראלית א'+ב'                                                                                      
  מטרת הקורס להקנות ידע והבנה סוציולוגית ביחס לאירועים ותהליכים שהובילו לעצובה של החברה  הישראלית. הקורס יתאר ויעריך את תרומתן של העליות השונות, המאבקים הפנימיים והחיצוניים בחברה היישובית והדרך לכינון המדינה. השסעים הפנימיים, המלחמות ותוצאותיהן והופעתם של זרמים חדשים בחברה האזרחית והפוליטית יזכו לתשומת לב מיוחדת.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                
  א' 0242131-00 ד"ר ריקי גליה א' 14:00-15:30
  ב' 0242141-00 ד"ר ריקי גליה א' 08:00-09:30

  פסיכולוגיה קוגניטיבית א'+ב'
  בקורס שנתי זה יכיר הסטודנט את אחד התחומים הפוריים ביותר של עולם הפסיכולוגיה המחקרית – תחום ההגות והמחקר הקוגניטיבי. פסיכולוגיה קוגניטיבית עוסקת בהבנה ומחקר של תהליכים כגון זיכרון, קשב, תפיסה וכד'. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בתהליכי זיכרון. חלקו השני יעסוק בתהליכי חישה ותפיסה אך גם יחד עם טעימה מן התחום המרתק של הנוירו-פסיכולוגיה הקוגניטיבית.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                        

  א' 0242151-00 ד"ר זיו ארדי א' 10:00-11:30
  ב' 0242161-00 ד"ר זיו ארדי ג' 10:00-11:30

  SPSS
  הקניית ידע ומיומנויות  בתוכנת  SPSS
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0242091-00 ד"ר אוקסנה ניר ג' 14:00-15:30
  א' 0242101-01 ד"ר אוקסנה ניר ד' 10:00-11:30

  פרו סמינר לבחירה
  ניתוח וטיפול בהתנהגות הצקה ובריונות בקרב ילדים  בסביבה החינוכית וברשת
  בתום הקורס וכתוצאה מתהליך הלמידה יוכלו הסטודנטים:
  לאתר באופן עצמאי מקורות אקדמיים עדכניים העוסקים בנושא ההצקה (Bullying) מתוך מאגרי המידע המצויים בספרייה.

  1. לתאר ולהסביר מושגים בסיסיים הקשורים להתנהגויות של הצקה ובריונות בקרב ילדים ובני-נוער.
  2. לסכם מתוך מאמרים אקדמיים מידע הרלוונטי לנושא המחקר שלהם תוך הבחנה בין עיקר לטפל.
  3. למנות, לכתוב ולהסביר בפירוט את כל שלבי כתיבת סקירת הספרות על-פי הסדר הנכון.
  4. לבנות 'משפך כתיבה' המהווה שלד של סקירת הספרות – החל מהגדרת משתני המחקר ועד לתיאור מטרת הסקירה הספציפית שהם כותבים.
  5. לכתוב סקירת ספרות מדעית על בסיס אינטגרציה בין מאמרים עדכניים שפורסמו בכתבי עת מובילים, בהתאם לכללי הכתיבה המדעית המקובלים.
  6. להציג בפני הכיתה והמרצה, במשך כ-10 דקות, את עיקרי הנושאים בהם עוסקת הסקירה שכתבו.

  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60                                                                                                                        
  ב' 0242266-00 פרופ' עמוס רולידר ד' 16:00-17:30
  יישום אסטרטגיות ניהול עצמי לקידום איכות חיים
  בקורס זה הסטודנטים יחשפו להסברים פסיכולוגים והתנהגותיים של שליטה עצמית, אימפולסיביות וניהול עצמי. שליטה עצמית וניהול עצמי הינן מיומנויות הנדרשות מכל אדם על מנת שיוכל להשתלב בחברה באופן תקין. מחקרים בתחום הניהול העצמי ידונו ואסטרטגיות כגון מעקב עצמי, הצבת מטרות אישיות ולמידה עצמית יוצגו בפני הסטודנטים על מנת שיוכלו לפתח וליישם תוכניות ניהול עצמי באופן אישי ולאחרים. בסוף הקורס הסטודנטים יפתחו ויישמו תוכנית אישית של ניהול עצמי לשיפור תחום אחד בחייהם.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60
  ב' 0240201-00 ד"ר אליען אלחדף א' 10:00-11:30

  ביטחון תזונתי בקרב תלמידי בית ספר יסודי
  יתעדכן בהמשך

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60
  ב' 0242286-00 ד"ר זיו ארדי א' 10:00-11:30

  סדנה לבחירה
  מיומנות של יעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך
  מיומנויות של ייעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך – תקציר: מטרת הסדנא להכיר את תפקיד הייעוץ החינוכי כפי שבא לידי ביטוי במערכת החינוכית. לתפקיד זה פן ייעוצי פרטני וכן פן מערכתי. במסגרת הסדנא יתורגלו פרקטיקות אלו בהתאם למצבים השונים בבית הספר.

  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60                                                                                                                        
  ב' 0242418-00 גב' תגריד זועבי א' 12:00-13:30

  פיתוח מיומנויות חברתיות דרך משחק
  סדנא זו מבוססת על ההנחה כי פעילות משחקית ותנועתית מהווה הקשר תומך להקניה ותרגול של מיומנויות חברתיות. במהלך הסדנא יחשפו הסטודנטים לתיאוריה ההתנהגותית ולאסטרטגיות התנהגותיות לפיתוח מיומנויות וכן למודל חינוך לערכים דרך פעילות גופנית. במהלך הסדנא הסטודנטים יעסקו בפיתוח פעילויות משחקיות לקידום מיומנויות חברתיות ולניתוחם. מרבית מטלות הסדנא יהיו בהרכבים קבוצתיים, כאשר כל קבוצת סטודנטים תבחר ערכים חברתיים לימוד דרך משחקים ופעילות.  בקורס זה ידרשו הסטודנטים להביא ציוד משחקי נפוץ בהתאם לפעילויות המתוכננות לשיעור ובהתאם ולהפעלות שהם יתכננו בעצמם. דוגמאות לציוד שעשוי  להידרש הוא כדור, דלגית, מחבט, חישוק.

  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60                                                                                                                        
  א' 0242468-00 ד"ר שירי אייבזו  א' 12:00-13:30
  חובה- שנה ג'
  התנהגות ארגונית א+ב
  הקורס יעסוק במגוון נושאים תיאורטיים ויישומיים ברמת המאקרו והמיקרו בארגונים, החל מסקירה היסטורית של תחום הארגונים ושל התיאוריות הקלאסיות והמודרניות בתורת הארגון, דרך נושאים מרכזיים בהבנת התופעה הארגונית ביניהם מבנה ארגוני, מדרג סמכויות, בידול וכילול, מרכוז וביזור, הארגון והסביבה, ולבסוף יעסוק במישור התרבותי בארגון. במסגרת רמת הפרט נעסוק ביסודות להתנהגות הפרט, הנעת עובדים, תהליכי תפיסה וקבלת החלטות והיבטים רגשיים בארגונים. במסגרת רמת הקבוצה, ילמדו היסודות בהתנהגות קבוצתיתות ותהליכי מנהיגות. הקורס יקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח אירועים ארגוניים.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0243011-00 ד"ר ריקי גליה א' 16:00-17:30
  ב' 0243021-00 ד"ר ריקי גליה ד'  16:00-17:30

  פסיכולוגיה אבנורמאלית א+ב
  מטרת הקורס לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם  מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן, ודרכי הטיפול השונות המיושמות.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

  א' 0243031-00 ד"ר יפעת לוי ג' 12:00-13:30
  ב' 0243041-00 ד"ר יפעת לוי א' 12:00-13:30

  למידה
  בקורס זה י/תכיר הסטודנט/ית את הרקע ההיסטורי של תחום הלמידה. בהמשך הקורס יציג את התהליכים בהם למידה נבנית, תוך התמקדות ברכיבים בסיסיים כגון הביטואציה וסנסיטיזציה. בהמשך הסמסטר יילמדו תהליכי ההתניה הקלאסית ותהליכים מורכבים יותר של התניה כמו גירוי מותנה וגירוי לא מותנה, תהליכים אשר באים לידי ביטוי בהתנהגויות שהן תוצר של ההתניות הללו.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0243051-00 ד"ר זיו ארדי ג' 14:00-15:30

  אתיקה במדעי ההתנהגות
  בקורס זה נדון בשאלות: מהי התנהגות אתית? ומהי אתיקה מקצועית? מדוע אנו מתנהגים בצורה אתית, ומדוע לא? מהם כללי האתיקה המקובלים במדעי ההתנהגות? וכיצד ביכולתנו להתמודד עם סוגיות אתיות? במהלך הקורס, הסטודנטים יתבקשו להציג ולדון במספר סוגיות אתיות מעולם מדעי ההתנהגות.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0243961-00 ד"ר אליען אלחדף ג' 10:00-11:30
  ב' 0243961-01 ד"ר אליען אלחדף ד' 14:00-15:30

  מחשבות סוציולוגיות בעידן הניאו- ליברלי
  בעולם שבו הידע נמצא בשפע אך לא הידיעה, ישנו אתגר בגיבוש הדעה. הקורס מבקש לטפל בסוגיות מורכבות המוכרות לסטודנטים מחייהם האישיים –תהליכי הגלובליזציה והגירה , חידושים טכנולוגיים, סביבה, שוק העבודה, פוליטיקה ועוד. כל אלה יבחנו על ידי הסטודנטים מזווית ראייה סוציולוגית ביקורתית, בתוך הקשרים אישיים, מקומיים ובהקשר הרחב של תהליכי הניאו ליברליזציה.
  במהלך הקורס נציע מערכת מושגים אנליטית לניתוח תופעות חברתיות רחבות בעידן הניאו ליברלי ולהבנת מערכות היחסים שמתקיימות בין התופעות השונות. הסטודנטים יתבקשו לגבש מחשבות סוציולוגיות, מחשבות פוליטיות ודעות בנוגע לתופעות אלו ולבטאם במהלך השיעורים ובמטלה הסופית של הקורס.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0243971-00 פרופ' סיביל היילברון ד' 10:00-11:30

  סמינר מחקרי לבחירה
  גלובליזציה, הגירה ורב- תרבותיות
  הסמינר בוחן נושאים חברתיים הקשורים לגלובליזציה, הגירה ורב-תרבותיות. תהליכי הגלובליזציה ושינויים במדינות הלאום משוזרים ומשפעים על ומושפעים מגלי ההגירה של המאה 21. למהגרים הינם חלק אינטגרלי במציאויות החברתיות הרב-תרבותיות העכשוויות. בסמינר סטודנטים מתבקשים לזהות את נקודות המגע של תופעות הגלובליזציה, הגירה ורב-תרבותיות בסביבה המידית שלהם ולחקור תוך כדי שימוש בשיטת מחקר כמותי או איכותני נושא ספציפי מעניין אותם באופן אישי.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  ש' 0243206-00 פרופ' סיביל היילבורן א' 14:00-15:30

  השפעה של גורמי אישיות על תהליכים קוגניטיביים
  כל אחד ואחת מאתנו מבצע במהלך חייו אינספור החלטות במגוון תחומים. היכן אלמד, עם מי אתחתן, האם אני שומר על מרחק מן הרכב לפני, האם כדאי לי לקבל את העבודה, האם לעזור לאחר להתכונן למבחן וכדומה. החלטות אלו משלבות היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. כיום אנחנו יודעים כי בני אדם מגלים באופן עקבי הטיות קוגניטיביות ותפיסתיות בתהליך קבלת ההחלטה, וכי בני אדם לא מתנהגים תמיד באופן רציונלי שאולי היינו מצפים. למשל, מן ההיבט של לקיחת סיכונים נמצא כי בני אדם לוקחים סיכונים מיותרים לפעמים אך לא מעזים מספיק בפעמים אחרות. שאלה מעניינת וחשובה בתחום של קבלת החלטות נוגעת בהבדלים בין אישיים בתהליכים ובהטיות הללו, וביכולת שלנו לנבא אותם. לדוגמא, האם אדם המגלה הטיה בתחום אחד (למשל כלכלי) יגלה הטיה דומה בתחום אחר (למשל חברתי)? האם למשתני רקע או לתכונות אישיותיות שונות יש יכולת לנבא הבדלים בין אישיים בהטיות קוגניטיביות?
  בסמינר המחקר תתבקש/י לחקור שאלות אלו תוך דגש על נושא ההבדלים האישיים בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומיםהשונים.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  ש' 0243236-00 דר' טל סלע א' 14:00-15:30

  עמדות מורים כלפיי שילוב תלמידי חינוך מיוחד
  יתעדכן בהמשך

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  ש' 0243416-00 דר' זיו ארדי א' 14:00-15:30

  סמינר עיוני לבחירה
  פסיכולוגיה של האינטרנט- השפעות הטכנולוגיה על הפרט
  במסגרת הסמינר תבחן השפעת השימוש באינטרנט על הפרט כאשר שימוש אינו בריא ומאוזן פוגש במצב רגשי רעוע ופרופיל אישיות מורכב. לדוגמה התמכרות לאינטרנט אשר מובילה לעיוותים מחשבתיים. כל תופעה תבחן מבחינת מאפייניה, היקפיה, אוכלוסיות פגיעות, השלכות והעלאת השאלה – האם הטכנולוגיה היא גורם או כלי התווך.
  הקורס הינו סמינר עיוני, לפיכך התוצר הינו "הצעת מחקר" ולא ביצוע מחקר בפועל.
  הצעת מחקר כוללת: סקירת ספרות, שאלת מחקר/השערת מחקר, מתודולוגיה (משתני המחקר, כלי המחקר, מהלך המחקר), חשיבות המחקר ותרומתו.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  ש' 0243396-00 ד"ר מירן בוניאל- נסים א' 10:00-11:30

  ניהול עצמי ושליטה עצמית
  בסמינר זה הסטודנטים יחשפו אל ספרות מחקרית בתחום שליטה עצמית וניהול עצמי, המבוססת על ניתוח התנהגות כמסגרת תיאורטית. הסטודנטים יחשפו לאסטרטגיות שליטה עצמית וניהול עצמי כגון הצבת מטרות, שינוי נסיבות וניטור עצמי וכן לאפליקציות של מחקר היחיד בנושאי תוכניות התערבות של שליטה עצמית וניהול עצמי בסביבות בית-ספריות וביתיות.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  ש' 0243406-00 ד"ר שירי אייבזו א' 10:00-11:30

  קורסי בחירה
  פסיכולוגיה חיובית
  תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו.  גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית,  מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות המרכזיות וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש להשלכותיהם בשדה הטיפול הפסיכולוגי ובקידום הצמיחה האישית.  בנוסף, הסטודנטים יתנסו לאורך הקורס בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הטיפול ההומניסטי והפסיכולוגיה החיובית.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0240051-00 ד"ר לוי יפעת ד' 08:00-09:30

  ניתוח וטיפול בהתנהגויות סירוב (Non-compliance) בקרב ילדים
  סירוב לשיתוף פעולה של ילדים (חוסר היענות) עם בקשות והנחיות המבוגר המחנך בכל הקשור לתהליכים חינוכיים  מהווה את אחת הבעיות השכיחות בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה כמו גם לילדים עם עיכובי התפתחות. בספרות המחקרית ניתן למצוא קשר בין שכיחות ועוצמת הסירוב של ילדים  לבין מגוון של בעיות רגשיות ונפשיות בשלבים מאוחרים יותר של חייהם. התנהגויות סירוב מהוות את אחת הסיבות העיקריות לפניות של הורים ואנשי חינוך לבקשת סיוע מגורמי טיפול שונים, מאחר והתנהגויות סירוב מסקלות תהליכים חינוכיים ומשבשות תהליכי הכללה ולמידה ללא קשר ליכולות האובייקטיביות של הילד. מטרתו של קורס זה היא להפגיש את הסטודנטים ברמת מבוא עם הספרות המחקרית והקלינית הרלוונטית העוסקת בניתוח ההקשרים והנסיבות המעוררות התנהגות סירוב בקרב ילדים, בקשר בין תגובות והתייחסות המבוגרים להתנהגות זו לבין סבירות המשך הופעתה (גורמי החיזוק והשימור) וכן בהערכת השפעת התערבויות התנהגותיות שונות על טיפול בבעיה זו. לאחר היכרות עם הספרות המחקרית, הסטודנטים יתנסו בראיון שטח עם הורים או מחנכים בנושאים הקשורים לחוסר שיתוף פעולה ויציגו את ממצאי הריאיון שלהם ביחד עם דיווח מהספרות המחקרית בכיתה.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0240341-00 פרופ' עמוס רולידר ד' 16:00-17:30

  פסיכולוגיה ניסויית
  הקורס יקנה ידע תאורטי ומעשי על שיטות מחקר מתקדמות בפסיכולוגיה לצד לימוד שיטות סטטיסטיות מתקדמות. הנושאים העיקריים בקורס יכללו לימוד של מערכי מחקר ניסויים מתקדמים בפסיכולוגיה לצד הקניית ידע בסטטיסטיקה היסקית בסיסית ומתקדמת (בדיקת השערות וטעויות הסקה, אמידה סטטיסטית, מבחני T, F, חי-בריבוע, מערכי מחקר ניסויים, ANOVA חד ודו- כיווני, מדידות חוזרות גדלי אפקט ועוצמה סטטיסטית). בנוסף לכך, יילמדו מודלי רגרסיה פשוטה ומרובה (הנחות הרגרסיה, מתאם חלקי, משתני דמי, אינטראקציות במודלי רגרסיה). *קורס הכרחי לסטודנטים הרואים את עצמם ממשיכים לתואר שני בפסיכולוגיה.

  2 ש"ס /2 נ"ז / ש'/ 60
  ב' 0240071-00 ד"ר טל סלע ד' 10:00-11:30

  אספקטים באבחון והתערבות התנהגותית
  מטרת הקורס הינה להקנות הבנה רחבה של טכניקות הערכה התנהגותיות על מנת לזהות את הפונקציה\תפקוד של התנהגות אנוש ואת המשתנים המשפיעים עליה. כמו כן, יינתנו כלים לבניית תכניות התנהגותיות המבוססות על ממצאי ההערכה וכלים לבדיקת יעילות התוכנית.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0240121-00 ד"ר אליען אלחדף א' 12:00-13:30

  שיטות מחקר יחידני בניתוח התנהגות
  קורס זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודיהם לתואר השני בניתוח התנהגות ולאלו אשר מתכננים לקחת סמינר עיוני\מחקר בתחום ניתוח ההתנהגות בשנה ג'. כמו כן, הקורס מיועד גם לסטודנטים המעוניינים להרחיב את סט המיומנויות שלהם לצורך צריכת והבנת מאמרים אקדמיים. מטרת הקורס הינה להכשיר את הסטודנטים לקרוא, להבין ולנתח מאמרים מדעיים בתחום ניתוח ההתנהגות עם דגש ספציפי על מחקרים אשר עושים שימוש במערכי מחקר יחידניים. במהלך הקורס הסטודנטים ירכשו את כל הכלים הנדרשים על מנת להבין ולנתח מאמרים אלו ובסופו ידרשו להפגין יכולות אלו באמצעות הגשת ניתוח למאמר מחקרי בתחום ניתוח ההתנהגות.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0240021-00 ד"ר אליען אלחדף ד' 10:00-11:30

  התנסות מעשית
  מטרת הקורס הינה שילוב סטודנטים במקומות התנסות, העובדים עם אוכלוסיות בעלות קשיים שונים כדי להקנות להם התנסות מעמיקה באחד התחומים של מדעי ההתנהגות, כל זאת תוך הדרכה מעשית בשטח. הקורס נועד לאפשר לסטודנט להטמיע את הידע התיאורטי הנלמד בקורסים שונים בהתנסות בשטח, לאפשר הכרות אישית קרובה עם המסגרות שבהן מועסקים אנשי מקצוע מתחום מדעי ההתנהגות ולאפשר היכרות עם תחומים שונים: הטיפולי, הענישתי, החינוכי והמניעתי, תוך התמודדות עם דילמות הקשורות בתחומים אלו.
  הקורס אינו מהווה הכשרה מעשית, אלא ניתן לראותו במתכונת של לימודי שדה. עם זאת, הקורס יכול לספק הזדמנות להתפתחות אישית ומקצועית של הסטודנטים. הקורס עשוי גם לתרום רבות לסטודנטים המתכננים להמשיך את לימודיהם לתואר שני, או לעסוק בעבודה בתחום זה. לבסוף, ראוי לציין כי בקורס זה הסטודנטים נדרשים (אפילו אם במסגרת קורס עם נ"ז לתואר) למעורבות בקהילה, הם נחשפים לאוכלוסייה שונה ולצרכיה, לומדים להכיר בצרכיו של האחר, להשקיע בו  ולתרום לו מעצמם.

  4 ש"ס /6 נ"ז / ש' / 60
  ש' 0243075-00 ד"ר מירן בוניאל- נסים  א' 18:00-19:30
  ש' 0243075-01 ד"ר מירן בוניאל ניסים ד' 14:00-15:30

  דיאגנוסטיקה
  בקורס יחשפו הסטודנטים לעקרונות ההערכה הפסיכולוגית על אפשרויותיה ומגבלותיה. בנוסף יכלול הקורס הכרות בסיסית עם  מבחנים המשמשים להערכה פסיכולוגית.
  בין הנושאים הנלמדים בקורס: מהי הערכה פסיכולוגית , בירור סיבת הפניה, יצירת תמונת רקע, עבודת הפסיכולוג בתהליך ההערכה הפסיכולוגית

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 240311 ד"ר זיו ארדי א' 12:00-13:30

  מין מגדר ומה שביניהם
  בעידן הנוכחי, מין ומגדר מעסיקים את כולם, משום שהם נוגעים כמעט לכל תחום בחיים. הקורס יבחן מגוון סוגיות מרכזיות בתחומי המין והמגדר כגון – הסללה מגדרית, הטרדה מינית, תקרת הזכוכית, פערי שכר, חלוקת העבודה בבית ועוד. הקורס ידגיש את הקשר שבין האישי והפוליטי וייתן רקע תיאורטי לסוגיות מגדריות, תוך בחינה באיזה אופן הם משפיעים על החיים האישיים.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 240031 ד"ר אורית יעל ד' 16:00-17:30

  "כיוון דרך": תכנית מצטיינים של המחלקה למדעי ההתנהגות
  תכנית המצטיינים המחלקתית "כיוון דרך" נפרסת לאורך השנה השנייה והשלישית ללימודים וכוללת השתתפות בקורס זה*, לצד ביצוע סמינר מחקר בשנה ג' בליווי והנחיית אחד ממרצי המחלקה. תכנית זו מיועדת לסטודנטים מצטיינים אשר ברצונם להמשיך לתארים מתקדמים במגוון נושאים ו/או המשך התפתחות מקצועית בתחומים הרלוונטיים למדעי ההתנהגות. מטרות הקורס: 1. מתן תשתית והכנה לסטודנטים מצטיינים ובעלי יכולת גבוהה לקראת ביצוע סמינר מחקר שיתקיים בשנה ג', בליווי חוקרי המחלקה. לשם כך, במהלך הקורס, מרצי המחלקה יציגו את מחקריהם על מנת שהסטודנטים בקורס יוכלו להתוודע לרציונל המחקר של כל חוקר ולהיבטים התיאורטיים והמתודולוגיים של המחקר. כל סטודנט יוכל להבין איזה מחקר רלוונטי עבורו וכיצד ניתן להשתלב במחקר**.  2. בנוסף, מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים המצטיינים לסוגיות בולטות הקשורות לתחומי המחקר והמתודולוגיה במדעי ההתנהגות במאה ה-21, ולהקנות להם ידע, חשיבה ביקורתית וכלים שימושיים נוספים לטובת השתלבותם בעבודה מחקרית בשנה ג' ולהמשך בתארים מתקדמים. דגש מיוחד יינתן להגברת המיומנויות האקדמיות של הסטודנטים (מיומנויות מחקריות וסטטיסטיות, קריאה וכתיבה מדעית). לשם כך,  במהלך הקורס, ישתתפו הסטודנטים בסדנת מחקר מתקדמת הנוגעת בהיבטים שונים של מחקר ומתודולוגיה ויתבקשו להגיש תרגילים העוסקים בחשיבה ביקורתית בתחומים שונים (כתיבת דו"ח מחקר על מאמר אמפירי, קריאת דו"ח מחקר של עמיתים – ביקורת עמיתים). בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בדיבייט מדעי שיערך סביב תחום תוכן אקדמי-מדעי. 3. מטרה נוספת של הקורס היא לאפשר לסטודנטים מרחב למחקר אישי וחשיבה אודות זהותם כאנשי מחקר וטיפול מתוך נקודת מבט אישית ורפלקטיבית. לשם כך,  במהלך הקורס, במהלך הקורס ישתתפו הסטודנטים במספר סדנאות המיועדות לקידומם האישי כגון: ניהול דיבייט, מנהיגות וניהול קונפליקטים וגישור.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240011 ד"ר טל סלע ג' 16:00-17:30

  פתיחה בצ׳אט
  צריכים עזרה?
  דילוג לתוכן