מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  המחלקה למדעי ההתנהגות

  ראש המחלקה
  ד"ר ריקי גליה

  חברי סגל במחלקה
  פרופ' היילברון סיביל, פרופ' רולידר עמוס, ד"ר אייבזו שירי, ד"ר ארדי זיו, ד"ר אלחדף אליען, ד"ר בוניאל- ניסים מירן, ד"ר סלע טל

  חברי סגל במכללה
  פרופ' לוז נמרוד, ד"ר לוי יפעת, ד"ר צבן הילה, ד"ר קפשוק יואב

  מורים מן החוץ
  ד"ר בלובשטיין עירית, ד"ר בן יאיר- יצחק, ד"ר יעל אורית, ד"ר ניר אוקסנה, גב' בהט קרן, גב' לביא נוי, מר פרץ יותם,  גב' צור זהר

  מרכזת המחלקה
  גב' עידו הגר
  טל': 04-6653803
  פקס: 077-5653724
  שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: hagar@kinneret.ac.il
  מיקום המחלקה: בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב, קומה שלישית.

  מטרת הלימודים – B.A במדעי ההתנהגות

  תכנית הלימודים הינה חדשנית ומשלבת את תחומי הפסיכולוגיה וסוציולוגיה- אנתרופולוגיה מתוך תפיסה כי הבנת תהליכי התנהגות אנושיים מחייבת התייחסות למרכיבים פנים אישיים וחברתיים כאחד.

  הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות יקנו לבוגרים תואר אקדמי איכותי אשר יאפשר המשך לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים בפסיכולוגיה ובתחומים אחרים באוניברסיטאות ובמכללות בארץ ובעולם, וכן הכשרה מקצועית מעשית ומקיפה.

  מדעי ההתנהגות תופסים כיום מקום מרכזי בעולם האקדמי והתעסוקתי על בסיס ההכרה כי הם מהווים חלק מתהליכים מרכזיים חשובים בכל תחומי החיים כמו מערך בריאות הנפש, חברות היי-טק, ייעוץ תעסוקתי וארגוני, ומערכת הבריאות.

  ייחודיות התוכנית היא בהכללת קורסים תוכניים עדכניים בתחום מדעי ההתנהגות מתוך שיקולים אקדמיים ושיקולים של השתלבות תעסוקתית והמשך לימודים לתארים מתקדמים כמו פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכותרפיה או בחוגי לימוד ייחודיים כמו: משאבי אנוש, לימודי מגדר, יסודות הגישור, ייעוץ ופיתוח ארגוני, טיפול באומניות, יעוץ מתודולוגי וסטטיסטי, ניהול פרויקטים חברתיים ורפואיים, טיפול באומנויות ועוד.

  מבנה תכנית הלימודים

  התכנית בנויה מ-120 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 24 נ"ז של קורסים הנלקחים במסגרת לימודי חטיבה ו-8 נ"ז של קורסי בחירה כלליים מתוך מאגר קורסי הבחירה המוצע בבית הספר למדעי החברה והרוח.

  התכנית כוללת: קורסי חובה מתודולוגיים ולא מתודולוגיים, קורסי בחירה כלליים, סמינריונים והתנסות מעשית.
  התכנית בנויה מ-120 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 14 נ"ז של קורסי בחירה במחלקה ו-4 נ"ז של קורסי בחירה כלליים מתוך מאגר קורסי הבחירה המוצע בבית הספר למדעי החברה והרוח.

  דגשים חשובים

  על הסטודנט להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא עמד בדרישה זו ילמד בשנה ג' אנגלית בלבד, עד להגעה לרמת פטור, לאחר מכן יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה.

  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  תכנית הלימודים לתואר במדעי ההתנהגות BA in Behavioral Sciences למתחילים בתשפ"ב

  שנה א' חובה

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל
  241011 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 1
  241031 מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 1
  271031 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1
  271041 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1
  241151 יסודות ביולוגיים של ההתנהגות א' 2 1
  241171 יסודות ביולוגיים של ההתנהגות ב' 2 1
  241051 מבוא לסוציולוגיה א' 2 1
  241071 מבוא לסוציולוגיה ב' 2 1
  241251 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות 4 1
  241131 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2
  241141 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2
  241191 מבוא לאנתרופולוגיה א' 2 1
  241211 מבוא לאנתרופולוגיה ב' 2 1
  271021 מיומנויות אקדמיות 2
  271011 יישומי מחשב 2
  סה"כ שנה א' 32 11


  שנה ב' חובה

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל
  242011 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1
  242031 שיטות מחקר כמותיות ב' 2 1
  242051 שיטות מחקר איכותניות א' 2 1
  242061 שיטות מחקר איכותניות ב' 2 1
  242171 SPSS 2
  242151 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' 2
  242161 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 2
  242091 תאוריות באישיות א' 2
  242101 תאוריות באישיות ב' 2
  242131 החברה הישראלית א' 2
  242141 החברה הישראלית ב' 2
  לימודי חטיבה 10
  קורסים כלליים 4
  240011 קורס מצטיינים מחלקתי (במסגרת קורסים כלליים) 2
   סה"כ שנה ב' 38 4


  שנה ג' חובה

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל
  242111 פסיכולוגיה חברתית א' 2
  242121 פסיכולוגיה חברתית ב' 2
  243011 התנהגות ארגונית א' 2
  243021 התנהגות ארגונית ב' 2
  243031 פסיכולוגיה אבנורמלית א' 2
  243041 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' 2
  243951 נוירופסיכולוגיה 2
  סמינר עיוני 4
  קורסים כלליים 4
  לימודי חטיבה 14
   סה"כ שנה ג' 36
   סה"כ לתואר 106 15


  לימודי חטיבות

  שם הקורס ש"ס הרצאה נ"ז שנה
  פסיכולוגיה חיובית יישומית מבוא לפסיכולוגיה חיובית 4 4 ב
  קשיבות א'- קורס מעשי בגישת MBSR 2 4
  הבסיס הפסיכולוגי של קשיבות 2 2
  קשיבות ב'- קורס העמקה למתקדמים 2 2 ג
  מיטביות, חוסן ועמידות 2 2
  פרקטיקום: יישומי קשיבות בקהילה 4 4
  סמינר מחקרי: תנאים מיטיבים להתפתחות רגשית וקוג' בילדים 4 6
  קבלת החלטות וגישור גיל ההתבגרות כצומת לקבלת החלטות 2 2 ב
  קבלת החלטות 4 4
  אסטרטגיות ליישוב סכסוכים 4 4
  דינאמיקה של קונפליקט ומשא ומתן 2 2 ג
  סמינר מחקרי: קבלת החלטות 4 6
  גישור 6 6
  סוציולוגיה ארגונית יישומית מבוא לסוציולוגיה אירגונית 4 4 ב
  סוגיות בסוציולוגיה ארגונית 4 4
  מנהיגות בארגונים 2 2
  שינוי ופיתוח ארגוני/ניהול ביצועים 2 2 ג
  תרבות ארגונית ורב תרבותיות 2 2
  פרקטיקום 4 4
  סמינר מחקרי 4 6
  *פתיחת החטיבות מותנית במספר נרשמים, מס' המקומות בכל חטיבה מוגבל.

  קורסי חובה- שנה א'

  מבוא לסטטיסטיקה א
  בקורס יושם דגש על שיטות שונות לאיסוף נתונים, ארגון הנתונים ע"י טבלאות שכיחות, ניתוח הנתונים וסיכומם. ייעודו העיקרי של הקורס הינו הקניית ידע בפרוצדורות הסטטיסטיות המקובלות במדעי החברה. במסגרת הקורס נניח את אבני היסוד למחקר האמפירי, במטרה לאפשר קריאה והבנה של נתונים סטטיסטיים המופיעים במאמרים מדעיים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: מושגי יסוד בסטטיסטיקה, סולמות מדידה, טבלאות שכיחות, הצגה גרפית, מדדי מרכז, מדדי פיזור, ציוני תקן, ההתפלגות הנורמאלית, מדגם ואוכלוסייה, בדיקת השערות, קשרים בין משתנים, מדדי קשר, רגרסיה, ניתוח שונות4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 0271031 ד"ר מורן שנפר כהן/ ד"ר טל סלע/ ד"ר אוקסנה ניר ד' 16:00-17:30
  ב' 0271041 ד"ר מורן שנפר כהן/ ד"ר טל סלע/ ד"ר אוקסנה ניר ד' 16:00-17:30

  מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ת'
  א' 0271032 גב' שרון בן דוד/ גב' אביטל ליאת ד' 08:00-08:45, 09:00-09:45, 18:00-18:45, 19:00-19:45
  ב' 0271042 גב' שרון בן דוד/ גב' אביטל ליאת ד' 08:00-08:45, 09:00-09:45, 18:00-18:45, 19:00-19:45

  מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
  קורס שנתי אשר מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. בקורס זה יכיר הסטודנט את עולם הפסיכולוגיה על שני ענפיה המרכזיים (הענף המחקרי והענף הטיפולי) ואת הרעיונות, המושגים והדילמות המרכזיות המלוות אותם. בין הנושאים שילמדו בקורס זה הם: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תהליכים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, אישיות, פסיכופתולוגיה, סוגיות במדידה והערכה ועוד.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 241022-00 גב' קרן בהט ג' 16:00-16:45
  א' 241022-01 גב' קרן בהט ג' 16:45-17:15
  ב' 241042-00  גב' קרן בהט  א' 16:00-16:45
  ב' 241042-01  גב' קרן בהט  א'16:45-17:15

   פסיכולוגיה התפתחותית א'+ב'
  בקורס נדון בשאלות המרכזיות העומדות כיום בפני חוקרי ההתפתחות האנושית. תיסקר ההתפתחות האנושית, מהתעברות ועד תקופת ההתבגרות. נעסוק בהתפתחות הפיזית, חושית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית, מנקודות מבט מחקריות ותיאורטיות. שאלות מרכזיות יתמקדו בגורמים המשפיעים על התפתחות, יחסי גומלין בין תורשה וסביבה, משפחה ותרבות, תחומי ההתפתחות בינם לבין עצמם, והשוואות בין תיאוריות בחום.              
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60               
  א' 241131 ד"ר מירן בוניאל ניסים א' 14:00-15:30
  ב' 241141 ד"ר מירן בוניאל ניסים א' 12:00-13:30


  מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
  השיעור מיועד לפתוח צוהר אל מגוון הנושאים, התיאוריות והמושגים בהם עוסקת הדיסציפלינה. הקורס יקנה לסטודנטים את יסודות הסוציולוגיה, הרקע ההיסטורי להתפתחותה, מהות החשיבה הסוציולוגית, המושגים והתיאוריות הבסיסיות, שיהוו את התשתית להמשך הלימוד בתחום ידע זה. מטרות הקורס לעודד בקרב הסטודנטים חשיבה מגוונת ופלורליסטית, דרכה ניתן להסביר אירועים מזוויות פרדיגמטיות שונות, כמו גם  חשיבה סוציולוגית ביקורתית ואנליטית.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 241051-00 ד"ר ריקי גליה ד' 14:00-15:30
  ב' 241071-00 ד"ר ריקי גליה ד' 14:00-15:30מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ת'
  א' 241062-00 גב' קרן בהט ג' 14:00-14:45
  א' 241062-01 גב' קרן בהט ג' 15:00-15:45
  ב' 241082-00 גב' קרן בהט ג' 14:00-14:45
  ב' 241082-01 גב' קרן בהט ג'  15:00-15:45

  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'
  בעשורים הראשונים של המאה ה־20 פרויד וממשיכיו טלטלו את החברה כשטענו שחלקים לא מודעים בנפשנו מניעים את ההתנהגות שלנו. כיום, טכנולוגיות חדישות כמו סריקת מוח באמצעות תהודה מגנטית, או עירור ממוקד ורישום של פעילות מוחית, מאפשרים לאתר שינויים בפעילות המוח שכתוצאה מגידולים או מסיבות אחרות, ויכולים להתבטא בצורה קיצונית בתפיסה ובהתנהגות שלנו. ההתקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות מאפשרת לחקור גם מנגנונים עצביים של חלק מהאבחנות הפסיכולוגיות המסורתיות, ולפתח גישות הערכה והתערבות בלתי פולשניות אך יעילות וממוקדות למנגנון. המידע הרב שקיים היום במדעי העצב במפגש של מבנה ופעילות, נאסף וסונן כדי לעורר בתלמידים עניין וחשיבה מחקרית בתחומים שמחברים פסיכולוגיה ופיזיולוגיה.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         

  א' 241151 ד"ר זיו ארדי ג' 10:00-11:30
  ב' 241171 ד"ר זיו ארדי ג' 10:00-11:30


  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'
  2 ש"ס /2 נ"ז / ת'

  א' 241162-00 טרם נקבע – טרם נקבע
  א' 241162-01 טרם נקבע – טרם נקבע
  ב' 241182-00 טרם נקבע א' 14:00-14:45
  ב' 241182-01 טרם נקבע א' 15:00-15:45

  כתיבה אקדמית
  קורס תשתית להכרת אופן החשיבה וכללי השיח הנהוגים בעולם האקדמי, תוך פיתוח חשיבה ביקורתית. הקורס יעסוק בהיכרות עם סוגים שונים של טקסטים אקדמיים וההבדל ביניהם לבין טקסטים אחרים, לימוד דרכים לקריאה יעילה של חיבורים אקדמיים, ביצוע נכון של אזכורים והפניות ביבליוגרפיות, רכישת מיומנויות יסוד בכתיבה של טקסטים אקדמיים והתמודדות עם כתיבת תשובות במבחנים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 271021 ד"ר חיים חגי/ ד"ר ניסים כץ/ ד"ר רנא עבאס ד' 08:00-09:30

  ישומי מחשב
  במסגרת הקורס יוקנו עקרונות השימוש של היישומים השונים ותבנה תשתית שתשמש לצורך המשך לימוד עצמי הן של היישומים הנלמדים והן של יישומים נוספים. הלמידה תלווה בהתנסות מעשית. כגון: הכרת סביבת חלונות, מעבד תמלילים Word , גיליון אלקטרוני Excel,  מחולל מצגות Power Point   ומיומנויות חיפוש מידע באופן יעיל ברשת האינטרנט. כל זאת, תוך דגש על פיתוח יכולות בעריכת עבודה אקדמית ושלוב בין היישומים לפי הצורך. 
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                                    

  א' 271011 גב' כנרת ענתר/ אילון סלוס/ עוזי פרוינד-פיינשטיין ג' 08:00-09:30

  מבוא לאנתרופולוגיה א'+ב'
  היכרות עם האנתרופולוגיה כתחום דעת במדעי החברה, ועם "תרבות" כמושג מרכזי בתחום זה.  הבנת שאלות המחקר הנשאלות באנתרופולוגיה לעומת שאלות המחקר בסוציולוגיה והתאמת  שיטות המחקר לשאלות המחקר. למידת התפתחות האנתרופולוגיה והתיאוריות  המרכזיות. היכרות עם סוגיות מרכזיות במחקר האנתרופולוגי, כמו כן נעסוק במשבר סביב הייצוג של תופעות תרבותיות, ושל הידע האנתרופולוגי הנוצר בעקבות חקירתן וניתוחן, בטקסטים אנתרופולוגיים. היכרות עם האנתרופולוגיה הישראלית והאופן בו היא משקפת את המציאות הישראלית: אתניות וקליטת עליה, טקסים ועליות לרגל, דפוסי תרבות ישראלים, חינוך.           
  4 ש"ס / 4 נ"ז /ש' / 60                                                                                                                        

  א' 241301 פרופ' נמרוז לוז ג' 12:00-13:30
  ב' 241301 פרופ' נמרוד לוז ג' 12:00-13:30

  מבוא לאנתרופולוגיה א'+ב'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ת'

  א' 241222-00 גב' נוי לביא ג' 14:00-14:45
  א' 241222-01 גב' נוי לביא ג' 15:00-15:45
  ב' 241202-00 גב' נוי לביא ג' 14:00-14:45
  ב' 241202-01 גב' נוי לביא ג' 15:00-15:45

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש
  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי רחב בחשיבה מדעית העוסקת בניתוח התנהגות אנוש ברמה הבסיסית והיישומית  ((Applied Behavior Analysis. באופן ספציפי יעסוק הקורס במושגי יסוד ועקרונות בסיסיים בניתוח התנהגות והקשירה עם הסביבה בה מתרחשת ההתנהגות, הבהרת עקרונות בסיסיים בחשיבה מדעית על ההתנהגות, הפילוסופיה המדעית ההתנהגותית פרוצדורות לשינוי התנהגות והשלכות מעשיות להבנת תהליכי טיפול בקשיי התנהגות ותפקוד של פרטים בסיבות שונות.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 241251 פרופ' עמוס רולידר ד' 10:00-11:30
  ב' 241251 פרופ' עמוס רולידר ד' 10:00-11:30

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש
  2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'
  ש' 241262-00 גב' מיכל פלמן ג' 19:00-19:45 מקוון
  ש' 241262-01 גב' נוי לביא ג' 19:00-19:45 מקוון
  ש' 241262-02 גב' ליאת שבח ג' 19:00-19:45 מקוון

  חובה- שנה ב'

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
  הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד בשיטות מחקר במדעי ההתנהגות: מערכי מחקר, שיטות דגימה, תקיפות ומהימנות, פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית, הכרת מבנה העבודה המחקרית והדו"ח המחקרי ואתיקה במחקר.                                                                                                                  
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                       

  א' 242011-00 ד"ר טל סלע א' 14:00-15:30
  ב' 242031-00 ד"ר טל סלע א' 14:00-15:30

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
  2 ש"ס/ 2 נ"ז / ת'                                                                                      

  א' 242022-00 טרם נקבע א' 12:00-12:45
  א' 242022-01 טרם נקבע א' 13:00-13:45
  ב' 242042-00 טרם נקבע א' 12:00-12:45
  ב' 242042-01 טרם נקבע א' 13:00-13:45

  תיאוריות באישיות א'+ב'
  בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים.  ותיאוריות של חשיבה  הקוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות.  נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכול תיאוריה.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 242091 ד"ר יפעת לוי ג' 12:00-13:30
  ב' 242101 ד"ר יפעת לוי ד' 08:00-09:30

  פסיכולוגיה חברתית א'+ב'
  הכרות עם תחום הפסיכולוגיה החברתית, הגדרת התחום המדעי.  הבנת הגורמים המשפיעים על התנהגות חברתית וחשיבה חברתית, כולל תהליכים קוגניטיביים, תרבות, סביבה וכן גורמים ביולוגיים. הקורס יסקור תיאוריות קלאסיות בצד תיאוריות עדכניות ויינתן דגש מיוחד על מחקרים חדשים. תינתן תשומת לב מיוחדת לחשיבות המחקר בהשפעות חברתיות על הפרט להגברת המודעות לדרכים שבהן ניתן לנצל את הידע בפסיכולוגיה וחשיבה חברתית לפתרון בעיות.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                    
  א' 242111 ד"ר יצחק בן- יאיר ד' 14:00-15:30
  ב' 242121 ד"ר יצחק בן- יאיר ד' 14:00-15:30

  שיטות מחקר איכותניות  א'+ב'
  לפתח את היכולת להתבונן ולנתח בגישה איכותית התנהגויות אנושיות אותנטיות.  לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של המורכבות הרבה של התנהגויות אנושיות. להיחשף ולהכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות. להכיר מספר מחקרים שנערכו בישראל בגישת המחקר האיכותי.  להתנסות בבחירת בעיית מחקר, בניסוח מטרות ושאלות מחקר, בביצוע תצפיות וראיונות אתנוגרפיים, בניתוח אינדוקטיבי של נתונים, בהצגת ממצאים ובפרשנות על הממצאים.
  4 ש"ס /4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                

  א' 242051 ד"ר הילה צבן ג' 14:00-15:30
  ב' 242061 ד"ר הילה צבן ג' 14:00-15:30

  שיטות מחקר איכותניות  א'+ ב'
  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת'
  א' 0242062-00 גב' זהר צור  א' 12:00-12:45
  א' 0242062-01 גב' זהר צור א' 13:00-13:45
  ב' 0242082-00 גב' זהר צור  א' 12:00-12:45
  ב' 0242082-01 גב' זהר צור א' 13:00-13:45

  החברה הישראלית א'+ב'                                                                                      
  מטרת הקורס להקנות ידע והבנה סוציולוגית ביחס לאירועים ותהליכים שהובילו לעצובה של החברה  הישראלית. הקורס יתאר ויעריך את תרומתן של העליות השונות, המאבקים הפנימיים והחיצוניים בחברה היישובית והדרך לכינון המדינה. השסעים הפנימיים, המלחמות ותוצאותיהן והופעתם של זרמים חדשים בחברה האזרחית והפוליטית יזכו לתשומת לב מיוחדת.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                               
  א' 242131 ד"ר ריקי גליה ד' 10:00-11:30
  ב' 242141 ד"ר ריקי גליה ד' 10:00-11:30

  פסיכולוגיה קוגניטיבית א'+ב'
  בקורס שנתי זה יכיר הסטודנט את אחד התחומים הפוריים ביותר של עולם הפסיכולוגיה המחקרית – תחום ההגות והמחקר הקוגניטיבי. פסיכולוגיה קוגניטיבית עוסקת בהבנה ומחקר של תהליכים כגון זיכרון, קשב, תפיסה וכד'. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בתהליכי זיכרון. חלקו השני יעסוק בתהליכי חישה ותפיסה אך גם יחד עם טעימה מן התחום המרתק של הנוירו-פסיכולוגיה הקוגניטיבית.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                        

  א' 242151 ד"ר זיו ארדי ג' 08:00-19:30
  ב' 242161 ד"ר זיו ארדי ג' 12:00-13:30

  SPSS
  הקניית ידע ומיומנויות  בתוכנת  SPSS
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60
  א' 242091 ד"ר אוקסנה ניר א' 08:00-09:30

  א' 242101 ד"ר אוקסנה ניר א' 16:00-17:30

  פרו סמינר לבחירה

  התנהגויות סיכון באינטרנט
  במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו על מאפייני המרחב הווירטואלי והשפעתו על המשתמש. כמו כן ילמדו התנהגויות סיכון ברשת כמו בריונות ברשת, כמו כן ילמדו השפעות סיכוניות של שימוש ברשת כמו התמכרות. מצופה מן הסטודנט בקורס זה לפתח חשיבה בקורתית כלפי השימוש ברשת. בקורס זה הסטודנט ילמד לשאול שאלות מחקריות על התנהגויות במרחב הווירטואלי, לאתר חומר מדעי עדני בתחום ולנסח סקירת ספרות על פי כללי הכתיבה האקדמית.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60                                                                                                                         

  ב'  242226ד"ר מירן בוניאל- נסים א' 10:00-11:30

  יישום אסטרטגיות ניהול עצמי לקידום איכות חיים
  בקורס זה הסטודנטים יחשפו להסברים פסיכולוגים והתנהגותיים של שליטה עצמית, אימפולסיביות וניהול עצמי. שליטה עצמית וניהול עצמי הינן מיומנויות הנדרשות מכל אדם על מנת שיוכל להשתלב בחברה באופן תקין. מחקרים בתחום הניהול העצמי ידונו ואסטרטגיות כגון מעקב עצמי, הצבת מטרות אישיות ולמידה עצמית יוצגו בפני הסטודנטים על מנת שיוכלו לפתח וליישם תוכניות ניהול עצמי באופן אישי ולאחרים. בסוף הקורס הסטודנטים יפתחו ויישמו תוכנית אישית של ניהול עצמי לשיפור תחום אחד בחייהם.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60
  ב' 240201 ד"ר אליען אלחדף א' 10:00-11:30

  סדנה לבחירה

  מיומנות של יעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך
  מטרת הסדנא להכיר את תפקיד הייעוץ החינוכי כפי שבא לידי ביטוי במערכת החינוכית. לתפקיד זה פן ייעוצי פרטני וכן פן מערכתי. במסגרת הסדנא יתורגלו פרקטיקות אלו בהתאם למצבים השונים בבית הספר.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60
  א' 242418 גב' תגריד זועבי א' 10:00-11:30

  כתיבה תרפיה
  כתיבה-תרפיה היא שיטת טיפול המתמקדת בהבעה בכתב של מחשבות ורגשות. התפיסה המשותפת לכל השיטות אומרת כי מוצע לאדם לכתוב באופן חופשי את תחושותיו הפנימיות, מחשבותיו ובעיותיו השונות המעסיקות אותו. כתיבה חופשית שכזו עוזרת לאדם לפגוש את עצמו, לתאר את פחדיו ומצוקותיו ולברר לעצמו נושאים המעסיקים אותו.  הקורס יעסוק באיכותיות התרפויטיות של הכתיבה. היינו כיצד כתיבה רגשית יכולה לקדם ארגון קוגניטיבי, שחרור רגשי ולסייע בתהליכים. במסגרת הקורס תעשה התייחסות תיאורטית לאיכויות הכתיבה ככלי טיפולי, הכרות עם כתיבה אישית (יומנית), כתיבה במסגרת טיפול, כתיבה חופשית לעומת כתיבה מונחית, כתיבה במרחבים פומביים (כמו הפורום, הבלוג), והבדל בין כתיבה ידנית ומוקלדת.
  במהלך הקורס תעשה התנסות בכתיבה אישית וניתוח של כתיבה בסגנון סדנאי. לקורס זה מוזמנים סטודנטים בעלי עניין בנושא, וכן בעלי יכולת להתבטאות בכתב ונכונות להתנסות מרובה בכתיבה חופשית.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60
  א' 242448 ד"ר מירן בוניאל- נסים א' 10:00-11:30

  חובה- שנה ג'

  התנהגות ארגונית א+ב
  הקורס יעסוק במגוון נושאים תיאורטיים ויישומיים ברמת המאקרו והמיקרו בארגונים, החל מסקירה היסטורית של תחום הארגונים ושל התיאוריות הקלאסיות והמודרניות בתורת הארגון, דרך נושאים מרכזיים בהבנת התופעה הארגונית ביניהם מבנה ארגוני, מדרג סמכויות, בידול וכילול, מרכוז וביזור, הארגון והסביבה, ולבסוף יעסוק במישור התרבותי בארגון. במסגרת רמת הפרט נעסוק ביסודות להתנהגות הפרט, הנעת עובדים, תהליכי תפיסה וקבלת החלטות והיבטים רגשיים בארגונים. במסגרת רמת הקבוצה, ילמדו היסודות בהתנהגות קבוצתיתות ותהליכי מנהיגות. הקורס יקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח אירועים ארגוניים.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 243011 ד"ר ריקי גליה ד' 08:00-09:30
  ב' 243021  ד"ר ריקי גליה ד' 08:00-09:30

  פסיכולוגיה אבנורמאלית א+ב
  מטרת הקורס לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם  מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן, ודרכי הטיפול השונות המיושמות.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60

  א' 243031 ד"ר יפעת לוי ג' 14:00-15:30
  ב' 243041 ד"ר יפעת לוי א' 10:00-11:30

  נוירופסיכולוגיה
  מטרת הקורס הינה הקניית מושגי יסוד אודות הקשר שבין מח לבין התנהגות, רגש ותפקוד קוגניטיבי. על מנת ללמוד על הקשר נגייס במהלך הקורס  את נקודת המבט של חקר ההפרעות הנוירופסיכולוגיות. נושאים עיקריים שידונו בקורס הינם  עקרונות הארגון של המח, פלסטיות, שפה ומח והפרעות נוירופסיכולוגיות בתחום התפיסה, הקשב והמודעות, הקוגניציה החברתית, הזיכרון והשפה.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 243951 ד"ר זיו ארדי ג' 12:00-13:30

  אתיקה במדעי ההתנהגות
  בקורס זה נדון בשאלות: מהי התנהגות אתית? ומהי אתיקה מקצועית? מדוע אנו מתנהגים בצורה אתית, ומדוע לא? מהם כללי האתיקה המקובלים במדעי ההתנהגות? וכיצד ביכולתנו להתמודד עם סוגיות אתיות? במהלך הקורס, הסטודנטים יתבקשו להציג ולדון במספר סוגיות אתיות מעולם מדעי ההתנהגות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60

  ב' 243961 ד"ר אליען אלחדף ד' 10:00-11:30

  מחשבות סוציולוגיות בעידן הניאו- ליברלי
  בעולם שבו הידע נמצא בשפע אך לא הידיעה, ישנו אתגר בגיבוש הדעה. הקורס מבקש לטפל בסוגיות מורכבות המוכרות לסטודנטים מחייהם האישיים –תהליכי הגלובליזציה והגירה , חידושים טכנולוגיים, סביבה, שוק העבודה, פוליטיקה ועוד. כל אלה יבחנו על ידי הסטודנטים מזווית ראייה סוציולוגית ביקורתית, בתוך הקשרים אישיים, מקומיים ובהקשר הרחב של תהליכי הניאו ליברליזציה.
  במהלך הקורס נציע מערכת מושגים אנליטית לניתוח תופעות חברתיות רחבות בעידן הניאו ליברלי ולהבנת מערכות היחסים שמתקיימות בין התופעות השונות. הסטודנטים יתבקשו לגבש מחשבות סוציולוגיות, מחשבות פוליטיות ודעות בנוגע לתופעות אלו ולבטאם במהלך השיעורים ובמטלה הסופית של הקורס.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 0243971-00 פרופ' סיביל היילברון ד' 14:00-15:30

  סמינר מחקרי לבחירה

  חקר עמדות מורים והורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים
  הנושא של שילוב תלמידים הזכאים לחוק חינוך מיוחד נחקר רבות במגוון דרכים. יחד עם זאת, ניסיון לנקוט בגישה הוליסטית בנוגע לחקר עמדות שלל הגורמים המקיפים את הילד אינו בנמצא. במסגרת הסמינריון יחשפו הסטודנטים לסוגייה של שילוב תלמידים מכיתות חינוך מיוחד בכיתות הגדולות בביתי הספר. במסגרת הסמינריון ננסה יחד למפות את העמדות שלל הגורמים המקיפים את הילד (גורמים מקצועיים, מורים וכמובן הורי הילד) כלפי שילובו בכיתה הגדולה. בעיקר נתמקד באספקטים של שילוב רגשי חברתי. מטרות הקורס הן הקניית כלים להבנת מחקרים אמפיריים העוסקים בניסיון להבין עמדות הורים ומורים כלפי שילוב תלמידים מכיתות "קטנות" בכיתות "גדולות". בנוסף במסגרת הקורס ירכשו הסטודנטים ידע ומיומנויות חשיבה מדעית אשר תאפשר להם להתנסות בניסוח שאלה מחקרית, בתכנון וביצוע מחקר שדה אשר יבחן את השאלה שבחרו ולדווח על הממצאים בע"פ ובכתב בהתאם לכללי כתיבה מדעית. 
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א' 243256 ד"ר זיו ארדי  א' 10:00-11:30
  ב'  243256 ד"ר זיו ארדי א' 08:00-09:30

  השפעה של גורמי אישיות על תהליכים קוגניטיביים
  כל אחד ואחת מאתנו מבצע במהלך חייו אינספור החלטות במגוון תחומים. היכן אלמד, עם מי אתחתן, האם אני שומר על מרחק מן הרכב לפני, האם כדאי לי לקבל את העבודה, האם לעזור לאחר להתכונן למבחן וכדומה. החלטות אלו משלבות היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. כיום אנחנו יודעים כי בני אדם מגלים באופן עקבי הטיות קוגניטיביות ותפיסתיות בתהליך קבלת ההחלטה, וכי בני אדם לא מתנהגים תמיד באופן רציונלי שאולי היינו מצפים. למשל, מן ההיבט של לקיחת סיכונים נמצא כי בני אדם לוקחים סיכונים מיותרים לפעמים אך לא מעזים מספיק בפעמים אחרות. שאלה מעניינת וחשובה בתחום של קבלת החלטות נוגעת בהבדלים בין אישיים בתהליכים ובהטיות הללו, וביכולת שלנו לנבא אותם. לדוגמא, האם אדם המגלה הטיה בתחום אחד (למשל כלכלי) יגלה הטיה דומה בתחום אחר (למשל חברתי)? האם למשתני רקע או לתכונות אישיותיות שונות יש יכולת לנבא הבדלים בין אישיים בהטיות קוגניטיביות?
  בסמינר המחקר תתבקש/י לחקור שאלות אלו תוך דגש על נושא ההבדלים האישיים בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומים השונים.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א' 243236 ד"ר טל סלע  ג' 10:00-11:30
  ב' 243236 ד"ר טל סלע א' 12:00-13:30

  סמינר עיוני לבחירה

  פסיכולוגיה של האינטרנט- השפעות הטכנולוגיה על הפרט
  במסגרת הסמינר תבחן השפעת השימוש באינטרנט על הפרט כאשר שימוש אינו בריא ומאוזן פוגש במצב רגשי רעוע ופרופיל אישיות מורכב. לדוגמה התמכרות לאינטרנט אשר מובילה לעיוותים מחשבתיים. כל תופעה תבחן מבחינת מאפייניה, היקפיה, אוכלוסיות פגיעות, השלכות והעלאת השאלה – האם הטכנולוגיה היא גורם או כלי התווך.
  הקורס הינו סמינר עיוני, לפיכך התוצר הינו "הצעת מחקר" ולא ביצוע מחקר בפועל.
  הצעת מחקר כוללת: סקירת ספרות, שאלת מחקר/השערת מחקר, מתודולוגיה (משתני המחקר, כלי המחקר, מהלך המחקר), חשיבות המחקר ותרומתו.
  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א' 243396 ד"ר מירן בוניאל- נסים ג' 18:00-19:30
  א' 243396 ד"ר מירן בוניאל- נסים ד' 14:00-15:30


  סוציולוגיה אורבנית
  מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטיות והסטודנטים לתיאוריות בנות זמננו העוסקות בעיר ובחוויית החיים העירונית, וכן למגמות עכשוויות שערים רבות בעולם מתמודדות עמן. מאחר שכמחצית מאוכלוסיית העולם כיום מתגוררת בערים, מספר שצפוי לגדול לכדי שני שליש בחמישים השנה הבאות, יש חשיבות להבין את העיר כזירת מחקר מרכזית לתהליכים חברתיים רחבים בהרבה, כגון גלובליזציה, כלכלה ניאו-ליברלית והגירה. העיר הפכת זירה מרתקת לבחינת אופן מימושם של התהליכים הגדולים הללו בחיי היומיום של תושבים. הקורס יתמקד בשלושה תחומים שסוציולוגיה אורבנית עוסקת בהם כיום: ג'נטריפיקציה, התחדשות עירונית ואקטיביזם עירוני, מתוך מטרה לחשוף את הסטודנטיות והסטודנטים לתהליכים שהם חווים ורואים סביבם ולחשוב עליהם באופן ביקורתי.

  הקורס הינו סמינר עיוני. לפיכך, המטרה היא כתיבת עבודת מחקר המתבססת על סקירת ספרות ולא על איסוף נתונים אמפיריים. כמו כן, המטרה היא להקנות ידע וכללים לכתיבה אקדמית.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  א' 243366 ד"ר הילה צבן ד' 10:00-11:30
  ב' 243366 ד"ר הילה צבן ד' 14:00-15:30

  קורסי בחירה

  פסיכולוגיה חיובית
  תפיסת האושר והשאיפה לאושר מעסיקות את בני האדם משחר התרבות. בעוד שגישות מסורתיות בפסיכולוגיה התרכזו בפתולוגיה הנפשית ובשיפור החולשות האנושיות, הפסיכולוגיה החיובית – הצומחת מגישות הומניסטיות של הפסיכולוגיה – מדגישה את השימוש בכוחותיו הבריאים ובחזקותיו של האדם המעצימים את תפקודו ורווחתו.  גישה זו בוחנת נושאים דוגמת צמיחה, הגשמה, אהבה, דימוי עצמי, אינטליגנציה רגשית,  מודעות ויצירתיות. בקורס ייסקרו התיאוריות המרכזיות וממצאי המחקר העדכניים בתחום, תוך שימת דגש להשלכותיהם בשדה הטיפול הפסיכולוגי ובקידום הצמיחה האישית.  בנוסף, הסטודנטים יתנסו לאורך הקורס בתרגול עצמי של טכניקות המושתתות על עקרונות הטיפול ההומניסטי והפסיכולוגיה החיובית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 240051 ד"ר יפעת לוי ג' 16:00-17:30

  תאוריות בקרימינולוגיה

  הקורס מציע מפגש ראשוני עם תחום הקרימינולוגיה העוסק בתופעת הפשיעה על היבטיה השונים. בקורס נעסוק בראשית התהוות התחום, בהנחות היסוד ממנו נבנה ונציג את מושגי היסוד בתחום הסטייה והפשיעה. במסגרת הקורס נסקור את התיאוריות העיקריות המסבירות עבריינות בהיבטים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, ביולוגיים ואקולוגיים ונבחן אותן אל מול המציאות העכשווית.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ש'/ 60
  ב' 240081 ד"ר יצחק בן יאיר ד' 16:00-17:30

  "להיות ברגע הזה"- מיינדפולנס ככלי לחיים מיטיבים
  בעשור האחרון גדל השימוש בתירגול מדיטציית קשיבות (מיינדפולנס) לשיפור הרווחה הפסיכולוגית והפיזית של האדם. קשיבות מוגדרת כתשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לתחושות גופניות ומנטליות בהווה. שיטת הקשיבות נלמדת ומיושמת היום במסגרות רבות בארץ ובעולם – באקדמיה, בחינוך, בארגוני בריאות, ובקרב אוכלוסיות מגוונות. מחקרים אמפיריים הראו כי לקשיבות תועלת נפשית ופיזית בהתמודדות עם מצבי חיים רבים כגון לחצי יומיום, משברים, כאב ומחלה. בקורס נכיר את הבסיס המדעי של שיטת הקשיבות – את השפעותיה העיקריות על הבריאות הפיזית והנפשית המתועדות בספרות המחקרית העכשווית ואת המודלים התיאורטיים המסבירים השפעות אלו. לצד הכרת הבסיס המדעי הקורס יכלול גם למידה והתנסות בתרגולי קשיבות שונים בשיעורים, תרגול עצמאי בין השיעורים, דיונים והצגת מחקרים אמפיריים בכיתה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240381 ד"ר  עירית בלובשטיין ד' 16:00-19:30 (פעם בשבועיים)

  התנסות מעשית
  מטרת הקורס הינה שילוב סטודנטים במקומות התנסות, העובדים עם אוכלוסיות בעלות קשיים שונים כדי להקנות להם התנסות מעמיקה באחד התחומים של מדעי ההתנהגות, כל זאת תוך הדרכה מעשית בשטח. הקורס נועד לאפשר לסטודנט להטמיע את הידע התיאורטי הנלמד בקורסים שונים בהתנסות בשטח, לאפשר הכרות אישית קרובה עם המסגרות שבהן מועסקים אנשי מקצוע מתחום מדעי ההתנהגות ולאפשר היכרות עם תחומים שונים: הטיפולי, הענישתי, החינוכי והמניעתי, תוך התמודדות עם דילמות הקשורות בתחומים אלו.
  הקורס אינו מהווה הכשרה מעשית, אלא ניתן לראותו במתכונת של לימודי שדה. עם זאת, הקורס יכול לספק הזדמנות להתפתחות אישית ומקצועית של הסטודנטים. הקורס עשוי גם לתרום רבות לסטודנטים המתכננים להמשיך את לימודיהם לתואר שני, או לעסוק בעבודה בתחום זה. לבסוף, ראוי לציין כי בקורס זה הסטודנטים נדרשים (אפילו אם במסגרת קורס עם נ"ז לתואר) למעורבות בקהילה, הם נחשפים לאוכלוסייה שונה ולצרכיה, לומדים להכיר בצרכיו של האחר, להשקיע בו  ולתרום לו מעצמם.
  4 ש"ס /6 נ"ז / ש' / 60
  א' 243075 ד"ר מירן בוניאל- נסים  א' 12:00-13:30
  ב' 243075 ד"ר מירן בוניאל- נסים  א' 14:00-15:30


  "כיוון דרך"
  : תכנית מצטיינים של המחלקה למדעי ההתנהגות
  תכנית המצטיינים המחלקתית "כיוון דרך" נפרסת לאורך השנה השנייה והשלישית ללימודים וכוללת השתתפות בקורס זה*, לצד ביצוע סמינר מחקר בשנה ג' בליווי והנחיית אחד ממרצי המחלקה. תכנית זו מיועדת לסטודנטים מצטיינים אשר ברצונם להמשיך לתארים מתקדמים במגוון נושאים ו/או המשך התפתחות מקצועית בתחומים הרלוונטיים למדעי ההתנהגות. מטרות הקורס: 1. מתן תשתית והכנה לסטודנטים מצטיינים ובעלי יכולת גבוהה לקראת ביצוע סמינר מחקר שיתקיים בשנה ג', בליווי חוקרי המחלקה. לשם כך, במהלך הקורס, מרצי המחלקה יציגו את מחקריהם על מנת שהסטודנטים בקורס יוכלו להתוודע לרציונל המחקר של כל חוקר ולהיבטים התיאורטיים והמתודולוגיים של המחקר. כל סטודנט יוכל להבין איזה מחקר רלוונטי עבורו וכיצד ניתן להשתלב במחקר**.  2. בנוסף, מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים המצטיינים לסוגיות בולטות הקשורות לתחומי המחקר והמתודולוגיה במדעי ההתנהגות במאה ה-21, ולהקנות להם ידע, חשיבה ביקורתית וכלים שימושיים נוספים לטובת השתלבותם בעבודה מחקרית בשנה ג' ולהמשך בתארים מתקדמים. דגש מיוחד יינתן להגברת המיומנויות האקדמיות של הסטודנטים (מיומנויות מחקריות וסטטיסטיות, קריאה וכתיבה מדעית). לשם כך,  במהלך הקורס, ישתתפו הסטודנטים בסדנת מחקר מתקדמת הנוגעת בהיבטים שונים של מחקר ומתודולוגיה ויתבקשו להגיש תרגילים העוסקים בחשיבה ביקורתית בתחומים שונים (כתיבת דו"ח מחקר על מאמר אמפירי, קריאת דו"ח מחקר של עמיתים – ביקורת עמיתים). בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בדיבייט מדעי שיערך סביב תחום תוכן אקדמי-מדעי. 3. מטרה נוספת של הקורס היא לאפשר לסטודנטים מרחב למחקר אישי וחשיבה אודות זהותם כאנשי מחקר וטיפול מתוך נקודת מבט אישית ורפלקטיבית. לשם כך,  במהלך הקורס, במהלך הקורס ישתתפו הסטודנטים במספר סדנאות המיועדות לקידומם האישי כגון: ניהול דיבייט, מנהיגות וניהול קונפליקטים וגישור.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240011 ד"ר טל סלע א' 16:00-17:30

  פסיכולוגיה חברתית פוליטית של חברה בסכסוך
  הקורס יעסוק בפסיכולוגיה החברתית-פוליטית של חברות המצויות בסכסוך אלים הנמשך שנים רבות ('סכסוכים בלתי נשלטים') כגון הסכסוכים בקפריסין, צפון-אירלנד, קשמיר (הודו-פקיסטן), קולומביה וישראל/פלסטין. במהלך הקורס נלמד על הדרך בה חברות מפתחות אמונות, השקפות עולם, זכרון קולקטיבי, רגשות ונרטיבים (רפרטואר פסיכולוגי-סוציולוגי) תומכי סכסוך, זאת כדי לספק לפרט ולקולקטיב את הצורך בביטחון קיומי, בניית זהות ודימוי קולקטיבי חיוביים. רפרטואר פסיכולוגי-סוציולוגי זה אודות הסכסוך תופס מקום מרכזי בחייהם של בני/בנות החברות המצויות בסכסוכים בלתי נשלטים. ביחס לרגשות, נדון ברגשות בין קבוצתיים שליליים כלפי הצד השני, כגון שינאה ופחד, ובתפקידם בהמשכיות סכסוכים וחסימת אפשרויות להשגת שלום. ביחס לאמונות חברתיות, נדון באמונות המצדיקות את מטרות הסכסוך, אמונות העוסקות בביטחון הנחוץ לקיומה של החברה, אמונות של חברה התופסת עצמה כקורבן (מנטליות של מצור), אמונות של דה-לגיטימציה של הצד השני, אמונות הקשורות לתחושות של פטריוטיזם עוד.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 240391 ד"ר יואב קפשוק ג' 10:00-11:30

  תרבות ארגונית מקוון
  מטרתו של הקורס היא להציע לסטודנטים כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה של תרבויות בארגונים.  במסגרת הקורס נתוודע למושג "תרבות ארגונית", שהפך בשנים האחרונות למושג מפתח בתחום הארגוני.  נבחן את מקורותיו הרעיוניים של המושג בשיח הניהולי ואת הגישות התיאורטיות השונות העוסקות בחקר התרבות הארגונית (גישות ניהוליות אל מול גישות פרשניות וביקורתיות). כמו כן, נדון במחקרים אתנוגרפיים מתחום התרבות הארגונית העוסקים בהיבטים שונים של חיי היום יום בהוויה הארגונית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240361 ד"ר ריקי גליה  קורס מקוון

  התנהגות מגדרית בהיסטוריה האנושית
  הקורס יעסוק בדפוסי התנהגות מיניים ומגדריים לאורך ההיסטוריה האנושית. דפוסים כגון מבנה מעמדי, דפוסי פרנסה ועבודה, יחס לגוף לבוש ואופנה, תרבויות בתקופות שונות ובאזורים שונים ברחבי העולם, דמויות מפתח ואירועים משמעותיים ומשפיעים, תנועות מחאה ומהפכות מגדריות.
  מטרת הקורס לשקף את המגוון והשונות של ההתנהגות והיחסים המגדריים בעולם כמו גם את השפעותיהם על התפתחותו של המין האנושי. במקביל תתבקשו לפתח חשיבה ביקורתית על המציאות סביבנו ועל תרבויות אחרות שאינן שלכם. במסגרת הקורס תדרשו להכין עבודת חקר ולהציג אותה בפני הקורס והיא תהווה בסיס לציון הסופי.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 240371 ד"ר אורית יעל א' 08:00-09:30

  דילוג לתוכן