מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  המחלקה למדעי ההתנהגות

  ראש המחלקה
  ד"ר ארדי זיו

  חברי סגל במחלקה
  פרופ' רולידר עמוס, ד"ר אלחדף אליען, ד"ר גליה ריקי, ד"ר מנביץ אלכסנדר, ד"ר סלע טל, ד"ר עסל-זריק שועאע

  חברי סגל במכללה
  פרופ' לוז נמרוד, ד"ר לוי יפעת, ד"ר צבן הילה, ד"ר קפשוק  יואב

  מורים מן החוץ
  ד"ר בלובשטיין עירית, גב' בהט קרן, גב' דוד טל, גב' לביא נוי, גב' צור זהר

  מרכזת המחלקה
  גב' עידו הגר
  טל': 04-6653803
  פקס: 077-5653724
  שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 09:30-12:00
  Email: hagar@kinneret.ac.il
  מיקום המחלקה: בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב, קומה שלישית.

  מטרת הלימודים – B.A במדעי ההתנהגות

  תכנית הלימודים הינה חדשנית ומשלבת את תחומי הפסיכולוגיה וסוציולוגיה- אנתרופולוגיה מתוך תפיסה כי הבנת תהליכי התנהגות אנושיים מחייבת התייחסות למרכיבים פנים אישיים וחברתיים כאחד.
  הלימודים במחלקה למדעי ההתנהגות יקנו לבוגרים תואר אקדמי איכותי אשר יאפשר המשך לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים בפסיכולוגיה ובתחומים אחרים באוניברסיטאות ובמכללות בארץ ובעולם, וכן הכשרה מקצועית מעשית ומקיפה.

  מדעי ההתנהגות תופסים כיום מקום מרכזי בעולם האקדמי והתעסוקתי על בסיס ההכרה כי הם מהווים חלק מתהליכים מרכזיים חשובים בכל תחומי החיים כמו מערך בריאות הנפש, חברות היי-טק, ייעוץ תעסוקתי וארגוני, ומערכת הבריאות.

  ייחודיות התוכנית היא בהכללת קורסים תוכניים עדכניים בתחום מדעי ההתנהגות מתוך שיקולים אקדמיים ושיקולים של השתלבות תעסוקתית והמשך לימודים לתארים מתקדמים כמו פסיכולוגיה, מנהל עסקים ופסיכותרפיה או בחוגי לימוד ייחודיים כמו: משאבי אנוש, לימודי מגדר, יסודות הגישור, ייעוץ ופיתוח ארגוני, טיפול באומניות, יעוץ מתודולוגי וסטטיסטי, ניהול פרויקטים חברתיים ורפואיים, טיפול באומנויות ועוד.

  מבנה תכנית הלימודים

  התכנית בנויה מ-120 נקודות זכות (נ"ז), התכנית כוללת: קורסי חובה מתודולוגיים ולא מתודולוגיים, קורסי בחירה כלליים, סמינריונים והתנסות מעשית.  
  *במהלך הלימודים ובכפוף לשיקול דעת המחלקה אחד מקורסי הליבה יילמד בשפה האנגלית.

  דגשים חשובים

  על הסטודנט להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא עמד בדרישה זו ילמד בשנה ג' אנגלית בלבד, עד להגעה לרמת פטור, לאחר מכן יוכל להמשיך את לימודיו במחלקה.

  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הוא עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  קורסי הכשרה וקורסי תוכן בשפה האנגלית

  על כל הסטודנטים ללמוד במהלך לימודיהם לתואר הראשון לפחות שני קורסים בשפה האנגלית.  בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה במסגרת היחידה לאנגלית  (בהתאם לרמת הסיווג באנגלית של הסטודנט בתחילת לימודיו) ו/או קורסי תוכן אקדמיים הנלמדים באנגלית והנכללים בתכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט.

  קורסי תוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יזכו בנ"ז לתואר.

  דירוג רמות האנגלית ההתחלתיות והיקף קורסי התוכן הנדרשים בשפה האנגלית לפי רמת האנגלית ההתחלתית:
  אנגלית טרום בסיסי א'
  אנגלית טרום בסיסי ב'
  אנגלית בסיסי
  אנגלית מתקדמים א'
  כל הנ"ל פוטרים את הסטודנט.ית מלימוד קורסי תוכן בשפה האנגלית.

  אנגלית מתקדמים ב' – על הסטודנט.ית ללמוד קורס תוכן אחד בהיקף של 2 נ"ז בשפה האנגלית
  פטור באנגלית – על הסטודנט.ית ללמוד שני קורסי תוכן בהיקף של 4 נ"ז בשפה האנגלית

  תכנית הלימודים לתואר במדעי ההתנהגות BA in Behavioral Sciences למתחילים לימודיהם בתשפ"ג

  שנה א'

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  241011 מבוא לפסיכולוגיה א' 2 1 3
  241031 מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 1 3
  271031 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
  271041 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
  241151 יסודות ביולוגיים של ההתנהגות א' 2 1 3
  241171 יסודות ביולוגיים של ההתנהגות ב' 2 1 3
  241051 מבוא לסוציולוגיה א' 2 1 3
  241071 מבוא לסוציולוגיה ב' 2 1 3
  241251 עקרונות יסוד בניתוח התנהגות 4 1 4
  241131 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
  241141 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 2
  241191 מבוא לאנתרופולוגיה א' 2 1 3
  241211 מבוא לאנתרופולוגיה ב' 2 1 3
  271021 קריאה וכתיבה אקדמית 2 2
  271011 יישומי מחשב 2 2
                                                                                  סה"כ שנה א' 32 11 42

  שנה ב'

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  242011 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
  242031 שיטות מחקר כמותיות ב' 2 1 3
  242051 שיטות מחקר איכותניות א' 2 1 3
  242061 שיטות מחקר איכותניות ב' 2 1 3
  242171 SPSS 2 2
  242151 פסיכולוגיה קוגניטיבית א' 2 2
  242161 פסיכולוגיה קוגניטיבית ב' 2 2
  242091 תאוריות באישיות א' 2 2
  242101 תאוריות באישיות ב' 2 2
  242131 החברה הישראלית א' 2 2
  242141 החברה הישראלית ב' 2 2
  242111 פסיכולוגיה חברתית א' 2 2
  242121 פסיכולוגיה חברתית ב' 2 2
  פרו סמינר 2 2
  סדנא 2 2
  קורסי בחירה 4 4
  קורסים כלליים 2 2
                                                                                     סה"כ שנה ב' 36 4 40

  שנה ג'

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  243011 התנהגות ארגונית א' 2 2
  243021 התנהגות ארגונית ב' 2 2
  243031 פסיכולוגיה אבנורמלית א' 2 2
  243041 פסיכולוגיה אבנורמלית ב' 2 2
  243951 נוירופסיכולוגיה 2 2
  243121 פסיכופתולוגיה התפתחותית 2 2
  243111 אובדן ושכול 2 2
  סמינר עיוני 2 6
  סמינר מחקרי 2 6
  קורסים כלליים 6 6
  קורסי בחירה 6 6
                                                                                   סה"כ שנה ג' 30 38
                                                                                    סה"כ לתואר 98 15 120

  קורסי בחירה בתכנית הלימודים

  קוד קורס שם הקורס ש"ס הרצאה ש"ס תרגיל נ"ז
  240401 מיטביות, חוסן ועמידות 4 4
  240411 הבסיס הפסיכולוגי של מיינדפולנס 2 4
  243075 התנסות מעשית- לשנה ג' 2 2
  240101 קבלת החלטות 2 2
  240431 יעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך 2 2
  240011 "כיוון דרך" קורס מצטיינים מחלקתי 2 2
  274051 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות- לשנה ב' 2 2
  240441 פסיכו-גרונטולוגיה קלינית 2 2

  קורסי חובה- שנה א'

  מבוא לסטטיסטיקה א'

  בקורס יושם דגש על שיטות שונות לאיסוף נתונים, ארגון הנתונים ע"י טבלאות שכיחות, ניתוח הנתונים וסיכומם. ייעודו העיקרי של הקורס הינו הקניית ידע בפרוצדורות הסטטיסטיות המקובלות במדעי החברה. במסגרת הקורס נניח את אבני היסוד למחקר האמפירי, במטרה לאפשר קריאה והבנה של נתונים סטטיסטיים המופיעים במאמרים מדעיים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: מושגי יסוד בסטטיסטיקה, סולמות מדידה, טבלאות שכיחות, הצגה גרפית, מדדי מרכז, מדדי פיזור, ציוני תקן, ההתפלגות הנורמאלית, מדגם ואוכלוסייה, בדיקת השערות, קשרים בין משתנים, מדדי קשר, רגרסיה, ניתוח שונות

  2 ש"ס / 2.5 נ"ז / ש' / 60
  א' 0271031 ד"ר מורן שנפר כהן/ ד"ר טל סלע/ ד"ר אוקסנה ניר ד' 16:00-17:30

  מבוא לסטטיסטיקה א' – תרגיל

  1 ש"ס / 0 נ"ז / ת' / 60
  א' 0271032 גב' שרון בן דוד/ גב' אביטל ליאת ד' 08:00-08:45, 09:00-09:45, 18:00-18:45, 19:00-19:45

  מבוא לסטטיסטיקה ב'

  הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלי יסוד בהבנת טכניקות סטטיסטיות וביישום מחקר. בקורס יושם דגש על שיטות שונות לאיסוף נתונים, ארגון הנתונים ע"י טבלאות שכיחות, ניתוח הנתונים וסיכומם. ייעודו העיקרי של הקורס הינו הקניית ידע בפרוצדורות הסטטיסטיות המקובלות במדעי החברה. במסגרת הקורס נניח את אבני היסוד למחקר האמפירי, במטרה לאפשר קריאה והבנה של נתונים סטטיסטיים המופיעים במאמרים מדעיים. בין הנושאים הנלמדים בקורס: מושגי יסוד בסטטיסטיקה, סולמות מדידה, טבלאות שכיחות, הצגה גרפית, מדדי מרכז, מדדי פיזור, ציוני תקן, ההתפלגות הנורמלית, מדגם ואוכלוסייה, בדיקת השערות, קשרים בין משתנים, מדדי קשר, רגרסיה, ניתוח שונות.

  2 ש"ס / 2.5 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0271041 ד"ר ד"ר מורן שנפר כהן/ ד"ר טל סלע/ ד"ר אוקסנה ניר ד' 16:00-17:30

  מבוא לסטטיסטיקה ב' –תרגיל

  1 ש"ס / 0 נ"ז / ת' / 60
  ב' 0271042 גב' שרון בן דוד/ גב' אביטל ליאת ד' 08:00-08:45, 09:00-09:45, 18:00-18:45, 19:00-19:45

  כתיבה אקדמית

  קורס תשתית להכרת אופן החשיבה וכללי השיח הנהוגים בעולם האקדמי, תוך פיתוח חשיבה ביקורתית. הקורס יעסוק בהיכרות עם סוגים שונים של טקסטים אקדמיים וההבדל ביניהם לבין טקסטים אחרים, לימוד דרכים לקריאה יעילה של חיבורים אקדמיים, ביצוע נכון של אזכורים והפניות ביבליוגרפיות, רכישת מיומנויות יסוד בכתיבה של טקסטים אקדמיים והתמודדות עם כתיבת תשובות במבחנים.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 0271021 ד"ר חיים חגי/ ד"ר ניסים כץ/ ד"ר רנא עבאס, ג' 10:00-11:30

  יישומי מחשב

  במסגרת הקורס יוקנו עקרונות השימוש של היישומים השונים ותבנה תשתית שתשמש לצורך המשך לימוד עצמי הן של היישומים הנלמדים והן של יישומים נוספים. הלמידה תלווה בהתנסות מעשית. כגון: הכרת סביבת חלונות, מעבד תמלילים Word , גיליון אלקטרוני  Excel,  מחולל מצגות Power Point   ומיומנויות חיפוש מידע באופן יעיל ברשת האינטרנט. כל זאת, תוך דגש על פיתוח יכולות בעריכת עבודה אקדמית ושלוב בין היישומים לפי הצורך.

  2 ש"ס / 1 נ"ז / סד' / 60
  א' 0271011 גב' כנרת ענתר/ אילון סלוס/ עוזי פרוינד-פיינשטיין ג' 10:00-11:30

  מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'

  קורס שנתי אשר מהווה את שער הכניסה אל העולם המגוון והמרתק של הפסיכולוגיה. בקורס זה יכיר הסטודנט את עולם הפסיכולוגיה על שני ענפיה המרכזיים (הענף המחקרי והענף הטיפולי) ואת הרעיונות, המושגים והדילמות המרכזיות המלוות אותם. בין הנושאים שילמדו בקורס זה הם: שיטות מחקר בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, תהליכים קוגניטיביים, פסיכולוגיה התפתחותית, אישיות, פסיכופתולוגיה, סוגיות במדידה והערכה ועוד.


  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 241011 ד"ר טל סלע א' 14:00-15:30
  ב' 241031 ד"ר אלכסנדר מנביץ ג' 14:00-15:30

  מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ת'
  א' 241022 גב' קרן בהט א' 17:00-17:45, ג' 17:00-17:45
  ב' 241042  גב' קרן בהט א' 16:00-16:45, 17:00-17:45

  פסיכולוגיה התפתחותית א'+ב'

  בקורס זה נלמד תיאוריות העוסקות בהתפתחות החל מגיל הינקות עד ההתבגרות ושינוי במעגל החיים. בקורס ילמדו תיאוריות מרכזיות העוסקות בהתפתחות קוגניטיבית, חברתית ורגשית. הנושאים הנלמדים מתייחסים להתפתחות של חשיבה, שפה, זהות מינית, התקשרות חברתית ורגשית, התנהגות פרו-חברתית ועוד.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 241131 ד"ר שועאע עסל- זריק ד' 14:00-15:30
  ב' 241141 ד"ר שועאע עסל- זריק ד' 14:00-15:30

  מבוא לסוציולוגיה א'+ב'

  השיעור מיועד לפתוח צוהר אל מגוון הנושאים, התיאוריות והמושגים בהם עוסקת הדיסציפלינה. הקורס יקנה לסטודנטים את יסודות הסוציולוגיה, הרקע ההיסטורי להתפתחותה, מהות החשיבה הסוציולוגית, המושגים והתיאוריות הבסיסיות, שיהוו את התשתית להמשך הלימוד בתחום ידע זה. מטרות הקורס לעודד בקרב הסטודנטים חשיבה מגוונת ופלורליסטית, דרכה ניתן להסביר אירועים מזוויות פרדיגמטיות שונות, כמו גם  חשיבה סוציולוגית ביקורתית ואנליטית.      

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 241051-00 ד"ר ריקי גליה ד' 10:00-11:30
  ב' 241071-00 ד"ר ריקי גליה ד' 14:00-15:30

  מבוא לסוציולוגיה א'+ב'

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ת'
  א' 241062 גב' קרן בהט ג' 16:00-16:45, א' 16:00-16:45
  ב' 241082 גב' קרן בהט ג' 16:00-16:45, 17:00-17:45

  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב' (עודכן בתאריך 21.7)

  בעשורים הראשונים של המאה ה־20 פרויד וממשיכיו טלטלו את החברה כשטענו שחלקים לא מודעים בנפשנו מניעים את ההתנהגות שלנו. כיום, טכנולוגיות חדישות כמו סריקת מוח באמצעות תהודה מגנטית, או עירור ממוקד ורישום של פעילות מוחית, מאפשרים לאתר שינויים בפעילות המוח שכתוצאה מגידולים או מסיבות אחרות, ויכולים להתבטא בצורה קיצונית בתפיסה ובהתנהגות שלנו. ההתקדמות הטכנולוגית של השנים האחרונות מאפשרת לחקור גם מנגנונים עצביים של חלק מהאבחנות הפסיכולוגיות המסורתיות, ולפתח גישות הערכה והתערבות בלתי פולשניות אך יעילות וממוקדות למנגנון. המידע הרב שקיים היום במדעי העצב במפגש של מבנה ופעילות, נאסף וסונן כדי לעורר בתלמידים עניין וחשיבה מחקרית בתחומים שמחברים פסיכולוגיה ופיזיולוגיה.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         
  א' 241151 ד"ר זיו ארדי ג' 12:00-13:30
  ב' 241171 ד"ר זיו ארדי ג' 12:00-13:30


  יסודות ביולוגיים של התנהגות א'+ב'

  2 ש"ס /2 נ"ז / ת'
  א' 241162  גב' טל דוד ג' 14:00-14:45, 15:00-15:45
  ב' 241182  גב' טל דוד א' 16:00-16:45, 17:00-17:45

  מבוא לאנתרופולוגיה א'+ב'

  היכרות עם האנתרופולוגיה כתחום דעת במדעי החברה, ועם "תרבות" כמושג מרכזי בתחום זה.  הבנת שאלות המחקר הנשאלות באנתרופולוגיה לעומת שאלות המחקר בסוציולוגיה והתאמת  שיטות המחקר לשאלות המחקר. למידת התפתחות האנתרופולוגיה והתיאוריות  המרכזיות. היכרות עם סוגיות מרכזיות במחקר האנתרופולוגי, כמו כן נעסוק במשבר סביב הייצוג של תופעות תרבותיות, ושל הידע האנתרופולוגי הנוצר בעקבות חקירתן וניתוחן, בטקסטים אנתרופולוגיים. היכרות עם האנתרופולוגיה הישראלית והאופן בו היא משקפת את המציאות הישראלית: אתניות וקליטת עליה, טקסים ועליות לרגל, דפוסי תרבות ישראלים, חינוך.

  4 ש"ס / 4 נ"ז /ש' / 60                                                                                                                        
  א' 241301 פרופ' נמרוז לוז ג' 12:00-13:30
  ב' 241301 פרופ' נמרוד לוז ג' 12:00-13:30

  מבוא לאנתרופולוגיה א'+ב'

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ת'
  א' 241222 גב' נוי לביא ג' 14:00-14:45, 15:00-15:45
  ב' 241202 גב' נוי לביא ג' 16:00-16:45, 17:00-17:45

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש

  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי רחב בחשיבה מדעית העוסקת בניתוח התנהגות אנוש ברמה הבסיסית והיישומית  ((Applied Behavior Analysis. באופן ספציפי יעסוק הקורס במושגי יסוד ועקרונות בסיסיים בניתוח התנהגות והקשירה עם הסביבה בה מתרחשת ההתנהגות, הבהרת עקרונות בסיסיים בחשיבה מדעית על ההתנהגות, הפילוסופיה המדעית ההתנהגותית פרוצדורות לשינוי התנהגות והשלכות מעשיות להבנת תהליכי טיפול בקשיי התנהגות ותפקוד של פרטים בסיבות שונות.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 241251 פרופ' עמוס רולידר ד' 10:00-11:30
  ב' 241251 פרופ' עמוס רולידר ד' 10:00-11:30

  עקרונות יסוד בניתוח התנהגות אנוש

  2 ש"ס/ 0 נ"ז/ ת'
  ש' 241262-00 גב' נעמה גלמן, גב' נוי לביא ג' 09:00-09:45

  קורסי חובה- שנה ב'

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'

  הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד בשיטות מחקר במדעי ההתנהגות: מערכי מחקר, שיטות דגימה, תקיפות ומהימנות, פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית, הכרת מבנה העבודה המחקרית והדו"ח המחקרי ואתיקה במחקר.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                       
  א' 272111 ד"ר טל סלע/ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין/ד"ר אפרת קנטור ד' 08:00-09:30
  ב' 242031 ד"ר טל סלע ד' 08:00-09:30

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'

  2 ש"ס/ 2 נ"ז / ת'
  א' 272112 גב' שרון בן-דוד/ ליאת אביטל ב' 11:00-11:45 או 10:00-10:45
  ב' 242042 גב' טל דוד  ג' 08:00-09:45, 09:00-09:45

  תיאוריות באישיות א'+ב'

  בקורס יוצגו בפני הסטודנטים הגישות המרכזיות במחקר על התפתחות האישיות – נסקור גישות מרכזיות להבנת האישיות, כלי המחקר והממצאים העיקריים בנושאים אלו, ונדון במאפיינים קוגניטיביים, התפתחותיים רגשיים וחברתיים. נלמד תיאוריות מרכזיות בגישה הפסיכודינאמית: פרויד, יונג אדלר ותיאוריות מאוחרות יותר שהושפעו מהן. כמו כן, יוצגו תיאוריות שנובעות מהחשיבה הפילוסופית ההומניסטית והאקזיסטנציאליסטית וההתאמה שלהן לפסיכולוגיה: רוג'רס, מאסלו ופסיכולוגים אקזיסטנציאליסטיים.  ותיאוריות של חשיבה  הקוגניטיבית ועיבוד מידע ותרומתן למחקר ולטיפול בהפרעות נפשיות.  נדון בקשרים בין תכונות וטיפוסי אישיות לתהליכים קוגניטיביים ורגשיים. יודגשו היבטים יישומיים וגישות טיפוליות המקושרות לכול תיאוריה.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 242091 ד"ר יפעת לוי ג' 08:00-09:30
  ב' 242101 ד"ר יפעת לוי א' 10:00-11:30


  פסיכולוגיה חברתית א'+ב'

  הכרות עם תחום הפסיכולוגיה החברתית, הגדרת התחום המדעי.  הבנת הגורמים המשפיעים על התנהגות חברתית וחשיבה חברתית, כולל תהליכים קוגניטיביים, תרבות, סביבה וכן גורמים ביולוגיים. הקורס יסקור תיאוריות קלאסיות בצד תיאוריות עדכניות ויינתן דגש מיוחד על מחקרים חדשים. תינתן תשומת לב מיוחדת לחשיבות המחקר בהשפעות חברתיות על הפרט להגברת המודעות לדרכים שבהן ניתן לנצל את הידע בפסיכולוגיה וחשיבה חברתית לפתרון בעיות.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                    
  א' 242111 ד"ר טל סלע א' 12:00-13:30
  ב' 242121  ד"ר טל סלע ג' 10:00-11:30


  שיטות מחקר איכותניות  א'+ב'

  לפתח את היכולת להתבונן ולנתח בגישה איכותית התנהגויות אנושיות אותנטיות.  לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של המורכבות הרבה של התנהגויות אנושיות. להיחשף ולהכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות. להכיר מספר מחקרים שנערכו בישראל בגישת המחקר האיכותי.  להתנסות בבחירת בעיית מחקר, בניסוח מטרות ושאלות מחקר, בביצוע תצפיות וראיונות אתנוגרפיים, בניתוח אינדוקטיבי של נתונים, בהצגת ממצאים ובפרשנות על הממצאים.

  4 ש"ס /4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                
  א' 242051 ד"ר הילה צבן ד' 14:00-15:30
  ב' 242061 ד"ר הילה צבן ד' 14:00-15:30

  שיטות מחקר איכותניות  א'+ ב'

  1 ש"ס / 1 נ"ז / ת'
  א' 0242062 גב' זהר צור  ד' 10:00-10:45, 11:00-11:45
  ב' 0242082 גב' זהר צור  ג' 08:00-08:45, 09:00-09:45


  החברה הישראלית א'+ב'                                                                              

  מטרת הקורס להקנות ידע והבנה סוציולוגית ביחס לאירועים ותהליכים שהובילו לעצובה של החברה  הישראלית. הקורס יתאר ויעריך את תרומתן של העליות השונות, המאבקים הפנימיים והחיצוניים בחברה היישובית והדרך לכינון המדינה. השסעים הפנימיים, המלחמות ותוצאותיהן והופעתם של זרמים חדשים בחברה האזרחית והפוליטית יזכו לתשומת לב מיוחדת.                   

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                                                א' 242131 ד"ר ריקי גליה ד' 14:00-15:30
  ב' 242141 ד"ר ריקי גליה ד' 12:00-13:30

  פסיכולוגיה קוגניטיבית א'+ב'

  בקורס שנתי זה יכיר הסטודנט את אחד התחומים הפוריים ביותר של עולם הפסיכולוגיה המחקרית – תחום ההגות והמחקר הקוגניטיבי. פסיכולוגיה קוגניטיבית עוסקת בהבנה ומחקר של תהליכים כגון זיכרון, קשב, תפיסה וכד'. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בתהליכי זיכרון. חלקו השני יעסוק בתהליכי חישה ותפיסה אך גם יחד עם טעימה מן התחום המרתק של הנוירו-פסיכולוגיה הקוגניטיבית.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60                                                                                                                         
  א' 242151 ד"ר זיו ארדי ג' 10:00-11:30
  ב' 242161 ד"ר אלכסנדר מנביץ ד' 10:00-11:30

  SPSS
  הקניית ידע ומיומנויות  בתוכנת  SPSS

  2 ש"ס /  2 נ"ז / ש' / 60
  א' 242091 טרם נקבע א' 16:00-17:30

  פרו סמינר לבחירה

  פסיכולוגיה חברתית פוליטית של חברה בסכסוך

  הקורס יעסוק בפסיכולוגיה החברתית-פוליטית של חברות המצויות בסכסוך אלים הנמשך שנים רבות ('סכסוכים בלתי נשלטים') כגון הסכסוכים בקפריסין, צפון-אירלנד, קשמיר (הודו-פקיסטן), קולומביה וישראל/פלסטין. במהלך הקורס נלמד על הדרך בה חברות מפתחות אמונות, השקפות עולם, זכרון קולקטיבי, רגשות ונרטיבים (רפרטואר פסיכולוגי-סוציולוגי) תומכי סכסוך, זאת כדי לספק לפרט ולקולקטיב את הצורך בביטחון קיומי, בניית זהות ודימוי קולקטיבי חיוביים. רפרטואר פסיכולוגי-סוציולוגי זה אודות הסכסוך תופס מקום מרכזי בחייהם של בני/בנות החברות המצויות בסכסוכים בלתי נשלטים. ביחס לרגשות, נדון ברגשות בין קבוצתיים שליליים כלפי הצד השני, כגון שינאה ופחד, ובתפקידם בהמשכיות סכסוכים וחסימת אפשרויות להשגת שלום. ביחס לאמונות חברתיות, נדון באמונות המצדיקות את מטרות הסכסוך, אמונות העוסקות בביטחון הנחוץ לקיומה של החברה, אמונות של חברה התופסת עצמה כקורבן (מנטליות של מצור), אמונות של דה-לגיטימציה של הצד השני, אמונות הקשורות לתחושות של פטריוטיזם עוד.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240391 ד"ר יואב קפשוק ג' 16:00-17:30

  יישום אסטרטגיות ניהול עצמי לקידום איכות חיים

  בקורס זה הסטודנטים יחשפו להסברים פסיכולוגים והתנהגותיים של שליטה עצמית, אימפולסיביות וניהול עצמי. שליטה עצמית וניהול עצמי הינן מיומנויות הנדרשות מכל אדם על מנת שיוכל להשתלב בחברה באופן תקין. מחקרים בתחום הניהול העצמי ידונו ואסטרטגיות כגון מעקב עצמי, הצבת מטרות אישיות ולמידה עצמית יוצגו בפני הסטודנטים על מנת שיוכלו לפתח וליישם תוכניות ניהול עצמי באופן אישי ולאחרים. בסוף הקורס הסטודנטים יפתחו ויישמו תוכנית אישית של ניהול עצמי לשיפור תחום אחד בחייהם.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60
  ב' 240201 ד"ר אליען אלחדף ג' 12:00-13:30

  סדנה לבחירה

  הערכה פסיכולוגית

  בקורס יחשפו הסטודנטים לעקרונות ובסיסי ההערכה הפסיכולוגית על אפשרויותיה ומגבלותיה. בנוסף יכלול הקורס הכרות בסיסית עם  מבחנים המשמשים להערכה פסיכולוגית. בין הנושאים הנלמדים בקורס: מהי הערכה פסיכולוגית , בירור הפניה, יצירת תמונת רקע, עבודת הפסיכולוג בתהליך ההערכה הפסיכולוגית

  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60
   א'242478  ד"ר זיו ארדי ג' 14:00-15:30


  דחייה חברתית- לא מפנים את הגב

  תופעת הדחייה החברתית והבריונות בבתי הספר נפוצה הרבה יותר מכפי שנראה לעין והשלכותיה עלולות להותיר צלקות נפשיות עמוקות וארוכות טווח. באופן לא מפתיע  הורים, אנשי חינוך ומטפלים חווים לא פעם תחושות של תסכול ואוזלת יד בהתמודדות עם התופעה. מטרת הסדנה הינה לחשוף את הסטודנטים לעומק התופעה, למניעים שלה כמו כן, בקורס יוצגו תיאוריות שונות ומגוון שיטות טיפול הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקבוצתית לסוגיית הדחייה החברתית.

  2 ש"ס /2 נ"ז / ס' / 60
  א' 242448 ד"ר שועאע עסל- זריק ד' 16:00-17:30

  חובה- שנה ג'

  התנהגות ארגונית א+ב

  הקורס יעסוק במגוון נושאים תיאורטיים ויישומיים ברמת המאקרו והמיקרו בארגונים, החל מסקירה היסטורית של תחום הארגונים ושל התיאוריות הקלאסיות והמודרניות בתורת הארגון, דרך נושאים מרכזיים בהבנת התופעה הארגונית ביניהם מבנה ארגוני, מדרג סמכויות, בידול וכילול, מרכוז וביזור, הארגון והסביבה, ולבסוף יעסוק במישור התרבותי בארגון. במסגרת רמת הפרט נעסוק ביסודות להתנהגות הפרט, הנעת עובדים, תהליכי תפיסה וקבלת החלטות והיבטים רגשיים בארגונים. במסגרת רמת הקבוצה, ילמדו היסודות בהתנהגות קבוצתית ותהליכי מנהיגות. הקורס יקנה ידע, הבנה וכלים לניתוח אירועים ארגוניים.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 243011 ד"ר ריקי גליה א' 12:00-13:30
  ב' 243021  ד"ר ריקי גליה א' 10:00-11:30


  פסיכולוגיה אבנורמאלית א+ב

  מטרת הקורס לערוך לסטודנט הכרות ראשונית עם  מאפייני הפסיכופתולוגיה הנפשית ועם קבוצת ההפרעות המרכזיות. הקורס יתמקד במאפייניהן של ההפרעות הנפשיות, הסיבות והתהליכים שבבסיסן, הדינאמיקה המפעילה אותן, ודרכי הטיפול השונות המיושמות.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 243031 ד"ר יפעת לוי ג' 14:00-15:30
  ב' 243041 ד"ר יפעת לוי א' 08:00-09:30

  נוירופסיכולוגיה

  מטרת הקורס הינה הקניית מושגי יסוד אודות הקשר שבין מח לבין התנהגות, רגש ותפקוד קוגניטיבי. על מנת ללמוד על הקשר נגייס במהלך הקורס  את נקודת המבט של חקר ההפרעות הנוירופסיכולוגיות. נושאים עיקריים שידונו בקורס הינם  עקרונות הארגון של המח, פלסטיות, שפה ומח והפרעות נוירופסיכולוגיות בתחום התפיסה, הקשב והמודעות, הקוגניציה החברתית, הזיכרון והשפה.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 243951 ד"ר יפעת לוי א' 12:00-13:30

  אובדן ושכול

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 243951 ד"ר אלכסנדר מנביץ ד' 14:00-15:30

  אובדן, שכול וחוסן נפשי: "…עד שהמוות (לא) יפריד בינינו"

  "יגון הוא המחיר שאנו משלמים עבור אהבה". המילים המרגשות הללו מפי המלכה אליזבת השנייה שהוקדשו למשפחות השכולות של אירועי ה 11 בספטמבר, מהוות הלכה למעשה את מהות סוגיית האובדן והשכול. הקורס הנוכחי יתמקד בסוגייה זו מתוך נקודות מבט תיאורטיות, מחקריות וקליניות. במהלכו, תתקיים סקירה היסטורית של התפתחות התחום, ותהא התייחסות, בין היתר, לתרומותיהם של פרויד, לינדמן, קובלר-רוס ובולבי. בהמשך לכך, יוצגו גישות עדכניות, וזאת תוך שימת דגש על המודל הדו-מסלולי לאובדן ושכול, מודל התהליך הדואלי של ההתמודדות עם שכול ופרדיגמת "הקשרים המתמשכים". לאחר מכן, יתנהל דיון בתובנות המבוססות על גישות מרכזיות להערכה והתערבות קלינית (כגון, גישות פסיכו-דינאמיות, קוגניטיביות-התנהגותיות ורגישות תרבותית), כמו גם, אסטרטגיות ספציפיות הנמצאות בשימוש רווח בתחום (כתיבת מכתבים למת, טכניקת הכיסא הריק וכד'). במהלך הקורס, תקודם חשיבה ביקורתית וננסה לענות יחדיו על שאלות מהותיות הרלוונטיות לסוגיה שעל הפרק, כגון, האם קיימת דרך "נכונה" להתאבל? מהו הקשר בין טראומה לאובדן? מה עשויות להיות ההשלכות של מתן אבחנה פסיכיאטרית לאנשים המתמודדים עם יגון "פתולוגי"? וכן הלאה

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 243951 ד"ר אלכסנדר מנביץ ד' 14:00-15:30

  פסיכופתולוגיה התפתחותית

  הקורס יסקור מגוון רחב של הפרעות פסיכיאטריות האופייניות לילדים, ואת המחקרים הרלוונטיים אליהן. בנוסף יינתן דגש למושגי מפתח כגון גורמי סיכון ועמידות, כמו גם למנבאים מוקדמים של פתולוגיה. החלק הראשון של הקורס יעסוק בעיקר בגורמי סיכון וחוסן מפני פסיכופתולוגיה ובדיון ביקורתי באבחנה של פסיכופתולוגיה. בחלק השני נעסוק בהפרעות המרכזיות האופייניות לגיל הילדות וההתבגרות.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 243951 ד"ר שועאע עסל- זריק ד' 10:00-11:30

  סמינר מחקרי לבחירה


  השפעת סגנון האקולטורציה של ההורים על מצבם הרגשי של הילדים בקרב בני מיעוטים

  משתנה האקולטורציה (תרבות) מתייחס לתהליך החברתי בו הפרט המשתייך למיעוט אתני רוכש ומסגל לעצמו את התרבות והערכים של קבוצת הרוב האתני כתוצאה ממגע ביניהן. במסגרת הסמינריון ייחשפו הסטודנטים להגדרות הרחבות של משתנה התרבות תוך התייחסות לאוכלוסיות מיעוט אתניות שונות. ובהמשך מסגרת הסמינריון ננסה יחד להבין את השפעת סגנון האקולטורציה של ההורים (בני מיעוט דור ראשון) על מצבם הרגשי של ילדיהם ואף סגנון האקוטורציה שלהם כדור שני.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א'  243276 ד"ר שועאע עסל- זריק ד' 10:00-11:30
  ב'  243276 ד"ר שועאע עסל- זריק ד' 16:00-17:30

  השפעה של גורמי אישיות על תהליכים קוגניטיביים

  כל אחד ואחת מאתנו מבצע במהלך חייו אינספור החלטות במגוון תחומים. היכן אלמד, עם מי אתחתן, האם אני שומר על מרחק מן הרכב לפני, האם כדאי לי לקבל את העבודה, האם לעזור לאחר להתכונן למבחן וכדומה. החלטות אלו משלבות היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. כיום אנחנו יודעים כי בני אדם מגלים באופן עקבי הטיות קוגניטיביות ותפיסתיות בתהליך קבלת ההחלטה, וכי בני אדם לא מתנהגים תמיד באופן רציונלי שאולי היינו מצפים. למשל, מן ההיבט של לקיחת סיכונים נמצא כי בני אדם לוקחים סיכונים מיותרים לפעמים אך לא מעזים מספיק בפעמים אחרות. שאלה מעניינת וחשובה בתחום של קבלת החלטות נוגעת בהבדלים בין אישיים בתהליכים ובהטיות הללו, וביכולת שלנו לנבא אותם. לדוגמא, האם אדם המגלה הטיה בתחום אחד (למשל כלכלי) יגלה הטיה דומה בתחום אחר (למשל חברתי)? האם למשתני רקע או לתכונות אישיותיות שונות יש יכולת לנבא הבדלים בין אישיים בהטיות קוגניטיביות?  בסמינר המחקר תתבקש/י לחקור שאלות אלו תוך דגש על נושא ההבדלים האישיים בתהליכי קבלת ההחלטות בתחומים השונים.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א' 243236 ד"ר טל סלע  ד' 10:00-11:30
  ב' 243236 ד"ר טל סלע  ד' 16:00-17:30

  סמינר עיוני לבחירה

  "להתאבל עליו בעודו בחיים": אובדנים שאינם כתוצאה ממוות

  ההגדרה המקצועית למושג "שכול" הינה: "לשלול דבר מה", או "לקחת רכוש משמעותי או הכרחי ממישהו, בדרך כלל באמצעות כח הזרוע", וזאת כפי שמופיעה במילון מרים-וובסטר. אולם, על אף ההגדרה הרחבה ואופייה הכוללני – שכול, אבל ויגון עודם מזוהים כמושגים המתארים את התגובה למותו הממשי של אדם קרוב. בשנים האחרונות, הולכת וגוברת ההבנה כי גם אירועים משני-חיים שאינם כרוכים בהכרח במוות, עשויים להותיר אנשים שכולים ממערכת היחסים עם האחר המשמעותי. הללו עשויים לנבוע ממצבים רפואיים שונים שהינם מתמשכים מטבעם ולא מאפשרים סגירת מעגל נאותה, כגון, דמנציה, פגיעת ראש חבלתית, שבץ, הפרעות מתמשכות בהכרה וסכיזופרניה. למעשה, מדובר במצבים בהם האדם השתנה באופן מהותי ואינו עוד כפי שהיה בעבר בטרם המחלה. יתר על כן, ישנם אובדנים המהווים תמונת-ראי של אלו שתוארו לעיל, כך שהאדם עשוי אמנם להיות "נוכח" במישור הפסיכולוגי, אך "נעדר" במישור הפיזי. גירושים, חטיפה ושבי במלחמה הן דוגמאות המייצגות אובדנים מהסוג האחרון. במהלך הקורס הסטודנטים/ות יחשפו לספרות המקצועית המתמקדת באובדנים שאינם כתוצאה ממוות במסגרת מתן הרצאות פרונטליות לצד מפגשי הנחיה אישיים וקבוצתיים. הקורס הינו סמינר עיוני, ולפיכך, המטרה היא כתיבת עבודת גמר המתבססת על כתיבת הצעת מחקר, וזאת תוך הקניית ידע וכללים לכתיבה אקדמית. הצעת המחקר תכלול: גיבוש נושא ורציונאל מחקרי, כתיבת סקירת ספרות עדכנית, ניסוח שאלת מחקר והשערות, ולבסוף, תכנון מתודולוגיה (משתני המחקר, אוכלוסיה, כלים והליך).

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ס' / 60
  א' 243426 ד"ר אלכסנדר מנביץ ג' 10:00-11:30
  ב' 243426 ד"ר אלכסנדר מנביץ ד 14:00-15:30

  סוציולוגיה אורבנית

  מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטיות והסטודנטים לתיאוריות בנות זמננו העוסקות בעיר ובחוויית החיים העירונית, וכן למגמות עכשוויות שערים רבות בעולם מתמודדות עמן. מאחר שכמחצית מאוכלוסיית העולם כיום מתגוררת בערים, מספר שצפוי לגדול לכדי שני שליש בחמישים השנה הבאות, יש חשיבות להבין את העיר כזירת מחקר מרכזית לתהליכים חברתיים רחבים בהרבה, כגון גלובליזציה, כלכלה ניאו-ליברלית והגירה. העיר הפכת זירה מרתקת לבחינת אופן מימושם של התהליכים הגדולים הללו בחיי היומיום של תושבים. הקורס יתמקד בשלושה תחומים שסוציולוגיה אורבנית עוסקת בהם כיום: ג'נטריפיקציה, התחדשות עירונית ואקטיביזם עירוני, מתוך מטרה לחשוף את הסטודנטיות והסטודנטים לתהליכים שהם חווים ורואים סביבם ולחשוב עליהם באופן ביקורתי. הקורס הינו סמינר עיוני. לפיכך, המטרה היא כתיבת עבודת מחקר המתבססת על סקירת ספרות ולא על איסוף נתונים אמפיריים. כמו כן, המטרה היא להקנות ידע וכללים לכתיבה אקדמית.

  4 ש"ס / 6 נ"ז / ש' / 60
  א' 243366 ד"ר הילה צבן ג' 16:00-17:30
  ב' 243366 ד"ר הילה צבן ג' 18:00-19:30

  קורסי בחירה שנה ב/ג


  הבסיס הפסיכולוגי של מיינדפולנס

  בעשור האחרון גדל השימוש בתרגול מדיטציית קשיבות (מיינדפולנס) לשיפור הרווחה הפסיכולוגית והפיזית של האדם. קשיבות מוגדרת כתשומת לב מכוונת ובלתי שיפוטית לתחושות גופניות ומנטליות בהווה. שיטת הקשיבות נלמדת ומיושמת היום במסגרות רבות בארץ ובעולם – באקדמיה, בחינוך, בארגוני בריאות, ובקרב אוכלוסיות מגוונות. מחקרים אמפיריים הראו כי לקשיבות תועלת נפשית ופיזית בהתמודדות עם מצבי חיים רבים כגון לחצי יומיום, משברים, כאב ומחלה. בקורס נכיר את הבסיס המדעי של שיטת הקשיבות – את השפעותיה העיקריות על הבריאות הפיזית והנפשית המתועדות בספרות המחקרית העכשווית ואת המודלים התיאורטיים המסבירים השפעות אלו. לצד הכרת הבסיס המדעי הקורס יכלול גם למידה והתנסות בתרגולי קשיבות שונים בשיעורים, תרגול עצמאי בין השיעורים, דיונים והצגת מחקרים אמפיריים בכיתה.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  א' 240381 ד"ר  עירית בלובשטיין א' 08:00-09:30


  התנסות מעשית
  (לשנה ג')

  מטרת הקורס הינה שילוב סטודנטים במקומות התנסות, העובדים עם אוכלוסיות בעלות קשיים שונים כדי להקנות להם התנסות מעמיקה באחד התחומים של מדעי ההתנהגות, כל זאת תוך הדרכה מעשית בשטח. הקורס נועד לאפשר לסטודנט להטמיע את הידע התיאורטי הנלמד בקורסים שונים בהתנסות בשטח, לאפשר הכרות אישית קרובה עם המסגרות שבהן מועסקים אנשי מקצוע מתחום מדעי ההתנהגות ולאפשר היכרות עם תחומים שונים: הטיפולי, הענישתי, החינוכי והמניעתי, תוך התמודדות עם דילמות הקשורות בתחומים אלו.
  הקורס אינו מהווה הכשרה מעשית, אלא ניתן לראותו במתכונת של לימודי שדה. עם זאת, הקורס יכול לספק הזדמנות להתפתחות אישית ומקצועית של הסטודנטים. הקורס עשוי גם לתרום רבות לסטודנטים המתכננים להמשיך את לימודיהם לתואר שני, או לעסוק בעבודה בתחום זה. לבסוף, ראוי לציין כי בקורס זה הסטודנטים נדרשים (אפילו אם במסגרת קורס עם נ"ז לתואר) למעורבות בקהילה, הם נחשפים לאוכלוסייה שונה ולצרכיה, לומדים להכיר בצרכיו של האחר, להשקיע בו  ולתרום לו מעצמם.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ש' / 60
  א' 243075 ד"ר זיו ארדי א' 10:00-11:30
  ב' 243075 ד"ר זיו ארדי ג"  10:00-11:30

  "כיוון דרך": תכנית מצטיינים של המחלקה למדעי ההתנהגות (לשנה ב')

  תכנית המצטיינים המחלקתית "כיוון דרך" נפרסת לאורך השנה השנייה והשלישית ללימודי מדעי ההתנהגות וכוללת השתתפות בקורס זה*, לצד ביצוע סמינר מחקר בשנה ג' בליווי והנחיית אחד ממרצי המחלקה. תכנית זו מיועדת לסטודנטים מצטיינים אשר ברצונם להמשיך לתארים מתקדמים במגוון נושאים ו/או המשך התפתחות מקצועית בתחומים הרלוונטיים למדעי ההתנהגות. מטרות הקורס: 1. מתן תשתית והכנה לסטודנטים מצטיינים ובעלי יכולת גבוהה לקראת ביצוע סמינר מחקר שיתקיים בשנה ג', בליווי חוקרי המחלקה. לשם כך, במהלך הקורס, מרצי המחלקה יציגו את מחקריהם על מנת שהסטודנטים בקורס יוכלו להתוודע לרציונל המחקר של כל חוקר ולהיבטים התיאורטיים והמתודולוגיים של המחקר. כל סטודנט יוכל להבין איזה מחקר רלוונטי עבורו וכיצד ניתן להשתלב במחקר**.  2. בנוסף, מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים המצטיינים לסוגיות בולטות הקשורות לתחומי המחקר והמתודולוגיה במדעי ההתנהגות במאה ה-21, ולהקנות להם ידע, חשיבה ביקורתית וכלים שימושיים נוספים לטובת השתלבותם בעבודה מחקרית בשנה ג' ולהמשך בתארים מתקדמים. דגש מיוחד יינתן להגברת המיומנויות האקדמיות של הסטודנטים (מיומנויות מחקריות וסטטיסטיות, קריאה וכתיבה מדעית). לשם כך,  במהלך הקורס, ישתתפו הסטודנטים בסדנת מחקר מתקדמת הנוגעת בהיבטים שונים של מחקר ומתודולוגיה ויתבקשו להגיש תרגילים העוסקים בחשיבה ביקורתית בתחומים שונים (כתיבת דו"ח מחקר על מאמר אמפירי, קריאת דו"ח מחקר של עמיתים – ביקורת עמיתים). בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בדיבייט מדעי שיערך סביב תחום תוכן אקדמי-מדעי. 3. מטרה נוספת של הקורס היא לאפשר לסטודנטים מרחב למחקר אישי וחשיבה אודות זהותם כאנשי מחקר וטיפול מתוך נקודת מבט אישית ורפלקטיבית. לשם כך,  במהלך הקורס, במהלך הקורס ישתתפו הסטודנטים במספר סדנאות המיועדות לקידומם האישי כגון: ניהול דיבייט, מנהיגות וניהול קונפליקטים וגישור.

  2 ש"ס / 2 נ"ז / ש' / 60
  ב' 240011 ד"ר טל סלע ד' 18:00-19:30

  מיומנות של יעוץ פרטני ומערכתי במערכת החינוך

  מטרת הקורס להכיר את תפקיד הייעוץ החינוכי כפי שבא לידי ביטוי במערכת החינוכית. לתפקיד זה פן ייעוצי פרטני וכן פן מערכתי. במסגרת הקורס נלמד פרקטיקות אלו בהתאם למצבים השונים בבית הספר.

  2 ש"ס /2 נ"ז / ש' / 60
  ב'  242418 גב' תגריד זועבי א' 14:00-15:30

  מיטביות, חוסן ועמידות

  מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לתחום הדעת והמחקר העוסק בקידום רווחה פסיכולוגית. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לתיאוריות מרכזיות בנושאי: לחץ ובריאות, חוסן ורגש. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים על המנגנונים הפיזיולוגים של פגיעות ועמידות ויחשפו לפרקטיות שונות אשר נעשה בהן שימוש בשדה שמטרתן לתמוך בפיתוח דפוסי התמודדות אדפטיביים עם האתגרי היומיום

  2 ש"ס /2 נ"ז / ש' / 60
  ב'  242412 ד"ר זיו ארדי ג' 14:00-15:30

   פסיכו-גרונטולוגיה קלינית 

  תוחלת החיים נמצאת במגמת עלייה מתמדת, שיעור הילודה יורד והביו-טכנולוגיה מתפתחת. כתוצאה מכך, האוכלוסייה מזדקנת ומספר הולך וגדל של בני אדם זוכים לחיים ארוכים. תהליך ההזדקנות הינו שלב התפתחותי הכרוך באתגרים רבים. זהו מסע רצוף שינויים, אובדנים ופרידות, כגון, פרישה לגמלאות, ירידה בתפקוד הקוגניטיבי ובבריאות הגופנית העשויים להיות לא פעם מלווים בקשיים נפשיים. לצד זאת, טמון בו גם הפוטנציאל לצמיחה, חוסן ולהתפתחות חיובית הבא לידי ביטוי בממדים פסיכולוגיים ובין-אישיים. הקורס הנוכחי יתמקד בנושאים הללו תוך יישום תיאוריות, פרדיגמות מחקריות וגישות שונות להתבוננות על תהליכי הזדקנות נורמטיביים, כמו גם לאבחון ולטיפול בהפרעות נפשיות בקרב אזרחים ותיקים, כגון דליריום, ירידה קוגניטיבית, דמנציה לסוגיה השונים, הפרעות אפקטיביות, הפרעות דלוזיונאליות ופסיכוטיות, הפרעות אישיות וכן הלאה.

  2 ש"ס /2 נ"ז / ש' / 60
  א'  242412 דר" אלכסנדר מנביץ ג' 12:00-13:30

  קבלת החלטות

  מדוע אנחנו לוקחים סיכונים מיותרים? מדוע לפעמים אנחנו מעדיפים לעזור לאחר למרות שזה פוגע בנו? הקורס ינסה להציע תשובות לשאלות אלו ויציג כיצד תיאוריות ופרדיגמות מחקריות הלקוחות מפסיכולוגיה, כלכלה וחקר המוח עוזרות לנו להבין כיצד אנו מקבלים החלטות. במהלך הקורס נבחן את הבסיס הקוגניטיבי והמוחי של תהליכי קבלת החלטות המערבות סיכון ואי וודאות, ונסקור מחקרים העוסקים בהתנהגות במצבים שונים כגון זולתנות, ושיתוף פעולה. נבחן מה מתרחש במוחינו לפני, בזמן ולאחר קבלת החלטה, ונשאל כיצד עקרונות בסיסיים של הפעילות המוחית ושל המערכת הקוגניטיבית יכולים לתרום לתיאוריות כלכליות ולהציב אילוצים וגבולות לתיאוריות קיימות. דגש מיוחד יינתן לתיאורית הערך ולתפקיד הרגש בתהליכי קבלת ההחלטות, וננסה להבין מדוע בני אדם (וגם בעלי חיים שונים) אינם בוחרים תמיד בצורה אופטימלית.

  בקורס הבחירה נדרש הסטודנט לקריאה שובעוית באנדלית וכתיבת הצעת מחקר בתחום של קבלת החלטות המערב שימוש בכלים ומודלים מכל שלושת הדיסציפלינות – פסיכולוגיה, כלכלה ומדעי המוח

  2 ש"ס /2 נ"ז / ש' / 60
  ב'  240101 ד"ר טל סלע  ג' 12:00-13:30