מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

תכנית הלימודים לתואר במחלקה לחינוך וקהילה תש"פ

ה – הרצאה, ת – תרגיל, ס – סדנא, נ"ז – נקודות זכות, ש"ס- שעות סמסטריאליות

שנה א'

קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
0261031  מבוא לפסיכולוגיה א'  2  1  2.5 
0261141  מבוא לפסיכולוגיה ב'  2  1  2.5 
0261011  מבוא לסוציולוגיה א'  2  1  2.5 
0261121  מבוא לסוציולוגיה ב'  2  1  2.5 
0261051  מבוא לסטטיסטיקה א'  2  1  2.5 
0261161  מבוא לסטטיסטיקה ב'  2  1  2.5 
0261071  מבוא לפסיכולוגיה חברתית א'  2    2 
0261181  מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'  2    2 
0261081  מערכת החינוך בישראל א'  2    2 
0261191  מערכת החינוך בישראל ב'  2    2 
0261101  גישות פילוסופיות לחינוך א'  2    2 
0261211  גישות פילוסופיות לחינוך ב'  2    2 
0261091  חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה א'  2    2 
0261201  חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה ב'  2    2 
0261221  קריאה וכתיבה מדעית  2  1  2.5 
0261241  יישומי מחשב  4    2 
0261671  מנהיגות חינוכית בקהילה -חובה שנה א בלבד!  2    2 
סה"כ שנה א'  36  37.5 

 

שנה ב' 

קוד הקורס  שם הקורס  ה  ת  נ"ז 
0262291  החברה הישראלית א'  2    2 
0262401  החברה הישראלית ב'  2    2 
0262271  שיטות מחקר והערכה איכותניות  2  1  2.5 
0262251  שיטות מחקר כמותיות א'  2  1  2.5 
0262381  שיטות מחקר כמותיות ב'  2  1  2.5 
0262311  דרכים ותוכניות בהוראה ובחינוך א'  2    2 
0262421  דרכים ותוכניות בהוראה ובחינוך ב'  2    2 
0262321  פסיכולוגיה התפתחותית א'  2    2 
0261111  היבטים מגדריים בחינוך  2    2 
0262431  פסיכולוגיה התפתחותית ב'  2    2 
0262751  יצירתיות בחינוך  2    2 
0262351  משפחה וחינוך בעידן המידע  2    2 
0262471  מעורבות הורים בחינוך  2    2 
0262361  הרחבה 1:יסודות ההדרכה של ילדים ונוער או  2    2 

 

0262371  הרחבה 2: לימודים במהלך החיים  2   
0262451  מנהיגות וקהילה בחינוך  2    2 
0263588  סדנא פיתוח תכניות הדרכה או  2    1 
0263598  ניהול פרוייקטים חברתיים  2     
0262441  היבטים כלכליים בחינוך  2  1  2.5 
0262461  חינוך וריבוד חברתי  2    2 
0262486  פרו סמינר  סוגיות של מדיניות חברתית בישראל  2    2 
0262496  הרחבה 1: פרו סמינר שוליות גורמי סיכון ועבריינות נוער או  2    2 
0262506  הרחבה 2: פרו סמינר מגזר שלישי ועמותות בקהילה  2   
סה"כ שנה ב'  38  40 

 

שנה ג' 

קוד הקורס  שם הקורס  ה  ת  נ"ז 
0263511  מחשבות סוציולוגיות בעידן הניאו- ליברלי  2    2 
0263521  תרבות, ריבוי תרבויות ורב תרבותיות  2    2 
0263531  חינוך לאזרחות דמוקרטית  2    2 
0263561  אתיקה ואחריות חינוכית בחינוך  2    2 
0263571  היבטים משפטיים בחינוך  2    2 
0263451  יחסי גומלין, קהילה, מסגרת חינוכית ומשפחה  2    2 
0263666  סמיניון עיוני שילוב "האחר" בחינוך ובקהילה  2    6 
0263626  סמינריון מחלקתי הלכה ומעשה בחינוך וקהילה  2    2 
0263635  סדנא התנסות בשדה החינוך קהילתי  2    3.5 
0263601  צופיות סיירות והגנת הסביבה  או  2    2 
0263611  התנהגות ארגונית  2   
0263646  סמינריון מחקרי בהרחבה יישומית תרבויות ותנועות נוער או  2    6 
0263656  סמינריון מחקרי בהרחבה יישומית תקשורת בקהילה  2   
  קורסי בחירה בחינוך וקהילה  2    2 
  קורסי בחירה כלליים מחוגים שונים  8    10 
סה"כ שנה ג'  31.5    43.50 
סה"כ בתואר      120 נ"ז 

 

פתיחה בצ׳אט
צריכים עזרה?
דילוג לתוכן