מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  המחלקה לחינוך וקהילה

  ראש המחלקה
  ד"ר בת כצמן

  חברי סגל במחלקה
  ד"ר דולב ניבה, ד"ר כצמן בת, ד"ר אורית פישר-שלם וד"ר נועה שפירא.

  חברי סגל במכללה
  פרופ' סיביל היילברון

  מורים מן החוץ
  פרופ' נירית רייכל , ד"ר אבו-אלהיג'א יונס, ד"ר יריב איצקוביץ, ד"ר נעמי אשר, ד"ר שמשון ביכלר, ד"ר אלון לוטן, ד"ר גולן פלג- פדידה,  ד"ר יואב קפשוק,  גב' קרן בהט,  גב' שרון בן-דוד,  גב' כנרת ענתר  וגב' זוהר צור.

  רכזת המחלקה
  גב' אדווה גדליה
  טל': 04-6653820
  פקס: 077-5653757
  שעות קבלה ומענה טלפוני: ימים א'-ה' 13:30-15:00, 9:30-12:00
  Email: adva@kinneret.ac.il
  מיקום: בניין אלפרין , קומה שנייה משרד 472.

  תכנית הלימודים לתואר במחלקה לחינוך וקהילה תשפ"ג

  ה – הרצאה, ת – תרגיל, ס – סדנא, נ"ז – נקודות זכות, ש"ס- שעות סמסטריאליות

  שנה א'

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0261031 מבוא לפסיכולוגיה בחינוך א 2 2
  0261141 מבוא לפסיכולוגיה בחינוך ב 2 2
  0261011 מבוא לסוציולוגיה 2 2
  0261121 סוציולוגיה של הקהילה 2 2
  0271031 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 1 3
  0271041 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 1 3
  0261071 מבוא לפסיכולוגיה חברתית 2 2
  0261841 דינאמיקה קבוצתית 2 2
  0261081 מערכת החינוך בישראל 2 2
  0261851 טכנו פדגוגיה ככלי לפיתוח מיומנוית רגשיות חברתית 2 2
  0262371 לימודים במהלך החיים 2 2
  0261831 טכנולוגיה בחינוך 2 2
  0261091 חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה 2 2
  0261940 פדגוגיה חדשנית דרכים בהוראה מגוונת ולמידה משמעותית 2 2
  0261221 קריאה וכתיבה אקדמית 2 2
  0261241 יישומי מחשב 2 2
  0263761 אינטלגנציה רגשית 2 2
  0263601 חינוך סביבתי
  סה"כ שנה א' 34 2 36


  שנה ב'

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0262291 החברה הישראלית א' 2 2
  0262401 החברה הישראלית ב' 2 2
  0262271 שיטות מחקר והערכה איכותניות 2 1 3
  0272111 שיטות מחקר כמותיות א' 2 1 3
  0262381 שיטות מחקר כמותיות ב' 2 1 3
  0262960 פיתוח מנהיגות צעירה בשדה החינוך 2 2
  0262321 פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
  0262371 לימודים במהלך החיים 2 2
  0262431 פסיכולוגיה התפתחותית ב' 2 2
  0262751 יצירתיות  ואומנות בחינוך 2 2
  0261871 דור הזד ודור האלפא- נוער בסיכון 2 2
  0262471 מעורבות הורים בחינוך 2 2
  0262361 יסודות ההדרכה של ילדים ונוער 2 2

  1.5

  0272101 spss 2 0.5
  0262451 מנהיגות וניהול קונפליקטים בקהילה בחינוך 2 2
  0263588 סדנא פיתוח תכניות הדרכה 2 1
  0263598 ניהול פרוייקטים חברתיים 2 2
  0261891 חינוך פיננסי 2 2
  0262960 פיתוח מנהיגות צעירהבשדה החינוך 2 2
  0262461 חינוך וריבוד חברתי 2 2
  0262486 מיומנויות חברתיות בחינוך בין אדם לאדם 2 2
  2 2
  0262506 פרו סמינר מגזר שלישי ועמותות בקהילה או

  פרו סמינר נשירה שוליות וגורמי סיכון

   

  2
  סה"כ שנה ב' 44 3.5 44


  שנה ג'

  קוד הקורס שם הקורס ה ת נ"ז
  0263511 מחשבות סוציולוגיות בעידן הניאו- ליברלי 2 2
  0263521 תרבות, ריבוי תרבויות ורב תרבותיות 2 2
  0263531 יזמות בקהילה 2 2
  0263561 אתיקה ואחריות חינוכית בחינוך 2 2
  0263571 היבטים משפטיים בחינוך 2 2
  0263451 קבלת החלטות ויחסי גומלין בארגונים ובקהילה 2 2
  0261911 סמיניון עיוני מיומנויות רגשיות וחברתיות בחינוך 2 6
  0263626 סמינריון מחלקתי הלכה ומעשה בחינוך וקהילה 2 1
  0263970 אתגרי המחנכים בעולם משתנה – חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה 2 1
  0263635 סדנא התנסות בשדה החינוך קהילתי 2 4
  0263601 חינוך סביבתי  או 2 2
  0263611 התנהגות ארגונית 2
  0263646 סמינריון מחקרי בהרחבה יישומית תרבויות ותנועות נוער או 2 6
  0263656 סמינריון מחקרי בהרחבה יישומית תקשורת בקהילה 2
  קורסי בחירה בחינוך וקהילה 2 4
  קורסי בחירה כלליים מחוגים שונים 2 4
  סה"כ שנה ג' 32   40
  סה"כ בתואר     120 נ"ז


  קורסים בחינוך וקהילה בחירה בתוכנית הלימודים

  קוד הקורס שם הקורס ה נ"ז
  0263950 כלים חוויתיים לקידום שיח רגשי חברתי בחינוך 2 2
  0263761 אינטלגנציה רגשית 2 2
  0263791 הנחיית קבוצות 2 4
  026393 מה הסיפור שלכם? שימוש בכלים סיפוריים בעבודת ההדרכה 2 2

  B.A בחינוך וקהילה

  התוכנית המוצעת היא ראשונה מסוגה בארץ לתואר ראשון המתמקדת במפורש על קשרי הגומלין בין חברה וחינוך ברמת הקהילה. התוכנית מתייחדת בגישה אינטר-דיסציפלינארית המשלבת בין יסודות פילוסופיים, סוציולוגיים, ופסיכולוגיים-חברתיים של החינוך לבין המבנה החברתי והמוסדי של הקהילה. התוכנית מכוונת לשילוב אמיץ בין הקניית דעת עיונית בתחומי החינוך והקהילה לבין פיתוח אוריינטציות תפקידיות-יישומיות לפעילות קהילתית בקווי התפר שבין חינוך וקהילה.

  מטרות התוכנית

  ההיבט העיוני – מחקרי

  • הקניית תשתית של דעת אינטר-דיסציפלינארית — פילוסופית-היסטורית, סוציולוגית, פסיכולוגית-חברתית, וארגונית, בנושאי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובנושא הקהילה והקהילתיות ושילובם הסינרגטי.
  • הכוונת דעת זו להכרה ולהבנה של המטרות, ההקשרים החברתיים, המהויות, המבנים והצרכים של מערכות חינוך, השכלה ותרבות בקהילות.
  • פיתוח הבנה ורגישויות לסוגיות האינטגרציה של קהילות רב-גיליות, רב-תרבותיות והטרוגניות מבחינה סוציו-אקונומית, והקניית מודעות לאופני הטיפול בהעצמת הלכידות של קהילות כאלה, בדגש על הבעייתיות החברתית והכלכלית של קהילות בפריפריה הישראלית.
  • פיתוח יכולות בסיסיות של מחקר עיוני ויישומי במערכות של חינוך וחברה בקהילה.
  • הקניית בסיס איתן ללימודי המשך ולימודי תואר שני בתחומי החינוך והקהילה ובתחומים קרובים לאלה.

  ההיבט היישומי-תפקידי

  • העמדת הפעילות החינוכית והחברתית בקהילות כאתגר למנהיגות מקומית, חברתית ופוליטית, וכשדה של תעסוקה מעניינת, ערכית ותורמת לחברה הישראלית.
  • פיתוח אוריינטציה יישומית והקניית יסודות של כלים מקצועיים למילוי תפקידים במנהלי החינוך והתרבות הקהילתיים, במתנ"סים, בעמותות הפועלות במגזרי החינוך, החברה והתרבות בקהילה, ובמסגרות אחרות של פעילות חברתית בקהילה. וזאת בשני כיוונים:
  • פעילות בקרב ילדים ובני נוער. הדרכה של ילדים ובני נוער, ארגון פעילויות וחוגי העשרה עבורם, פעילות בקרב נוער שוליים, מניעת אלימות וריסון התנהגות אי-סוציאלית, והכוונה של בני נוער לפעילויות למען החברה, להגנת הסביבה ולהתנדבות לשירותים קהילתיים.
  • פיתוח, הפעלה וניהול של מיזמי חינוך ותרבות בקהילה. הפעלה וניהול של פעילויות תרבות לכלל הקהילה, ארגון חגים וטכסים קהילתיים, הפעלה של חוגי הורים, פעולות סיוע לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים, פעולות לקליטתם החברתית של תושבים חדשים בקהילה, וארגון חוגי לימוד ופעילויות פנאי למבוגרים ולקשישים.

  מבנה תכנית הלימודים

  התוכנית בנויה מ 120 נ"ז שהן 60 שעות שבועיות סמסטריאליות המתפרשות על פני 6 סמסטרים (כ 20 נ"ז לסמסטר) ובסה"כ 3 שנים (לא כולל לימודי אנגלית).

  התכנית כוללת: לימודי מיומנויות מחקריות ותשתית, לימודי חובה ייעודיים, הרחבות יישומיות, וקורסי בחירה.

  כאמור בתוכנית 120 נקודות זכות (נ"ז), מתוכן 2 נ"ז של קורסי בחירה במחלקה (קורס אחד) ו-4 נ"ז של קורסי בחירה כלליים (שני קורסים) מתוך מאגר קורסי הבחירה המוצע בבית הספר למדעי החברה והרוח.

  דגשים חשובים

  סטודנט חייב לקבל "פטור" מלימודי אנגלית עד סוף שנה ב'. במידה ולא יקבל פטור יוכל ללמוד בשנה ג' אנגלית בלבד.

  בנוסף, תנאי מעבר משנה לשנה הם עמידה בציון ממוצע של 65. קבלת התואר בסיומן של שלוש שנים  מותנית בציון ממוצע העומד על לא פחות מ- 65 . בממוצע נמוך מזה לא ניתן יהיה לקבל את התואר.

  קורסי הכשרה וקורסי תוכן בשפה האנגלית

  על כל הסטודנטים ללמוד במהלך לימודיהם לתואר הראשון לפחות שני קורסים בשפה האנגלית.

  בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה במסגרת היחידה לאנגלית

  (בהתאם לרמת הסיווג באנגלית של הסטודנט בתחילת לימודיו) ו/או קורסי תוכן אקדמיים הנלמדים באנגלית והנכללים בתכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט.

  קורסי תוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יזכו בנ"ז לתואר.

  דירוג רמות האנגלית ההתחלתיות והיקף קורסי התוכן הנדרשים בשפה האנגלית לפי רמת האנגלית ההתחלתית:

  אנגלית טרום בסיסי א'

  אנגלית טרום בסיסי ב'

  אנגלית בסיסי

  אנגלית מתקדמים א'

  כל הנ"ל פוטרים את הסטודנט.ית מלימוד קורסי תוכן בשפה האנגלית.

  אנגלית מתקדמים ב' – על הסטודנט.ית ללמוד קורס תוכן אחד בהיקף של 2 נ"ז בשפה האנגלית

  פטור באנגלית – על הסטודנט.ית ללמוד שני קורסי תוכן בהיקף של 4 נ"ז בשפה האנגלית

  במהלך הלימודים ובכפוף לשיקול דעת המחלקה אחד מקורסי הליבה יילמד בשפה האנגלית.

  קורסי חובה שנה א'

  דינאמיקה קבוצתית
  הקורס הוא קורס סדנאי  העוסק בהתנסות ולימוד על תהליכים קבוצתיים ובין-אישיים בקבוצות קטנות. באמצעות השתייכות לקבוצה קטנה, חברים בקבוצה יכולים ללמוד על עצמם- כיצד הם מתקשרים עם אחרים, כיצד הם נתפסים, כיצד מפרשים את התנהגותם, מה תפקידם בקוצה ועוד. בקבוצה קטנה ניתן ללמוד על התמודדות עם מצבי אי ודאות, מצבים רגשיים ומצבים אחרים. דגש יושם על תהליכים הקשורים בקבוצה, מיומנויות תקשורת בין אישית, רגישות לאחר ומודעות עצמית. הקורס כולל למידה של מערכת ההמשגות הנדרשת להבנת קבוצות קטנות על מאפייניה וכן התנסות בפועל בדינמיקה קבוצתית.
  2 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60                                                                                                                       
  א' 026184 ד"ר בת כצמן ב'  12:00-13:30

  מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
  הקניית ידע במושגי יסוד בסטטיסטיקה ולימוד סוגים שונים של ניתוחים סטטיסטיים בסיסיים. הקורס יכלול מושגים ושימושים בסיסיים בסטטיסטיקה תיאורית והיסקית תוך בחינת היישומים הספציפיים של ניתוחים סטטיסטיים למחקר הפסיכולוגי על היבטיו השונים.  יושם דגש על עקרונות החשיבה הסטטיסטית בכלל והרלוונטיות שלה למחקר הפסיכו-חברתי בפרט.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60
  א' 0271031  ד"ר טל סלע  מקוון
  ב' 0271041  ד"ר טל סלע  מקוון

  מבוא לסטטיסטיקה א'+ב'
  2 ש"ס / 1 נ"ז / ת' / 60
  א' 0271032 גב' ליאת אביטל   ב' 15:00-15:45 או 14:00-14:45
  ב' 0271042 גב' ליאת אביטל   ב'18:00-18:45  או  19:00-19:45

  מבוא לפסיכולוגיה בחינוך א+ב
  מטרת הקורס הינה הקניית ידע והבנה בעקרונות יסוד מרכזיים בפסיכולוגיה, תוך שימת דגש על התהליכים הפסיכולוגיים המקושרים לחינוך וללמידה. הקורס יכלול התייחסות לנושאים דוגמת תהליכים קוגניטיביים, הבסיס המוחי של הלמידה, תיאוריות באישיות, פסיכופתולוגיה ולקויות למידה וסוגיות המלוות נושאים אלו בתחומי המחקר והטיפול בשדה החינוך.

  4 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261031  ד"ר יפעת לוי  ב' 10:00-11:30
  ב' 0261141  ד"ר יפעת לוי  זום ד' 19:00-20:30

  מבוא לסוציולוגיה
  השיעור מיועד לפתוח צוהר אל מגוון הנושאים, התיאוריות והמושגים בהם עוסקת הדיסציפלינה. הקורס יקנה לסטודנטים את יסודות הסוציולוגיה, הרקע ההיסטורי להתפתחותה, מהות החשיבה הסוציולוגית, המושגים והתיאוריות הבסיסיות, שיהוו את התשתית להמשך הלימוד בתחום ידע זה. מטרות הקורס לעודד בקרב הסטודנטים חשיבה מגוונת ופלורליסטית, דרכה ניתן להסביר אירועים מזוויות פרדיגמטיות שונות, כמו גם  חשיבה סוציולוגית ביקורתית ואנליטית.
  2 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                   
  א' 0261011  ד"ר אורית פישר-שלם  זום ד'  16:00-17:30

  סוציולוגיה של הקהילה

  הקהילה היא מערכת חברתית המושכת תשומת לב רבה של אנשים העוסקים במדעי החברה. לקהילה בניגוד לעמותה או חברה, משפחה או רשות מקומית אין מעמד חוקי, משפטי או מינהלי, מצב הגורם לקושי להגדירה ולהעלאת הטענה כי הביטוי 'קהילה' מתאר 'אווירה'. הקורס יפתח צוהר אל מגוון הנושאים והמושגים בהם עוסקת הסוציולוגיה של הקהילה ויקנה לסטודנטים את היסודות להבנת המונח. הקורס ידון ברקע ההיסטורי, אופן החשיבה, מושגים ותיאוריות בסיסיות סוגי קהילות ועוד ויהוו תשתית להמשך הלימוד בתחום ידע זה. מטרה מרכזית של הקורס היא לפתח בסטודנט חשיבה ביקורתית ויכולת להבין את עולם הקהילה החברתית בעזרת המושגים הסוציולוגים שנלמדו וכן לחבר בין המושגים המופשטים למציאות החברתית.

  2 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                    
  ב' 0261121  ד"ר אורית פישר-שלם  ב'  12:00-13:30

  פסיכולוגיה חברתית
  הכרות עם תחום הפסיכולוגיה החברתית, הגדרת התחום המדעי.  הבנת הגורמים המשפיעים על התנהגות חברתית וחשיבה חברתית, כולל תהליכים קוגניטיביים, תרבות, סביבה וכן גורמים ביולוגיים. הקורס יסקור תיאוריות קלאסיות בצד תיאוריות עדכניות ויינתן דגש מיוחד על מחקרים חדשים. תינתן תשומת לב מיוחדת לחשיבות המחקר בהשפעות חברתיות על הפרט להגברת המודעות לדרכים שבהן ניתן לנצל את הידע בפסכולוגיה וחשיבה חברתית לפתרון בעיות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                     
  ב' 0261071 ד"ר ניבה דולב  זום  ד' 19:00-20:30

  מערכת החינוך בישראל

  הקורס מזמן הכרות עם מערכת החינוך הישראלית על מורכבותה ובעיותיה.
  עם התולדות והמבנה של המערכת, עם הבעיות הדילמות, המתחים והקונפליקטים הכרוכים בה, ועם המגמות והשינויים במדיניות החינוך.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60
  א' 0261081 פרופ' נירית רייכל  א- סיניכרוני

  חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה
  הכרות עם  השדה של החינוך הבלתי-פורמאלי על-פי הבחנות צורניות ומוסדיות. העמדה של החינוך הבלתי פורמאלי, מעבר לגווניו השונים, כמודל חינוכי ייחודי העומד למול החינוך הפורמאלי, על יתרונותיו וחסרונותיו. השוואה של החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי כשני מודלים מובחנים של חינוך, דיון בניגודים ביניהם ובאפשרויות ההשלמה ביניהם. בחינת  תהליכים של דה-פורמליזציה בחינוך הבית ספרי המושפעים מאימוץ רעיונות של הפדגוגיה הפרוגרסיבית, ודיון בגבולות (מגבלות) הדה-פורמליזציה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60
  ב'  0261201 פרופ' נירית רייכל ב' 10:00-11:30

  קריאה וכתיבה מדעית
  הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על-מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך דגש על בניית רציונל מדעי החל מגיבוש שאלת המחקר ועד לתוצר הסופי שהוא כתיבת עבודה אקדמית בפורמט של מאמר אקדמי. הליך הכתיבה האקדמית כולל בתוכו איתור יעיל של מקורות מידע מהימנים, קריאה ביקורתית של מקורות המידע וארגון הידע לכדי מאמר מדעי. במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את ספריית המכללה ואת מאגרי המידע המקוונים, הסטודנטים יכירו ויתרגלו את כללי הרישום הביבליוגראפי המדעי ואת עקרונות הכתיבה המדעית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז/ ה' / 60
  ב' 0271021 ד"ר נועה שפירא/ד"ר רנא עבאס/ ב'  16:00-17:30

  ישומי מחשב  
  הקניית ידע בסיסי בשימוש במחשב, ובשימוש בתוכנות: ,WORD ,SPSS EXCEL , POWER POINT . ביצוע ניתוחים סטטיסטים וגרפיים באמצעות ה-SPSS. ילמדו המבחנים הסטטיסטיים הבאים: מבחן T חד מדגמי, מבחן T דו מדגמי למדגמים בלתי תלויים, מבחן T דו מדגמי למדגמים תלויים, מתאם פירסון, מתאם ספירמן, חי בריבוע לטיב התאמה, חי בריבוע לאי תלות, ניתוח שונות חד כיווני, ניתוח שונות דו כיווני, רגרסיה פשוטה, רגרסיה מרובה.
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                                                    
  א'0271011  גב' כנרת ענתר/ד"ר אוקסנה ניר(יש גם קורס  א-סינכרוני) ב' 16:00-17:30

  אינטלגנציה רגשית
  האינטליגנציה הרגשית הוא תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה העוסק בסט היכולות הרגשיות והחברתית של האדם. יכולות אלה נמצאו קשורות באופן כללי ביכולת להתמודד בצורה אפקטיבית עם אתגרים ולהצליח בחיים ובעבודה, ובאופן ספציפי הן נמצאו כחשובות במיוחד לאנשי חינוך. בהקשר לילדים ובני נוער יכולות רגשיות-חברתיות נמצאו כחשובות להצלחה לימודית ורווחה נפשית, לבניית מערכות יחסים חיוביות והתנהגות פרו חברתית. מעבר לכך, יכולות האינטליגנציה הרגשית-חברתית מהוות חלק מרכזי ביכולות המאה ה 21 וניתנות לפיתוח.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60 
  א'  0263761 ד"ר ניבה דולב ב' 08:00-09:30

  חינוך סביבתי
  הקורס עוסק בחינוך הסביבתי כאתגר אסטרטגי ובטיפוח אוריינות סביבתית, בדגש על פעילות חוץ-כיתתית.. סביבות למידה בלתי פורמאליות, כמו חצר בית הספר, הגינה האורגנית והסביבה הטבעית, מהוות הזדמנות ללמוד, לחקור ולפתח אוריינות סביבתית. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים מיומנויות בסיסיות בסיירות וצופיות, כולל התמצאות בשטח וקריאת מפה, קשרים וכפיתות, הבערת אש ובישולי שדה. חציו הראשון של הקורס יוקדש לרקע תיאורטי, וחציו השני לסיירות וצופיות מעשית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60 
  ב' 0263601 ד"ר אלון לוטן  ב'  08:00-09:30

  לימודים במהלך החיים
  הקורס מיועד לחשוף את המשתפים למעט מן הסוגיות וגופי הידע הקשורים בלמידה לאורך מעגל החיים. הנחת המוצא היא שלמידה של מבוגרים נושאת אופי שונה מלמידה של ילדים. ההבדלים נובעים משלבים שונים של בשלות קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית, מן העובדה שמניעי הלמידה של מבוגרים שונים מאלה של ילדים, בשל העובדה שמבוגרים מביאים עימם על-פי רוב ניסיון חיים עשיר יותר, ומסיבות נוספות שבחלקן הגדול תוצגנה במהלך הקורס. הקורס מחייב קריאה עצמאית בין השיעורים ודיונים המזמינים השתתפות פעילה של הלומדים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                               
  א'0262371 ד"ר נועה שפירא א-סינכרוני

  טכנו פדגוגיה ככלי לפיתוח מיומנויות רגשיות חברתיות
  הסטודנטים/ות יתכננו ויפתחו פעילות אינטראקטיבית בנושא מיומנויות רגשיות חברתיות בחינוך.
  הקורס יכלול הכרות עם תאוריות ומודלים העוסקים בהוראה ולמידה מתוקשבת והקשר בין טכנולוגיה-פדגוגיה-תוכן, ינתחו סביבות למידה מתוקשבות, ילמדו עקרונות לפיתוח תכנים בסביבות למידה מתוקשבות ויפתחו בעצמם יחידה מתוקשבת לתלמידים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                               
  ב'026185 ד"ר נועה שפירא זום ד' 18:00-19:30

  טכנולוגויה בחינוך
  טכנולוגיות תקשורת חדשות הן מרכזיות בדור המידע. לטכנולוגיות אלה השלכות ערכיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות מעבר להיותן פורצות דרך בחומרה, בתוכנה ובממשקים. מטרת הקורס היא להכיר מושגים ומאפיינים טכנולוגיים של מערכות תקשורת חדשניות. לסקור סוגי טכנולוגיות שונות, להבין את השפעתן על התקשורת האנושית ועל צורות השיח, ולהכיר כלים לשימוש בטכנולוגיות אלה בעבודה החינוכית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                               
  א' 026183 גב' שרון בן-דוד ב' 18:00-19:30

  פדגוגיה חדשנית: דרכים בהוראה מגוונת ולמידה משמעותית
  הקניית ידע במושגי יסוד בפדגוגיה החדשנית והיכרות עם שיטות הוראה חדשניות ומגוונות לצורך יצירת מרחב לימודי רלוונטי ומעניין אשר ייצור חיבור אישי רגשי ומשמעותי לעולמו של התלמיד. הקורס יעסוק בנושאים מהותיים כגון: תיאוריות הוראה-למידה; מודלים לניסוח מטרות הוראה; גורמי שונות בין תלמידים ודרכי התמודדות עם כיתה הטרוגנית; הוראה מותאמת בכיתה הטרוגנית; סגנונות למידה; אינטליגנציות מרובות בתוך הכיתה; רפלקציה בהוראה ועוד. דגש מיוחד על שיטות הוראה חדשניות ויישומן והכרת תרומתן והרלוונטיות שלהן ללמידה משמעותית בקרב התלמידים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                               
  ב' 026194 ד"ר יונס אבו –אלהיג'א ב' 14:00-15:30

  קורסי חובה שנה ב'

  דור הZ בשגרה ובמשבר
  הקורס יעסוק במאפיינים מרכזיים של דור הZ, ילדי שנות ה-90 עד 2010, הלומדים החדשים הנעים מגיל ביה"ס ועד לסטודנטים במערכת ההשכלה הגבוהה לקראת השתלבותם בשוק התעסוקה. ילמדו וידונו צורכיהם הייחודים, תפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי הן בימי שגרה והן במשבר.
  כמו כן, הקורס יציג תיאוריות ומאפיינים מרכזיים של נוער המצוי במצוקה תוך התמקדות במשבר הקורונה והשלכותיו הנרחבות והמתמשכות על ילדים ובני נוער, ובפרט אלו שבסיכון. הקורס ישלב ראיה מערכתית תוך ניתוח מקומן של מערכות החינוך בפרט ומערכות חברתיות בכלל, ביצירת מרחבי חוסן לילדים ונוער המצויים במצוקה.
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ה'/ 60
  א' 0261870 ד"ר בת כצמן – א-סינכרוני

  יצירתיות ואומנות בחינוך
  האמנות מהווה חלק מהותי בהתפתחות האנושות ממערות האדם הקדמון ועד היום. עם תמורות הזמן, המחשבה והטכנולוגיה השתנו ואיתם הגדרת האמנות ותכליתה עד שלעיתים ניראה שהאמנות שייכת "למבינים" ולמוכשרים בלבד והיא נתפסת ברוב המקרים כשולית, כחסרת קשר להצלחה בלימודים ובהמשך החיים, וכפעילות פנאי.  יתרונותיה של האמנות רבים, ואחד המרכזיים בהם הוא פיתוח חשיבה יצירתית וגמישה, יכולת נדרשת במאה ה 21. למערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות תפקיד חשוב ביצירת מפגש עם אמנות ויצירה, ובשילובה בתהליכי החינוך והתפתחות הילד בדרכים שונות, ובפיתוח יצירתיות, גמישות וחשיבה יצירתית.
  2 ש"ס /  2 נ"ז / ה'/ 60
  ב' 0262751 ד"ר ניבה דולב  ה' 10:00-11:30

  החברה הישראלית א'+ב'                                                                                       
  מטרת הקורס להקנות ידע והבנה סוציולוגית ביחס לאירועים ותהליכים שהובילו לעצובה של החברה  הישראלית. הקורס יתאר ויעריך את תרומתן של העליות השונות, המאבקים הפנימיים והחיצוניים בחברה היישובית והדרך לכינון המדינה. השסעים הפנימיים, המלחמות ותוצאותיהן והופעתם של זרמים חדשים בחברה האזרחית והפוליטית יזכו לתשומת לב מיוחדת.
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                               
  א'0262291 ד"ר אורית פישר-שלם ד' 14:00-15:30
  ב' 0262401 ד"ר אורית פישר-שלם ד' 08:15-09:45

  פסיכולוגיה התפתחותית א'+ב'
  בקורס נדון בשאלות המרכזיות העומדות כיום בפני חוקרי ההתפתחות האנושית. בקורס תיסקר ההתפתחות האנושית, מהתעברות ועד תקופת ההתבגרות. הקורס יעסוק בהתפתחות הפיזית, חושית, קוגניטיבית, רגשית וחברתית, מנקודות מבט מחקריות ותיאורטיות. שאלות מרכזיות יתמקדו בגורמים המשפיעים על התפתחות, יחסי גומלין בין תורשה וסביבה, משפחה ותרבות, תחומי ההתפתחות בינם לבין עצמם, והשוואות בין תיאוריות בתחום.              
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                          
  א' 0262321 ד"ר ניבה דולב  ה' 10:00-11:30
  ב' 0262431 ד"ר ניבה דולב  ד 10:00-11:30

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
  הקורס יעסוק בהקניית מושגי יסוד בשיטות מחקר במדעי ההתנהגות: מערכי מחקר, שיטות דגימה, תקיפות ומהימנות, פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית, הכרת מבנה העבודה המחקרית והדו"ח המחקרי ואתיקה במחקר.                                                                                                                  
  4 ש"ס / 4 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                        

  א' 0272111 ד"ר טל סלע/ד"ר עוזי פרוינד-פיינשטיין/ד"ר אפרת קנטור ד' 08:00-09:30
  ב' 0262381  ד"ר יריב איצקוביץ ד' 16:00-17:30

  שיטות מחקר כמותיות א'+ב'
  2 ש"ס/ 1 נ"ז / ת' / 60                                                                                                                        
  א' 0272112 גב' שרון בן-דוד/ ליאת אביטל ב' 11:00-11:45 או 10:00-10:45
  ב' 0262392 גב' כנרת ענתר ה' 12:00-12:45 או 13:00-13:45

  שיטות מחקר והערכה איכותניות
  לפתח את היכולת להתבונן ולנתח בגישה איכותית התנהגויות אנושיות אותנטיות.  לרכוש כלים לתיעוד, זיהוי, אבחון ופירוש של המורכבות הרבה של התנהגויות אנושיות. להיחשף ולהכיר מאפיינים מרכזיים של גישת המחקר האיכותי, תוך הבנת ייחודו לעומת גישות מחקריות אחרות. להכיר מספר מחקרים שנערכו בישראל בגישת המחקר האיכותי.  להתנסות בבחירת בעיית מחקר, בניסוח מטרות ושאלות מחקר, בביצוע תצפיות וראיונות אתנוגרפיים, בניתוח אינדוקטיבי של נתונים, בהצגת ממצאים ובפרשנות על הממצאים.                                                                                                           2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                
  א' 0262271 ד"ר גולן פדידה  ה' 14:00-15:30

  שיטות מחקר והערכה איכותניות 
  1 ש"ס / 0.5 נ"ז / ת' / 60                                                                                                                               
  א' 0262282 גב' זוהר צור  ד'  18:00-18:45

  מעורבות הורים בחינוך
  מטרת הקרוס לבחון תרומות אפשריות של מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם כדרך ליצירת אווירת אמון בינם לבין בית הספר וצוות המורים וכמימוש האחריות המשותפת להורים ולמורים לרווחת התלמידים ולקידומם. בנוסף, לבחון את המורכבות והבעייתיות הכרוכות במעורבות ההורים בהיבטיה  החינוכיים, הפוליטיים, המשפטיים, הסוציואקונומיים והתרבותיים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                               
  א' 0262471 פרופ' נירית רייכל- א-סינכרוני

  מנהיגות, תקשורת וניהול קונפליקטים בחינוך ובקהילה
  הזיקה בין המושגים 'קהילה', 'מנהיגות' ו'חינוך' מזמנת נקודת מבט חשובה על סוגיות חינוכיות. מטרת קורס זה: ללמוד על הקשר בין קהילה, חינוך ומנהיגות בעלת חזון חינוכי; להכיר תיאוריות של למידה קהילתית, מנהיגות קהילתית והקשר בין בתי-ספר וקהילה; להכיר את המושג "קהילה לומדת" ולהבין את כוחה של קבוצה, "חברותא", בלמידה ובחינוך.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                
  ב' 0262451 ד"ר ניבה דולב  ב' 08:00-09:30

  הבטים כלכליים פיננסיים בחינוך
  הקורס יסקור קשת של נושאים הקשורים בכלכלת חינוך, בפיננסים ובניהול עסקי.
  הנושאים העיקריים בקורס: יסודות הכלכלה, נושאים במקרו-כלכלה, נושאים בשוק ההון ובמימון, ניהול עסקי למוסדות חינוך.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60 
  א' 0262441 ד"ר שמשון ביכלר ב'  10:00-11:30

  חינוך וריבוד חברתי
  מטרת הקורס להכיר גישות ולהקנות מושגי יסוד לבחינת משמעויות ריבודיות של החינוך בחברות עכשוויות. לבחון מדוע מתקשה החינוך הבית ספרי לצמצם פערים ותורם לשעתוק (שחזור) של הריבוד החברתי הקיים וכיצד ניתן למתן שעתוק זה. לבחון את הקשרים בין חינוך וריבוד חברתי במדינת ישראל במבט היסטורי ועכשווי.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                
  ב' 0262461 ד"ר בת כצמן ב' 10:00-11:30

   יסודות ההדרכה של ילדים ונוער
  הדרכת ילדים ובני נוער שייכת לעולם המושגים, הפרקטיקות והדימויים של שדה החינוך הבלתי פורמאלי. לכאורה, לשדה זה מעמד שולי ביחס לחינוך הפורמאלי ולכן ההדרכה עלולה להיתפס כמעשה "לא רציני" שאינו דורש הכשרה וכלים. אולם כל זאת למראית עין בלבד; הדרכת ילדים ונוער הינה מעשה חינוכי הנשען על אסכולות חינוכיות מרובות ודורשת מיומנויות ייחודיות. כדי להתמודד עם עולמם של מתבגרים ומתבגרות במאה העשרים ואחת.
  בקורס נברר מהי הדרכת בני נוער ,מהם האתגרים עמם המדריך נדרש להתמודד ומהם היסודות התיאורטיים והפרקטיים למעשה ההדרכה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                
  א' 0262361 ד"ר גולן פלג-פדידה  ב' 08:00-09:30

  לימודים במהלך החיים
  הקורס מיועד לחשוף את המשתפים למעט מן הסוגיות וגופי הידע הקשורים בלמידה לאורך מעגל החיים. הנחת המוצא היא שלמידה של מבוגרים נושאת אופי שונה מלמידה של ילדים. ההבדלים נובעים משלבים שונים של בשלות קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית, מן העובדה שמניעי הלמידה של מבוגרים שונים מאלה של ילדים, בשל העובדה שמבוגרים מביאים עימם על-פי רוב ניסיון חיים עשיר יותר, ומסיבות נוספות שבחלקן הגדול תוצגנה במהלך הקורס. הקורס מחייב קריאה עצמאית בין השיעורים ודיונים המזמינים השתתפות פעילה של הלומדים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                               
  א'0262371 ד"ר נועה שפירא א-סינכרוני

  מיומנויות חברתיות בחינוך בין אדם לאדם
  מטרת הקורס ללמד להכיר מיומנויות חברתיות בדגש על מיומנויות בין אישיות.
  להתנסות במיומנויות בין אישיות. לפתח מיומנויות הקשורות ליחסים בין בני אדם. ללמוד על יישום המיומנויות הבין אישיות בכיתה ובבית הספר
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60   
  א' 0262486 ד"ר נועה שפירא  ה' 12:00-13:30

   פרו סמינר מגזר שלישי ועמותות בקהילה
  המונח 'המגזר השלישי' מציין את כלל הפעילות הארגונית שאינה שלטונית ואינה מיועדת למטרת רווח. ארגוני המגזר השלישי מהווים רשת הטרוגנית של  ארגונים עם שונות נרחבת במטרותיהם, היקפם, גודלם, תחומי פעילותם ואופן מימונם. הארגונים שלא למטרות רווח נשענים במידה רבה על תרומות פילנתרופיות. לארגונים  אלה תפקיד חשוב בבניית קהילות חברתיות ברות-קיימה. שיתופי פעולה בין ארגונים עסקיים וארגוני מגזר השלישי מתפתחים בכל תחומי החיים של הקהילה באופן כללי ובמערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית באופן ספציפי.
  בקורס נבחן וננתח את התפתחות המגזר השלישי בקהילות בישראל, הרכבו, תפקידיו, תרומתו הקהילתית חברתית, בהתייחסות למושגים כמו חברה אזרחית, פיתוח הון חברתי, העצמה קהילתית, התנדבות, אחריות חברתית ויחסים בין מגזרים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                               
  ב' 0262506 ד"ר אורית פישר-שלם ד' 14:00-15:30 או

  פרו סמינר נשירה, שוליות, גורמי סיכון  ועבריינות בקרב נוער
  בקורס נעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של נשירה, שוליות ועבריינות נוער. נעסוק  בחקר גורמי החוסן וגורמי הסיכון בזירות החברתיות בהן ילדים ובני נוער גדלים וחיים. נלמד איך בונים הצעת מחקר ואיך כותבים עבודה סמינריונית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                
  ב' 0262496 ד"ר יונס אבו-אלהיג'א ב' 12:00-13:30

  פיתוח מנהיגות צעירה בשדה החינוך
  הקורס יציג תאוריות ומושגים מעולמות המנהיגות והניהול. הדמיון והשוני הקיימים בין תחומים אלה ומתוך כך הבחירות האישיות, המקצועיות והתאמתן לעבודה בשדה. הקורס יכלול התייחסות להתפתחות מנהיגות הנוער בהלימה להתפתחויות המדינה, במסגרות השונות.
  בנוסף, הקורס יחשוף את הסטודנטים למגוון פרויקטים של מנהיגות המתקיימים כיום ומקומם כחלק ממערכת החינוך החברתי, הבלתי פורמלי. נתייחס למפגש בין ערכים אישיים, קהילתיים לבין ערכי תוכניות מנהיגות, וכיצד התפיסות האישיות משפיעות על הובלת תוכניות אלה. בחלק היישומי הסטודנטים יתנסו בכתיבת רעיון ובניית פרויקט מנהיגות נוער.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60                                                                                                                                
  א 0262496 ד"ר נעמי אשר ה' 08:00-09:30

  פיתוח תכניות הדרכה
  מטרת הקורס היא להקנות כלים לפיתוח תכניות הדרכה המבוססות על הדעת הבלתי-פורמאלית. הקורס יכיל מוטיבים מרכזיים של תכניות הדרכה כגון: משחק, דיון קבוצתי, קריאה פרשנית של טקסטים והדמיות.
  2 ש"ס / 1 נ"ז / סד' / 60 
  ב' 0263588 ד"ר נועה שפירא ה' 12:00-13:30

   ניהול פרוייקטים חברתיים
  אחד הקשיים באירגונים חברתיים הוא להוציא רעיונות ומיזמים מהכוח אל הפועל כך שימשיכו לפעול בהתאם לעקרונות המצופים.
  הסדנה  תקנה ידע כללי הקשור לעקרונות הניהול ותתמקד על ניהול פרויקטים חברתיים בקהילה.
  במהלך הסדנה נכיר, ננתח ונעריך מיזמים חברתיים בקהילות ונלמד דרכי אירגון וניהול של מיזמים, החל מהעלאת הרעיון עד לשלב הביצוע. נרחיב על מקומו ותפקידו של מנהל המיזם, עבודת צוות, תקשורת בין אישית, הגדרת מטרות לביצוע, היצמדות ליעדים ולוחות זמנים, העצמה ופיתוח מנהיגות, ועקרונות שיווק של מיזמים קהילתיים.
  2 ש"ס / 1 נ"ז / סד' / 60 
  א' 0263598 גב' קרן בהט ה' 08:00-09:30

  קורסי חובה שנה ג'

  מחשבות סוציולוגיות בעידן הניאו- ליברלי
  הקורס עוסק באחד האתגרים המרכזיים של החברה המודרנית: השילוב בין לכידות חברתית לשונות חברתית. מחקרים מראים תוצאות סותרות לגבי הקשר בין שונות או הטרוגניות חברתית ולכידות חברתית. יש הטוענים כי הטרוגניות חברתית ותרבותית מורידה את רמת הלכידות החברתית ויש הטוענים שאין בהכרח קשר בין השניים.
  הקורס יקנה ידע וכלים להבנת הקשרים בין הטרוגניות ולכידות חברתית, במימדים תיאורטיים ויישומיים. בתוך כך נכיר תיאוריות סוציולוגיות קלסיות ומודרניות הדנות בתופעת הלכידות החברתית על כל היבטיה.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60   
  א' 0263511 פרופ' סיביל היילברון ד' 14:00-15:30

  תרבות, ריבוי תרבויות ורב תרבותיות
  הקורס יעסוק במושגי תרבות ונגזרותיהם תוך בירור משמעויות תיאורטיות ומציאותיות; להכיר מחקרים העוסקים בחברות מרובות תרבויות; להבין את המשא ומתן המתקיים בחברות אלה על הגדרת החברה ומאפייניה; לבחון את השלכות המצב של ריבוי תרבויות על ריבוד כלכלי וחברתי ועל מתן שירות ציבורי  (חינוך, רווחה, שיטור וכדומה).
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60   
  ב' 0263521 ד"ר נועה שפירא ה' 10:00-11:30

  קבלת החלטות ויחסי גומלין בארגונים ובקהילה
  יחסי הגומלין בין קהילה, מסגרת חינוכית ומשפחה זוכים להתייחסות רבה במחקר ובשדה החינוכי. קיימת הסכמה שהצלחתה של מסגרת חינוכית תלויה ביחסי גומלין משמעותיים עם הקהילה הסובבת ועם משפחות הילדים המתחנכים בה. בקורס נתוודע להיבטים שונים של יחסי גומלין אלה, תוך תהליך אישי של הבהרת ערכים ויצירת מודעות לחשיבות שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים. הסטודנטים ייחשפו להקשרים השונים ולמורכבותם של החינוך ויחסי הגומלין ביניהם בזיקה לקהילות שונות עכשוויות המרכיבות את פסיפס החברה הישראלית: נוער עולה, ילדים עם צרכים מיוחדים, הקהילה האתיופית, נוער בסיכון, קהילה חרדית, קהילות ערביות, פליטים ומהגרי עבודה
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60   
  א' 0263541 פרופ' נירית רייכל א-סינכרוני

  אתיקה ואחריות חינוכית בחינוך
  לאתיקה החינוכית ארבעה  מרכיבים: א. התשתית הערכית של הפדגוגיה המבוססת על תפיסות פילוסופיות; ב. התובנות, התכונות והתנהגויות שמערכת החינוך מטפחת בקרב התלמידים כדי לעצב את דמותם המוסרית והתפיסות החינוכיות להקנייתן; ג. הסטנדרטים המקצועיים  אשר ראוי שיאפיינו את אנשי החינוך וההוראה כבעלי פרופסיה מוסמכים; ד. טיפוח מערכות היחסים בין אנשי החינוך לקהילה תוך דגש על תרומה לקהילה.  השינויים המתמידים במערכת החינוך מעמידים את אנשי החינוך בפני דילמות באשר למעמדם האישי ותפיסתם המקצועית. בעידן בו יותר ויותר שירותים חברתיים מאוימים בהפרטה, קיימת סכנה של אובדן המצפן האתי של אנשי החינוך. מול מגמות אלה נדרשת הכשרה של סטודנטים לחינוך להתמודד עם סוגיות אתיות לקראת כניסתם לתפקידים שונים במערכת החינוך.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60   
  ב' 0263561 ד"ר בת כצמן  ד' 14:00-15:30

  היבטים משפטיים בחינוך
  הקורס יקנה מושגים וכלים משפטיים בסיסיים הקשורים בהתמודדות עם סוגיות בעלות משמעות משפטית במערכת החינוך. יינתן דגש על בעיות שדורשות קבלת ייעוץ משפטי מקצועי.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60   
  א' 0263571 ד"ר שמשון ביכלר א-סינכרוני

  הרחבה 1: חינוך סביבתי
  הקורס עוסק בחינוך הסביבתי כאתגר אסטרטגי ובטיפוח אוריינות סביבתית, בדגש על פעילות חוץ-כיתתית.. סביבות למידה בלתי פורמאליות, כמו חצר בית הספר, הגינה האורגנית והסביבה הטבעית, מהוות הזדמנות ללמוד, לחקור ולפתח אוריינות סביבתית. במהלך הקורס ירכשו הסטודנטים מיומנויות בסיסיות בסיירות וצופיות, כולל התמצאות בשטח וקריאת מפה, קשרים וכפיתות, הבערת אש ובישולי שדה. חציו הראשון של הקורס יוקדש לרקע תיאורטי, וחציו השני לסיירות וצופיות מעשית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60 
  א' 0263601 ד"ר אלון לוטן ה'  10:00-11:30

  הרחבה 2: התנהגות ארגונית
  מטרת הקורס להקנות מושגים וכלים סוציולוגיים להבנה ולחקירה של מבנים ותהליכים ארגוניים, שינוי ארגוני, והתמודדות עם תופעות ארגוניות בחיי יום יום, להקנות מודעות לתרבות, פוליטיקה ותקשורת בארגון ולהשפעתם על ההתנהגות הארגונית. בנוסף, קיים רצון לעורר חשיבה ביקורתית וניתוחית במבט יישומי על תופעות ארגוניות.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ה' / 60 
  א' 0263611 ד"ר אורית פישר-שלם א-סינכרוני

  סמינריון – הלכה ומעשה בחינוך וקהילה
  הסמינריון המחלקתי יתקיים אחת לשבועיים בהשתתפות כל תלמידי שנה ג' ומרצי התוכנית. הסמינריון יארח ממלאי תפקידים-מומחים הפועלים בנושאים ובתחומי עשיה בקווי התפר בין חינוך וקהילה.  האורחים יציגו את תחומי עשייתם בדגש על בעיות מרכזיות בכל תחום ותחום. לאחר הרצאת האורח/ת יערך דיון בהשתתפות הסטודנטים והמרצים.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60 
  ב' 0263626 ד"ר גולן פלג-פדידה ה' 12:00-13:30

  התנסות בשדה החינוך הקהילתי
  מטרת הסדנא היא לאפשר לתלמידים התנסות בשדה החינוכי עם מוסדות העוסקים בילדים ונוער ומוסדות העוסקים במערכות חברה ותרבות בקהילות. ההתנסות תחשוף אותם להיכרות עם המערכת חינוכית  ותתן הזדמנות לפיתוח אישי ומקצועי ולמידה של ערכים, עמדות ותפיסות חינוכיות, וחשיפה למוקדי עניין חינוכיים אישיים הרלוונטיים להתפתחותם העתידית. הרפלקציה על ההתנסות תתמקד בשלושה ממדים עיקריים א. למידה בין אישית – אינטראקציות עם עמיתים וממונים ב. אבחון תהליכים ארגוניים. ג.הבנת  תהליכים פוליטיים ביחסי קהילה – רשויות . כל סטודנט יבחר באחד משני כיווני התנסות: התנסות בארגון העוסק בילדים ונוער או התנסות בארגונים קהילתיים.
  7 ש"ס / 3.5 נ"ז / סד' / 60 
  א'0263635  ד"ר בת כצמן  ד'  10:00-11:30
  ב'0263635  ד"ר בת כצמן  ד'  10:00-11:30

  הרחבה 1: סמינריון מחקרי – תרבויות ותנועות נוער (ציון עובר ותנאי לקבלת תואר 70)
  הסמינריון יתנהל בשני מסלולים: מסלול של למידת הנושא 'תרבויות ותנועות נוער' ומסלול של הכנת הצעת מחקר והדרכה בכתיבת עבודה סמינריונית (או רפרט מורחב, למי שיבחר בקורס כשיעור). בין מטרות הקורס: ללמוד  מושגי יסוד בנושא תרבויות נוער; להכיר תהליכי התפתחות של תרבות הנוער; להכיר מאפיינים של גיל הנעורים; להכיר את התופעה של תנועות הנוער, התפתחותן, תפקידן וייחודן בעולם וב(ארץ)ישראל; לנתח סוגיות הקשורות לתרבויות נעורים ולדיאלוג בין בני-הנוער לקהילה.
  ללמוד וליישם גישות במחקר איכותני לחקירת נושאים הקשורים בתרבויות נוער ולהתנסות באיסוף, עיבוד, וניתוח נתונים במחקר איכותני ובדרכי הצגתם (בעיקר בסמסטר ב').
  4 ש"ס / 6נ"ז / ס' / 60 
  ש'0263646 פרופ' נירית רייכל ד' 16:00-17:30

  הרחבה 2: סמינריון מחקרי – תקשורת בקהילה(ציון עובר ותנאי לקבלת תואר 70)
  4 ש"ס / 6נ"ז / ס' / 60 
  הקורס יבחן סוגיות מגוונות של מפגשים חברתיים-תרבותיים. נעסוק ביחסי הגומלין בין התרבות לבין החברה והתקשורת ונציג ביטויים שונים של תקשורת קהילתית, תקשורת המהגרים והמיעוטים
  הקורס מתוכנן סביב המטרות הבאות: לזהות את תפקידי התקשורת בדינמיקות התרבותיות והפוליטיות המשתנות של חברה רב-תרבותית, להבין את מגוון הקשרים בין זהות, תרבות ושייכות למקום וצריכת תקשורת בקהילות תרבותיות שונות בישראל.לבחון משמעות ותוצאות של מפגשים בין-תרבותיים.
  ש' 0263656 ד"ר בת כצמן ב' 16:00-17:30

  סמינירון עיוני- מיומנויות רגשיות וחברתיות בחינוך (ציון עובר ותנאי לקבלת תואר 70)
  הסטודנטים/ות יתכננו/תכננה ויכתבו/ תכתובנה עבודה סמינריונית מחקרית בנושא מיומנויות רגשיות-חברתיות בחינוך. הקורס יכלול הכרות עם תאוריות, מרכיבים, דרכי מדידה והשפעות של מיומנויות רגשיות-חברתיות בחינוך,  היכרות עם אופני ביצוע מחקר תוך בחינת שיטות ודרכי מחקר וניתוח שונותואופן כתיבת עבודה מחקרית. יושם דגש על עקרונות החשיבה המדעי וכתיבת עבודה סמינריונית איכותית ובעלת משמעות מחקרית ויישומית
  4 ש"ס / 6נ"ז / ס' / 60 
  ש'0026191  ד"ר נועה שפירא ה' 08:00-09:30
  ש'0026191  ד"ר ניבה דולב    ה' 08:00-09:30

  יזמות בקהילה
  במסגרת הקורס נעסוק בהגדרה של חדשנות חינוכית, והבנה של מהי יזמות בתחומי החינוך הפורמלי והחינוך החברתי-קהילתי (בלתי פורמלי). יוצגו היבטים שונים של יזמות וחדשנות חינוכית בקהילה, וכן דוגמאות הממחישות תהליכי צמיחה ופיתוח של יזמות בתחומים מגוונים על היבטיהן השונים. כמו כן, יוצגו החסמים והקשיים בהליכי יזמות וחדשנות בחינוך. הקורס יקנה לסטודנטים כלים להנעת יזמות חינוכיות והם יתנסו בתכנון ופיתוח יוזמה חינוכית מקורית.
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60 
  ב' 0263626 ד"ר מרון דוקטורי ד' 08:00-09:30

  אתגרי המחנכים בעולם משתנה – חיבור בין תיאוריה לפרקטיקה
  העולם משתנה בקצב מהיר ובהתאם גם המשימות החינוכיות עמן מתמודדים א.נשי החינוך. הקורס יעסוק בהבנת האתגרים בעולם החינוך המשתנה ומתן כלים יישומיים להתמודדות עם אתגרים אלו. דגש יינתן על שיתוף פעולה בין מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מעורבות הורים ומעורבות בקהילה. בין הנושאים בהם יעסוק הקורס הוא שילוב ילדים עם צרכים נוספים, ילדי מהגרים, התמודדות עם חרמות, התנהגויות סיכוניות ועוד. כמו כן, יינתנו כלים כיצד ניתן לרתום את הטכנולוגיה להתמודדות עם אתגרים שונים בעולם החינוך
  2 ש"ס / 2 נ"ז / ס' / 60 
  ב' 026397 גב' שרון בן-דוד ה' 14:00-15:30

  קורסי בחירה שנה ג'

  אינטלגנציה רגשית
  האינטליגנציה הרגשית הוא תחום חדש יחסית בפסיכולוגיה העוסק בסט היכולות הרגשיות והחברתית של האדם. יכולות אלה נמצאו קשורות באופן כללי ביכולת להתמודד בצורה אפקטיבית עם אתגרים ולהצליח בחיים ובעבודה, ובאופן ספציפי הן נמצאו כחשובות במיוחד לאנשי חינוך. בהקשר לילדים ובני נוער יכולות רגשיות-חברתיות נמצאו כחשובות להצלחה לימודית ורווחה נפשית, לבניית מערכות יחסים חיוביות והתנהגות פרו חברתית. מעבר לכך, יכולות האינטליגנציה הרגשית-חברתית מהוות חלק מרכזי ביכולות המאה ה 21 וניתנות לפיתוח.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60 
  א'  0263761 ד"ר ניבה דולב ד' 08:00-09:30

  מה הסיפור שלכם? שימוש בכלים סיפוריים בעבודת ההדרכה
  בקורס, הסטודנטים ייחשפו לגישה חינוכית טיפולית- הגישה הנרטיבית או בשמה האחר הגישה הסיפורית. גישה זו נותנת  כלים ליצירת קשר מכבד ומכיל עם אנשים, ומאפשרת לסטודנטיות.ים לגלות בעצמם ובאחרים, את הכוחות, יכולות, וכישורים  שיהפכו אותם לאנשי מקצוע ובני אדם טובים יותר. במסגרת השיעור ניחשף לעקרונות הגישה, ונתנסה במגוון גדול של כלים, והכל בדרך חוויתית ויצירתית. הקורס מועבר בדרך מקוונת והוא מורכב ממפגש פתיחה בזום, הרצאות מוקלטות קצרות+הפעלות מדי פעם, מפגש אמצע ומפגש סוף קורס. הציון מורכב משקלול של ביצוע הפעלות ומטלות. לקורס יהיו שעות קבלה בהתאם לצורך.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60 
  א'  0263930 ד"ר גולן פלג-פדידה א-סינכרוני

  כלים חוויתיים לקידום שיח רגשי חברתי בחינוך
  הקורס יפתח צוהר למספר פדגוגיות בתחום, אשר טומנות בחובן כלים רלוונטיים לעולם החינוך, כדוגמת OTD (פעילות חוץ Out door) ושימוש בקלפים. במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו פדגוגיות שונות הן בפן התאורטי והן בחיבור לשדה העשייה החינוכי.
  בנוסף, בקורס יוצגו אפשרויות של שימוש בכלים מגוונים לקידום שיח רגשי חברתי. ההתנסויות בקורס הינן חלק בלתי נפרד מהלמידה ובאמצעותן יעלו תכנים אשר יאפשרו פיתוח אישי ומקצועי של הסטודנטיםות.
  החלק היישומי יתמקד גם בתכנון פעילות מותאמת לקהל יעד בהתאם לנושא ולמטרות, בעקבות זאת ייבנו תוכניות חד פעמיות ותוכניות תהליכיות.
  2 ש"ס /2 נ"ז / ה' / 60 
  א'  0263950 ד"ר נעמי אשר ה'  12:00-13:30

  הנחיית קבוצות
  הקורס הנחיית קבוצות מתמקד ביחסים בין תוכן לתהליך בעבודה קבוצתית עם דגש על קבוצות משימתיות. הסטודנטיםות ירכשו כלים וטכניקות מקצועיות לעבודה בקבוצה, ילמדו כיצד בונים מפגשי הנחיה קבוצתיים וכיצד יוצרים מרחב הנחיה בו נפתחות אפשרויות לעבודה יעילה ומשמעותית. במהלך הקורס הסטודנטיםות יעברו תהליך אישי של העצמה כמנחי קבוצות. בעקבות הקורס המשתתפיםות ידעו להכין סדנאות תוכן תהליך, ידעו להתמודד מול התנגדויות פנימיות וחיצוניות ולעורר מוטיבציה לעשייה וכן להנחות קורסים וסדנאות במסגרת קבוצתית.
  4 ש"ס /4 נ"ז / ה' / 60 
  א'  0263791 מר חוסה בבצ'יק ה'  12:00-15:30
  ב' 0263791 מר חוסה בבצ'יק ה (טרם ידוע)