מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תוכנית הלימודים

  מסלול התמחות במערכות חכמות משובצות מחשב

  Software Engineering B.Sc.
  מסלול התמחות במערכות חכמות משובצות מחשב
  מחזור תשפ"ג
  *התוכנית היא מומלצת וכפופה לשינויים

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ג

   

  תש"פ

  1 10-101 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3 5.0
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 3 5.0
  14-110 מבוא למדעי המחשב – שפת C אין 3 2 1 4.5
  14-112 מערכות ספרתיות אין 2 2 3.0
  בחירת קורס – רשימה ב 2 2.0
  סה"כ 15 10 1 19.5
  2 10-102 חדו"א 2 10-101, 10-103 4 3 5.0
  10-026 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה, 10-101 במקביל 3 2 1 4.5
  14-221 ארגון ותכנות המחשב 14-112, 14-110 2 2 3.0
  14-111 תכנות מונחה עצמים 14-110 5 5.0
  10-110 מתמטיקה דיסקרטית אין 2 2 3.0
  סה"כ 16 8 1 20.0
  תשפ"ד 3 14-219 מבוא לתכנות מערכות 14-111 3 2 2 5.0
  14-220 לוגיקה 10-110 2 2 3.0
  10-027 פיסיקה 2 10-026, 101-101 10-102 מקביל 3 2 4.0
  14-212 מבני נתונים 10-110, 14-111 3 2 4.0
  10-211 הסתברות 10-102 3 2 4.0
  4 סה"כ 14 10 2 20.0
  10-105 משוואות דיפרנציאליות 10-103, 10-101 2 2 3.0
  14-218 אלגוריתמים 14-212 2 2 3.0
  14-322 הנדסת מערכות עתירות תוכנה 14-219 4 0 4.0
  14-214 אוטומטים ושפות פורמאליות 14-112 , 14-220 2 2 3.0
  14-324 מערכות מסדי נתונים 14-220 3 2 4.0
  10-212 מבוא לסטטיסטיקה 10-211 2 2 3.0
  סה"כ

  17

  7

  15 10 0 20.0
  ש' ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ה 5

  6

  10-101 שיטות נומריות 10-105, 10-102, 14-110 2 2 3.0
  14-326 תורת החישוביות 14-218, 14-214 2 2 3.0
  14-317 מערכות הפעלה 14-221 3 2 4.0
  10-205 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות 10-102, 10-104, 10-207 במקביל 2 1 2.5
  11-213 מבוא למערכות ליניאריות 10-104 , 11-214 במקביל 3 1 3.5
  11-216 תכן לוגי ומבוא למחשבים  או 14-11211-111 3 1 3.5
  סה"כ 13 8 0 19.5
  11-218 מבוא לניתוח אותות 11-213, 10-205 3 1 3.5
  בחירת קורס – רשימה א 3.5/4
  14-435 נושאים נבחרים– פיתוח בסביבת אנדרואיד 14-219, 14-317, 14-324, 14-331 2 2 0.3
  14-331 מבוא לרשתות מחשבים 14-218, 10-211 2 2 3.0
  14-335 אימות ובדיקות תוכנה 14-219 , 14-322 3 1 3.5
  14-323 ממשק אדם מחשב 14-219 3 3.0
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-101 במקביל 2 1 2.5
  סה"כ 18 8 0 22/22.5
  תשפ"ו 7 14-423 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 14-322, 14-433 במקביל 3 4.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה א 14-322, 14-423 במקביל 1.5 1.5
  11-440 מיקרו מעבדים 14-218, 11-327 או 14-213 3 1 3.5
  11-324 אותות אקראיים ורעש 11-218, 10-211 3 1 3.5
  14-431 ניהול פרויקטי תוכנה 14-322 3 3.0
  14-336 מבוא לכריית נתונים 14-218 3 1 3.5
  8 סה"כ 18 3 20.5
  14-427 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 14-423, 14-433 במקביל 3 4.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה ב 14-322, 14-427 במקביל 1.5 1.5
  14-439 האינטרנט של הדברים – IoT 3 3.0
  בחירת קורס – רשימה ב 2 2.0
  10-041 יזמות 14-319 במקביל 2 1 2.5
  14-402 מעגלי מיתוג להנדסת תוכנה XXXXX 3 1 3.5
  14-425 אבטחת מידע ותקשורת 14-218, 14-424 3 3.0
  סה"כ

  17

  7

  16 2 18.0
  סה"כ לתואר  125 160/160.5

  רשימת קורסי בחירה

  *יתכן שרשימת קורסי הבחירה תשתנה בכל שנת לימודים 

  רשימה א – רשימת קורסי בחירה מחלקתיים:

  • סך הנ"ז לקורסים שנבחרו לא יעלה על 4 נ"ז.
  • הרישום לקורס יאושר אם תנאי קורסי הקדם מולאו.
  • ניתן לבחור מכל התחומים.
  • אישור הרישום לקורס הוא על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה.
  • הבחירות הן בתנאי שלא תיווצר התנגשות במערכת.

  תחום

  קוד הקורס

  שם הקורס

  קורסי קדם

  נ"ז

  סמסטר

  תוכנה

  14-424

  מערכות מבוזרות

  מבוא לרשתות מחשבים; מערכות הפעלה; הנדסת מערכות עתירות תוכנה

  4

  14-418

  רשתות מחשבים מתקדמות

  מבוא לרשתות מחשבים

  3

  מערכות חכמות

  11-327

  מבנה המחשב

  תכן לוגי ומבוא למחשבים

  3.5

  7.5 סה"כ.

  *יתכן וסטודנט ילמד יותר מ-160 נ"ז.

  רשימה ב – חברה ומדינה (קורסי בחירה כלליים):

  • יש לבחור שני קורסים בסך 2 נ"ז כל אחד או קורס אחד בסך 4 נ"ז.
  • ניתן לבחור מכל התחומים.
  • אישור הרישום לקורס הוא על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה. 
  • הבחירות הן בתנאי שלא תיווצר התנגשות במערכת

   

  מסלול מדעי הנתונים

  Software Engineering B.Sc.
  מסלול התמחות במערכות חכמות משובצות מחשב
  מחזור תשפ"ג
  *התוכנית היא מומלצת וכפופה לשינויים

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ג

   

  תש"פ

  1 10-101 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3 5.0
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 3 5.0
  14-110 מבוא למדעי המחשב – שפת C אין 3 2 1 4.5
  14-112 מערכות ספרתיות אין 2 2 3.0
  בחירת קורס – רשימה ב 2 2.0
  סה"כ 15 10 1 19.5
  2 10-102 חדו"א 2 10-101, 10-103 4 3 5.0
  10-026 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה, 10-101 במקביל 3 2 1 4.5
  14-221 ארגון ותכנות המחשב 14-112, 14-110 2 2 3.0
  14-111 תכנות מונחה עצמים 14-110 5 5.0
  10-110 מתמטיקה דיסקרטית אין 2 2 3.0
  סה"כ 16 8 1 20.0
  תשפ"ד 3 14-219 מבוא לתכנות מערכות 14-111 3 2 2 5.0
  14-220 לוגיקה 10-110 2 2 3.0
  10-027 פיסיקה 2 10-026, 101-101 10-102 מקביל 3 2 4.0
  14-212 מבני נתונים 10-110, 14-111 3 2 4.0
  10-211 הסתברות 10-102 3 2 4.0
  4 סה"כ 14 10 2 20.0
  10-105 משוואות דיפרנציאליות 10-103, 10-101 2 2 3.0
  14-218 אלגוריתמים 14-212 2 2 3.0
  14-322 הנדסת מערכות עתירות תוכנה 14-219 4 0 4.0
  14-214 אוטומטים ושפות פורמאליות 14-112 , 14-220 2 2 3.0
  14-324 מערכות מסדי נתונים 14-220 3 2 4.0
  10-212 מבוא לסטטיסטיקה 10-211 2 2 3.0
  סה"כ

  17

  7

  15 10 0 20.0
  ש' ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ה 5 10-101 שיטות נומריות 10-105, 10-102, 14-110 2 2 3.0
  14-326 תורת החישוביות 14-218, 14-214 2 2 3.0
  14-317 מערכות הפעלה 14-221 3 2 4.0
  14-335 אימות ובדיקות תוכנה 14-219 , 14-322 3 1 3.5
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5/4
  14-431 ניהול פרויקטי תוכנה 14-322 3 3.0
  סה"כ 16 7 0 19.5 (משתנה בהתאם לבחירה)
  6 14-439 האינטרנט של הדברים – IoT 3 3.0
  14-435 נושאים נבחרים–פיתוח בסביבת אנדרואיד 14-219, 14-317, 14-324, 14-331

  14-317,14-219

  2 2 0.3
  14-331 מבוא לרשתות מחשבים 14-218, 10-211 2 2 3.0
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5/4
  14-215 מעבדה בלמידת מכונה 14-111, 14-212, 10-212 במקביל 3 3
  14-323 ממשק אדם מחשב 14-219 3 3.0
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-101 במקביל 2 1 2.5
  סה"כ 14 6 0 20.0 (משתנה בהתאם לבחירה)
  תשפ"ו 7 14-423 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 14-322, 14-433 במקביל 3 4.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה א 14-322, 14-423 במקביל 1.5 1.5
  14-327 יסודות בינה מלאכותית 14-212, 10-211, 14-218 3 2 3
  14-332 BIG DATA – נתוני עתק 14-324, 14-111 2 1 2.5
  14-336 מבוא לכריית נתונים 14-218 3 1 3.5
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5/4
  בחירת קורס – רשימה ב 2 2.0
  8 סה"כ 17 7 21.5 (משתנה בהתאם לבחירה)
  14-427 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 14-423, 14-433 במקביל 3 4.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה ב 14-322, 14-427 במקביל 1.5 1.5
  10-041 יזמות 14-319 במקביל 2 1 2.5
  14-442 למידה עמוקה 14-336 2 2 3.0
  14-440 עיבוד שפה טבעית וניתוח טקסטים אין 3 3
  14-334 תכנון לינארי וחקר ביצועים 10-103, 10-212 2 2 3
  14-441 נושאים מתקדמים בכריית נתונים 14-336, 10-103, 10-212, 10-211 3 3
  סה"כ

  17

  7

  16 4 19.0 (משתנה בהתאם לבחירה)
  סה"כ לתואר  123 62 4 160

   

  רשימות קורסי בחירה

  *יתכן שרשימת קורסי הבחירה תשתנה בכל שנת לימודים 

  רשימה א – רשימת קורסי בחירה מחלקתיים:

  • סך הנ"ז לקורסים שנבחרו לא יעלה על 9 נ"ז.
  • הרישום לקורס יאושר אם תנאי קורסי הקדם מולאו.
  • ניתן לבחור מכל התחומים.
  • אישור הרישום לקורס הוא על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה.
  • הבחירות הן בתנאי שלא תיווצר התנגשות במערכת

  תחום

  קוד הקורס

  שם הקורס

  קורסי קדם

  נ"ז

  סמסטר

  מדעי הנתונים

  14-432

  ארכיטקטורה של מערכות תוכנה

  הנדסת מערכות עתירות תוכנה

  3

   

  14-436

  פיתוח יישומי אינטרנט

  אין

  2.5

  רשתות מחשבים מתקדמות

  מבוא לרשתות מחשבים

  3

  14-424

  מערכות מבוזרות

  מבוא לרשתות מחשבים; מערכות הפעלה; הנדסת מערכות עתירות תוכנה

  4

  מערכות חכמות

  11-216

  תכן לוגי ומבוא למחשבים

  מערכות ספרתיות

  3.5

  11-213

  מבוא למערכות לינאריות

  משוואות דיפרנצאליות

  3.5

  11-327

  מבנה המחשב

  תכן לוגי ומבוא למחשבים

  3.5

  10-205

  טורי פורייה והתמרות אינטגרליות

  משוואות דיפרנצאליות ; חדו"א 2

  2.5

  37 סה"כ.

  *יתכן וסטודנט ילמד יותר מ-160 נ"ז 

  רשימה ב – חברה ומדינה (קורסי בחירה כלליים):

  • יש לבחור שני קורסים בסך 2 נ"ז כל אחד או קורס אחד בסך 4 נ"ז.
  • ניתן לבחור מכל התחומים.
  • אישור הרישום לקורס הוא על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה. 
  • הבחירות הן בתנאי שלא תיווצר התנגשות במערכת

  מסלול כללי

  תכנית הלימודים לתואר בהנדסת תוכנה (בוגר במדעים)
  Software Engineering B.Sc.
  מסלול כללי
  מחזור תשפ"ג
  *התוכנית היא מומלצת וכפופה לשינויים

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ג

   

  תש"פ

  1 10-101 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3 5.0
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 3 5.0
  14-110 מבוא למדעי המחשב – שפת C אין 3 2 1 4.5
  14-112 מערכות ספרתיות אין 2 2 3.0
  בחירת קורס – רשימה ב 2 2.0
  סה"כ 15 10 1 19.5
  2 10-102 חדו"א 2 10-101, 10-103 4 3 5.0
  10-026 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה, 10-101 במקביל 3 2 1 4.5
  14-221 ארגון ותכנות המחשב 14-112, 14-110 2 2 3.0
  14-111 תכנות מונחה עצמים 14-110 5 5.0
  10-110 מתמטיקה דיסקרטית אין 2 2 3.0
  סה"כ 16 8 1 20.0
  תשפ"ד 3 14-219 מבוא לתכנות מערכות 14-111 3 2 2 5.0
  14-220 לוגיקה 10-110 2 2 3.0
  10-027 פיסיקה 2 10-026, 101-101 10-102 מקביל 3 2 4.0
  14-212 מבני נתונים 10-110, 14-111 3 2 4.0
  10-211 הסתברות 10-102 3 2 4.0
  4 סה"כ 14 10 2 20.0
  10-105 משוואות דיפרנציאליות 10-103, 10-101 2 2 3.0
  14-218 אלגוריתמים 14-212 2 2 3.0
  14-322 הנדסת מערכות עתירות תוכנה 14-219 4 0 4.0
  14-214 אוטומטים ושפות פורמאליות 14-112 , 14-220 2 2 3.0
  14-324 מערכות מסדי נתונים 14-220 3 2 4.0
  10-212 מבוא לסטטיסטיקה 10-211 2 2 3.0
  סה"כ

  17

  7

  15 10 0 20.0
  ש' ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ה 5 10-101 שיטות נומריות 10-105, 10-102, 14-110 2 2 3.0
  14-326 תורת החישוביות 14-218, 14-214 2 2 3.0
  14-317 מערכות הפעלה 14-221 3 2 4.0
  14-335 אימות ובדיקות תוכנה 14-219 , 14-322 3 1 3.5
  14-432 ארכיטקטורה של מערכות תוכנה 14-322 3 3.0
  14-431 ניהול פרויקטי תוכנה 14-322 3 3.0
  סה"כ 16 7 0 19.5
  6 14-439 האינטרנט של הדברים – IoT 3 3.0
  14-435 נושאים נבחרים–פיתוח בסביבת אנדרואיד 14-219, 14-317, 14-324, 14-331

  14-317,14-219

  2 2 0.3
  14-331 מבוא לרשתות מחשבים 14-218, 10-211 2 2 3.0
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5/4
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5/4
  14-323 ממשק אדם מחשב 14-219 3 3.0
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-101 במקביל 2 1 2.5
  סה"כ 14 6 0 20.0 (משתנה בהתאם לבחירה)
  תשפ"ו 7 14-423 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 14-322, 14-433 במקביל 3 4.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה א 14-322, 14-423 במקביל 1.5 1.5
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5/4
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5/4
  14-336 מבוא לכריית נתונים 14-218 3 1 3.5
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5/4
  בחירת קורס – רשימה ב 2 2.0
  8 סה"כ 17 7 21.5 (משתנה בהתאם לבחירה)
  14-427 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 14-423, 14-433 במקביל 3 4.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה ב 14-322, 14-427 במקביל 1.5 1.5
  10-041 יזמות 14-319 במקביל 2 1 2.5
  14-216 מעבדה בלמידת מכונה 14-111, 14-212, 10-212 במקביל 2 2 3.0
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5
  בחירת קורס – רשימה א 2.5/3/3.5
  14-425 אבטחת מידע ותקשורת 14-218, 14-424 3 3.0
  סה"כ

  17

  7

  16 4 19.0 (משתנה בהתאם לבחירה)
  סה"כ לתואר  123 62 4 160

  רשימות קורסי בחירה

  *יתכן שרשימת קורסי הבחירה תשתנה בכל שנת לימודים 

  רשימה א – רשימת קורסי בחירה מחלקתיים:

  • סך הנ"ז לקורסים שנבחרו לא יעלה על 21 נ"ז.
  • הרישום לקורס יאושר אם תנאי קורסי הקדם מולאו.
  • ניתן לבחור מכל התחומים.
  • אישור הרישום לקורס הוא על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה.
  • הבחירות הן בתנאי שלא תיווצר התנגשות במערכת

  תחום

  קוד הקורס

  שם הקורס

  קורסי קדם

  נ"ז

  סמסטר

  תוכנה

  14-436

  פיתוח יישומי אינטרנט

  אין

  2.5

  14-424

  מערכות מבוזרות

  מבוא לרשתות מחשבים; מערכות הפעלה; הנדסת מערכות עתירות תוכנה

  4

  14-428

  רשתות מחשבים מתקדמות

  מבוא לרשתות מחשבים 14-331

  3

  נתוני עתק

  14-327

  יסודות בינה מלאכותית

  מבני נתונים; הסתברות; אלגוריתמים

  3

  14-332

  BIG DATA – נתוני עתק

  מערכות מסדי נתונים 14-324; תכנות מונחה עצמים 14-111

  2.5

  14-334

  תכנון לינארי וחקר ביצועים

  10-103, 10-212

  3

  14-441

  נושאים מתקדמים בכריית נתונים

  מבוא לכריית נתונים; אלגברה לינארית; מבוא לסטטיסטיקה, הסתברות

  3

  14-440

  עיבוד שפה טבעית וניתוח טקסטים

  אין

  3

  מערכות חכמות 

  11-216

  תכן לוגי ומבוא למחשבים

  מערכות ספרתיות

  3.5

  11-213

  מבוא למערכות לינאריות

  משוואות דיפרנציאליות

  3.5

  11-327

  מבנה המחשב

  תכן לוגי ומבוא למחשבים

  3.5

  10-205

  טורי פורייה והתמרות אינטגרליות

  משוואות דיפרנציאליות; חדו"א 2

  2.5

  37 סה"כ.

  *יתכן וסטודנט ילמד יותר מ-160 נ"ז.

  רשימה ב – חברה ומדינה (קורסי בחירה כלליים):

  • יש לבחור שני קורסים בסך 2 נ"ז כל אחד או קורס אחד בסך 4 נ"ז.
  • ניתן לבחור מכל התחומים.
  • אישור הרישום לקורס הוא על בסיס מקום פנוי ובאישור המחלקה.
  • הבחירות הן בתנאי שלא תיווצר התנגשות במערכת.