מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת תוכנה

  מסלול כללי
  מחזור תשפ"ב
  *התוכנית כפופה לשינויים

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ב
  תש"פ
  1 10-114 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3 5.0
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 3 5.0
  14-110 מבוא למדעי המחשב אין 3 2 1 4.5
  14-112 מערכות ספרתיות אין 2 2 3.0
  לימודים כלליים  חברה ומדינה 2 2.0
  סה"כ 15 10 1 19.5
  2 10-115 חדו"א 2 10-114 , 10-103 4 3 5.0
  10-026 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה ,10-114 במקביל 3 2 1 4.5
  14-221 ארגון ותכנות המחשב 14-112, 14-110 2 2 3.0
  14-111 תכנות מונחה עצמים 14-110 5 5.0
  10-110 מתמטיקה דיסקרטית אין 2 2 3.0
  סה"כ 16 8 1 20.0
  תשפ"ג 3 14-219 מבוא לתכנות מערכות 14-111 3 2 2 5.0
  14-220 לוגיקה 10-110 2 2 3.0
  10-027 פיסיקה 2 10-026, 10-115 מקביל 3 2 4.0
  14-212 מבני נתונים 10-110, 14-111 3 2 4.0
  10-211 הסתברות 10-115 3 2 4.0
  4 סה"כ 14 10 2 20.0
  10-105 משוואות דיפרנציאליות 10-103, 10-114 2 2 3.0
  14-218 אלגוריתמים 14-212 2 2 3.0
  14-322 הנדסת מערכות עתירות תוכנה

   

  14-219 4 0 4.0
  14-214 אוטומטים ושפות פורמאליות 14-112 , 14-220 2 2 3.0
  14-324 מערכות מסדי נתונים 14-220, 14-212 3 2 4.0
  10-212 מבוא לסטטיסטיקה 10-211 2 2 3.0
  סה"כ
  17
  7
  15 10 0 20.0
  תשפ"ד 5 10-210 שיטות נומריות 10-105, 10-115, 14-110 2 2 3.0
  14-326 תורת החישוביות 14-218, 14-214 2 2 3.0
  14-317 מערכות הפעלה 14-221 3 2 4.0
  14-335 אימות ובדיקות תוכנה 14-219 , 14-322 3 1 3.5
  14-432 ארכיטקטורה של מערכות תוכנה 14-322 3 3.0
  14-431 ניהול פרויקטי תוכנה 14-322 3 3.0
  סה"כ 16 7 0 19.5
  14-436 פיתוח יישומי אינטרנט 2 1 2.5
  6 14-439 האינטרנט של הדברים – IoT 3 3.0
  14-435

  14-435

  נושאים נבחרים– פיתוח בסביבת אנדרואיד 14-219, 14-317, 14-324, 14-331

  14-317,14-219

  2 2 0.3
  14-331 מבוא לרשתות מחשבים 14-218, 10-211 2 2 3.0
  14-213 מבנה מחשבים 14-221, 14-112 2 2 3.0
  14-323 ממשק אדם מחשב 14-219 3 3.0
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-114 במקביל 2 1 2.5
  סה"כ 14 6 0 20.0
  תשפ"ה 7 14-423 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 14-322 3 4.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה א' 14-322 1.5 1.5
  14-332 נתוני עתק – Big Data 14-111, 14-324 2 1 2.5
  14-428 רשתות מחשבים מתקדמות 14-331 2 2 3.0
  14-327 יסודות בינה מלאכותית 10-211, 14-218, 14-212 2 2 3.0
  14-424 מערכות מבוזרות 14-331, 14-322, 14-317 3 2 4.0
  לימודים כלליים  חברה ומדינה 2 2.0
  8 סה"כ 17 7 21.5
  14-427 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 14-432 3 4.0
  10-041 יזמות 14-319 2 1 2.5
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה ב' 14-322 1.5 1.5
  14-334 תכנון לינארי וחקר ביצועים 10-103, 10-212 2 2 3
  14-216 מעבדה בלמידת מכונה 14-111, 14-212, 10-212 2 2 3.0
  14-336 מבוא לכריית נתונים 14-218 3 1 3.5
  14-425 אבטחת מידע ותקשורת 14-218, 14-424 3 3.0
  סה"כ
  17
  7
  16 4 19.0
  סה"כ לתואר 123 62 8 160

  בחירה תוך מחלקתית

  14-440 עיבוד שפה טבעית וניתוח טקסטים 3 נ"ז

  תכנית הלימודים לתואר בוגר במדעים בהנדסת תוכנה
  Software Engineering B.Sc.
  מסלול התמחות במערכות חכמות משובצות מחשב
  מחזור תשפ"ב
  *התוכנית כפופה לשינויים

  ס' מס' הקורס שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תשפ"ב
  תש"פ
  1 10-114 חדו"א 1 סיווג במתמטיקה – חדו"א 4 3 5.0
  10-103 אלגברה ליניארית סיווג במתמטיקה – אלגברה 4 3 5.0
  14-110 מבוא למדעי המחשב אין 3 2 1 4.5
  14-112 מערכות ספרתיות אין 2 2 3.0
  לימודים כלליים  חברה ומדינה 2 2.0
  סה"כ 15 10 1 19.5
  2 10-115 חדו"א 2 10-114 , 10-103 4 3 5.0
  10-026 פיסיקה 1 סיווג בפיסיקה ,10-114 במקביל 3 2 1 4.5
  14-221 ארגון ותכנות המחשב 14-112, 14-110 2 2 3.0
  14-111 תכנות מונחה עצמים 14-110 5 5.0
  10-110 מתמטיקה דיסקרטית אין 2 2 3.0
  סה"כ 16 8 1 20.0
  תשפ"ג 3 14-219 מבוא לתכנות מערכות 14-111 3 2 2 5.0
  14-220 לוגיקה 10-110 2 2 3.0
  10-027 פיסיקה 2 10-026, 10-115 מקביל 3 2 4.0
  14-212 מבני נתונים 10-110, 14-111 3 2 4.0
  10-211 הסתברות 10-115 3 2 4.0
  4 סה"כ 14 10 2 20.0
  10-105 משוואות דיפרנציאליות 10-103, 10-114 2 2 3.0
  14-218 אלגוריתמים 14-212 2 2 3.0
  14-322 הנדסת מערכות עתירות תוכנה

   

  14-219 4 0 4.0
  14-214 אוטומטים ושפות פורמאליות 14-112 , 14-220 2 2 3.0
  14-324 מערכות מסדי נתונים 14-220, 14-212 3 2 4.0
  10-212 מבוא לסטטיסטיקה 10-211 2 2 3.0
  סה"כ
  17
  7
  15 10 0 20.0
  תשפ"ד 5
  6
  10-210 שיטות נומריות 10-105, 10-115, 14-110 2 2 3.0
  14-326 תורת החישוביות 14-218, 14-214 2 2 3.0
  14-317 מערכות הפעלה 14-221 3 2 4.0
  10-205 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות 10-102, 10-104, 10-207 במקביל 2 1 2.5
  11-213 מבוא למערכות ליניאריות  10-104 , 11-214 במקביל 3 1 3.5
  11-216 תכן לוגי ומבוא למחשבים  או 14-11011-111 3 1 3.5
  סה"כ 13 8 0 19.5
  11-218 מבוא לניתוח אותות 11-213, 10-205 3 1 3.5
  14-213 מבנה המחשב 14-211, 14-112 במקביל / 11-216 3 1 3.5
  14-435

  14-435

  נושאים נבחרים– פיתוח בסביבת אנדרואיד 14-219, 14-317, 14-324, 14-331

  14-317,14-219

  2 2 0.3
  14-331 מבוא לרשתות מחשבים 14-218, 10-211 2 2 3.0
  14-335 אימות ובדיקות תוכנה 14-219 , 14-322 3 1 3.5
  14-323 ממשק אדם מחשב 14-219 3 3.0
  14-319 כלכלה למהנדסים 10-114 במקביל 2 1 2.5
  סה"כ 18 8 0 22.0
  תשפ"ה 7 14-423 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 14-322 3 4.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה א' 14-322 1.5 1.5
  11-440 מיקרו מעבדים 14-218 3 1 3.5
  11-324 אותות אקראיים ורעש 11-218, 10-213 3 1 3.5
  14-431 ניהול פרויקטי תוכנה 14-322 3 3.0
  לימודים כלליים  חברה ומדינה 2 2.0
  8 סה"כ 17 2 19.0
  14-427 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 14-432 3 4.0
  14-439 האינטרנט של הדברים – IoT 3 3.0
  14-433 הנדסת תוכנה זריזה ב' 14-322 1.5 1.5
  10-041 יזמות 14-319 2 1 2.5
  14-402 מעגלי מיתוג להנדסת תוכנה 3 1 3.5
  14-336 מבוא לכריית נתונים 14-218 3 1 3.5
  14-425 אבטחת מידע ותקשורת 14-218, 14-424 3 3.0
  סה"כ
  17
  7
  17 3 19.5
  סה"כ לתואר 125 160

  בחירה תוך מחלקתית

  14-434 מערכות זמן אמת 3 נ"ז, קורסי קדם
  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות