מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תוכנית הלימודים תש"פ

  *התוכנית כפופה לשינויים

  שנה"ל סמס קוד שם הקורס דרישות קדם ה ת מ נ"ז
  תש"פ 1   מתמטיקה 0   5 3
    פיסיקה 0   5 3
  2 10-113 חדו"א 1   4 3 5
  13-111 יסודות ניהול איכות   4 4
  13-100 אנגלית בסיסי   2 1.5
  13-112 מבוא למדעי המחשב   3 3
  3

  קיץ

    לימודי חברה ומדינה -וירטואלי   2 2
  10-126 פיסיקה 1   3 2 4.5
  13-115 ארגון ועובדים   3 3
  10-214 סטטיסטיקה לא"א 13-112,10-113 3 1 3.5
      סה"כ שנה א' 34 12 26.5
  תשפ"א 4 10-126 פיסיקה 1 מעבדה   1
  13-212 שימושי מחשב לא"א 13-112 3 3
  10-215 חדו"א 2 10-113 4 3 5
  13-110 אנגלית טכנית 13-110-1 1 1 1.5
  5 13-113 מבוא להנדסת א"א 13-111, 13-115 3 1 3.5
  13-215 הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 1 10-214 3 1 3.5
  10-227 פיסיקה 2 10-126 3 2   4.5
  13-216 מערכות ניהול איכות צ:13-113 3 3
  6

  קיץ

  10-216 מישדי"פ לא"א 10-113 2 2 3
    פיזיקה 2 – מעבדה   1
  13-217 הנדסת חומרים   2 1 2.5
    לימודי חברה ומדינה   2 2
      סה"כ שנה ב' 27 10 2 31.5
  תשפ"ב 7 13-220 תקינה ורגולציה   4 4
  13-321 מבוא להנדסת חשמל 10-227 3 2 4
  13-322 בטיחות וניהול סיכונים 13-113 3 3
  13-213 שיטות ממוחשבות 10-216,13-212 4   4
  8 13-312 מבוא להנדסת מערכות מידע לא"א 13-213 2 2   3
  13-329 התקני מל"מ לא"א 10-216, 13-321 3 2 4
  13-327 הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 2 13-215 3 1 3.5
  9 13-324 בקרה סטטיסטית של תהליכים 10-214 3 1 3.5
  13-441 מערכות איסוף  מידע 10-214  13-112 2 1 2.5
  הנדסת בטיחות וניהול סיכונים תפעולי 13-322 3 1 3.5
      סה"כ שנה ג' 30 10 35
  תשפ"ג 10 13-330 מערכי ניתוח נתונים 13-324 , צ:13-432 3 3
  13-432 סטטיסטיקה תעשייתית 13-324 3 1 3.5
  13-442 מנגנוני כשל בהתקני מל"מ 13-329 ,13-433 3 1 3.5
  13-433 הנדסת אמינות תחזוקתיות וזמינות 3  13-327 , 13-322 3 1 3.5
  11 13-317 מתמטיקה מתקדמת 10-215 3 1 3.5
  13-437 תכנון ניסויים וניתוחם 13-432  13-330

  צ: 13-439

  3 1 3.5
  13-400 שיטות מתקדמות בהנדסת איכות 3 2 4
  13-431 הנדסת איכות יישומית – ניסויית 13-432  צ:13-437 3 3
  12 13-445 יישומי הנדסת איכות בתעשיה 1   2 1 2.5
  13-443 ניהול רכש   3 1 3.5
  13-328 הנדסת מדידות 10-214 3 1 1 4
      סה"כ שנה ד' 32 10 1 37.5
  תשפ"ד 13 13-440 פרויקט בהנדסת איכות 1 13-437 8 4
  13-438 תכנון פרויקטי איכות וניהולם   3 3
  13-545 כלכלה למהנדסי א"א   3 3
  13-546 מתודולוגיות בא"א תוכנה   3 1 3.5
  14 13-444 ניהול איכות השירות 13-113 4 4
  13-434 שיטות תכן ייצור ומערכות איכות   3 1 3.5
    קורסי בחירה מחלקתית     4.5
  13-544 פרויקט בהנדסת איכות  2 13-440 8 4
    סה"כ שנה חמישית 19 3 16 29.5
    סה"כ לתואר       160