מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?

  תנאי קבלה לתכנית הלימודים בתואר שני .M.Sc בהנדסת תעשיות מים

  • ציון ממוצע של 80 בתואר הראשון בכל אחד מהתחומים הבאים:
  • תכניות לתואר ראשון בהנדסת מים/הנדסת תעשיות מים.
  • תכניות לתואר ראשון בהנדסה בתחומים המשיקים לתחום המים (דוגמת הנדסה סביבתית, הנדסה כימית, הנדסה אזרחית, הנדסת אנרגיה).
  • תכניות לתואר ראשון בהנדסה אחרות (דוגמת הנדסת תעשיה וניהול, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה).
  • תכניות מדעיות המשיקות לתחום המים (דוגמת מדעי המים, מדעי הסביבה, חקלאות-קרקע ומים)
  • תכניות מדעיות אחרות (דוגמת מחשבים, ביולוגיה, כימיה, פיסיקה וכיו"ב).
  • סיום לימודי השלמה לקראת התואר בציון 80 לפחות לסטודנטים שיידרשו לכך, כמפורט להלן.
  • תנאי הקבלה בשפה האנגלית עבור סטודנטים שאנגלית אינה שפת אימם ו/או עבור סטודנטים שהתואר הראשון שלהם נלמד בשפה שאינה השפה האנגלית:
   ראיון קבלה לתוכנית הלימודים שיתקיים בשפה האנגלית – כאשר ראיון זה יכלול גם בחינה פנימית באנגלית.
  • סטודנטים בעלי נסיון תעשייתי שאינם עומדים בתנאי הסף יוכלו להגיש מועמדותם. מועמדותם תישקל על בסיס ראיון ובכל מקרה מספרם לא יעלה על 25% מכלל המתקבלים לתכנית בכל שנה.
  • ועדה פנים מוסדית תגבש נהלי קבלה לסטודנטים המגיעים מחו"ל ותבחן את קבלתם של סטודנטים המגיעים ממוסדות אקדמיים מחו"ל שאינם מוכרים.

  תכנית השלמה

  סטודנטים שאינם בעלי הרקע ההנדסי או בעלי הרקע המדעי הנדרש יחויבו בלימודי השלמה מרוכזים שיתקיימו במהלך סמסטר א בשנת הלימודים הראשונה. תכנית לימודי ההשלמה תכלול שלושה מודולים עיקריים, כאשר כל מודול נחלק שני תתי-מודולים או יותר. כל סטודנט יופנה למודולים הרלוונטיים עבורו בהתאם לרקע שלו, כמפורט להלן:

  מספר מודול נושא תתי  מודולים שעות הוראה
  1 מתמטיקה ופיזיקה 1.1 מתמטיקה למהנדסים 80  שעות
  1.2 פיזיקה למהנדסי מים 40 שעות
  2 מדעים להנדסת מים 1.1 כימיה של המים 45 שעות
  2.2 מיקרוביולוגיה של מים ושפכים 45 שעות
  3 יסודות הטיפול במים ושפכים 3.1 תכן בסיסי של מתקני טיפול במים 32 שעות
  3.2 ממברנות ותהליכי התפלת מים 58 שעות
  3.3 תכן בסיסי של מתקני טיפול בשפכים 45 שעות

  להלן החלוקה למודולים בהתאם לרקע של הסטודנטים:

  1. בעלי תואר במדעים (לא כולל מדעי מים וסביבה) ילמדו את שלושת המודולים במלואם, סה"כ 8 שבועות נטו של למידה.
  2. בעלי תואר במדעים כמו מים וסביבה, ילמדו את מודול 1 ותתי מודולים ממודלים 2 ו-3 בהתאם לרקע המפורט שלהם.
  3. בעלי תואר בהנדסה (לא כולל סביבה ומים אך תארים בעלי זיקה לתחום כמו הנדסה כימית או הנדסה אזרחית) ילמדו את מודולים 2 ו-3 במלואם או בחלקם, בהתאם לרקע המפורט שלהם.
  4. בעלי תואר בהנדסת סביבה או מים יידרשו ללימוד תתי מודולים מתוך מודולים 2 ו-3, אם בכלל, וזאת בחלקם, בהתאם לרקע המפורט שלהם.
  5. ניתן לפטור כימאים או ביולוגים מנושאים שהם מכירים בסעיף 2.

  מהנדסים חסרי רקע בכימיה ומיקרוביולוגיה יצרכו להשלים את הידע הבסיסי בכימיה ומיקרוביולוגיה טרם ההרשמה לתכנית באמצעות לימוד התחום במוסד אקדמי מוכר במדינתם.