תוכנית לימודים

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

תוכנית לימודיםתכנית הלימודים לתואר במחלקה לחינוך וקהילה תשע"ז
ה – הרצאה, ת – תרגיל, ס – סדנא, נ"ז – נקודות זכות, ש"ס- שעות סמסטריאליות

שנה א'

קוד הקורס

שם הקורס

ה

ת

נ"ז

61005

מבוא לפסיכולוגיה א'

2

1

2.5

61007

מבוא לפסיכולוגיה ב'

2

1

2.5

41005

מבוא לסוציולוגיה א'

2

1

2.5

41007

מבוא לסוציולוגיה ב'

2

1

2.5

12000

מבוא לסטטיסטיקה א'

2

1

2.5

12001

מבוא לסטטיסטיקה ב'

2

1

2.5

62001

מבוא לפסיכולוגיה חברתית א'

2


2

62002

מבוא לפסיכולוגיה חברתית ב'

2


2

61011

מערכת החינוך בישראל א'

2


2

61012

מערכת החינוך בישראל ב'

2


2

61013

גישות פילוסופיות לחינוך א'

2


2

61014

גישות פילוסופיות לחינוך ב'

2


2

61017

חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה א'

2


2

61023

חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי בקהילה ב'

2


2

61018

היבטים מגדריים בחינוך

2


2

61019

קריאה וכתיבה מדעית

2

1

2.5

61015

יישומי מחשב

4


2

סה"כ שנה א'

36

7

37.5


שנה ב'

קוד הקורס

שם הקורס

ה

ת

נ"ז

42011

החברה הישראלית א'

2


2

42012

החברה הישראלית ב'

2


2

62003

קהילה, קהילות, קהילתיות א'

2


2

62004

קהילה, קהילות, קהילתיות ב'

2


2

62011

שיטות מחקר והערכה איכותניות

2

1

2.5

62007

שיטות מחקר כמותיות א'

2

1

2.5

62009

שיטות מחקר כמותיות ב'

2

1

2.5

62005

דרכים ותוכניות בהוראה ובחינוך א'

2


2

62006

דרכים ותוכניות בהוראה ובחינוך ב'

2


2

62023

פסיכולוגיה התפתחותית א'

2


2

62024

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

2


2

62014

חינוך ופוליטיקה

2

1

2.5

62015

משפחה וחינוך בעידן המידע

2


2

62016

מעורבות הורים בחינוך

2


2

64001

יסודות ההדרכה של ילדים ונוער

2


2

62017

מנהיגות וקהילה בחינוך

2


2

62018

היבטים כלכליים בחינוך

2


2

62020

חינוך וריבוד חברתי

2


2

63002

פרו סמינר סוגיות של מדיניות חברתית בישראל

2


2

64005

פרו סמינר שוליות גורמי סיכון ועבריינות נוער

2


2

סה"כ שנה ב'

40

4

42


שנה ג'

קוד הקורס

שם הקורס

ה

ת

נ"ז

63005

סולידריות בקהילה הטרוגנית

2


2

63006

תרבות, ריבוי תרבויות ורב תרבותיות

2


2

63007

חינוך לאזרחות דמוקרטית

2


2

63008

אתיקה ואחריות חינוכית בחינוך

2


2

63009

היבטים משפטיים בחינוך

2


2

62013

קהילה וחינוך במגזר החרדי

2


2

62022

קהילה וחינוך במגזר הערבי בישראל

2


2

62021

יחסי גומלין, קהילה, מסגרת חינוכית ומשפחה

2


2

63001

סמינר עיוני שילוב "האחר" בחינוך ובקהילה

2


6

64002

סדנא פיתוח תכניות הדרכה

2


1

63003

סמינר מחלקתי הלכה ומעשה בחינוך וקהילה

2


2

63004

סדנא התנסות בשדה החינוך קהילתי

3.5


3.5

64003

צופיות סיירות והגנת הסביבה

2


2

64004

סמינר מחקרי בהרחבה יישומית תרבויות ותנועות נוער

2


6

6500

קורסי בחירה

2


4

סה"כ שנה ג'

31.5


40.5

סה"כ בתואר120 נ"ז
קורסי בחירה בתוכנית הלימודים

קוד הקורס

שם הקורס

ה

נ"ז

65002

טכנולוגיות במערכות חינוך וקהילה

2

2

65005

קהילה וחינוך בקיבוץ

2

2

65007

יצירה, אומנות וחינוך

2

2

65009

הערכה חלופית של השגים בחינוך

2

2