חינוך וקהילה - B.A. בחינוך

לימודי חינוך : B.A. בחינוך וקהילה

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

חינוך וקהילה - B.A. בחינוך


ברקע לפיתוח התוכנית 'חינוך וקהילה' מצויות שתי התפתחויות חשובות של העשור האחרון. האחת, מדיניות הביזור שנוקט משרד החינוך, המתבטאת בהרחבה של האחריות התקציבית, המנהלית, והחינוכית על מוסדות החינוך המוענקת לרשויות המקומיות; השנייה, התעצמות מקומן של קהילות מקומיות בשדה החינוך. שני התהליכים קשורים זה בזה, שכן אחריות הקהילה על מערכת החינוך מעצימה את כוחה ומחזקת את ההכרה במרכזיותו של החינוך בבינוי הקהילה ובחיזוק האינטגרציה הקהילתית. בין ההשלכות של התפתחויות אלה אפשר למנות:
• ריבוי של מוסדות חינוך ותרבות בקהילות, המגדיל את מגוון התפקידים החינוכיים ברשות המקומית.
• מעורבות גדלה והולכת של המגזר השלישי, קרנות, ארגונים ועמותות, בשדה החינוך והתרבות ובקהילה, המגדילה את היקף הפעילות בשני תחומים אלה ואת היקף התעסוקה בהם.
• דרישה גוברת של ההורים להיות מעורבים ומשפיעים במערכות החינוך בד בבד עם התחזקות המודעות במערכות החינוך לצורך לשתף את ההורים במעשי החינוך בבתי הספר ובמוסדות חינוך אחרים בקהילה.
• מודעות גדלה, לאומית ומקומית, למבנה הרב-תרבותי של קהילות ולאחריות הקהילה לספק צרכים דיפרנציאליים בפעילויות חינוך, השכלה, תרבות ופנאי לקבוצות גיל וקבוצות חברתיות שונות.
• הבנה כי לאיכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי תפקיד מכריע במשיכת תושבים לפריפריה וביצירת המחויבות של דור ההמשך לקהילות בפריפריה של מדינת ישראל.

המחלקה לחינוך וקהילה שמה דגש על האינטראקציה ושיתוף הפעולה בין המערכת המחנכת הפורמאלית לבלתי פורמאלית. תוכנית לימודים חדשנית זו מכוונת להעמדת קשר זה כשדה לעיון ולמחקר אקדמי לכשעצמם, ולא פחות מכך, להנחת תשתית עיונית ומחקרית להכשרה מקצועית שתתן מענה למגוון ולהיקף המתרחבים של תפקידים במערכות החינוך והתרבות בקהילות וברשויות המוניציפאליות.


תואר בחינוך - מבנה התוכנית   התוכנית בנויה מ 120 נ"ז המתפרשות על פני 6 סמסטרים (כ 20 נ"ז לסמסטר) ובסה"כ 3 שנים, התכנית כוללת :

1. לימודי תשתית, כגון: מבוא לסוציולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה חברתית, גישות פילוסופיות לחינוך, מערכת החינוך בישראל, דרכים ותוכניות בהוראה ובחינוך, משפחה וחינוך, חינוך ופוליטיקה, היבטים מגדריים בחינוך.
2. לימודי חובה ייעודיים, כגון: יחסי גומלין, קהילה, מסגרת חינוכית ומשפחה, חינוך בין הפורמאלי לבלתי פורמאלי, אתיקה ואחריות חברתית בחינוך, סולידריות בקהילה הטרוגנית, חינוך לאזרחות דמוקרטית, מנהיגות וקהילה בחינוך.
3. הרחבות יישומיות הכוללות התנסות בתחומים כגון: שדה החינוך והקהילה, הדרכת של ילדים ונוער, פיתוח תוכניות הדרכה, צופיות, סיירות והגנת הסביבה, תרבויות ותנועות נוער, נשירה, שוליות, גורמי סיכון ועבריינות בקרב נוער, ניהול פרויקטים חברתיים בקהילה, מגזר שלישי ועמותות בקהילה, תקשורת בקהילה. הרחבה זו תכלול מפגש בלתי אמצעי עם נושאי תפקיד בחינוך הבלתי-פורמאלי וחשיפה לנקודות המבט של האנשים הפעילים בתחומים בשטח.
4. שיעורי בחירה, כגון: טכנולוגיות במערכות חינוך וקהילה, למידה ארגונית ופיתוח מערכת הדרכה בארגונים, אקולוגיה, קהילה, חינוך, זיכרון, סמל ומיתוס בחינוך, יצירה, אמנות וחינוך, חידושים ושינויים בארגוני חינוך, קהילה וחינוך בקיבוץ, חינוך הגיל הרך בקהילה.

כיווני התפתחות וקידום מקצועי
תוכנית חדשנית זו תקנה כלים יישומיים עכשוויים לסטודנטים שעתידים לעסוק בחינוך הפורמאלי (אנשי הוראה במוסדות חינוך) ובחינוך הבלתי-פורמאלי, תוך הדגשת הקשר בין שני התחומים.
התוכנית תקנה כלים מקצועיים למילוי תפקידים במנהלי החינוך והתרבות הקהילתיים, במתנ"סים, בעמותות הפועלות במגזרי החינוך, החברה והתרבות בקהילה, ובמסגרות אחרות של פעילות חברתית בקהילה, לדוגמה:
• פעילות בקרב ילדים ובני נוער. הדרכה של ילדים ובני נוער, ארגון פעילויות וחוגי העשרה עבורם, פעילות בקרב נוער שוליים, מניעת אלימות וריסון התנהגות אי-סוציאלית, והכוונה של בני נוער לפעילויות למען החברה, להגנת הסביבה ולהתנדבות לשירותים קהילתיים.
• פיתוח, הפעלה וניהול של מיזמי חינוך ותרבות בקהילה. הפעלה וניהול של פעילויות תרבות לכלל הקהילה, ארגון חגים וטכסים קהילתיים, הפעלה של חוגי הורים, פעולות סיוע לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים, פעולות לקליטתם החברתית של תושבים חדשים בקהילה, וארגון חוגי לימוד ופעילויות פנאי למבוגרים ולקשישים.
בנוסף, תוכנית זו תעניק תשתית עיונית-מחקרית-יישומית נרחבת ללימודי המשך לתארים אקדמיים מתקדמים בתחומי החינוך.מדוע כדאי לבחור בתואר בחינוך וקהילה במכללת כנרת?

הקשר בין החינוך לקהילה מקבל משמעות מיוחדת באזור הסובב את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן - מרחב פריפריאלי ובו אוכלוסיה מגוונת מבחינה חברתית ותרבותית, יהודית וערבית, בערים ועיירות פיתוח, מושבות, ישובים קהילתיים, מושבים וקיבוצים. אזור זה מזמן התנסויות והיכרות מקרוב עם נושאי הליבה של תוכנית הלימודים.
צוות המרצים המוביל את התוכנית משלב בעשייה האקדמית שלושה תחומים חשובים: א. הוראה מגוונת המועשרת בשיטות מתקדמות המותאמות לעידן הנוכחי ולאתגריו; ב. עיסוק במחקר עכשווי המקנה לצוות המרצים יתרון בהבנת התפתחויות עדכניות בתחומי הידע השונים; ג. פיתוח שיטות הוראה והערכה לצורך התאמת התוכנית לצרכי הסטודנטים. המכללה האקדמית כנרת מקצה לצורך כך משאבים רבים, מתקנים ברמה אקדמית מתקדמת ומערך סיוע אקדמי נרחב.
ייחוד נוסף ובולט של התוכנית החדשה הוא שילוב הידע העיוני שנלמד בקורסים השונים עם הפרקטיקה החינוכית-קהילתית. שילוב זה בין התשתית העיונית והמחקרית לבין הכשרה מקצועית יכשיר את בוגרי התוכנית למגוון אפשרויות של תפקידים במערכות החינוך והתרבות בקהילות וברשויות המוניציפליות.
לבסוף, פיתוח יכולות של מחקר עיוני ויישומי במערכות של חינוך וחברה בקהילה יקנה לבוגרים בסיס איתן ללימודי המשך ולימודי תואר שני בתחומי החינוך והקהילה ובתחומים קרובים לאלה.