תמונות מהכנס

הכנס ה 6 של האגודה ללימודים ביזנטיים

תמונות מהכנס

.