תוכנית הקורסים במחלקה

.B.A בלימודי ארץ ישראל

לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

תוכנית הקורסים במחלקה

תוכנית הקורסים בשנה א'

הדרכה ביבליוגרפית וכתיבה מדעית – יסודות כלליים
הקניית כלים להתמודדות עם מגוון כלי העזר האקדמיים לכתיבה מדעית; שימוש בספריה ובמאגרי מידע ממוחשבים; קריאה מודרכת של מחקרים מדעיים; עבודה עם מקורות ראשוניים ומשניים; שילוב המקורות בעבודה; עיבוד וארגון החומר; עריכת עבודה ברמה אקדמית נאותה. הקורס הינו קורס מתוקשב, והתקשורת בין המרצה לבין הסטודנטים תתקיים בעיקר ברשת האינטרנט.

מבוא לגיאומורפולוגיה
הבנת מושגים בסיסיים בתחום הגיאומורפולוגיה, הגיאולוגיה והקרקעות בכלל ובארץ ישראל בפרט.

מבוא לתורת האקלים
מטרת הקורס "מבוא לתורת האקלים" היא להקנות לסטודנט ידיעה והבנה של יסודות הקלימטולוגיה והמטאורולוגיה. במסגרת הקורס ייחשף הסטודנט לתופעות, לגורמים ולתהליכים הפיסיים המשפיעים על מכלול תנאי האקלים על פני כדור הארץ ועל מזג האוויר ולמגוון האזורים האקלימים.

מבוא לכרטוגרפיה ומיפוי
קורס מבוא מפורט, אשר מספק את היסודות התאורטיים של כרטוגרפיה ומיפוי ומיומנויות מעשיות בקריאת מפות מסוגים שונים.
הקניית ידע בסיסי בנושאי הכרטוגרפיה. רכישת מיומנויות: "קריאת" מפות מסוגים שונים; הערכת מפות; שימוש באינטרנט ככלי עזר ללימוד הכרטוגרפיה.

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא
לימוד המקורות בזיקה לגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל. עמידה על חשיבותה של ארץ ישראל למעצמות מצרים, אשור ובבל. הבנה של השפעת הגורמים השונים על ההתפתחות ההיסטורית ועל גורל העמים והמדינות בארץ ישראל. לימוד המפה הפוליטית והאתנוגרפית של ארץ ישראל בתקופת המקרא.

מבוא לתולדות ארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד
הקורס יעסוק בתולדות הארץ בתקופת הבית השני, תוך הכרת התהליכים המרכזיים שהשפיעו על נופה האנושי והפיזי של ארץ-ישראל מהכרזת כורש ושיבת ציון (538 לפנה"ס) ועד לכיבוש המוסלמי (636 לסה"נ).

מבוא לתולדות ארץ-ישראל בימי הביניים
מטרת הקורס היא לבחון את ההיבטים השונים שעצבו את נופה הפיזי והאנושי של ארץ ישראל - למן הכיבוש המוסלמי של הארץ בשנת 638 לסה"נ שבה הארץ עברה טלטלה תרבותית; דרך התקופה הצלבנית, כשנוצרים אירופאיים כבשו אותה מידי המוסלמים והשליטו בה משטר של בעלי אחוזות ואצילים; המשכה בתקופה האיובית, המקבילה בחלקה לתקופה הצלבנית ומאופיינת במאבקים בין העולם המוסלמי לעולם הנוצרי; ממנה לתקופה הממלוכית שבה ארץ ישראל נשלטה על ידי הממלוכים – אליטה צבאית מוסלמית שהשתלטה על מצרים וארץ ישראל וביססה בה שלטון ייחודי.

מבוא לארכיאולוגיה הלניסטית – רומית – ביזנטית של ארץ ישראל
היכרות עם יסודות הארכיאולוגיה ההלניסטית הקלאסית והופעתה בארץ ישראל. הכרת התכנון העירוני ההלניסטי ומכלול מבני הציבור המצויים בו ועמידה על התמורות שחלו בו בתקופה הרומית ובעקבות עליית הנצרות.

מדינת ישראל – עשורים ראשונים
מטרת קורס זה היא בחינה וניתוח של מגוון רחב ככל האפשר של התהליכים המדיניים, הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים, שעיצבו את ההיסטוריה של מדינת ישראל בעשורים הראשונים.

מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה
הכרת התהליכים שהשפיעו על השינוי בנוף הפיזי והאנושי של ארץ-ישראל במאות הי"ט והכ' - ממסע נפוליאון ועד להקמת מדינת ישראל. בחינת דפוסי השלטון והמנהל בארץ תחת שלטון התורכים העות'מאנים והמנדט הבריטי; מעמדו של היישוב היהודי והעברי בארץ-ישראל והזיקה בינו לבין השלטון והאוכלוסייה הערבית; ערביי ארץ-ישראל בעת החדשה; התיישבות, כלכלה והתפתחות הכוח הצבאי ביישוב.

גיאומורפולוגיה של ארץ ישראל
הבנת מערכות הנוף של ארץ-ישראל והשפעת הגורמים הטבעיים ואנושיים עליהם, תוך שימוש בבסיס הידע שנצבר בקורס המבוא לגיאומורפולוגיה.

אקלים ארץ-ישראל
הכרת אקלים ארץ ישראל, גורמי ותהליכי היווצרותו ומאפייניו. לימוד המשטר האקלימי של ישראל: משטר הטמפרטורות, המשקעים, הלחות היחסית והרוחות. הבנת מערכות הלחץ המשפיעות בכל אחת מעונות השנה ותנאי האקלים האופייניים כתוצאה מכל מערכת. ניתוח מצבי מזג אוויר מיוחדים והבנת הקשר בין תנאי האקלים להיבטים סביבתיים שונים. הכרת אזורי האקלים בישראל ומאפייניהם הייחודיים.

צומח ארץ ישראל
ארץ ישראל, הממוקמת באזור מפגש יבשות אפריקה, אירופה ואסיה, מאופיינת במגוון מינים גבוה אשר מקורו במינים מאזורים ביוגאוגרפיים שונים. במהלך הקורס תיערך היכרות עם הצומח בארץ ישראל בהיבטים: היסטורי, אקולוגי, רגיונאלי, גיאובוטאני ופיטוגיאוגרפי. הצומח בארץ יוצג לפי האזורים הפיטוגאוגרפים השונים, ובכל אזור יוצגו התכונות האקולוגיות האופייניות לו. לבסוף, הקורס ייגע בבעיות הקשורות בצומח שבישראל בהווה, הכולל פלישה של מינים אקזוטיים והתפשטותם.

תוכנית הקורסים בשנה ב'

הכפר והחברה הערביים בישראל
הקורס ידון במבנה של הכפר הערבי בארץ ,בנופו הגיאוגרפי ובתהליכים שעצבו את הנוף הזה. כמו כן הוא ידון בתמורות הרבות שעברו על אותו מבנה החל משלהי השלטון העות'מאני ועד לימינו אנו, הן בתחום המבנה הפיסי והן בתחום החברתי והכלכלי.
הדגש בקורס יהיה על מבנה הכפר, חברת הכפר, חלוקת הכפר, אוכלוסיית הכפר, הקשיים של הכפרים בעשורים האחרונים ,קשיים הנובעים מכשלי תכנון, ואלה הנובעים מסוג הבעלות על הקרקע, בנוסף לאלה הקשורים בניהול מערכות השלטון המקומיות בכפרים הערבים.

תולדות מלחמת העצמאות
הקורס יעסוק באירועים המרכזיים במהלך מלחמת העצמאות, מפרוץ המלחמה ב-29.11.1948 ועד סיום חתימת הסכמי שביתת הנשק עם מדינות ערב ביולי 1949. הקורס יעסוק בהחלטות האסטרטגיות, שנלקחו על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן-גוריון, והמטה הכללי של ההגנה ולאחר מכן צה"ל, והשלכותיהן הצבאיות והמדיניות. בשיעור יתוארו וינותחו מהלכים של המבצעים החשובים במלחמה ותוצאותיהם. הדיון בהחלטות ובמהלכי המלחמה יעסוק בנושאים השונים מנקודת מבט של הצד הערבי והמדיניות הבריטית. על מנת להעמיק ולהרחיב את הידע העדכני של תולדות מלחמת העצמאות יעסוק הקורס גם באספקטים נוספים של המלחמה, כמו הממדים הכלכליים, החברתיים וההתיישבות.

מדינה אחת, פעמיים ים – סוגיות חברתיות ופוליטיות בישראל
שנות הבנייה והעיצוב המכריעות של החברה הישראלית הן המסדרון לבניית מדינת ישראל. במוקד מטרות המדינה הצעירה עמדו קליטת עלייה מאסיבית והצורך לייצר חברה מאוחדת. הסטודנטים יתחקו אחר הכוחות הפועלים ויבחנו את הפער שבין מטרות לבין הישגים ואת השינויים, שעברו הקבוצות המובילות את "המדינה שבדרך". חילופי האליטות יוצגו אל מול שינויים איטיים באתוסים ובמיתוסים המכוננים.

שימור נוף בישראל
בארץ ישראל קיימת נוכחות רציפה של אדם במשך אלפי שנים. נוכחות זו השפיעה על אופייה האקולוגי ועל המארג הנופי של האזור. הכחדות מינים ידועות כבר מתקופות קדומות בישראל ואינן ייחודיות רק לעת החדשה. יחד עם זאת, גידול אוכלוסיית האדם המהיר במהלך 100 השנים האחרונות גרר שינויים משמעותיים במבנה הנוף בארץ. מחד גיסא, קיימת המרה מואצת של שטחים פתוחים לשטחים מובנים. מאידך גיסא, בישראל תופעות הייעור והתפתחות החורש מואצות, וגם להן יש השפעה רבה על הנוף. הקורס מיועד להיכרות ראשונית עם עקרונות שימור הנוף בישראל על רקע הפיתוח המואץ והתפשטות השטחים הבנויים על חשבון השטחים הפתוחים. מטרתו להציג מושגי יסוד והגדרות בסיסיות לסוגי השטחים הפתוחים, תפקידם והמודלים האפשריים לשימורם.

בקעת ים המלח – קמפוס מחקרי
קמפוס מחקרי המתמקד בהיבטים הפיסיים, הסביבתיים והאנושיים באזור ים המלח, תוך בחינת יחסי הגומלין ביניהם. הקורס בנוי כשיעור ותרגיל. חלקו הראשון תיאורטי, וחלקו השני מבוסס על סיור והתנסות מעשית במרחב. בקורס יינתן מבט רב מימדי מעמיק על בקע ים המלח, תוך הבנת יחסי הגומלין המורכבים באזור והקניית יכולת ניתוח של יחסים אלו.

כיתות וזרמים ביהדות, הבית השני
הקורס יעסוק בדמותה של החברה היהודית בימי הבית השני, מימי גלות בבל ועד מרד בר-כוכבא. בקורס ייבחן המתח המתמיד בין אוניברסליזם לבדלנות במחשבה ובפרקטיקה של החיים היהודיים ובהשפעתו על האירועים, שעיצבו את דמותו של עם ישראל בתקופה זו.

גולן וחרמון – קורס רגיונאלי
הכרת אזור גיאוגרפי מוגדר - הגולן והחרמון - על כל מרכיביו, מן המסד הגיאוגרפי-פיסי ועד תולדות העת החדשה. במהלך לימוד תולדות האדם באזור יושם דגש על הקשרים בין נתוניו הפיסיים של האזור ובין תופעות ההתיישבות והממצא הארכיאולוגי.

הנצרות וארץ הקודש
הקורס יעסוק בקשר שבין התיאולוגיה הנוצרית והכנסייה לארץ ישראל בשבע המאות הראשונות לסה"נ. ייערך עיון במקורות ובמחקרים השופכים אור על תולדות הנצרות ועל מוסדותיה בארץ ישראל.

גיאו-ארכיאולוגיה בישראל
הקורס עוסק בתחומים הקשורים למדעי הסביבה והארכיאולוגיה, כפי שבאים לידי ביטוי במחקר ובתגליות הארכיאולוגיות בארץ ישראל. הקורס יתמקד בארבעה נושאים עיקריים: הבנת יחסי הגומלין של האתר הארכיאולוגי וסביבתו; יחסי הגומלין בין אדם ונוף לאורך התקופות; ההיסטוריה של התפתחות הנוף בארץ-ישראל באלפי השנה האחרונות; שיטות מחקר של מדעי הטבע בארכיאולוגיה.

המים בישראל
מצוקת המים בארץ ישראל הינה תופעה עתיקת יומין. העלייה הגדולה בתצרוכת המים בעת המודרנית החריפה את הבעיה עד למשבר בעל ממדים מדאיגים ביותר, וכל זאת למרות שהדבר היה ידוע. הנושאים העיקריים שילמדו בקורס כוללים את: משאבי המים בישראל; בנייה ותפעול מערכת המים בישראל; היסטוריה של משבר המים המתמשך; פתרונות אפשריים מקומיים ואזוריים; מפעלי מים בעת העתיקה.

אדם ומדבר בארץ ישראל
חלקים גדולים של ארץ ישראל נמצאים בתחום הצחיח והצחיח למחצה. הפעילות האנושית לאורך התקופות הושפעה רבות מתנאים סביבתיים אלו. הקורס יתמקד בהבנת יחסי גומלין בין האדם והמדבר, הן בעת העתיקה והן בעת המודרנית. נושאי הקורס יכללו, בין השאר: הגדרת המערכת הנופית המדברית על מרכיביה השונים; דוגמאות לפעילות אנושית בעבר במרחבי מדבר בארץ ישראל ילמדו מתוך מחקרים שבוצעו בסיני, הנגב ומדבר יהודה; החלק האחרון בקורס יעסוק בשינויי אקלים, תהליכי מדבור, התפשטות המדבר והפעילויות לצמצום תופעה זו.

מקורות המחקר של א"י בעת החדשה – קמפוס מחקרי
מטרת קורס זה היא הכרת חומרי הגלם המחקריים, שבהם משתמש המחקר ההיסטורי והגיאוגרפי של ארץ ישראל בעת החדשה. הקורס ישלב שיעורי תיאוריה עיוניים עם ביקורים ועם עבודה מעשית בארכיונים ובמוזיאונים בארץ, תוך שימת דגש מיוחד על שדה המחקר ההיסטורי באזור הצפון.

בתי כנסת קדומים בארץ-ישראל
היכרות עם מוסד בית הכנסת והתפתחותו מימי הבית השני, דרך תקופת המשנה אל תקופת התלמוד והתקופה הביזאנטית. הקורס יכלול ביקור ותרגול בשרידי בתי כנסת עתיקים ברחבי הארץ.

תשתיות תקשורת ותחבורה בין עירונית בארץ ישראל בעת החדשה
מטרת קורס זה היא בחינה וניתוח של התפתחות תשתיות התקשורת והתחבורה הבין עירונית בארץ ישראל, למן המאה ה-19, והשפעתם העצומה והמתמשכת על התהליכים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים, אשר מעצבים את חיי הארץ ואת קשריה האזוריים והגלובליים.

הגליל – קורס רגיונאלי
הגליל הוא אזור גיאוגרפי בעל ייחודים משלו. אופיו ההררי השאיר, מטבע הדברים, את חותמו על תרבות האדם לדורותיו, כמו כן גם קרבתו אל מישור החוף. בקורס זה ננסה לבחון מספר תופעות רגיונליות, המייחדות את הגליל לעומת אזורים אחרים בא"י, וננסה להפיק את המסקנות מכך.

דרכים עתיקות – קמפוס מחקרי
היכרות תיאורטית ובעיקר ממשית עם שרידי דרכים עתיקות מהתקופה הרומית –ביזנטית באזורי הארץ השונים, עם דגש על אזור הנגב. ליבו של הקורס - שלושה ימי שדה בנגב.

חפירה לימודית
שבוע חפירה מודרכת באתר ארכיאולוגי. הקורס כולל שבוע של חפירה לימודית באתר ארכיאולוגי מאושר תוך הכנה, ליווי והדכה צמודים של מורי המחלקה. החפירות תתקיימנה בתחילת חופשת הקיץ.

עיור בארץ-ישראל בתקופה הרומית
הקורס יעסוק בתהליך העיור של ארץ-ישראל בתקופה הרומית ובאופייה של האוכלוסייה העירונית, היהודית והנוכרית, ומעמדה הכלכלי והפוליטי תחת השלטון הרומי. כמו כן ייבחנו מערכת היחסים בין היהודים לנוכרים בערים המעורבות ותוצאותיה של מערכת יחסים זו במהלך התקופה הרומית בארץ ישראל (מהכיבוש הרומי ב 63 לפנה"ס ועד לכיבוש הערבי ב 638 לסה"נ).

יהודים-שומרונים-פגאנים ונוצרים בארץ-ישראל בתקופה הביזאנטית
הקורס יעסוק בדמותה של החברה הארץ-ישראלית בשלהי העת העתיקה (בין המאה הרביעית למאה השביעית לסה"נ). בקורס יושם דגש על היבטים חברתיים ותרבותיים של חיי היום-יום בארץ-ישראל בתקופה הנדונה. נערוך היכרות עם הפסיפס האנושי, שאפיין את הארץ בתקופה זו, ונעקוב אחר השינויים שחלו במעמדן של קבוצות המיעוט בארץ ובמערכת היחסים ביניהן.