תמונות מהדלקת נר שני של חנוכה 2011

המחלקה לתקשורת

תמונות מהדלקת נר שני של חנוכה 2011

תמונות מהדלקת נר שני של חנוכה. המחלקה לתקשורת 21.12.11