תמונות מכנס כנרת הרביעי לטכנולוגיה ופרוייקטים בתחום הנדסת מים ע"ש פרופ' נח גליל ז"ל

כנס כנרת הרביעי לטכנולוגיה ופרוייקטים בתחום הנדסת מים ע"ש פרופ' נח גליל זל

תמונות מכנס כנרת הרביעי לטכנולוגיה ופרוייקטים בתחום הנדסת מים ע"ש פרופ' נח גליל ז"ל

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32