פרחי הנדסה-חקלאות מים וסביבה.

פרחי הנדסה-חקלאות מים וסביבה.

ערב חשיפה תכנית - פרחי הנדסה-חקלאות מים וסביבה