Erasmus+ קשרים אקדמיים בינלאומיים

פרויקטים בינלאומיים
לקביעת פגישת ייעוץ
מלא/י פרטיך
שם:
שם משפחה:
דוא''ל:  
טלפון:
מתעניין בתחום:
select
אני מאשר/ת קבלת תכנים ופרסומים מהמכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן
הזן טלפון ונחזור אליך מיד
 
1800-20-90-20

Erasmus+ קשרים אקדמיים בינלאומיים


המכללה האקדמית כנרת מובילת פרויקט בינלאומי מטעם האיחוד האירופי בנושא הערכת סביבות למידה חדשניות בהשכלה הגבוהה

בספטמבר 2017 זכתה המכללה האקדמית כנרת להוביל פרויקט המתוקצב ע"י הנציבות האירופית Erasmus+, Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions [ASSET]. מנהלת הפרויקט היא פרופ׳ דורית אלט, ראש המחלקה לחינוך וקהילה. Erasmus+ היא תכנית של האיחוד האירופי התומכת במודרניזציה של ההשכלה הגבוהה. התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי והמדינות השותפות וקידום הטמעה וולונטרית של התפתחויות באיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות. פרויקט זה שיארך כשלוש שנים, ותוקצב בכ-מליון יורו, הוא פרויקט משותף Joint Project הכולל 14 מוסדות משש מדינות.
מטרת הפרויקט היא לסייע בפיתוח כלי הערכה המפרטים בדרך בהירה את הקריטריונים להערכת תהליכים ותוצרים של פעילות לימודית המבקשת לפתח בלומד יכולות קוגניטיבית, תוך-אישיות ובין-אישיות הנחוצות לו בעידן הנוכחי. הפרויקט עוסק בפיתוח שיטות הערכה וכלים איכותיים ועדכניים המתאימים להשכלה הגבוהה בישראל. מטרתו להגביר את המודעות להערכה מעצבת לצד הערכה מסכמת, לפתח מיומנויות של תכנון, הכנה ויישום של כלי הערכה ולספק תמיכה לאורך תהליך הלמידה תוך התאמתן של שיטות הערכה הקשורות ללמידה לאורך החיים, כגון הערכה עצמית של הלומד (self-assessment) והערכת עמיתים (peer-assessment).
מטרה נוספת, לצד פיתוח כלי הערכה ללמידה לאורך החיים בהשכלה הגבוהה, היא יצירת שותפות בין מוסדות להשכלה גבוהה וארגונים נוספים מהאיחוד האירופי ומישראל, לקדם מודרניזציה ולעדכן תכניות לימוד, שיטות הוראה ודרכי הערכה ברמה מוסדית, ולתרום להיווצרות שיתופי פעולה בתחום ההשכלה גבוהה בין מוסדות ההשכלה הגבוהה באיחוד האירופי לבין מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. מטרה זו מושגת על ידי העברת הידע והניסיון שנצבר במוסדות ההשכלה הגבוהה האירופיים למוסדות בארץ.

לאתר הפרויקט
Lifelong Learning in Applied Fields (LLAF)

טמפוס TEMPUS (ראשי תיבות: Trans-European Mobility Programme for University Studies
היא תכנית של האיחוד האירופי התומכת במודרניזציה של ההשכלה הגבוהה, כיום מכונה Erasmus+.