כנס ייחודי בבית הפלמ"ח אשר עסק בדילמת המפקד פילון

כנס ייחודי בבית הפלמ"ח אשר עסק בדילמת המפקד פילון

מכון כנרת ע"ש רא"ל דן שומרון, מוזיאון בית הפלמ"ח, משפחת פילון, חברו יחד לקיומו של כנס ייחודי בבית הפלמ"ח אשר עסק
בדילמת המפקד פילון (ידידיה) – האם על המפקד להישאר עם הפצועים בשדה הקרב או לסגת עם הבריאים?
קישור לקטעי וידאו מהכנס