גישה מרחוק למאגרים

הספרייה האקדמית כנרת ע"ש משפחת רוברט ויידל סקלאר

הספרייה האקדמית כנרת

גישה מרחוק למאגרים

איך אני מתחבר?

סטודנטים - כניסה למאגרי מידע מדף זה יש להזדהות עם שם המשתמש והסיסמא המשמשים אתכם לכניסה לפורטל / מכלול

סגל אקדמי - יש להשתמש בשם המשתמש והסיסמא שבאמצעותם אתם נכנסים לפורטל מרצים

ללא אפסים ראשונים במספר ת.ז.

רשימת המאגרים:


ספרים אלקטרונים