השאלה בינספרייתית

הספרייה האקדמית כנרת ע"ש משפחת רוברט ויידל סקלאר

הספרייה האקדמית כנרת

השאלה בינספרייתית

מה ניתן להזמין ?

ניתן להזמין ספרים ומאמרים מספריות אחרות בארץ.

כיצד להזמין ?

לאחר שבדקת כי הספר או כתב העת (מאמר) הנדרש לך אינו נמצא בספרייתנו עליך.

לבדוק דרך הקטלוג המאוחד ULI   באלו ספריות נמצא כתב העת או הספר המבוקש .

מומלץ לעשות זאת עם ספרנית יעץ  .למלא טופס הזמנה    

טופס הזמנה מצוי

א. באינטרנט מילוי דרך המחשב,  ,   להדפסה ומילוי ידני  

ב. בדלפק היעץ

ההזמנות יסופקו תוך שבועיים לערך.

את הספרים ניתן יהיה לשאול לפרק זמן שיקבע על ידי הספריה המשאילה.

איחור בהחזרת ספר גורר קנס.

עלות ההזמנה - התשלום יעשה לפני ההזמנה

לסטודנטים במכללה - הזמנת מאמר - 15 ש"ח, הזמנת ספר  - 15 ש"ח

לקוראים חיצוניים - שאינם סטודנטים במכללה     הזמנת ספר- 40 ₪ .  הזמנת מאמר- 20 ש"ח