נהלים

הספרייה האקדמית כנרת ע"ש משפחת רוברט ויידל סקלאר

הספרייה האקדמית כנרת

נהלים

מידע כללי

ספריית מכללת כנרת בעמק הירדן הינה ספרייה אקדמית. תפקידה לשרת את תלמידי המכללה, מוריה ועובדיה, בתחומי הלימוד וההוראה השונים הספרייה משמשת גם כסניף הראשי של הספרייה האיזורית עמק-הירדן, ומעניקה שירותי הדרכה ורכש לכל סניפי הספרייה האיזורית.

שעות פעילות הספריה: שירותי הספריה נפסקים רבע שעה  לפני סגירתה. הודעות בדבר שינויי זמנים מתפרסמים בכניסה לספריה, בדלפק ההשאלה  בבלוגובאתר האינטרנט.

כללי התנהגות

  • מחשבים - ניתן להכנס עם המחשב בלבד ללא התיק 
  • אין להכנס עם תיקים לספרייה  - יש להפקידם בתאים המיועדים לכך. חצי קומה מעל לספרייה
  • השימוש בטלפונים סלולריים אסור - הנכם מתבקשים לכבותם לפני הכניסה לספרייה.
  • אין לאכול ולשתות בספריה.
  • לאחר השימוש יש להניח את הספרים או כתבי העת על העגלות המיועדות לכך.
  • נא לשמור על שלמות הספרים, ולהקפיד להחזירם שלמים ונקיים, כל מקרה של השחתה יובא בפני וועדת משמעת של המכללה.

באוסף הספרייה - כמאה אלף כותרים במדעי הרוח, החברה והמדעים המדויקים. בנוסף לכך קיים אוסף - ספרות יפה, סרטי וידאו, מפות,  תדפיסים ותקליטורים, החומר עומד לרשותכם על המדפים. חיפוש חומר בספרייה מתבצע באמצעות קטלוג הספריה.ומאגרי המידע  כמו כן ניתן לחפש חומרים באמצעות כלים שונים באינטרנט הקטלוג והאינטרנט זמינים למשתמשים גם דרך המחשב האישי בבית, וחלק ממאגרי המידע.

הדרכות - בתחילת כל שנת לימודים נעשות הדרכות, על כל סטודנט חדש במכללה בכל חטיבות הלימוד לעבור שיעור הדרכה בהכרת אוסף הספרייה והשימוש בו, ורק לאחר מכן, רשאי הסטודנט לקבל כרטיס קורא ולהשאיל ספרים בספריה.

השאלת ספרים - ניתן לשאול ספרים מאוסף הספרייה באופן אישי,  עם הצגת תעודת סטודנט או כל תעודה מזהה. משך תקופת ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ומעמד הקורא זכויות השאלה ניתנות לסטודנטים שעברו הדרכה בספרייה, למרצים ולעובדי המכללה. לתושבי האיזור ניתנת זכות השאלה באמצעות תשלום פיקדון חד-פעמי, ותעודה מזהה ניתן להאריך את הספרים באמצעות הקטלוג ובמקרים מיוחדים דרך הטלפון 6653721.

צילום והדפסה - לרשות ציבור משתמשי הספרייה עומדות שתי מכונות צילום בתשלום, וכן מדפסות הקשורות לעמדות המחשב, ולמאגרי המידע בספרייה.