הודעות ועידכונים ממולץ להיות מנויים על דף הפייסבוק "הספרייה במכללת כנרת"

הספרייה האקדמית כנרת

הודעות ועידכונים ממולץ להיות מנויים על דף הפייסבוק "הספרייה במכללת כנרת"

פייסבוק של הספרייה 
הספרייה במכללת כנרת