מזון ושתייה נשארים מחוץ לספרייה כמו גם צלצולי הניידים

הספרייה האקדמית כנרת

מזון ושתייה נשארים מחוץ לספרייה כמו גם צלצולי הניידים

חשוב לנו לשמור על ניקיון הספריה
עבורך ועבור כל שאר באי המקום
על כן
אין להכניס מזון או שתיה מלבד מים
יש לנו קולר לשם כך.

כמו כן חשןב לנו לאפשר מקום למידה
נעים ולכן צלצולים מהנייד לא מתקבלים בצתורה נעימה
יש להעביר את הטלפון לרטט בכניסה לספרייה.

תודה וברכה
צוות הספרייה