הדרך להצלחה עוברת בספרייה

הספרייה האקדמית כנרת

הדרך להצלחה עוברת בספרייה


הכנת סמינריונים, קריאה מעשירה - כל זאת עושים בספרייה 
הפיזית והוירטואלית.