מאגרי מידע

הספרייה האקדמית כנרת

מאגרי מידע

A-Z

  

 

Academic Search Complete - via EBSCO

 

 

Agecon Search

 

 

AGRICOLA - AGRA

 

 

Beazley Archive

 

 

DigitalLibrarian: A Librarian's Choice of the Best of the Web

 

 

The Directory of Computing Science Journals

 

 

DOAJ - Directory of Open Access Journals

 

 

Ebscohost

 

 

Elsevier - ScienceDirect

 

 

ERIC

 

 

Education Resources Information Center - ERIC

 

 

HighWire Press

 

 

IHP מפתח חיפה למאמרים 

 

 

ingentaconnect

 

 

JSTOR

 

 

LexisNexis Academic

 

 

Magazines and Journals - Digital Librarian

 

 

Medline - PubMed

 

 

NLM - National Library of Medicine

 

 

Proquest Central

 

 

PsycARTICLES

 

 

PubMed

 

 

RAMBI

 

 

 SAGE

 
 

ScienceDirect - Elsevier

 

 

scopus

 

 

TDNet north

 

 

TDNet

 

 

ULE

 

 

ULI

 

 

ULI

 

 

ULS

 

 
    

א-ת

 

אלמוג - מאגר מידע פדגוגי

 

אלבום צמחי ישראל 

ארכיון הארץ

 

הארכיון הציוני

בנק ישראל - פירסומים, ניירות עמדה, מחקרים ומאמרים חופשי

 

הגורם האנושי

 

הלכות דינים ועוד

 

דעת - מאגר לעניני יהדות ורוח

 

כותר

 

הכנסת

 

ישראל - מפות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מאגר מונחים בעברית - האקדמיה ללשון

מאגר צמחי ארץ ישראל ושכנותיה

מאגר סרטונים - מדינה קמה

 

מאמרים מתוך עיתונות יומית - בית אריאלה

 

מוסד שמואל נאמן

מילחן - מפתח ביבליוגרפי לאיתור שירים

מלמד

המפתח למאמרים בעברית -מפתח חיפה (IHP)

מפתח לכתבי עת משפטיים - אוניברסיטת בר אילן

משפתח - מפתח מאמרים משפטיים

מרכז מידע אודות השואה

המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור

 

המכון למדיניות ואסטרטגיה

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים

 

משרד הבריאות - מאגרי מידע

 

סאלד

 

סנונית

 

עיתונות יהודית היסטורית  
עיתונות עברית היסטורית

פסיכולוגיה עברית

ציונות מאגר נושאים

ציפורים נודדות

צמחי א"י ושכנותיה

צמחיית ישראל ברשת

 

קרית ספר

 

רמב"י

רב מילים

 

שו"ת - פרויקט שאלות ותשובות מקוון

 

תקדינט