נחנכה הספרייה האקדמית של מכללת כנרת:"מנוף לפיתוח האזורי" / "אינדקס העמק והגליל"

הספרייה האקדמית כנרת

נחנכה הספרייה האקדמית של מכללת כנרת:"מנוף לפיתוח האזורי" / "אינדקס העמק והגליל"