נחנכה הספרייה האקדמית כנרת/  "שישי בגולן"

הספרייה האקדמית כנרת

נחנכה הספרייה האקדמית כנרת/ "שישי בגולן"