לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
תהליכים במיקרואלקטרוניקה, התקנים אלקטרוניים, אמינות במיקרואלקטרוניקה, התקנים ומעגלים להגנת מעגלים משולבים בפני התפרקות אלקטרוסטטית (ESD) ו- Latch-Up במגוון של טכנולוגיות VLSI. פעיל בקבוצות עבודה של ESDA (ESD Association) וחבר ב- Industry Council of ESD standards.
0-6653793
מדעי המחשב; הנדסת תוכנה; הוראת המדעים; חינוך מדעי המחשב.
04-6653793
חדוא 1+חדוא 2, משוואות דפרנציאליות, פונקציות מרוכבות
04-66537936
טיפולים פיזיקו-כימיים במים ובשפכים
04-6653713
ראש חטיבת פיסיקה
פיסיקה עיונית - פיסיקה 1+2+3
04-6653793
לינאריים, התקני CMOS, מבוא להנדסת חשמל, התקני מל"מ
04-6653793
לבורנטית מעבדות מים
04-6653816
123456