לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
דר' ריקי גליה: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

דר' ריקי גליה

חברת סגל
04-6653803
קורות חיים
מומחיות אקדמית סוציולוגיה ותורת הארגון

ד"ר ריקי גליה, מרצה בכירה בסוציולוגיה ובתורת הארגון במכללה האקדמית כנרת. מחקריה מתמקדים באחריות חברתית של עסקים (CSR) מנקודת מבט ביקורתית והיסטורית. היא בעיקר מתעניינת בקשר שבין ביטויים היסטוריים של השיח הניהולי לבין פרקטיקות של אחריות חברתית של עסקים.
השכלה אקדמית דוקטורט בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (2010) אוניברסיטת בר-אילן שטחי מחקר אחריות חברתית של עסקים (CSR), פילנתרופיה תאגידית, התנדבות עובדים בקהילה, הסדרה והבניית העצמות של עובדים כפרקטיקה ניהולית פרסומים נבחרים 1. Galia, R. (2017) Banking and Philanthropy: Particular “Sephardic” Giving in the Guise of Zionist Giving for the Common Good. Israel Affairs, 23(2), 342-360.
2. Galia, R. (2016). A Case Study in Self-Construction of Volunteering Employees as a Mechanism of Managerial Control. International Journal of Work Organization and Emotion, 7(4), 316-335.
3. Galia, R. (2015). The Transformed Identity of a Banking Corporation’s Employees, 1960s–1980s. Journal of Public Affairs, 15(3), 316-330.
הצגה בכנסים • Ethnographies in/of Accelerated Presents: Between Anthropology and History, Between Historical Managerial Models and Corporate Responsibility Patterns, The 44th Annual Meeting of the Israeli Anthropological Association, Kinneret College on the Sea of Galilee, 8 June, 2016.
• Charity in Jewish, Christian, and Islamic Traditions, Jewish Elite Philanthropy – From Charity to Philanthropy: Emancipation, Modernization, Ethnicity and Nationalism – some theoretical speculation and one case study, Saint Louis University, St. Louis, MO., 26-27 March, 2015, In collaboration with H. Sperber.
• Work and Family: A View of Changing Reality, Bankers as ‘Public Servants’: The Roots of Corporate Philanthropy in Israel (1935-1965), The 45th Annual Conference of the Israeli Sociological Society, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, 2-3 February, 2014.
קצת על עצמי מחקריי מתמקדים בסוגיית האחריות החברתית של עסקים (CSR) ובפילנתרופיה תאגידית מפרספקטיבה היסטורית וביקורתית. כמו כן, בתוכניות התנדבות של עובדים בקהילה כחלק ממנגנון השליטה בעובדים והסדרת העצמות שלהם.