לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
דר' עוזי פרוינד-פיינשטיין : חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

דר' עוזי פרוינד-פיינשטיין

04-6653795
קורות חיים
מומחיות אקדמית תחבורה
תעופה
איכות השירות בתיירות
השכלה אקדמית תואר ראשון במדע המדינה (בהצטיינות), אוניברסיטת חיפה
תואר שני באבטחת איכות ואמינות, הטכניון
תואר שלישי בתכנון תחבורה, הטכניון
הוראה במכללה האקדמית כנרת מבוא לתחבורה ותיירות (221101)
מבוא לכלכלה מיקרו (221161)
ניהול איכות שירות (222021)
מבוא לכלכלה מאקרו (222091)
קמפוס מחקר אזורי תיירותי בדגש עירוני (222166-01)
מידענות מקוונת וייעוץ מסלולים בתיירות (224061)
תיירות אופל, אתרי הנצחה ומוזיאונים (224081)
התמחות מעשית בתיירות: תפעול תיירות (226015)
היבטים כלכליים של המשק הישראלי (292011)
כלכלה מרחבית (292081)
ניהול רכש (134431)
כלכלה למהנדסי א"א (134511)
שטחי מחקר מודליזציה של העדפות נוסעים בתחבורה אווירית
ניהול ותכנון תחבורה ותיירות
מדדי איכות שירות בתיירות ותחבורה
פרסומים נבחרים Freund-Feinstein, U. and Bekhor, S. (2017) "Airline itinerary choice in a dynamic supply environment: Results from a stated preference survey". Journal of Spatial Organizational Dynamics. Vol. V(4) (December 2017), Pp. 400-424.
Freund-Feinstein, U. and Bekhor, S. (2017) "An airline itinerary choice model that includes the option to delay the decision". Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 96 (February 2017), Pp, 64-78. (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2016.12.004)
Bekhor, S. and Freund-Feinstein, U. (2006) "Modeling Passengers' Preferences on a Short-Haul Domestic Airline with Rank-Ordered Data". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1951, Pp. 1-6. (DOI: http://dx.doi.org/10.3141/1951-01)
הצגה בכנסים Freund-Feinstein, U. and Bekhor, S. (2016) "The Airline Itinerary Choice Problem in a Dynamic Supply Environment: Results from a Stated Preference Survey". Presented at the 20th World Conference of Air Transport Research Society (ATRS), June 23-26, 2016, Rhodes, Greece.
Freund-Feinstein, U. and Bekhor, S. (2015) "Airline Itinerary Choice Model That Includes the Option to Defer the Decision". Transportation Research Board 94th Annual Meeting, January 11-15, 2015, Washington D.C., United States.
Freund-Feinstein, U. and Bekhor, S. (2014) "Investigation of the flight product dynamic choice problem – Selected results from a Ph.D. research". Eleventh GARS Aviation Student Research Workshop, July 11-12, 2014, Hochschule Bremen – University of Applied Sciences, Bremen, Germany.
Freund-Feinstein, U. (2013) "Measuring Attribute Values of Wellbeing, Ecosystem Services and Transportation Environmental Measures: A Proposed Discrete Choice Analysis Framework". COST Action IS 1204 International Training School, November 4-6, 2013, Warsaw, Poland.
תפקידים במכללה האקדמית כנרת מרצה
חבר ועדת משמעת מכללתית