לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
פרופ' נירית רייכל: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

פרופ' נירית רייכל

חברת סגל בחוג
04-6653820
קורות חיים
מומחיות אקדמית היסטוריה ופילוסופיה של החינוך
השכלה אקדמית דר', בית-הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב, 1995 הוראה במכללה האקדמית כנרת • תולדות החינוך
• מערכת החינוך בישראל
• מבוא לחינוך בלתי פורמאלי/ חינוך חברתי ערכי במערכת החינוך הפורמאלית
• חינוך בחברה מרובת תרבויות /צמתים ומעברים בחברה מרובת תרבויות
• תורת החינוך וההוראה
שטחי מחקר • מערכת החינוך ה(ארץ)ישראלית והתפתחותה בהיבטים היסטוריים וחינוכיים-פדגוגיים
• דיוקן המורה הטוב והכשרתו בישראל ובעולם
פרסומים נבחרים
• Raichel, N. (2004). A School Between the Dessert and the Sea - The Influence of the surrounding Environment on a School: Its Students, Teachers, Relationships, Educational Philosophy and Curricula. History of Education Review, 32( 2), 66-84 .

• Raichel ,N.&, Arnon, S.(2007). A Multicultural View of the Good Teacher in Israel. Teacher And Teaching Theory and Practice 15 (1), 59-85.

• Arnon, S. & Raichel, N. (2009) Close and Open-Ended Questions Tools in Telephone Survey about "The good teacher": An example of a mixed model study.Journal of mixed methods research 3 (2), 172-196.

• Raichel, N. (2009). The First "Hebrew" Teachers in Eretz Yisrael

• characteristics, Difficulties and Coping Methods (1881-1914). History of Education 38 (1), 9-28.

• Raichel, N. (2010). The Role of the Educational System in Retaining Circassian Identity during the Transition from Ottoman Control to Life as Israeli Citizens (1878- 2000). Israel Affairs, 16 (2), 25-1

• Raichel, N. (2013). Using Management Software to Supervise Schools
and Classrooms: Technical or Essential Transformation? Journal of
Organizational Change Management 26(5),830-852


ספרים:
• רייכל, נ' (2005). בית-ספר צומח בין ים למדבר ונעקר, בית-ספר "אופירה" (שרם א שייח' 1982-1974). תל-אביב: הוצאת מכון מופ"ת. (243 עמ').

• רייכל, נ' (2008) סיפורה של מערכת החינוך הישראלית: בין ריכוזיות לבין ביזור; בין מוצהר לבין
נסתר; בין חיקוי לבין ייחוד. תל-אביב: הוצאת מאגנס ומכון מופ"ת. (460 עמ').
הצגה בכנסים *האגודה הישראלית לתולדות החינוך
מכללת סמינר הקיבוצים
יחיד וחברה בסיפור התפתחותה של מערכת החינוך בישראל.

יולי, 2009
*האגודה הישראלית לתולדות החינוך
תל-חי סיפורו של בית-ספר נופי ארבל מבית-ספר קיבוצי לבית ספר ניסויי עמית למכללה לחינוך.


יוני, 2010
*הכנס ה-14 של מחקרי הגליל וסביבותיו, האגודה הישראלית לתולדות החינוך.

תל-חי מחקר היסטורי-עכשווי של יוזמה חינוכית ככלי לעיצוב מדיניות: השותפות בין בית-ספר נופי ארבל לבין מכללת אוהלו.

אפריל, 2012
*הכנס בינלאומי: מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, בהכשרת מורים ובחינוך מוזיקלי
מלון דן פנורמה, ת"א דיוקן המורה, תפקידו והכשרתו -
דפדוף במאמרי המערכת של 'הד החינוך' ו'קשר עין' (1980-2003)
10-11 בדצמבר, 2012

*כנס מגמות מנהל
החינוך
אקדמית גורדון
דיוקנו של מנהל בית-הספר ותפקידיו, הלכה ומעשה ומה שביניהם

26 במאי, 2013

*הקונגרס העולמי
ה- 16 למדעי היהדות האוניברסיטה העברית,ירושלים הכשרת המורים כבונת תרבות עברית-לאומית 1904-1948 28 ביולי, 2013

*הכינוס ה15 של
האגודה הישראלית
לחקר החינוך המכללה האקדמית
דוד ילין, ירושלים מקום השפה ומערכת החינוך
בשמירת הזהות הצ'רקסית 3 באוקטובר 2013
תפקידים במכללה האקדמית כנרת • יועצת הנשיא לענייני מעמד האישה
• ועדת כנסים
• ועדת ספרייה
קצת על עצמי עשייתי החינוכית והאקדמית סובבת סביב איש החינוך (הארץ)ישראלי (מורה, מנהל, מדריך, מורה-מורים) מזויות ראייה ונקודות מוצא שונות על ציר הזמן, מ-1882-ועד לימינו: דיוקנו ומאפייניו, תפקידיו כפי שנתפסים על-ידי גורמים שונים, הכשרתו, מטרות ויעדים חינוכיים, מעמדו (בעיני התלמידים, ההורים, משרד החינוך, החברה), תפיסות חינוכיות מנחות, שילוב חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי ועוד.
הייחוד של עבודתי המחקרית והמעשית נובע משילוב הלכה למעשה. אני חוקרת את שדה החינוך לו אני תורמת את חלקי. חוקרת את העבר כדי להבין את ההווה ולהיטיב את ההליכה לקראת העתיד. עשייתי החינוכית משמשת השראה למחקרי והמחקר מספק ידע מעמיק, תובנות ומניע לשיפור.
כ-40 שנה אני מחנכת, מלמדת ומובילה בתי-ספר, מכללות להכשרת מורים ומכללה אזורית ביניהם:
ניהול של בית-הספר היסודי 'אופירה' באופירה (שרם א-שייח)
ניהול חטיבת הביניים של כפר הנוער כדורי
הקמת החוג לחינוך קהילתי (בלתי פורמאלי) באורנים (בשיתוף עמיתים) ועמידה בראשו
ראש אקדמי של המכללה לחינוך אוהלו והובלת את תהליך האקדמיזציה של המכללה
הובלת הכתיבה של התוכנית חינוך וקהילה של המכללה והגשתה למל"ג, בשותפות עם פרופ' יחזקאל דר.