לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
דר' מירי גל-עזר: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

דר' מירי גל-עזר

04-6653600
קורות חיים
מומחיות אקדמית * תקשורת חזותית
* קולנוע תיעודי
* ניתוח שיח מילולי וויזואלי
* ניאו-ליברליזם ותקשורת
* תיאוריות ומודלים בתרבות, מחקר תרבות ישראלית – שדה האמנות הפלסטית, סגנונות חיים, סוציולוגיה של אמנות, מוזיאונים.
* הביטוס, ביוגרפיות, סיפורי חיים, נרטולוגיה
* זיכרון אישי וקולקטיבי וייצוגים של זכרון, טראומה
* אימון לאמנות
* טקסים
* הגוף וייצוגיו בתרבות ובתקשורת
* מגדר

וכן כתיבת תוכניות חדשות וארגון כנסים אקדמיים
השכלה אקדמית 1978 B.A. אוניברסיטת חיפה, חיפה, הפקולטה למדעי החברה, החוג לפסיכולוגיה; הפקולטה למדעי הרוח, החוג לאמנות (יצירה) החוג לחינוך, שנתיים הכשרת מורים.

1980 B.A. האוניברסיטה העברית, ירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד. מסלול עבודה קהילתית.

1997 M.A. האוניברסיטה העברית, ירושלים, הפקולטה למדעי החברה, החוג לתקשורת ועיתונאות, בהצטיינות.

נושא עבודת המסטר: גל-עזר, מ' (1997). "המפסיד מרוויח": סגנון חיים כמרכיב חיוני בעמדת סטטוס של אמנים בשדה האמנות הפלסטית בישראל. עבודת גמר לתואר שני. האוניברסיטה העברית, ירושלים, חוג לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית. בהצטיינות.

שם המנחה: פרופ' חנה אדוני

Gal-Ezer, M. (2008). 'Loser Takes All': Lifestyle in the Status of Artists in Israel. Department of Communication, Hebrew University of Jerusalem.. Supervised by Prof. Hanna Adoni. Cum Laude.

2008 Ph.D. האוניברסיטה העברית, ירושלים, החוג לתקשורת ועיתונאות.

נושא עבודת הדוקטורט: גל-עזר, מ' (2008). הביטוס, טקסטים וטקסים: מרכיבים של התקבלות, נוכחות והמשכיות בקנון האמנות הפלסטית בישראל. עבודת דוקטור. האוניברסיטה העברית, ירושלים, החוג לתקשורת ועיתונאות.

שם המנחה: פרופ' חנה אדוני ופרופ' תמר כתריאל

Gal-Ezer, M. (2008). Habitus, Texts, Rituals: Elements of Acceptance, Presence, and Continuity in the Israeli Art Canon. Hebrew University of Jerusalem, Department of Communication and Journalism. Supervised by Prof. Hanna Adoni and Prof. Tamar Katriel.

פעילות מחקרית (עכשווית):
2012 – 2014 יוזמת וראש קבוצת מחקר אירופית בקרן COST בשיתוף פרופ הלל נוסק
העוסקת בתקשורת אלטרנטיבית והמחאות הגלובליות - מחקר השוואתי בין המדינות החברות ב-COST הצטרפו למחקר כ-10 חוקרים

Leaders: Miri Gal-Ezer & Hillel Nossek:
Global Protests: Active Audience Voices and their
Alternative Multimedia
COST ISO906 Action “Transforming Audiences, Transforming Societies”
התקיימו מפגשי הקבוצה במילנו איטליה אוקטובר 2012, בטמפרה פינלנד מרץ 2013, מפגש בספטמבר 2013 בבלגרד ואחרון בלובליאנה בפברואר 2014

2013 מחקר נוסף בשיתוף פרופ הלל נוסק על הקשר בין עיתונאים ומנהיגי המחאה בישראל נמצא בשלב איסוף החומר הוצג ביוני 2013 בכנס באוניברסיטת וסטמינסטר באנגליה

Nossek, H. & Gal-Ezer, M. (June, 2013). Faces in the Mirror?: Relationships between Israeli Social Protest leaders and Journalists. The 5th Annual Conference of the Department of Journalism and Mass Communication at the University Westminster, in association with the British Journalism Review, will focus on ‘Protest Movements, Free Speech and the Media’. University Westminster, London.

2011 -2013 – משתתפת בקבוצת מחקר נוספת ב-
COST ISO906 Action “Transforming Audiences, Transforming Societies”

Leaders: Andra Siibak, Nicoletta Vitadin & Galit Nimrod
Generations & Media

במסגרת זו פרסמתי מחקר על מאבקם של לוחמי חטיבה 14 להכרה ציבורית והיסטורית מצוין בהמשך והצעתי מחקר נוסף על פדויי שבי שאני עורכת כעת

2013 – משתתפת בקבוצת מחקר השוואתי בין מדינות של COST
Leaders: Brian O'Neill & J. Ignacio Gallego

The Imagined User: Expert understandings of audiences in press, radio and television

איסוף החומר – ראיונות עם בכירים בתקשורת - יערך בקיץ 2013

2012-4- מחקר מתמשך על אתרי אינטרנט ופעילות וולונטרית במציאות (תצפית משתתפת, ראיונות) היוצרת העצמה של חיילים משוחררים – מלחמת יום כיפור, ופדויי שבי (POWS).

- מחקר קהלים של הסדרה "עבודה ערבית" בשיתוף פרופ' חוה תדהר – סיום כתיבת דו"ח המחקר (130 ע') עבור הרשות השנייה, הכנת מאמרים נוספים לכתבי עת באנגלית
הוראה במכללה האקדמית כנרת 2008- 2009 מכללה אקדמית כנרת. מרצה מן החוץ. בר-אילן רוח ותקשורת, "מוסדות התקשורת"," "צפייה ביקורתית - סדרות בטלוויזיה". כתיבת הקורס "צריכה ביקורתית" והוראתו.

2009-2014
מכללה אקדמית כנרת, מרצה בתקן: "ציוני דרך בתקשורת חזותית", "לשון תרבות וחברה", "צריכה ביקורתית של תקשורת", "מפת התקשורת וחרושת התרבות", "קולנוע וטלויזיה' "קולנוע, תרבות ופוליטיקה בישראל", "ציוני דרך בתולדות האמנות", "קולנוע ישראלי היבטים חברתיים", "תקשורת, חברה ותרבות", כתיבת הקורסים והוראתם.

יוזמת ומרכזת בלוג הסטודנטים "קול שפוי" בקורס "צריכה ביקורתית של תקשורת".
אתר הבלוג: http://tikshoret.kinneret.ac.il/
פרסומים נבחרים
ספרים (מחבר) (לקראת סיום):
הספר: "הקנון באמנות הישראלית" (שם זמני) המבוסס על עבודת הדוקטורט גל-עזר, מ' (2008). נמצא בתהליך עיבוד והוצאה לאור לאחר לקטורה משבחת בהוצאת הספרים של מכון מופ"ת, מנהלת ועורכת ראשית של ההוצאה ד"ר יהודית שטיימן בשיתוף קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד בעריכתו של גיורא רוזן. יועצים מדעיים: פרופ' חנה אדוני ופרופ' הלל נוסק.

פרקים בספרים:

Gal-Ezer, M. (Forthcoming). The Third Space: From Modern Art Gallery to Modern Art Museum in Umm El Fahem. In Emanuela Trevisan Semi; Dario Miccoli, & Tudor Parfitt. (Eds.) Memory and Ethnicity: Ethnic Museums in Israel and the Diaspora. Cambridge Scholars Publishing.
http://www.c-s-p.org/flyers/Memory-and-Ethnicity--Ethnic-Museums-in-Israel-and-the-Diaspora1-4438-5252-X.htm

חוברת מחקר:
גל-עזר, מ' ותדהר ח' (2013) "יום העצמאות": עמדות ותפיסות של נשים ערביות ויהודיות חילוניות ודתיות ביחס לסדרה הסטירית "עבודה ערבית" (130 ע'). מחקר בתמיכת תכנית המלגות של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

מאמרים בכתבי עת אקדמיים
Gal-Ezer, M. & Rinnawi. K.(2012). (Guest Editors). Editorial: Conflict and Coexistence: Conversations, Demonstrations and Communications in the MENA. Languages and Intercultural communication 12 (2), 97-102.

Gal- Ezer, M. & Tidhar, C.E (2012). "Arab Labor" alternative vision: The 'liberal bargain' in the welfare state of Israel. Language and Intercultural communication, ( Special Issue on Conflict and Coexistence: Conversations, Demonstrations and Communications in the MENA. 12(2), 146-166.

Gal-Ezer, M. (2012). From "silent generation" to cyber-psy-site, story and history: The 14th Tank Brigade battles on public collective memory and official recognition. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 6 (2), article 4. doi: 10.5817/CP2012-2-4
http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2012081003&article=4
הצגה בכנסים גל-עזר, מ' (מרץ 2012). שיח התקשורת: האצלת לגיטימציה לכלכלה הפוליטית הניאו-ליברלית. הכנס השנתי ה-16 של האגודה הישראלית לתקשורת. אוניברסיטת תל-אביב.

גל-עזר, מ' (31 אוקטובר 2013). ארבעים שנה: מטראומת השבי ל"מולדת" עטורת פרסים. "ותרעד הארץ" – כנס אקדמי מחקרי לציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי היהדות, המכון לחקר המחתרות ע”ש מנחם בגין, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, מינהל המכללות והמכינות; מכללה אקדמית כנרת, מכון כנרת ע"ש רא"ל דן שומרון; ואגודת חוקרי צבא חברה בישראל. אוניברסיטת בר-אילן ומכללה אקדמית כנרת.


Gal-Ezer, M. & Tidhar, M. (December, 2012). The national womb: Competitive fertility between Jewish-Israeli and Arab-Israeli women in the satiric Israeli TV series Arab Labor". IALIC The 11Th International Conference. University of Durham, Durham England.

Gal-Ezer, M. & Nossek, H. (June, 2013). Faces in the Mirror?: Relationships between Israeli Social Protest leaders and Journalists. The 5th Annual Conference of the Department of Journalism and Mass Communication at the University Westminster, in association with the British Journalism Review, will focus on ‘Protest Movements, Free Speech and the Media’. University Westminster, London.

Gal-Ezer, M. (2013). Traumatised Community Agency: Reconstruction of Activism, Active Audiences and Media for Public Opinion Change. Crises, ‘Creative Destruction’ and the Global Power and Communication Orders. IAMCR 2013 Conference @ Dublin City University, Dublin, Ireland
תפקידים במכללה האקדמית כנרת ייזום, ארגון ויו"ר ימי עיון במחלקה לתקשורת מכללה אקדמית כנרת

גל-עזר, מ' (מרץ, 2010) יוזמת, מארגנת ומתדיינת במפגש עיון ודיון: במאיות פמיניסטיות מובילות שינוי חברתי לרגל יום האשה הבינלאומי – איבתיסאם מראענה וענת צוריה. המחלקה לתקשורת מכללה אקדמית כנרת.

גל-עזר, מ' (מאי, 2010). יוזמת, מארגנת, מתדיינת ביום עיון: תקשורת, ניאו ליברליזם ו'עבודה שחורה'. מפגש עם חוקרים (גל-עזר, הרצאת פתיחה: תקשורת וניאו-ליברליזם: הבניית ההסכמה והדרת ההתנגדות), עיתונאים בלוגרים והתאטרון לצדק חברתי בגליל בהצגת המחזה "מפעל המוות". המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית כנרת.

חברה בועדת האתיקה של המחלקה לתקשורת בראשות ד"ר נחום טורצקי.

יוזמות ופעילויות נוספות - תקציר:
גל-עזר, מ' (2013-2014) (חוקרת ואוצרת). "דם המכבים": זיכרון ושכול באמנות ישראל. תערוכה במוזיאון הנגב לאמנות. בהקשר 40 שנה למלחמת יום כיפור מכנסת עבודות אמנות החל ממלחמת העצמאות. פתיחה 17 אוקטובר 2013 .

יוזמת ועורכת אורחת של גיליון מיוחד של "פנים: מלאכת הזיכרון" מס 63 אוקטובר 2013 העוסק בשכול וזיכרון בחברה הישראלית.

גל-עזר, מ' (2013). (אוצרת ומחברת). גלריה בגיליון עבודת אמנים ישראליים; מאמר אוצרותי: גלריה בגיליון: מבטים על מלאכת הזיכרון באמנות ישראל. "פנים: מלאכת הזיכרון" מס 63, יצא לאור 15 אוקטובר 2013.
קצת על עצמי תפקידים במגזר הציבורי והוראה אקדמית

הוראה - תקציר

1999- 2001 האוניברסיטה העברית החוג לתקשורת ועיתונאות מרצה בתקן:. הוראה: מבוא לתקשורת חזותית ולשונית, כתיבת הקורס, קורס השלמה לתלמידי .MA

1999- 2003 המכללה למינהל המסלול האקדמי, החוג למדעי ההתנהגות ובית הספר לתקשורת מרצה מן החוץ: "מבוא לתקשורת לשונית וחזותית", מבוא לתקשורת חזותית", לשון, חברה ותרבות"
"תקשורת ותרבות: פלורליזם ורב-תרבותיות". כתיבת הקורסים והוראתם, מורה מן החוץ.
2004 -2006 מכללת ספיר, החוג לתקשורת. מרצה מן החוץ. כתיבת הקורסים והוראתם.
"סדרות בטלוויזיה", "תקשורת ותרבות: פלורליזם ורב-תרבותיות"

2004 - 2010 מכללה אקדמית עמק יזרעאל, מרצה בתקן: החוג לתקשורת. "מבוא לתקשורת חזותית", "אמצעי תקשורת המונים בישראל", "סדרות בטלוויזיה" (סמינריון), "מיגדר, שיח ותקשורת" (סמינריון), "קולנוע תיעודי ותעודה בטלוויזיה ייצוג מציאות וציוני דרך", "המוזיאון, זכרון לאומי ומרחב ציבורי". כל הקורסים והסמינריונים נכתבו על-ידי לרבות קורסים חדשים בכלל בהוראת התקשורת בארץ שהם שני הסמינריונים, הקורס בקולנוע תיעודי והמוזיאון וזכרון לאומי.

2008 –2012 מוסד אקדמי נצרת, מרצה בתקן: מבוא לתקשורת המונים; מוסדות התקשורת; תקשורת חזותית; תולדות התקשורת; שיטות מחקר איכותניות


תפקידים במגזר הציבורי והאקדמי (תקציר)

הוראה


תאריך מוסד תפקיד תיאור תפקיד
1995 -1999 המכללה האקדמית להוראה, אורנים, המכון להכשרת עובדי הוראה מתכננת תוכנית לימודים, מייסדת ומנהלת: תוכנית דו-שנתית (720 שעות) להכשרת מורים לתקשורת במסלול העל-יסודי. התוכנית היוותה את התשתית להקמת החוג לתקשורת במכללה האקדמית אורנים.
תכנון, הקמה, ריכוז והוראה: לימודי הסבה למורים בפועל בעלי B.A. ו-M.A. להוראת תקשורת.

1986 -1991 מוזיאון תל-אביב לאמנות מתכננת פרוגרמה מייסדת ומנהלת מתכננת פרוגרמה פיזית ותוכנית, מייסדת ומנהלת מרכז החינוך לאמנות מוזיאון תל-אביב לאמנות. בו כ-50 מורים אמנים, 10 אנשי צוות וכ-1600 תלמידים ב-100 קבוצות, גיל רך, בי"ס יסודי, חטיבה, תיכון, מבוגרים, מגמה לאמנות של תיכון עירוני א' השתלמויות מורים מוכרות, ותוכניות לנוער שוחר אמנות.

1982 -1985 ועד הפועל אגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכללית יועצת ומנחה עובדים סוציאליים, ועדי עובדים ועובדי רווחה
כתיבה וריכוז הוצאה לאור, ניתוח עיתונות ועיצוב קמפיין בחירות ייעוץ והנחייה במחלקה לרווחת העובד באגף לאיגוד מקצועי בוועד הפועל.
1. הנחיית עובדים סוציאליים ועובדי רווחה בבניית תפקיד חדש (עובד רווחה במקום העבודה) ובפיתוח תוכניות רווחה במקומות עבודתם (On job training)
2. חברה בצוות ניתוח עיתונות, ניתוח נאומי בחירות, תצפית משתתפת באסיפות בחירות וניתוחן והמלצות שבועיות לעיצוב קמפיין בחירות בהסתדרות.

1981- 1982 מתנ"ס רמת השרון – חברת המתנ"סים עובדת סוציאלית-קהילתית, עיסוק בתכנון רב שנתי של פרויקט שיקום
וכתיבת תוכנית רב-שנתית עובדת סוציאלית-קהילתית במתנ"ס רמת-השרון. עבודה קהילתית, קידום ופיתוח צוות, הדרכה, עבודה עם וועדי שכונות ותושבים, שיתוף תושבים בתכנון חברתי ותקציבי רב שנתי, תכנון חברתי וכתיבת תוכנית רב-שנתית לשיקום מורשה עם מנהל המתנ"ס.


חברות באגודות אקדמיות בארץ ובעולם

האגודה הישראלית לתקשורת
האגודה הסוציולוגית הישראלית
האגודה האנתרופולוגית הישראלית
ICA- International Communication Association
IALIC- International Association for Languages and Intercultural Communication
IAMCR - International Association for Media and Communication Research
ISA – International Sociological Association
AIS – Association for Israel Studies