לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
דר' ליאת בירנהק: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

דר' ליאת בירנהק

מרצה
04-6653713
קורות חיים
מומחיות אקדמית טיפולים פיזיקו-כימיים במים ובשפכים השכלה אקדמית  דר' להנדסת סביבה, הנ. אזרחית וסביבתית, מוסד אקדמי טכניון, 2011 הוראה במכללה האקדמית כנרת קורס "כימיה של המים" שטחי מחקר טיפול משלים במים מותפלים, טיפול קדם למים מותפלים, שיטות חדשניות להרחקת זרחן וחנקן משפכים. פרסומים נבחרים

1. Lahav, O., Telzhensky M., Zewuhn A., Gendel Y., Gerth J., Calmano W. and Birnhack, L., Struvite recovery from municipal-wastewater sludge centrifuge supernatant using seawater NF concentrate as a cheap Mg(II) source, Separation and Purification Technology, (2013) 108, 103–110,

2. Birnhack, L., Sabach, S., and Lahav, O., Accurate approach for determining fresh-water carbonate (H 2CO3*) alkalinity, using a single H3PO4 titration point. Talanta, (2012) 100, 12-20

3. Birnhack L., Voutchkov N. and Lahav O. Fundamental chemistry and engineering aspects of post-treatment processes for desalinated water - a review. Desalination, (2011) 273(1), 6-22.

4. Birnhack L. and Lahav O., A new post treatment process for attaining Ca2+, Mg2+, SO42- and alkalinity criteria in desalinated water. Water Research, (2007), 41(17), 3989-3997.

5. Lahav O. and Birnhack L., Quality criteria for desalinated water following post treatment. Desalination, (2007), 207(1-3):286-303

הצגה בכנסים


1. Birnhack L., and Lahav O. Comprehensive investigation of the performance of two novel post treatment processes for desalinatred water under various operational conditions. Desalination for Clean Water and Energy, 4 October 2010, Tel Aviv, Israel.

2. Birnhack L., and Lahav O. A novel post-treatment process for desalinated water – investigation of various operational conditions 46th conference of the Israel Institute of Chemical Engineering. 10 June 2010, Haifa, Israel.

3. Birnhack L., Oren S, Lehman O. and Lahav O. Modification of a new post-treatment process for upgrading CO2-based calcite dissolution processes and attaining a wide range of product water qualities. Desalination for the Environment: Clean Water and Energy. 17–20 May 2009, Baden-Baden, Germany

4. Birnhack L. and Lahav O. Seawater desalination in Israel – water quality considerations, and its possible impact on human health. A novel, environmental friendly and cost effective desalinated post treatment. "New Under the Sun" – Technion graduate students showcase lecture series, January 2009. (Invited talk).

5. Penn R., Birnhack L., Adin A. and Lahav O. New desalinated drinking water regulations are met by an innovative post-treatment process for improved public health. Singapore International Water Week, 25/6/2008, Singapore.

6. Lahav O., Penn R., Fridman N., Kochva M. and Birnhack L., A new remineralization approach for balanced supply of Mg2+, Ca2+, alkalinity, SO42- and CCPP in desalinated water. The 5th Israeli Water Association conference, 19/3/2008, Ramat Gan, Israel.

7. Birnhack L., Penn R. and Lahav O., Quality criteria for desalinated water and introduction of a novel, cost effective and advantageous post treatment process. Conference on Desalination and the Environment, 22-25/4/2007, Halkidiki, Greece.

8. Birnhack L. and Lahav O., Development of a cost effective and advantageous post treatment process for desalinated water. The international conference on: "from research institute to water industry", 28-30/11/2006, Sede Boqer, Israel.

9. Birnhack L. and Lahav O., Quality criteria for desalinated water. The 34th conference of the Israeli Society for Ecology and Environmental Quality Sciences, 6/2006, Haifa, Israel.

קצת על עצמי אמא לשלושה ילדים. עוסקת במחקר ובהוראה. מחברת שותפה לשני ספרים בנושא כימיה של המים וטיפולים משלימים במים מותפלים. מאז שנת 2006 עוסקת בהוראת הקורס "כימיה של המים" בפקולטה להנדסת סביבה בטכניון, בבית הספר הבינלאומי בטכניון (באנגלית) ובמכללת כנרת.
מאז שנת 2011 עוסקת במחקרים שונים בתחום הטיפול במים ובשפכים במסגרת פוסט דוקטוראט בפקולטה להנדסת סביבה בטכניון, תחת הנחייתו של פרופ" אורי להב.