לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
דר' יצחק בן יאיר: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

דר' יצחק בן יאיר

מרצה
קורות חיים
פרסומים נבחרים בן יאיר, י. ורונאל, נ. (2014). מהגרים בארצם: נוער חרדי במצבי סיכון ונתק חברתי. חברה ורווחה, לד(1), 51-71.
בן יאיר, י. ורונאל, נ. (2018). קרימינולוגיה יהודית – רוחנית. בתוך ב. נ. חמי (עורך), דעיכת הרוח – ספר לכבוד פרופ' שלמה שוהם. הוד השרון, שערי משפט. (בדפוס)
Ronel, N., & Ben Yair, Y. (2017). Spiritual criminology The case of Jewish criminology. International journal of offender therapy and comparative criminology, 0306624X17693865.
קצת על עצמי ההנחה הבסיסית המובילה אותי במחקר בתחום הקרימינולוגיה, היא שהדתות והמסורות הרוחניות אוצרות ידע רב המכוון להפחתת הסבל האנושי. בשנים האחרונות המחקר שלי היה קשור, לדת, רוחניות, מניעת פשיעה, חדילה מפשיעה והתגובה החברתית. בנוסף לכך, אני מתעניין במחקר הקשור לנוער בסיכון ושיקום אסירים. התנסותי במחקר כוללת בעיקר את המתודה האיכותנית ובפרט את הפנומנולוגית וההרמנויטית. מלבד המחקר, אני מוצא חשיבות רבה לעבודה בקהילה עם אוכלוסיות קצה, אני רואה בכך שליחות וחשיבות רבה ללימוד ולמחקר.