לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
מר יורם פיניאן: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

מר יורם פיניאן

04-6653795
קורות חיים
מומחיות אקדמית אלגברה ליניארית, הסתברות, טוריי פורייה, מתמטיקה דיסקרטית, משוואות דפרנציאליות השכלה אקדמית B.A במתמטיקה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת בר אילן,
M.Sc במתמטיקה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת הווארד בארה"ב.