לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
דר' יואב קפשוק: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

דר' יואב קפשוק

ראש חטיבת לימודי ישראל במחלקה ללימודים רב תחומיים
קורות חיים
מומחיות אקדמית לאתר של דר' יואב קפשוק: yoavkapshuk.academia.edu

יישוב סכסוכים, יחסים בינלאומיים ומדע המדינה
השכלה אקדמית תואר דוקטור (2017)
החוג למדע המדינה
אוניברסיטת תל אביב
הוראה במכללה האקדמית כנרת מבוא למדע המדינה
מבוא למדיניות ציבורית
כתיבה אקדמית
שטחי מחקר יישוב סכסוכים, משא-ומתן לשלום, צדק-מעברי, שיטות מחקר פרסומים נבחרים
Yoav Kapshuk (forthcoming) Transitional Justice in the Israeli-Palestinian Negotiations: What can be learned from the Colombian Case? Journal of Peacebuilding & Development
Yoav Kapshuk (2016). To What Extent Reconciliation?: An Analysis of the Geneva Accords between Israelis and Palestinians. In: J. Ehrenberg and Y. Peled (eds.), Israel and Palestine: Alternative Perspectives on Statehood. Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
Yoav Kapshuk (Issue Editor) (Summer 2012). Special Issue: One State Solution between the Jordan River and the Mediterranean: Fiction or Reality?, The Journal of Public-Sphere 6, (Hebrew), 219 pp.
הצגה בכנסים
2018 Transitional Justice in the Israeli-Palestinian Negotiations: What can be learned from other peace processes? Women Wave Peace's International Congress, Tel-Aviv University, November 27

2018 Are Elements of Transitional Justice More Likely to be Included in Final vs. Interim Peace Accords? Department of Public Administration and Policy, Sapir Academic College, June 28

2018 Justice and Peace in Conflict Resolution: Opposing or Complementary Values? "History Group", Hod Hasharon, June 14

2018 Are Peace Negotiations that Tackle the Issue of Transitional Justice More Likely to Succeed?, Department of Political Science, Tel-Aviv University, March 19

2017 Transitional Justice Provisions in Peace Negotiations, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), Germany, August 31

2017 The Impact of Transitional Justice in Peace Processes, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, July 19

2016 Transitional Justice and Quantitative Measurement, Tel-Aviv University, April 3

2016 Data on Transitional Justice in Peace Processes, Sapir Academic College, January 14CONFERENCE ACTIVITY

Papers Presented

2019 Religion, Peace and Justice: The Effects of Transitional Justice on Religious Armed Conflict Resolution, 1990-2014. International Studies Association (ISA), 60th Annual Convention, Toronto, Canada, March, 29 (with Mora Deitch).

2018 How the Issue of Transitional Justice Impacts Peace Processes? 12th Pan-European Conference on International Relations, Prague, Czech Republic, September 14

2018 Are Peace Processes that include Transitional Justice Provisions More Likely to Succeed? ECPR General Conference, University of Hamburg, Germany, August 24

2018 Are Peace Negotiations that Tackle the Issue of Transitional Justice More Likely to Succeed? The Annual Conference of the Israeli Association for International Studies (IAIS), The Open University, Ra'anana, June 14

2018 Introducing the Justice in Peace Negotiations (JPN) Dataset, 1989-2014, The School of Social Sciences and Humanities & Kinneret Research Authority, Kinneret College on the Sea of Galilee, May 30

2018 Justice and Peace: Complementary or Contradictory Values, The Annual Conference in Multidisciplinary Studied, Sapir Academic College, May 24

2018 Introducing the Justice in Peace Negotiations (JPN) Dataset, 1989-2014, The Israeli Political Science Association, Annual Conference, May 3

2018 Armed Conflicts and the Issue of Transitional Justice, The Fourth Kineret Conference on Army-Society Studies in Israel, February 20-21

2017 The impact of Transitional Justice on Peace Negotiations, The 13th International Graduate Conference in Political Science, International Relations, and Public Policy, December, 13-14
קצת על עצמי חבר סגל המכללה האקדמית כנרת ועמית מחקר (2018) ב-London School of Economics, המרכז לחקר המזרח התיכון. ד"ר קפשוק הוא המייסד של ה-Transitional Justice in Peace Processes (TJPP) Dataset, מסד נתונים הכולל סטטיסטיקה על מרכיבי צדק-מעברי ביותר מ-200 שנות משא ומתן לשלום ברחבי העולם. על מחקר זה זכה בשנת 2018 בפרס דוקטורט מצטיין מטעם האגודה הישראלית למדע המדינה (IPSAׂׂ), ובפרס מאמר מצטיין מטעם האגודה הישראלית ללימודים בינלאומיים (IAIS).