לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
דר' דימטרי ליסיצין: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

דר' דימטרי ליסיצין

מרצה מן החוץ
04-6653713
קורות חיים
מומחיות אקדמית פיתוח תהליכי טיפול במים בתחום ייצור מים לתעשיית הכוח, טיפול ממברנאלי בשפכי התעשייה השכלה אקדמית ד"ר בהנדסה כימית טכניון, 2008 שטחי מחקר פיתוח תהליכי טיפול במים בתחום ייצור מים לתעשיית הכוח, טיפול ממברנאלי בשפכי התעשייה פרסומים נבחרים

o D. Lisitsin, Q. Yang, D. Hasson and R. Semiat, “Inhibition of CaCO3 scaling on RO membranes by trace amounts of zinc ions”, Desalination (2005), 183 (1-3), 289-300.

o D. Lisitsin, D. Hasson and R. Semiat, “Critical flux detection in a silica scaling RO system”, Desalination (2005), 186 (1-3), 311-318.

o Qingfeng Yang, Dmitry Lisitsin, Yangqiao Liu, Hasson David and Raphael Semiat, "Desupersaturation of RO Concentrates by Addition of Coagulant and Surfactant", Journal of Chemical Engineering of Japan (2007), 40 (9), 730-735.

o D. Lisitsin, D. Hasson and R. Semiat, "Modeling the effect of anti-scalant on CaCO3 precipitation in continuous flow", Desalination and Water Treatment (2009), 1.

o D. Hasson, R. Segev, D. Lisitsin, B. Liberman, R. Semiat, "High recovery brackish water desalination process devoid of precipitation chemicals", Desalination (2011), 283, 80-88.

הצגה בכנסים


o D. Lisitsin, "Is there a critical flux involved with silica scaling", Workshop on: "From critical to sustainable flux", University of Oxford, September 2003.

o D. Lisitsin, "Study of techniques for increasing water recovery in brackish water desalination", EnviroTech 2004 Graduate Students Conference, Technion Israel institute of Technology, December 2004.

o D. Lisitsin, "Inhibition of CaCO3 scaling on RO membranes by a novel environmentally friendly anti-scalant", 5th conference on Active Research by Environmental Science Students, Weizmann Institute of Science, May 2005.

o D. Hasson, D. Lisitsin, T. Melin and M. Gloede, "Mechanisms of antiscalant action in brackish water desalination process", Germany-Israel conference - Water is Life, Jerusalem, December 2005.

o D. Lisitsin D. Hasson and R. Semiat, "The potential of CO2 stripping for pretreating brackish and wastewater desalination feeds", EDS Conference on Desalination and the Environment, April 2007, Halkidiki Greece.

o D. Lisitsin D. Hasson and R. Semiat, "Desalination research at the Technion Rabin Desalination Laboratory", WATEC Israel 2007, October 2007, Tel-Aviv Israel.

o D. Hasson and D. Lisitsin, "Development of high recovery brackish water desalination processes", Proc. 9th Status Seminar BMBF-MOST Cooperation In Water Technology, Nov. 2007.

o D. Lisitsin, R. Semiat and D. Hasson, "Energy issues in desalination techniques", ISEEQS 36th Annual Conference, June 2008, Technion Israel.

o D. Lisitsin, "Technologies for Nitrates removal",1st conference on Well Water Purification, January 2010, Tel-Aviv, Israel.

o D. Lisitsin, "Reduction of chemicals consumption in BWRO desalination plants", CleanTech 2010, June 2010, Tel-Aviv, Israel.

o D. Lisitsin, A.Chickvashvili and O.Arganovsky "Small Scale BWRO Systems for GAZA Strip" EuroMed conference, October 2010, Tel Aviv, Israel.

o D. Lisitsin "Industrial Scale Ultrapure Water Production by ElectroDeIonization", Israel Institute of Chemical Engineers Annual Conference, June 2012, Tel Aviv, Israel.

קצת על עצמי בוגר פקולטה להנדסה כימית בטכניון. מועסק ב-GES משנת 2008. התחלתי את דרכי כמהנדס התהליך בחברה. לאחר שנתיים התקדמתי למהנדס ראשי של יחידת התעשייה. כעת מועסק כמנהל הנדסה של יחידת הפרויקטים.