לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
פרופ' דורית אלט: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

פרופ' דורית אלט

חברת סגל בחוג.
04-6653803
קורות חיים
מומחיות אקדמית הוראה, מחקר השכלה אקדמית דוקטור, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, 2010
הוראה במכללה האקדמית כנרת מרצה בכירה במחלקה לחינוך (רב-תחומי) ובמחלקה לחינוך וקהילה מרצה בכירה במחלקה לחינוך (רב-תחומי) ובמחלקה לחינוך וקהילה שטחי מחקר פיתוח סביבות למידה קונסטרוקטיביסטיות חדשניות בעידן המידע, בחברות רב-תרבותית דמוקרטיות. פרסומים נבחרים 1. אלט, ד' (בדפוס). תרומתה של סביבת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים. כתב העת למדעי ההתנהגות – מגמות.
2. אלט, ד' (2013). הוראת אוריינות המדיה בתוכנית הלימודים בתקשורת לחטיבה-העליונה בישראל . עיונים בחינוך, 7 – 8, 306 – 336.
3. Alt, D. (2014). The construction and validation of a new scale for measuring features of constructivist learning environments in higher education. Frontline learning research, 3, 1-27.
4. Alt, D., & Reingold, R. (Eds.). (2012). Changes in teachers’ moral role. From passive observers to moral and democratic leaders. Rotterdam: Sense.
5. Alt, D. (2014). Assessing the connection between students' justice experience and attitudes toward academic cheating in higher education new learning environments. Journal of Academic Ethics, 12, 113-127.
הצגה בכנסים 1. אלט, ד', מסלובטי, נ' וכהן, א' (יוני, 2007). הקשר בין תפיסות שיטות הוראתה של אוריינות המדיה על-ידי מורים לבין אוריינטציות דמוקרטיות בקרב מתבגרים. הרצאה שהוצגה בכנס הבינלאומי החמישי "הכשרת מורים על פרשת דרכים". מכון מופ"ת, תל -אביב, ישראל. משרד החינוך מכון מופ"ת.
2. אלט, ד', כהן א' ומסלובטי נ' (נובמבר, 2007). השפעת תוכנית הלימודים "תקשורת המונים" על תפיסות, עמדות והשתתפויות דמוקרטיות בקרב תלמידי החטיבה העליונה בישראל. פוסטר שהוצג בכנס הדוקטורנטים תשס"ח. רמת גן: בית-הספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן.
3. אלט, ד', מסלובטי, נ' וכהן א' (יוני, 2008). בדיקת התקפות המבנית של שאלון תפיסות, עמדות והשתתפויות אזרחיות דמוקרטיות בקרב בני נוער. מאמר שהוצג בכנס השני של ארגון תורת השטחות. ירושלים, קמפוס המרכז האקדמי מכון לנדר.
4. אלט, ד', מסלובטי, נ' וכהן א' (אוקטובר, 2008). מיומנויות אוריינות המדיה: הלכה ומעשה. מאמר שהוצג בכנס בנושא: כיוונים עכשוויים בתכנון לימודים: מחקר ויישום. חיפה, הפקולטה לחינוך – אוניברסיטת חיפה.
5. אלט, ד' (יוני, 2010). שילוב מתודולוגיות בבחינת שיטות הוראת אוריינות המדיה ותרומתה לפיתוח אזרחות דמוקרטית בקרב מתבגרים. מאמר שהוצג בכנס הרביעי של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה: מופעים של ידע: צמתים ודרכים במחקר האיכותני. באר-שבע, אוניברסיטת בן-גוריון.
6. אלט, ד' וגייגר, ב' (פברואר 2012). מוטיבציות, אקולוגיה תרבותית ויושר אקדמי. מאמר שהוצג בכנס החמישי של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה. באר-שבע, אוניברסיטת בן-גוריון.
7. אלט, ד' וגייגר, ב' (יוני, 2012). מוטיבציות ויושר אקדמי: פרספקטיבה אקולוגית. מאמר שהוצג ביום עיון של מרכז צפת לחקר קהילות ותרבויות בגליל. צפת, המכללה האקדמית צפת.
8. Alt, D., Maslovaty, N., & Cohen. A. (2007, June). The relationships between perceptions of media literacy among teachers and democratic orientations of adolescents. Paper presented at the 5th international conference "Teacher training on a crossroad" MOFET Institution, Tel-Aviv, Israel.
9. Alt, D., Maslovaty, N., & Cohen. A. (2007 August/ September). The relationship among gender and ethnic origin and adolescents’ system of civic –democratic perceptions, attitudes and behaviors. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 12th biennial conference "Developing potential for learning". University of Szeged, Budapest, Hungary.
10. Maslovaty, N., Alt, D., & Cohen. A. (2007, August/ September). The contribution of media literacy to the system of perceptions, attitudes and civic-democratic behaviors among adolescents. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 12th biennial conference "Developing potential for learning". University of Szeged, Budapest, Hungary.
11. Maslovaty, N., & Alt, D. (2008, August). Complexity of teachers' decisions in dealing with moral dilemmas. Paper presented at Early 1st SIG`s moral and democratic education symposium. Florina, Greece.
12. Alt, D., Cohen. A. & Maslovaty, N., (2009, June). The Dimensionality of Right-Wing Authoritarianism structured through Structural Equation Modeling and Smallest Space Analysis. Paper presented at the 12th International Facet Theory Conference: New horizons in theory construction and data analysis: Facet Theory (FT), Multidimensional Scaling (MDS), SSA, POSAC and related approaches. Jerusalem, Israel.
13. Alt, D., Maslovaty, N., & Cohen. A. (2009, July). The relationships between constructivist learning environment and democratic attitudes towards different social groups. Paper presented at the 35th Conference of the Association for Moral Education (AME). Utrecht, The Netherlands.
14. Alt, D. (2010, July). Empowering students' civic-democratic participation through constructivist learning environment. Poster presented at the 13th conference of the junior researchers of the European Association for Research on Learning and Instruction: Connecting Diverse Perspectives on Learning and Instruction: A Conference of Synergy. Frankfurt am Main, Germany.
15. Alt, D. (2010, August). Constructivist learning environment: Can it promote civic-democratic participation among adolescents? Paper presented at the Early 2nd SIG`s moral and democratic education symposium. Tel-Aviv, Israel.
16. Alt, D. (2011, August). Do teachers’ practices inside the classroom differentiate their students’ perception of open classroom climate? Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 14th biennial conference "Education for a Global Networked Society". Exeter, UK.
17. Alt, D. (2011, August). Motivational and cultural aspects related to students' academic dishonesty. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 14th biennial conference "Education for a Global Networked Society ". Exeter, UK.
18. Alt, D. (2012, June). Psychological and cultural aspects related to students' academic dishonesty. Paper presented at the EARLI Special Interest Group 13’s third symposium: Moral and democratic education - Building ethical schools and teaching practices. NLA University College, Bergen, Norway.
19. Alt, D. (2012, June). Constructivism learning environments. Paper presented at the EARLI Special Interest Group 13’s third symposium: Moral and democratic education - Building ethical schools and teaching practices. NLA University College, Bergen, Norway.
20. Alt, D. (2013, August). The effects of parenting styles on academic motivations and adjustment to college life among first-year students. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 15th biennial conference "'Responsible Teaching and Sustainable Learning ". Munich, Germany.
21. Alt, D. (2013, August). Parenting styles and academic cheating among first-year college students. Paper presented at the European Association for Research on Learning and Instruction 15th biennial conference "'Responsible Teaching and Sustainable Learning". Munich, Germany.
22. Alt, D. (2014, May). Mapping features of constructivist activities in higher education learning environments. Paper submitted to the 12th conference on educational assessment (CEA2014). The Institute of Education and the Doctoral School of Education at the University of Szeged, Hungary.
23. Alt, D. (2014, June). Using structural equation modeling and multidimensional scaling to assess students’ perceptions of the learning environment and justice experience. Paper accepted to the EARLI Special Interest Group 13’s fourth symposium: Moral and democratic education - Moral education for a democratic citizenship. Department of Philosophy, Education and Psychology University of Verona, Italy.
24. Alt, D. (2014, June). The construction and validation of a new scale for measuring features of constructivist learning environments in higher education settings. Paper accepted to the EARLI Special Interest Group 13’s fourth symposium: Moral and democratic education - Moral education for a democratic citizenship. Department of Philosophy, Education and Psychology University of Verona, Italy.
25. Alt, D. (2014, September). Using structural equation modeling and multidimensional scaling to assess first-year female college students' academic motivation as a function of perceived parenting styles. Paper accepted to the British Educational Research Association (BERA) annual conference. Institute of Education, University of London, UK.
26. Alt, D. (2014, September). The construction and validation of a new scale for assessing features of constructivist learning in different higher education settings. Paper accepted to the British Educational Research Association (BERA) annual conference. Institute of Education, University of London, UK.
תפקידים במכללה האקדמית כנרת ראשת המחלקה לחינוך וקהילה קצת על עצמי במסגרת עבודתי האקדמית אני פועלת לקידום החינוך הדמוקרטי והחינוך למוסר בכמה מישורים.
בזירה האקדמית-מדעית הבינלאומית, אני נושאת בתפקיד ((SIG 13 coordinator, במסגרת קבוצת עניין המתמחה בחינוך למוסר ולדמוקרטיה Special Interest Group 13: Moral and democratic education, אשר כוללת עמיתים ממספר אוניברסיטאות באירופה. קבוצת העניין הינה תחת חסות ארגון EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction). מסגרת התפקיד כוללת סיוע לקידום החינוך למוסר ולדמוקרטיה בכנסים מדעיים בינלאומיים, איתור חוקרים צעירים המעוניינים לתרום לפיתוח חקר הנושא, כתיבה בעיתון מידע אינטרנטי (newsletter), , עריכת ספרים, כתיבת דוחות מדעיים, וסיוע בארגון כנסים בינלאומיים מטעם קבוצת העניין.
מוקד נוסף של עבודתי כחוקרת, קשור לשיפור שיטות ההוראה והתאמתן לעידן הנוכחי בחברה דמוקרטית. במחקרים קודמים ונוכחיים בהם אני עוסקת, אני בוחנת כיצד ניתן לחנך לאזרחות דמוקרטית באמצעות שיטות הוראה קונסטרוקטיביסטיות, תוך טיפוח אוריינות מדיה ואוריינות דיגיטלית התואמות את דרישות עידן המידע.
ראשת פרויקט TEMPUS בנושא Life Long Learning במכללת כנרת. פרויקט זה ממומן ע"י האיחוד האירופי ומטרתו קידום מערכת ההשכלה הגבוהה.

https://www.dorit-alt.com/