לסגל האקדמי

סגל אקדמי

חיפוש מרצים
select
select
כניסה למערכות:
דר' אוולין זכאי: חבר/ת הסגל האקדמי במכללה האקדמית כנרת

דר' אוולין זכאי

ראש חטיבת מתמטיקה
04-6653793
קורות חיים
מומחיות אקדמית חדוא 1+2, לוגיקה, מתמטיקה דיסקרטית השכלה אקדמית
1989 B.Ed. מתמטיקה ומדעי המחשב, מכללת ירושלים

1994 M.A מתמטיקה אוניברסיטת בר אילן
נושא עבודת המסטר: בסיס גרף ודפורמציות עבור חבורות לא אבליות מסדר , עם תתי חבורות p-סילו אבליות
שם המנחה: פרופ' מלכה שפס

1998 Ph.D. מתמטיקה אוניברסיטת בר אילן
נושא עבודת הדוקטורט: התאמת גרין בין דפורמציות ספרביליות
שם המנחה: פרופ' מלכה שפס
שטחי מחקר מחקר על דפורמציות של אלגבראות חבורה; מחקר על הגישה האימונית (coaching) בלימוד מתמטיקה; מחקר על אלגברה בסיסית בקרב פרחי הוראה במכללות להנדסה. פרסומים נבחרים 1. Combinatorial partial tilting complexes for the Brauer star algebra
(with M. Schaps), Proceedings of the International conference on
Representations of Algebras – Sao Paulo, 187-207 (2001).

2. Pointed Brauer trees (with M. Schaps), Journal of Algebra 246,
647-672 (2001).

3. Homogeneous deformations of Brauer tree algebras (with M. Schaps)
Communication in Algebra, Vol, 31, No. 11, pp. 5243-5252 (2003).

4. Braid group action on the refolded tilting complexes of the Brauer star algebra
(with M. Schaps), Representations of Algebras, Beijing Nor. Univ. Press,
(Vol.2) 434-449 (2002).
תפקידים במכללה האקדמית כנרת ראש שטח מתמטיקה, חברה בוועדת חריגים קצת על עצמי עליתי לארץ מצרפת ב-1984, במטרה ברורה לתרום למדינה את מיטבי. כך, לאורך השנים, אני משתדלת לפעול הן במישור האישי והן במישור המקצועי כמרצה וכראש שטח מתמטיקה בבית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן.
אם תקופת לימודי הדוקטורט הייתה מרתקת בשל העיסוק האינטנסיבי במחקר מתמטי בד בבד עם חינוך ילדיי שגילו לי כוחות יצירה שלא הכרתי בעבר, בסיום הדוקטורט, הרגשתי שזכיתי להעשיר את עצמי ושעלי כעת לחפש שממה להפריח. ואמנם, המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן שלחה אותי להקים מסלול למתמטיקה ולמדעי המחשב במכללת עמק הירדן, שבחסות האקדמית של האוניברסיטה. התאהבתי במקום ובנוף האנושי של המכללה ואני כבר חברת סגל 15 שנים .
בשנים הראשונות במכללה, פרסמתי מספר מאמרים אך, אופי עבודתי במכללה כמרצה וכראש שטח מתמטיקה, שאב אותי והסיט אותי מהעיסוק במחקר שלי במתמטיקה הטהורה אל אתגריה של הוראת המתמטיקה , והפניתי את עיקר עיסוקי ומאמציי לשיפור ואיכות הוראת המתמטיקה במכללה ולניהול וטיפוח הצוות שלי.
כמרצה, מטרתי מאז ועד היום היא מחד, לחשוף מפני הסטודנטים שלי את העולם הקסום של המתמטיקה ומאידך להסיר את המחסומים של המקצוע הנחשב כקשה ו"יבש".
לשם כך, דרשתי מעצמי דמיון, יצירתיות, הגינות וכנות:
דמיון ויצירתיות נדרשים מחד גיסא כדי להסביר תהליכים ומבנים מתמטיים גם על ידי דוגמאות ויישומים מתחומים שונים ולעורר סקרנות וחשיבה אצל הסטודנטים שלי, ומאידך, על מנת להפיג את המתח הנובע מקושי בהבנה של הסטודנטים בהתמודדותם עם החומר. לשם כך,הומור והתייחסות אישית הם חלק מהכלים שלי וניסיוני מלמד שכך, לא רק הלמידה פורייה יותר אלא גם מתפתח יחס מיוחד במינו ביני לבין הסטודנטים שלי.
בנוסף, יצירתיות נדרשת עבורי כדי להחיות בי את הקסם של המתמטיקה ואת אהבתי להוראה, ואני מפיקה אותה על ידי עיסוק במחקר מתמטי.
הגינות וכנות הן החוזה ביני לבין הסטודנטים שלי; הגינות ביחס להיקף וטיב החומר שהתחייבתי ללמד אותם, הדרכתי בצורת הלמידה והפנייה לספרות המקצועית, והתאמת רמת המבחן לרמה הנדרשת; וכן הגינות בהערכה עצמית של הסטודנט ובמתן ציונו; כנות כלפי הסטודנטים , שאם לפעמים אני לא יודעת וטועה, זה לא מהווה עבורי מכשול אלא אתגר וכך אני מצפה שינהגו אף הם.
כראש שטח מתמטיקה מטרתי היא לחתור למצוינות לפי המשוואה הלא פשוטה: איכות הוראה + רמה גבוהה = מצוינות ושמשוואה זו תגרום למעורבות ושיתוף פעולה של הסגל שלי, הן בעבודת צוות והן בהתחייבות מרצי הסגל כלפי דרישותיי מהם.
אציין בנוסף, שהמעמד של מרצה וחברה בוועדות שונות במכללה אפשר ועדין מאפשר לי כל פעם מחדש , הן לחוש ולהבין את מציאות הפריפריה והן ליצור קשרים וחיבורים עם סטודנטים ממגזרים שונים מעבר לתחום המתמטיקה, אך הצד המרתק והמאתגר של תפקידי התגלה בצורה מפתיעה: סטודנטים התחילו לפקוד את משרדי, לא רק במטרה לקבל ממני הסברים מתמטיים, אלא כדי למצוא מענה לבעיות ושאלות אקדמאיות יותר כלליות. ההתמודדות עם מספר רב של סטודנטים המבקשים ממני לתת להם פתרונות בסוגיות יותר מורכבות מתרגול מתמטי הניעה אותי לחפש אחר שיטה שתעזור לי בהעצמת הסטודנטים שלי וכך, למדתי אימון ( coaching), ומהר מאד הרגשתי בשינויים המתרחשים בי ובדרכי ההוראה שלי.
אני רוצה להאמין שנוכל לשנות את ההתייחסות אל המתמטיקה מנחלה של יחידי סגולה לנגישה לרוב ילדי ישראל (והעולם), ובכך לשפר את ההישגים. האתגר העומד לפנינו עצום, ואת דגלו הייתי רוצה להרים.