מסיבת סיום החסות האקדמית של אונ' בר-אילן

מסיבת סיום החסות האקדמית של אונ' בר-אילן שהתקיימה ב18/09/2017 במכללה במעמד נשיא המכללה.


      1 2 3 4