קרנות בינלאומיות

 • קרן מחקר גרמניה ישראל GIF

  קרן GIF הוקמה בשנת 1986 – בתוקף הסכם שנחתם בין המדינות במטרה לממן מענקי מחקר משותפים, בעיקר במחקר בסיסי, לקבוצות מחקר מהאוניברסיטאות, בתי החולים ושאר מוסדות ההשכלה הגבוהה מהארץ ומגרמניה. הקרן הנה תאגיד ציבורי סטטוטורי דו-לאומי ומנהל הקרן יושב בירושלים. בשנת 1995 עבר בכנסת חוק GIF המגדיר את אופי פעולתה. הגוף המחליט והמתווה את מדיניות הקרן הוא מועצת הנגידים שלה, בראשה עומדים שרי המדע משתי המדינות וחברים בה שישה מדענים בכירים – שלושה מכל מדינה, המייצגים את תחומי המדע העיקריים. יצוין כי הקרן מאשרת הצעות בכל מגוון תחומי מדע: מדעי החיים והרפואה, מדעים מדויקים, חקלאות, איכות הסביבה, מדעי החברה ומדעי הרוח. כל התמיכות מגיעות לחוקרים במוסדות אקדמיים מובילים בארץ ובגרמניה, כאשר בממוצע שני שליש מכספי התמיכה מגיעים לצד הישראלי ושליש לצד הגרמני. הון הקרן עומד כיום על כ-211,000 אלפי €, שנתרמו בחלקים שווים ע”י שתי המדינות. הקרן רשאית להשתמש רק בפירות הריבית על ההון הנ”ל. בעקבות ירידה בתשואות הוסכם כי בשנים תשע”א-תשע”ג גם ישראל וגם גרמניה יגדילו את תמיכתן בקרן בסך של 2,500 אלפי € לשנה. מתווה ההגדלה יושם והשתתפות ות”ת בקרן עמדה על סך 625 אלפי € לשנה, כאשר את יתרת הסכום הנדרש מישראל, 1,850 אלפי €, מימנו משרד האוצר, משרד המדע ומשרד ראש הממשלה. תשע”ג הייתה השנה האחרונה ליישום המתווה הנ”ל. במהלך תשע”ד נחתם הסכם חדש בין מדינת ישראל וגרמניה לפיו התוספת השנתית שתועבר לתקציב השוטף של הקרן פר מדינה תהיה בסכום של 3,000 אלפי € בשנה לשנים תשע”ה -תשע”ז. במהלך תשע”ה ולבקשת הקרן, נחתם מתווה מעודכן להסכם לפיו התוספת השנתית פר מדינה תעמוד בתקופה תשע”ה-תשע”ח (4 שנים) על 2,500 אלפי € בשנה. בהתאם למתווה המעודכן ולסיכום הבין-משרדי בנושא, השתתפות ות”ת בקרן בתשע”ז עומדת על סך 650 אלפי €.
  לאתר הפרויקט

 • Erasmus+

  המכללה האקדמית כנרת מובילת פרויקט בינלאומי מטעם האיחוד האירופי בנושא הערכת סביבות למידה חדשניות בהשכלה הגבוהה

  בספטמבר 2017 זכתה המכללה האקדמית כנרת להוביל פרויקט המתוקצב ע"י הנציבות האירופית Erasmus+, Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions [ASSET]. מנהלת הפרויקט היא פרופ׳ דורית אלט, ראש המחלקה לחינוך וקהילה. Erasmus+ היא תכנית של האיחוד האירופי התומכת במודרניזציה של ההשכלה הגבוהה. התכנית עוסקת בהגברת שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי והמדינות השותפות וקידום הטמעה וולונטרית של התפתחויות באיחוד האירופי בתחום ההשכלה הגבוהה במדינות השותפות. פרויקט זה שיארך כשלוש שנים, ותוקצב בכ-מליון יורו, הוא פרויקט משותף Joint Project הכולל 14 מוסדות משש מדינות.
  מטרת הפרויקט היא לסייע בפיתוח כלי הערכה המפרטים בדרך בהירה את הקריטריונים להערכת תהליכים ותוצרים של פעילות לימודית המבקשת לפתח בלומד יכולות קוגניטיבית, תוך-אישיות ובין-אישיות הנחוצות לו בעידן הנוכחי. הפרויקט עוסק בפיתוח שיטות הערכה וכלים איכותיים ועדכניים המתאימים להשכלה הגבוהה בישראל. מטרתו להגביר את המודעות להערכה מעצבת לצד הערכה מסכמת, לפתח מיומנויות של תכנון, הכנה ויישום של כלי הערכה ולספק תמיכה לאורך תהליך הלמידה תוך התאמתן של שיטות הערכה הקשורות ללמידה לאורך החיים, כגון הערכה עצמית של הלומד (self-assessment) והערכת עמיתים (peer-assessment).
  מטרה נוספת, לצד פיתוח כלי הערכה ללמידה לאורך החיים בהשכלה הגבוהה, היא יצירת שותפות בין מוסדות להשכלה גבוהה וארגונים נוספים מהאיחוד האירופי ומישראל, לקדם מודרניזציה ולעדכן תכניות לימוד, שיטות הוראה ודרכי הערכה ברמה מוסדית, ולתרום להיווצרות שיתופי פעולה בתחום ההשכלה גבוהה בין מוסדות ההשכלה הגבוהה באיחוד האירופי לבין מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. מטרה זו מושגת על ידי העברת הידע והניסיון שנצבר במוסדות ההשכלה הגבוהה האירופיים למוסדות בארץ.

  לאתר הפרויקט

 • קרן מחקר ארה”ב ישראל BSF

  בתשע”ג החלה לפעול במסגרת הקרן הדו-לאומית למדע ארה”ב-ישראל (BSF) תכנית לשיתוף פעולה עם ה-NSF האמריקאית. בשנים תשע”ג -תשע”ה מומנה התכנית בסך מצטבר של 3,000 אלפי דולר בשנה ע”י משרד האוצר – 2,000 אלפי דולר בשנה, וות”ת – 1,000 אלפי דולר בשנה (החלטת ות”ת תשע”א/22 מיום 29.12.2010), וזאת אל מול מימון מקביל באותו הסכום שהועבר ע”י ה-NSF לחוקרים האמריקאים המשתתפים בתכנית. במהלך שנת 2015 בהסכמת משרד האוצר, אישרה ות”ת תקצוב הקרן לשנה נוספת. במסגרת תקציב תשע”ז מתוקצבת התכנית NSF-BSF בסך של 17,000 אלפי ₪. תקציב זה מהווה את השתתפות מדינת ישראל בפעילות התכנית.
  לאתר הפרויקט

 • קרן מו”פ אירופי

  תכניות המסגרת למחקר ופיתוח של האיחוד האירופי הן התכניות הגדולות ביותר בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי, ומהוות גורם מימון מרכזי של ה- European Research Area – המרחב האירופי למחקר – ERA. כל תכנית מסגרת מתקיימת במשך מספר שנים, התכנית הנוכחית היא הורייזן 2020 (Horizon 2020). התכנית מעניקה מימון ליצירת קונסורציום בני כמה שותפים, לפעילות מחקר ופיתוח של התעשייה, האקדמיה, מכוני מחקר, ארגונים ציבוריים ופרטיים.

  תקציב התכנית הוא 77 מיליארד אירו ל-7 שנים (2020-2014)

  מטרת השתתפותה של ישראל בתכנית היא לפתוח בפני גופים ישראליים שער להשתלבות אסטרטגית במסגרות המחקר, הפיתוח והשיווק של אירופה, ולהרחיב את תחומי הפעילות העולמית של התעשייה הישראלית. משנת 1996 לישראל מעמד של מדינה נלווה (Associated Country) בתכנית המסגרת למו”פ. מעמד זה מעניק לה זכויות וחובות השוות לאלו של מדינות האיחוד האירופי. ישראל היא המדינה הלא-אירופית היחידה החברה בתכנית (ובמעמד דומה לשוויץ, נורבגיה וטורקיה ומדינות נוספות המשמשות גם כן כמדינות נלוות). חברותה של ישראל בתכנית הוצעה לה בזכות ומשקפת את חיוניותה המדעית הטכנולוגית והכלכלית של ישראל, כמו גם את רמת החדשנות הגבוהה שלה. ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום, הנקבע על פי התוצר המקומי הגולמי- מדינת ישראל צפויה לשלם כמיליארד אירו דמי השתתפות לאורך שבע שנות התכנית. השתתפות מדינת ישראל בתכנית מנוהלת ע”י ISERD – הגוף הממלכתי המופקד על שילוב מדינת ישראל ב- ISERD .ERA פועל מלשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה והמדען הראשי משמש יו”ר ועדת ההיגוי שלו. ב-ISERD שותפים גם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, ות”ת, משרד החוץ ומשרד האוצר.
  לאתר הפרויקט

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!