עבודה אישית פרטנית עם מרצים:

תהליך העבודה כולל כמה שלבים על פי הפירוט שלהלן:

*   מפגש ייעוץ ראשוני: היכרות עם המרצה ואיסוף מידע בנוגע לקורס, הרכב הסטודנטים, האתגרים שהמרצה נתקל בהם וכל מידע אחר שרלוונטי להבנת ההקשר שבו נלמד הקורס.
*   תצפית בשיעור ואיסוף משוב אמצע מהסטודנטים.
*   ניתוח ממצאי התצפית וממצאי משוב האמצע
*   מפגש ייעוץ לדיון בממצאי התצפית והמשוב, וגיבוש דרכים שבהן יוכל/תוכל המרצה להתמודד עם נקודות העולות מהניתוח ולחזק את ההוראה והלמידה בקורס.

היחידה לקידום ההוראה

תצפית עמיתים

קווים מנחים למתן משוב בעת תצפית בהרצאה

אחד האמצעים לקידום ההוראה הוא תצפיות עמיתים במהלך הרצאות. התצפית מאפשרת לצופה לשים לב להיבטים שונים של התנהלות השיעור, והמידה שבה המרצה מאפשר ומעודד תהליך למידה בקרב הסטודנטים.  חשוב לציין כי התצפית איננה באה להעריך היבטים הנוגעים לחומר הלימוד, הרמה האקדמית, או איכות ההסברים של המרצה. לפיכך, אין צורך שהמשקיף/פה יהיו בקיאים בחומר הנלמד. במקום זאת, עליהם להיות קשובים לדינמיקה המתרחשת במהלך השיעור, לקשר בין המרצה לסטודנטים, לדרכים שבהם מתאפשר תהליך למידה ולגורמים שעשויים לעכב למידה.

קווים מנחים לתצפית: במהלך התצפית נשים לב לכמה היבטים המשפיעים על איכות ההוראה של המרצה. בכל אחד מן ההיבטים הללו, חשוב לציין הן את הדרכים שבהם המרצה מיישם הוראה איכותית, והן את ההיבטים הדורשים חיזוק.

  1. עידוד מעורבות סטודנטים במהלך השיעור: אחד המרכיבים החשובים ביותר לטיפוח למידה הוא עידוד מעורבות סטודנטים במהלך השיעור. מרצה עשוי לעודד למידה פעילה ומעורבות סטודנטים במהלך השיעור באמצעים מילוליים כגון העלאת שאלות למחשבה והתייחסות, ובאמצעות שפת גוף כיגון קשר עין, תנועה בכיתה, חיוך, הנהון וכיו"ב. מרצה שצופה בשיעור עשוי לשים לב לדרכים שבהן משתמש המרצה לעידוד למידה פעילה, ולכיוונים שהמרצה עשוי לאמץ לקידום מעורבותם של סטודנטים.
  2. נוכחות המרצה בכיתה: אחד האמצעים החשובים לשמירה על קשב וריכוז הסטודנטים במהלך השיעור ולעידוד למידה, הוא תחושת הסטודנטים כי המרצה נוכח בכיתה כולה. נוכחות מיטבית כרוכה בשליטה בתשומת לבם של כלל הסטודנטים במהלך השיעור. אמצעים שעשויים לסייע לכך הם תנועה במרחב הפיזי של הכיתה, רמת קול מתאימה, פנייה לסטודנטים בשמם, הקשבה והתייחסות להערות סטודנטים, הפניית מבט לכל חלקי הכיתה ועוד.
  3. שימוש בטכנולוגיה: מרצים משתמשים בטכנולוגיות שונות על מנת לסייע לסטודנטים בהבנת החומר ובפיתוח המחשבה. אמצעים אלה כוללים: מצגות, סרטונים, לוח מחיק, וכיו"ב. שימוש מיטבי בטכנולוגיה מחייב תשומת לב לפרטים רבים, כולל אופן שילוב הטכנולוגיה. מרצה שצופה מן הצד עשוי לשים לב באילו דרכים ממצה המרצה את הטכנולוגיות, ולמקד כיוונים לשיפור. למשל, בחינת כמות הטקסט בשקפים במצגת; פיתוח דיון בעקבות סרטון, כתיבה ברורה על הלוח ועוד.
  4. ארגון הדברים וההרצאה: במהלך השיעור נעשים מעברים רבים מנושא לנושא, מתיאוריה לדוגמאות ועוד. חשוב להבטיח כי הסטודנטים ערים למעברים הללו ולקשר בין חלקי ההרצאה השונים. בהתאם לכך, ממד זה בוחן את  הדרכים המשמשות את המרצה למעברים והמידה שבה המעברים ברורים לסטודנטים ומאפשרים רצף.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!