פנים אל פנים (Face2Face) עם "ילדי הפייסבוק" (FaceBook): תפיסת הרשת החברתית "פייסבוק" בקרב ילדים. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית,38, 79-94.

תקציר עברית (2)
ילדים ונוער פעילים באינטרנט ועושים זאת במיומנות רבה. אחד המרחבים הווירטואליים הפופולריים בימינו הוא הרשת החברתית פייסבוק. ניכר כי ילדים ונוער מוצאים ברשתות חברתיות סביבה נוחה לבחינת זהותם וביסוס מעמדם החברתי. הרשת החברתית פייסבוק אמנם מיועדת למשתמשים מעל גיל 13, אולם אין הדבר מונע מצעירים מתחת לגיל זה לחבור אליה. מאחר שכניסתם נעשית תוך זיוף גילם הצעיר, קשה לאתרם במרחבי הרשת בצורה פשוטה, כך שהדרך הטובה ביותר להבין מה מניע אותם להשתמש בגיל צעיר ברשת החברתית, היא באמצעות מפגש ישיר עם צעירים המעידים על עצמם שהם בעלי כרטיס פעיל בפייסבוק.
המחקר הנוכחי בחן את תפיסת השימוש בפייסבוק בקרב ילדים ואת השלכות המרחב החברתי המקוון על זה הפיזי, תוך שימוש במתודה האיכותנית. במחקר השתתפו שלוש קבוצות מיקוד של ילדים מתחת לגיל 13, בעלי פרופיל פעיל בפייסבוק. סך הכול השתתפו במחקר 17 ילדים בכיתות ה–ו. התמות שעלו מתוך קבוצות המיקוד עסקו בתפיסות הצעירים בנוגע לארבעה נושאים: (א) חשיבות ההימצאות בפייסבוק; (ב) השקר ככלי כניסה למרחב אשר בהגדרתו אינו מותאם לגילם; (ג) השימושים בפייסבוק; (ד) מושג החברות בהקשר של הפייסבוק. לאור הממצאים המעידים על חשיבות הנוכחות הפעילה ברשת החברתית עבור הצעירים ועל הצורך שלהם בכך, מועלות הצעות להתערבות עבור המערכת החינוכית-טיפולית, כמו גם סייגים ומגבלות.

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!