ד"ר יעקב אשכנזי – מאמרים

  • J. Ashkenazi (2009), The Mother of all Churches: The Church of Jerusalem from Its Foundation to the Arab Conquest, Yad Ben-Zvi, Jerusalem (Hebrew) 438p. Reviewed by H. Sivan, Journal of Late Antiquity 2 (2009), pp. 385–388
  • J. Ashkenazi (2004), “Sophists and priests in Late Antique Gaza According to Choricius the Rhetor”. In Christian Gaza in Late Antiquity (B. Biton-Ashkeloni, A. Kofsky, eds.) Brill, Leiden, pp. 195-208
  • J. Ashkenazi (2014), “Holy Man versus Monk – Village and Monastery in the Late Antique Levant: Between Hagiography and Archaeology”, Journal for the Economic and Social History of the Orient 57.5, pp. 745-766. DOI: https://doi.org/10.1163/15685209-12341363
  • J. Ashkenazi and M. Aviam (2017), "The Jewish Elite of Sepphoris in Late Antiquity: Indications from Burial Inscriptions", Journal of Jewish Studies 68.2, pp. 308-323. DOI: https://doi.org/10.18647/3327/JJS-2017
  • J. Ashkenazi (2018), "Family rural Churches in Late Antique Palestine and the competition in the ‘field of Religious Goods’: a socio-historical view", Journal of Ecclesiastical History 69.4, pp. 709-727. https://doi.org/10.1017/S0022046918000015

Monasteries and Villages: Rural Economy and Religious Interdependency in Late Antique Palestine | Jacob Ashkenazi | Mordechai Aviam

Read

Horbat Bata: a Village and its Monasteries – a Portrait of a Rural Christian Landscape in Late Antiquity | Jacob Ashkenazi and Mordechai Aviam

Read

Late Antique Pilgrim Monasteries in Galilean Loca Sancta | Mordechai Aviam – Jacob Ashkenazi

Read

Monasteries, Monks, and Villages in Western Galilee in Late Antiquity | Jacob Ashkenazi

Read

Holy Man versus Monk—Village and Monastery in the Late Antique Levant: Between Hagiography and Archaeology | Jacob Ashkenazi

Read

חורבת בתה: כפר ומנזריו – לדמותו של מרחב כפרי נוצרי בארץ-ישראל בשלהי העת העתיקה | יעקב אשכנזי ומרדכי אביעם

לקריאה

סטפנוס, שבעת הדיאקונים וראשיתה של הכנסייה האוניברסלית | יעקב אשכנזי

לקריאה

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!