סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים

המכללה האקדמית כנרת עושה את מירב המאמצים לסייע ולהקל על סטודנטים המשרתים במילואים.

סטודנט שחוזר משרות מילואים זכאי לשורה של הקלות וזכאויות בין היתר למכסת צילומים מועדי בחינות מועדי הגשה של עבודות גמישות במועדי הגשת תרגילים ועוד.

על ההקלות ניתן ללמוד בשנתון האקדמי של המכללה.

אלו הם עיקרי השירותים, להם זכאים סטודנטים ששירתו במילואים, אם בקריאה רגילה או בתוקף צו 8, כפי שנקבעו על ידי ועדה של המועצה להשכלה גבוהה והתקבלו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה והתאחדות הסטודנטים הארצית. האחריות לקיום ההוראות היא על המרצים ומזכירות החטיבה. כל ההסדרים המפורטים להלן יהיו על פי נהלי המכללה והדרישות האקדמיות. אפשר שיעלו נושאים אחרים, ובכולם תטפל המכללה באותה רוח אוהדת.

לתשומת לבכם: כל טיפול בהקלות יוענק מול העתק תלוש מילואים (של שלישות) חתום בלבד. לא יתקבלו תאריכים בעל פה או צווי גיוס.

 1. א. סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים ממועד בחינה א' או ב' או שנעדר מהלימודים עד שבועיים לפני הבחינה, זכאי למועד בחינה נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד, בהתאם למספר ימי המילואים ששירת. על הסטודנט לפנות למדור סטטוס באמצעות פורטל סטודנט אישי (בקשות וערעורים – בקשה למועד מיוחד) ולצרף את טופס אישור ביצוע המילואים ( שמ"פ) ולהציג צילום של תלוש המילואים.
 2. א. סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר, במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 10 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להבחן בכל קורס שהיה אמור להבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בסוף הסמסטר או בסמוך לו. מועד הבחינה הנוסף, יתקיים לאחר תום שרות המילואים באופן שתתן שהות לסטודנט להתקונן לקראת הבחינה.
  על אף האמור לעי"ל, אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות הסטודנט ולגשת לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק.
 3. א. סטודנט ששירת שירות מילואים של 2-9 ימים במהלך תקופת הבחינות, זכאי לא להבחן במועד הבחינה המתוכנן:
  שרות מילואים של 2-3 ימים, רשאי לא להבחן במהלך 24 שעות לאחר חזרתו מהשרות.
  שרות מילואים של 4-6 ימים, רשאי לא להבחן במהלך 48 שעות לאחר חזרתו מהשרות.
  שרות מילואים של 7-9 ימים, רשאי לא להבחן במהלך 72 שעות לאחר חזרתו מהשרות.
  ב. סטודנט ששירת במילואים יוכל להגיש עבודות ותרגילים במועד מאוחר יותר, ללא חיוב כספי, או להגיש עבודה חלופית; הכל בתאום עם מורה הקורס, על פי נהלי המכללה ובהתאם למהות והיקף העבודה. טווח האיחור בהגשה אפשרי עד לתקופה כפולה מתקופת שירות המילואים.
  ג. סטודנט אשר נבצר ממנו להשתתף במעבדות, סמינריונים, סדנאות וקורסי הכשרה מעשית עקב שירות
  מילואים יוכל להשלים את החומר שהחסיר מהקורס בגין היעדרותו, וזאת בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם מורה הקורס. הסטודנט לא יורחק מן הקורס בגין היעדרותו.
  ד. סטודנט, לאחר שירות מילואים, רשאי לפנות אל המרצה (גם שלא בשעות הקבלה) בבקשה לקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד בתקופת שירות המילואים, ויהיה זכאי לקבל הדרכה או שיעורי עזר להשלמת החומר החסר. במרכז לקידום הסטודנט תינתן לו עזרה במידת הצורך.
  ה. סטודנט ששירת במילואים זכאי לקבל 40 פעימות צילום עבור כל יום לימודים שנעדר ממנו בגין שירות במילואים, או 5 פעימות צילום עבור כל שעת הרצאה אשר נבצר ממנו להיות נוכח בה. כרטיסי הצילום יינתנו במזכירות החטיבה.
  ו. סטודנט ששירת במילואים יקבל, ללא תשלום, תקצירי הרצאות של שיעורים וכן את כל חומרי הלימוד שחולקו לסטודנטים במהלך הקורס בעת שירות המילואים.
  ז. המוסד יפעל להכנת מאגר של תקצירי הרצאות, סיכומי שעורים וקלטות של הרצאות בקורסי מבואות ובקורסים מרכזיים.
  ח. סטודנט אשר בגלל שירות במילואים הפסיק את לימודיו בקורס ונאלץ להירשם לקורס מחדש לא יחויב בשכר לימוד נוסף.
  ט. סטודנט אשר עקב שירות נאלץ להפסיק או נעדר מבחינה בקורס המהווה "דרישה מוקדמת" לשנת לימודים מתקדמת או לקורס אחר זכאי ללמוד "על תנאי" בקורס המתקדם.
  י. על מנת ששירות במילואים לא יפגע ברישום לקורסים תשאיר מזכירות התלמידים מספר מקומות פנויים לסטודנטים במילואים . במידת האפשר יודיע סטודנט למזכירות התלמידים, לפני צאתו לשירות מילואים, על בקשותיו לרישום לקורסים שונים.
  יא. סטודנט הנמנה על כוחות המילואים ומשרת בפועל ,יהיה זכאי לעדיפות בשאילת ספרים בספריה ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה ,בתקופה הסמוכה לשירות המילואים.
  יב. סטודנט הנמנה על כוחות המילואים ומשרת בפועל יהיה זכאי לנקודות זכות לצורך בחינת זכאותו לקבלת מלגה.
לפרטים נוספים והקלות ניתן לפנות:

מזכירות מינהל הסטודנטים 04-6653730

מדור בחינות 04-6653731

דיקנט הסטודנטים 04-6653732

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!