מלגות

 • מלגות באמצעות המכללה

  • כל המלגות כפופות לתקנון המלגות
  • אין כפל מלגות
  • סטודנט הזכאי למלגות משרד הביטחון "ממדים ללימודים" לא יוכל לקבל מלגה נוספת.
  • סטודנט הזכאי למלגת משרד הביטחון "לומדים בפריפריה" זכאי למלגה בשנה השנייה. (יש להירשם למלגה בשנה הראשונה ללימודים, בתקופת ההרשמה למלגות)
  • המלגות מותנות בפעילות חברתית בקהילה- אלא אם כן צוין אחרת.
  1. מלגה לבעלי פסיכומטרי 630 או ציון פסיכוטכני 730 בלימודי הנדסה התנאים לקבלת המלגה: בעלי ציון פסיכומטרי 630 ומעלה או ציון 730 בפסיכוטכני (מבחן תיל).
   גובה המלגה עד 10,000 ₪ לשנה ראשונה בלבד.
   מלגה זו אינה מיועדת ללומדים במסלול עובדים איכות ואמינות.
  2. מלגה לבעלי פסיכומטרי 600 ומעלה בבית הספר למדעי החברה והרוח התנאים לקבלת המלגה: בעלי פסיכומטרי 600 ומעלה.
   גובה המלגה עד 7,000 ₪ לשנה ראשונה בלבד.
  3. מלגה לבני העדה הדרוזית
   מלגת לימודים לבני העדה הדרוזית של 1800 ₪ לשנה ראשונה בלבד. ללא פעילות חברתית
  4. מלגת עתידים לתעשייה לסטודנטים במסלול הנדסת תעשיות מים
   מלגת שכר לימוד, דמי קיום, מחשב נייד, סיוע אקדמי, ליווי אישי, התנסות מקצועית בחברה תעשייתית.
   בכפוף להסכם ההשתתפות בתכנית, אשר ייחתם בין המתקבלים לתכנית ועמותת ידידי עתידים (ע"ר), (ט.ל.ח.)
  5. מלגה לסטודנטים במסלול אנרגיית גז ונפט
   מלגה בסך 7,000 ₪ בשנת הלימודים הראשונה, בשנה שנייה מלגה בסך 6,000 ₪ בשנה השלישית 5,000 ₪ ובשנה הרביעית 4,000 ₪. שנה ראשונה ללא מעורבות חברתית, משנה שניה 60 שעות פעילות בקהילה.
  6. משכילה
   מלגת שכר לימוד עד 10,000 ₪ + מלגת קיום לאימהות יחידניות לילדים קטנים בשת"פ עם קרן קציר. ללא פעילות חברתית
  7. מלגה לסטודנטים המשלבים קורס מורי דרך במקביל ללימודי התואר הראשון בלימודי א"י
   לסטודנטים אשר ישלבו לימודים בקורס מורי דרך במקביל ללימודיהם לתואר הראשון, תוענק מלגה בסך 6,000 ₪. שתחולק לשנתיים- 4000 ₪ בשנה הראשונה ו2000 ₪ בשנה השנייה. ללא פעילות חברתית
  8. מלגה להנדסאים יג'- יד' החוזרים ללמוד הנדסה
   סטודנט שסיים לימודים יג'-יד' במכללה הטכנולוגית כנרת ומבקש ללמוד בבית ספר להנדסה יהיה זכאי למלגה בתנאים:

   • חזרה ללימודים תוך שנתיים מתום השירות הצבאי.
   • גובה המלגה- 5,000 ₪ לשתי שנות לימוד. משנה שנייה 60 שעות פעילות בקהילה.
  9. מלגה להנדסאים הממשיכים ללמוד הנדסה
   סטודנט שסיים לימודים במכללה הטכנולוגית כנרת ומבקש ללמוד בבית ספר להנדסה יהיה זכאי למלגה בתנאים:

   • התחלת לימודים מיד עם סיום תואר הנדסאי.
   • גובה המלגה- 5,000 ₪ לשתי שנות לימוד. משנה שנייה 60 שעות פעילות בקהילה.
  10. מלגת "פרחי מים"
   סטודנט שסיים את תוכנית "פרחי מים" במסגרת המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית כנרת ומבקש ללמוד בבית הספר להנדסה יהיה זכאי למלגה בתנאים:

   • חזרה ללימודים תוך שנתיים מתום השירות הצבאי.
   • גובה המלגה- 5,000 ₪ לשתי שנות לימוד. משנה שניה 60 שעות פעילות בקהילה.
  11. מלגת התעשייה לסטודנטים בהנדסת איכות אמינות
   מיועדת לסטודנטים הלומדים במסלול הנדסת איכות ואמינות בבית ספר להנדסה.
   לנרשמים חדשים לשנת הלימודים תש"פ למשך שנתיים תינתן מלגה בשנת הלימודים הראשונה 2,000 ₪ ובשנת הלימודים השנייה 3,000 ₪. ללא פעילות חברתית.
  12. מלגות תואר שני
   מיועדת לסטודנטים אזרחי מדינת ישראל/ תושבי קבע בישראל שהינם עד גיל 55 הלומדים לתואר שני בלימודי ארץ ישראל או ניהול תיירות ומלונאות, לשנה הראשונה ללימודיהם. גובה המלגה 2,000 ₪. ללא פעילות חברתית
  13. מלגה לתואר שני – לבוגרי תואר ראשון של המכללה האקדמית "כנרת"
   מיועדת לבוגרי התואר הראשון של המחלקה ללימודי א"י או ניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית "כנרת" אשר מעוניינים להמשיך ללמוד במכללה לתואר שני באותו תחום ואשר הינם עד גיל 35. גובה המלגה 6,000 ₪ לכל שנת לימודים (סה"כ שנתיים לימודים) מחויב בפעילות בקהילה.
  14. מלגת חברותא
   מיועדת לסטודנטים שפועלים במיזם חברותא שבעמק המעיינות.
   גובה המלגה 2,000 ₪ לשנה אחת בלבד (לזכאים למלגת משרד הביטחון- בשנת לימודים שנייה).
   סטודנט שזכאי לקבל את המלגה על בסיס ציון פסיכומטרי, יקבל את המלגה על בסיס ציון פסיכומטרי במקום מלגת חברותא.
  15. מלגה לנשים הנרשמות לביה"ס להנדסה
   לנשים אשר תירשמנה לביה"ס להנדסה תינתן מלגה בגובה 5,000 ₪ לשנה ראשונה בלבד. ללא פעילות בקהילה
   מלגה זו אינה מיועדת ללומדות במסלול עובדים של הנדסת איכות ואמינות.
  16. מחשב נייד לכל סטודנט בהנדסת תוכנה
   סטודנטים להנדסת תוכנה שנה א' יקבלו מחשב נייד מהמכללה. סטודנט שיפסיק את לימודיו מסיבה כלשהי לפני השלמת התואר יידרש להחזיר את המחשב.
  17. מלגת קהילת הסטודנטים בטבריה
   מיועדת לסטודנטים שיתגוררו בדירות שכורות בעיר טבריה, במסגרת מיזם קהילת סטודנטים בעיר.
   סטודנט יהיה זכאי למלגת לימודים ע"ס 10,000 ₪ ו- 6,000 ₪ השתתפות בשכר דירה בשנה, סה"כ שנתי 16,000 ₪.
   תושב העיר טבריה המתגורר בבית הוריו לא יהיה זכאי להשתתפות בשכר דירה.
   תמורת עשייה חברתית בעיר טבריה של 7 שעות שבועיות.
   המלגה מיועדת לסטודנט בשנה א' או ב' בלבד.

   • יש אפשרות לכפל מלגות, כולל מלגת "לומדים בפריפריה ו"ממדים ללימודים" בכפוף לאישור ות"ת להמשך תוכנית זו בשנת תש"פ.
  18. הלוואה מסובסדת של שכ"ל – שקט כלכלי לסטודנט
   סטודנט המבקש לקחת הלוואה יהיה פטור מתשלום ריבית והצמדה אשר תשולם על ידי המכללה במסגרת הסיוע לסטודנט מוגבל ל -70 הסטודנטים הראשונים.
 • מלגות לתואר שני באמצעות המכללה

  • כל המלגות כפופות לתקנון המלגות
  • אין כפל מלגות
  • סטודנט הזכאי למלגות משרד הביטחון "ממדים ללימודים" לא יוכל לקבל מלגה נוספת.
  • סטודנט הזכאי למלגת משרד הביטחון "לומדים בפריפריה" זכאי למלגה בשנה השנייה.
   (יש להירשם למלגה בשנה הראשונה ללימודים, בתקופת ההרשמה למלגות)

  מלגות תואר שני

  מיועדת לסטודנטים אזרחי מדינת ישראל/ תושבי קבע בישראל שהינם עד גיל 55 הלומדים לתואר שני בלימודי ארץ ישראל או ניהול תיירות ומלונאות, לשנה הראשונה ללימודיהם. גובה המלגה 2,000 ₪. ללא פעילות חברתית

  מלגה לתואר שני – לבוגרי תואר ראשון של המכללה האקדמית "כנרת"

  מיועדת לבוגרי התואר הראשון של המחלקה ללימודי א"י או ניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית "כנרת" אשר מעוניינים להמשיך ללמוד במכללה לתואר שני באותו תחום ואשר הינם עד גיל 35. גובה המלגה 6,000 ₪ לכל שנת לימודים (סה"כ שנתיים לימודים) מחויב בפעילות בקהילה.

 • הלוואות וסיוע בשכר לימוד

  סטודנט המבקש לקחת הלוואה יהיה פטור מתשלום ריבית והצמדה אשר תשולם על ידי המכללה במסגרת הסיוע לסטודנט מוגבל ל -70 הסטודנטים הראשונים.

  לבדיקת זכאותך – הגש פניה: www.sachal.co.il

  ללמוד ב- 250 ש״ח לחודש! ולהתרכז בלימודים ולא במימון התואר

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

  קרן שכ״ל והמכללה האקדמית כנרת שמחות לבשר על: מהפכת הסדר מימון.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

  "האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית" מציעה הלוואות לסטודנטים

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

 • תקנון מלגות תש"פ

  תנאים כלליים:

  1. הזכאות למלגה הינה בהתאם לתקנון המלגות, וכפופה לתנאי תקציב המלגות.
  2. מלגות המכללה ניתנות כהשתתפות בשכר לימוד עד הסכום שנקבע ע"י המל"ג ות"ת בלבד,
  ולא יותר מגובה שכר הלימוד בפועל לשנת הלימוד תשע"ט, לא כולל נילווים, אנגלית וקורסים חוזרים.
  3. סטודנט שלומד פחות מחצי תוכנית לימודים אינו זכאי כלל למלגה.
  4. סטודנט המקבל מימון או מלגה עבור לימודיו (לדוגמא: ממקום עבודה שלו או של הוריו / גוף ממשלתי/ קרנות) מעל 4,500 ₪ אינו זכאי למלגה.
  5. סטודנט זכאי למלגה בתנאי שסיים את שנת לימודיו האקדמית ומילא את כל חובותיו האקדמיות.
  6. סטודנט זכאי למלגה בתנאי שסיים את כל שעות הפעילות של המעורבות החברתית הקהילתית במידה ונדרש.
  7. מלגות המכללה מוענקות בשתי פעימות: לאחר סיום כל סמסטר ולאחר שהסטודנט עמד בכל חובותיו (פרט למלגות מכללה שאינן על רקע סוציואקונומי שסכומן עד 3,000 ₪ שיוענקו בסוף סמסטר ב' בלבד).
  8. במידה וסטודנט קיבל מלגת מכללה ולא עמד באחד מן התנאים האמורים בסעיפים 3-6, מתחייב הסטודנט להשיב את החלק שקיבל.
  9. סטודנט שהורשע בוועדת משמעת תישלל זכותו למלגה. במידה וסטודנט קיבל מלגת מכללה והורשע בוועדת משמעת מתחייב הסטודנט להשיב את החלק שקיבל.
  10. סטודנט שנמצא זכאי למלגה ישלם תחילה את שכר הלימוד ולאחר שמילא את מלוא חובותיו האקדמיות והכספיות למכללה, תועבר לו המלגה כזיכוי בשכר לימוד, למעט ובכפוף להחלטות הקרנות החיצוניות.
  11. אין אפשרות לקבל כפל מלגות (למעט אם צוין אחרת).
  12. קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בכל כנסי המלגות שייקבעו במהלך השנה, ובכתיבת מכתב תודה לתורם המלגה.
  13. סטודנט שפרש מתוכנית המלגות של המכללה (מט"מ ו/או אחרת) לא יוכל לשוב לתוכנית.
  14. מקבל מלגת מכללה יתחייב לחתום על הסכם המצוי בדיקנט הסטודנטים טרם קבלת המלגה.
  15. על אף האמור לעיל, אין המכללה מחויבת למתן מלגה, לרבות לפונים העומדים בתנאי הזכאות לעיל.
  16. מובהר כי תקנון מלגות זה נועד לאפשר לפונים לבחון עמידתם הראשונית בתנאי הזכאות הראשוניים, כאשר בנוסף להם נעזרת המכללה בתבחינים נוספים לשקילת אפשרות למתן מלגה לפונה, וכי כל פנייה תיבדק לגופה בהתאם לנסיבותיה.
  17. סטודנט אשר קיבל מלגה, מהמכללה ו/או מצד ג' באמצעות המכללה, מתחייב שלא לעבור עבירה משמעתית ו/או שלא להתנהל ו/או להתבטא באופן אשר לעמדת המכללה עשוי לפגוע ברגשות הציבור (סטודנטים ו/או עובדים), בין במכללה ובין בפורומים ציבוריים-תקשורתיים (דוגמת אמצעי תקשורת ו/או אתרי שיתוף המונים, לרבות פייסבוק, טוויטר, אינסטנגרם, וואטס-אפ וכיו"ב), ו/או שלא להפר סעיף מסעיפי תקנון המלגות, שאם עשה כן, רשאית המכללה – על פי שיקול דעתה הבלעדי – להורות על שלילת הזכאות למלגה, חלקה או כולה, עקב אי-עמידה בתנאי המלגה ותוך חיוב הסטודנט בהשבת הכספים אשר קיבל עד לאותו שלב בגין המלגה. במקרה כאמור, חב הסטודנט בהשבת החלק שקיבל.
  18. אין המכללה אחראית להחלטות ולשיקול הדעת של הקרנות שאינן קשורות למכללה.
  19. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תקנון המלגות ו/או תנאי הזכאות למלגה ו/או על פי תנאי התקציב למלגות.
  20. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי רק הודעת זכאות ואישור תנאי המלגה הפרטנית, לאחר שאושרה ע"י גופי המכללה, תחייב את המכללה ותזכה את הפונה. אין בשיחות ו/או בהבנות ו/או במצגים ו/או בפרסומים ו/או בתכתובות שונות, כדי לחייב את המכללה לעניין תנאי מלגה ו/או עצם זכאות למלגה.
  21. המכללה זכאית לשנות בכל עת, לרבות למפרע, את תנאי הזכאות למלגה ו/או את התנאים להמשך מתן המלגה ו/או את הפרסומים בעניין מלגה.
  22. אין להסיק מתקנון מלגות זה דבר זכאות לקבלת מלגה. מובהר כי זכאות לקבלת מלגה הינה מיום שקיבל הפונה אישור פורמאלי מהמכללה על כי אושרה פנייתו לקבלת מלגה.
  23. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום שהניסוח הוא בלשון זכר יש לראותו כאילו נכתב גם בלשון נקבה.

  אופן הגשת הבקשה לקבלת מלגה:
  1. בקשה למלגה יש למלא דרך פורטל סטודנט-(אפשרויות נוספות).
  2. בקשה למלגה יש להגיש בצירוף אסמכתאות מעודכנות המבהירות את הבסיס לפניה, וכן יש לפרט פירוט רחב ככל הניתן של הבסיס לפניה. טופס בקשה למלגה ללא האסמכתאות מעודכנות וללא פירוט כמבוקש לא ייבדק והבקשה תידחה.
  3. כל השדות אותם יש למלא בטופס הבקשה לקבלת מלגה הינם שדות חובה .
  4. בקשה למלגה ללא האסמכתאות המעודכנות וללא פירוט כמבוקש לא תיבדק והבקשה תידחה.
  האישורים חייבים להיות סרוקים באופן קריא וברור.

  ט.ל.ח

 • מלגת סיוע כלכלי

  מיועדת לסטודנטים המתקשים לממן את לימודיהם עקב קשיים כלכליים. המלגה מוענקת לסטודנטים העומדים בתבחיני מלגות סיוע כלכלי של המכללה.
  מלגת סיוע כלכלי תינתן לסטודנטים זכאים המשתתפים בפעילות למען הקהילה שאושרה מראש על ידי דיקנט הסטודנטים.

  מועד פתיחת ההרשמה ישלח במייל לכל הסטודנטים לפני פתיחת שנת הלימודים.

מלגות נוספות

 • מלגת קרן אלרוב

  מלגת קרן אלרוב בסך 10,000 ₪ לשנה לסטודנטים העומדים בקריטריונים הנ"ל:

  • סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) או עולים חדשים.
  • צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון/לימודי תעודה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים ע"י המל"ג.
  • צעירים המתחילים לימודיהם באוקטובר 2019 – תש"פ או התחילו ללמוד בסמסטר ב' תשע"ט.
  • עדיפות תינתן לצעירים ששירתו בצה"ל או שהתנדבו לשירות לאומי/אזרחי.
   (צעירים שקבלו פטור משירות מסיבה אובייקטיבית קרי- אי התאמה, סיבה רפואית, דת לנשים חרדיות ועודף בכוח אדם יישקלו לגופו של עניין, לרבות בהתאם למידת התאמתם לקריטריונים האחרים).
  • סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים נוספת העולה על50% משכר הלימוד.
  • צעירים המגיעים ממצב סוציו אקונומי נמוך (מידת ההתאמה תיבדק)

  להרשמה עד ה- 31.5.19 >> לחצו כאן

 • מלגת איילים

  עמותת איילים הוקמה בשנת 2002 במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל.

  סטודנט הפועל במסגרת איילים זכאי מהם למגורים מוזלים באחד מכפרי איילים.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

  לוגו איילים

 • מלגת פר"ח (פרויקט חונכות)

  פרויקט חונכות המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית רגשית.

  חונכי פר"ח מגיעים מכל זרמי החברה הישראלית והסטודנטים החונכים מקבלים בתמורה לפעילותם מלגת לימודים.

  זכאים למלגה סטודנטים ממוסדות המוכרים והמאושרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  גובה המלגה הינו 5,200 ₪ בתמורה לחונכות אישית.

  לפרטים והרשמה >> לחצו כאן

 • FIDF – ידידי צה"ל בארה"ב

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

 • חינוך לפסגות

  אנו שמחים לבשר על שיתוף פעולה חדש של עמותת "חינוך לפסגות" עם בנק הפועלים, במסגרתו יינתנו מלגות לסטודנטים, אשר יפעלו במרכזי העמותה בשנת הפעילות הקרובה- 2019-2020.
  באיזור הצפון: בית שאן, כרמיאל, זרזיר, טובה זנגריה, חצור הגלילית ושיבלי.

  קריטריונים להגשת מועמדות:

  • תינתן העדפה לתמיכה בסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך-בינוני ופריפריה חברתית-גיאוגרפית, הלומדים בתארים המשיקים לפעילות הליבה של הבנק.
  • שיקוף כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית באופן מייצג בחלוקת המלגות.
  • סטודנטים לתואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

  תנאי המלגה:

  מעורבות חברתית בהיקף של 160 שעות בשנה, המורכבות:

  • מ- 4 שעות שבועיות + כ- 40 שעות הכשרה וליווי
  • מלגה בשווי: 10,000 ₪ בשנה
  • השתתפות ב-2 אירועי שיא ייחודים למקבלי המלגה: אירוע השקה והענקת מלגות (נובמבר 2019), אירוע סטודנטים מצטיינים (מאי 2020)

  להגשת מועמדות >> לחצו כאן

 • מלגות התאחדות הסטודנטים שנפתחו להרשמה

  כאן גרים:

  פרויקט מגורים חברתי חדשני במסגרתו סטודנטים מתגוררים עם אזרחים ותיקים ובכך הפרויקט נותן מענה לשתי בעיות מרכזיות: מצד אחד מפיג את הבדידות בקרב האזרחים הותיקים ומצד שני מסייע לסטודנטים למצוא דיור בר השגה בזמן הלימודים שלהם.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

   

  פרויקט תיאטרון קהילתי:

  פרויקט מגורים חברתי חדשני במסגרתו סטודנטים מתגוררים עם אזרחים ותיקים ובכך הפרויקט נותן מענה לשתי בעיות מרכזיות: מצד אחד מפיג את הבדידות בקרב האזרחים הותיקים ומצד שני מסייע לסטודנטים למצוא דיור בר השגה בזמן הלימודים שלהם.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

   

  פרויקט אומנות:

  מטרת הפרויקט הינה יצירת חיבור בין ציבור הסטודנטים לבין ציבור האזרחים הוותיקים דרך אומנות. התכנית מבוססת על מפגשים שבועיים בהם מעשירים הסטודנטים מתחום האומנות, באמצעות כלים שרכשו בלימודיהם, את ציבור האזרחים הוותיקים במרכזי היום.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

   

  פרויקט מפתח soul:

  תכנית המבוססת על מפגשים בהם סטודנטים מנחים קבוצות של אזרחים ותיקים סביב האזנה משותפת למוזיקה וכתיבת שירה ככלים המאפשרים יצירת קשר, העלאת זיכרונות וחיזוק תחושת השייכות. בכל שבוע, אחד המשתתפים מספר על חייו באמצעות שירים וזיכרונות אותם חולוק עם שאר חברי הקבוצה.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

  פרויקט העשרה:

  מטרת התכנית הינה העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית. בנסגרת התוכנית יוצרים המלגאים מערך חונכות לאזרחים ותיקים בדרך של מתן הרצאות ופעיליות פרי יצירתם של הסטודנטים: צילום, כתיבה, שירה ועוד.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

   

  לשאלות בנושא מלגות אלו ניתן לפנות למייל של משרד המלגות בהתאחדות סטודנטים: milgot@nuis.co.il

מלגה כוללת מגורים

מלגות התאחדות הסטודנטים שנפתחו להרשמה

 • הפרויקט הלאומי

  פרויקט בו המלגאים מסייעים לניצולי שואה להיחשף לזכויות המגיעות להם ע"פ חוק ולממש אותן, וגם מסייעים לנו כחברה להיחשף לסיפורים האישיים שלהם ע"י איסוף העדויות.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

 • בירור זכויות לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה

  פרויקט אשר במסגרתו סטודנטים מסייעים לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה לברר את זכויותיהם החוקיות ולממש אותן ובכך להביא לחסכון כלכלי משמעותי ושיפור איכות חייהם.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

 • כאן גרים

  פרויקט מגורים חברתי חדשני במסגרתו סטודנטים מתגוררים עם אזרחים ותיקים ובכך הפרויקט נותן מענה לשתי בעיות מרכזיות: מצד אחד מפיג את הבדידות בקרב האזרחים הותיקים ומצד שני מסייע לסטודנטים למצוא דיור בר השגה בזמן הלימודים שלהם.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

 • פרויקט תיאטרון קהילתי

  פרויקט מגורים חברתי חדשני במסגרתו סטודנטים מתגוררים עם אזרחים ותיקים ובכך הפרויקט נותן מענה לשתי בעיות מרכזיות: מצד אחד מפיג את הבדידות בקרב האזרחים הותיקים ומצד שני מסייע לסטודנטים למצוא דיור בר השגה בזמן הלימודים שלהם.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

 • פרויקט אומנות

  מטרת הפרויקט הינה יצירת חיבור בין ציבור הסטודנטים לבין ציבור האזרחים הוותיקים דרך אומנות. התכנית מבוססת על מפגשים שבועיים בהם מעשירים הסטודנטים מתחום האומנות, באמצעות כלים שרכשו בלימודיהם, את ציבור האזרחים הוותיקים במרכזי היום.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

 • פרויקט מפתח soul

  תכנית המבוססת על מפגשים בהם סטודנטים מנחים קבוצות של אזרחים ותיקים סביב האזנה משותפת למוזיקה וכתיבת שירה ככלים המאפשרים יצירת קשר, העלאת זיכרונות וחיזוק תחושת השייכות. בכל שבוע, אחד המשתתפים מספר על חייו באמצעות שירים וזיכרונות אותם חולוק עם שאר חברי הקבוצה.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

 • פרויקט העשרה

  מטרת התכנית הינה העמקת הקשר בין צעירים לאזרחים ותיקים מתוך רצון לחזק את מעמדם של האזרחים הוותיקים בחברה הישראלית. בנסגרת התוכנית יוצרים המלגאים מערך חונכות לאזרחים ותיקים בדרך של מתן הרצאות ופעיליות פרי יצירתם של הסטודנטים: צילום, כתיבה, שירה ועוד.

  לפרטים נוספים >> לחצו כאן

לשאלות בנושא מלגות אלו ניתן לפנות למייל של משרד המלגות בהתאחדות הסטודנטים: milgot@nuis.co.il

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!

דילוג לתוכן