פטור בגין לימודים קודמים

פטורים בגין לימודים קודמים (ניתן להגיש רק עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה).

מי רשאי להגיש בקשה לפטורים בגין לימודים קודמים:
א. מי שלמד במוסד אקדמי לקראת תואר ראשון ולא סיים את התואר – עד 8 שנים משנת הלימוד האחרונה.
ב. מי שסיים תואר אקדמי עד 10 שנים מיום קבלת התואר.
ג. מי שסיים בית ספר להנדסאים עד 6 שנים מיום קבלת הדיפלומה.
ד. מי שסיים קורס מורי דרך מטעם משרד התיירות.

יש להגיש יחד עם הבקשה גליון ציונים מאושר וחתום + סילבוסים + אישור זכאות/דיפלומה.

הכרה בנ"ז תינתן לפי:
א. מי שלמד במוסד אקדמי ניתן להגיע עד:
80 נ"ז מתוך 160 בבית הספר להנדסה
60 נ"ז מתוך 120 בבית הספר למדעי החברה והרוח.

פטור ינתן רק מציון 65 ומעלה בקורס הספציפי.

ב. מי שסיים בית ספר להנדסאים / מורי דרך / כל מוסד אחר לימודים לא אקדמיים (שנתיים לפחות).
פטור על 30 נ"ז בלבד + 10 נ"ז בגין לימודים כלליים (על סמך שם קורס וציון).

פטור ינתן רק מציון 80 ומעלה בקורס הספציפי שנלמד במוסד הקודם.

לא ניתן לקבל פטור בגין נסיון בעבודה.

את הטפסים והחומר הנלווה יש להגיש למדור סטאטוס בשעות הקבלה ימים ב'-ה' בין השעות 10:00-12:00 או דרך המייל: ruth@kinneret.ac.il

להורדת הטופס: טופס בקשה להכרה בקורסים לפטור

מתעניינים/ות בלימודים באקדמית כנרת?

מלאו את פרטיכם/ן ויועץ לימודים יחזור אליכם בהקדם!